Adunarea generală a acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia. Ce se află pe ordinea de zi

  • Convocarea  Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia  în  data de 04.10.-05.10.2021 .

Consiliul de administrație al societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia convoacă adunarea generala ordinara a acționarilor, în data de 04.10.2021, ora 11.30, la sediul societății din Mangalia, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 20.09.2021,  cu următoarea ordine de zi:

1.Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății    Șantierul Naval 2 Mai SĂ.
2.Alegerea administratorilor provizorii/ prelungirea mandatelor administratorilor provizorii   ai  societății .
3.Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii.
4.Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii.
5.Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în  A.G.A. Societății Șantierul Naval 2 Mai SĂ Mangalia pentru semnarea contractelor de mandate/ actelor adiționale la contractele de mandate ce vor fi încheiate cu administratorii provizorii ai Societății Șantierul Naval 2 Mai SĂ Mangalia.
6.Aprobarea datei de 20.10.2021  că data de înregistrare, respectiv de  identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 04.10/ 05.10.2021,  a datei de  19.10.2021  că ex-date, în conformitate cu dispozițiile  Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
7.Împuternicirea Directorului General al Societății, sau al înlocuitorului acestuia, în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii  A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta.

În cazul în care nu este atins cvorumul necesar pentru întrunirea adunării generale ordinare în data de 04.10.2021,  adunarea generala ordinara se vă tine în data de 05.10.2021,  în același loc, la aceeași ora, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

Întrebările acționarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa societății din str. Rozelor, nr.3, Mangalia, cod postal 905500,  respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro.

Răspunsurile vor fi postate pe site ul societății www.sn2mai.ro.


 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ce s-a decis la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia

13 Oct 2021 781

Ședință AGOA la Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia. Ce se află pe ordinea de zi

19 Sep 2021 651

A fost ales un nou administrator provizoriu în cadrul societății SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA

27 Aug 2021 814

Acționarii Șantierului Naval 2 Mai SA Mangalia, convocați în ședință ordinară. Când are loc și ce se va discuta

28 Jul 2021 897

Galați Ceremonie de punere de chilă a celei mai moderne nave militare construită în România

03 Jun 2021 1024

Ce s-a decis la ultima întrunire de Adunare Generală de la Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia

20 Mar 2021 714

Deciziile luate de conducerea Societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia, publicate în Monitorul Oficial

05 Feb 2021 1137

Ce s-a decis la ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia

05 Dec 2020 1130

Modificări în Consiliul de Supraveghere al societății Damen Shipyards Mangalia SA

24 Nov 2020 1402

Decizii importante ale Șantierului Naval 2 Mai SA Mangalia, la ultima ședință

05 Oct 2020 1663

Administratori noi la Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia

30 Sep 2020 1625

Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia a întocmit raportul pe primele șase luni de activitate

21 Sep 2020 1013

Mai mulți navigatori străini, confirmați cu coronavirus în Portul Constanța

01 Sep 2020 1729

Consiliul de Administrație al Societății Șantierului Naval 2 Mai – SA schimbă reprezentantul din AGOA Damen Mangalia

31 Jul 2020 1465

Ce a decis ultima ședință a asociaților de la Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia

20 Jul 2020 1358