Administrația Fluvială a Dunării de Jos RA Galați caută firmă de asigurare

  • Administrația Fluvială a Dunării de Jos RA Galați caută firmă de asigurări pentru nave și bunuri
 
Administrația Fluvială a Dunării de Jos RA Galați organizează o licitație pentru achiziția de servicii de asigurări nave și bunuri – mijloace de semnalizare.
 
Valoarea estimată a achiziției este de 395.184 lei, iar termenul limită pentru depunerea de oferte este 12 aprilie 2021. Obiectul procedurii îl constituie achiziţia serviciilor de asigurări nave și bunuri - mijloace de semnalizare până la 31.12.2021, cu posibilitatea prelungirii acestora prin act adițional până la data de 30.04.2022, în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini – Secțiunea II a documentației de atribuire. Valoarea minimă a intervalului, respectiv de 263.456,00 lei fără TVA, reprezintă valoarea estimată pana la 31.12.2021 în funcție de care se vor elabora și evalua ofertele. Valoarea maximă a intervalului, respectiv de 395.184,00 lei fără TVA, reprezintă valoarea estimată până la 30.04.2022 ce conține și valoarea posibilelor suplimentări.
 
Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi este asigurarea adâncimilor minime de navigaţie prin dragaje de întreţinere, asigurarea semnalizării costiere şi plutitoare, efectuarea de măsurători topo-hidrografice, efectuarea de lucrări de întreţinere şi reparaţii construcţii hidrotehnice pentru asigurarea condiţiilor de navigaţie, asigurarea efectuării pilotajului navelor maritime și fluvio-maritime pe sectorul de Dunăre cuprins între rada Sulina şi Brăila şi în porturile situate pe acest sector, punerea la dispoziţia tuturor utilizatorilor a infrastructurii de transport naval, precum şi ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului român din convenţiile şi acordurile internaţionale, la care România este parte şi care i-au fost încredinţate prin delegare de competenţă de către Ministerul Transporturilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 
Poliţa de asigurare nave si mijloace de semnalizare se cere a fi o poliţă de asigurare în caz de pierdere totală, avarie comună, avarie particulara, cheltuieli de salvare, avarii şi răspundere pentru coliziuni cu terţi inclusiv cheltuieli de ranfluare a navelor, la fel pentru toate navele si bunuri - mijloacele de semnalizare.
 

Responsabili licitație

 
Persoanele cu funcţii de decizie din cadrul autorității contractante în prezenta procedură de achiziţie sunt: Sorin Crețu – director general, Florin Uzumtoma - director căi navigabile, Felicia Tãnase - director economic, Cristian Sendrea - director comercial, Florin Movilă – Inginer Șef, Corneliu Carp – șef Serviciu Tehnic, Radiocomunicații, Modernizări Nave, Dan Focșăneanu – șef Serviciu Exploatare Flotă, Ionel Laurențiu Pilaf – șef Birou Flotă, Biatris Mirela Drăgan - referent de specialitate Birou Flotă, Mihaela Violeta Lisinschi - șef Serv. Achiziții Publice și Evidența Materialelor, Cătălina Mihaila – șef Birou Achiziții Publice, Nicoleta Cristina Tudor – inginer Biroul Achiziții Publice, Cristina Ștefanache - economist Biroul Achiziții Publice, Camelia Soare - economist Biroul Achiziții Publice, Cristina Avram - economist Birou Achiziții Publice, Livia Daniela Cristea - economist Birou Achiziții Publice, Dorina Stătescu - referent de specialitate Birou Achiziții Publice, Elena Ungureanu - șef Serv. Contabilitate, Gina Constantinescu - sef Serv. Juridic, Recuperare Debite și Relația cu Organizațiile Sindicale, Mariana Profir - consilier juridic Serv. Juridic, Recuperare Debite și Relația cu Organizațiile Sindicale, Oana Ștefanache - consilier juridic Serv. Juridic, Recuperare Debite și Relația cu Organizațiile Sindicale, Daniela Lupu – consilier juridic Serv. Juridic, Recuperare Debite și Relația cu Organizațiile Sindicale, Adriana Dimitriu – șef Birou Control Financiar Preventiv, Aurelia Daniela Vlad - economist Biroul Control Financiar Preventiv. Cristina Chelbașu - economist Biroul Control Financiar Preventiv.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Electroscoica Mar SRL se va ocupa de reparațiile navei I/P Semnal 4

11 Mar 2021 2102

Achizitie sistem de monitorizare si control al dragajului, monitorizare pozitie dragaj - 18.11.2013

14 Oct 2014 1165

Achizitie motorina fara acciza si motorina cu acciza - 14.10.2013

14 Oct 2014 1064

Administraţia Fluvială a Dunării de Jos plăteşte aproape 1,2 milioane de lei pentru un studiu de evaluare pentru Constanţa (document)

02 Aug 2014 1692

Obiectul contractului îl constituie achizitia a 19.684 kg ulei M40 S2 sau echivalent - 10.09.2013

02 Jun 2014 988

Realizarea de catre executant a volumului de lucrari de intretinere constructii hidrotehnice - 22.11.2013

22 Nov 2013 910

Achizitie cabluri metalice - 08.10.2013

08 Oct 2013 696