Adunarea generală a acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia. Ce se află pe ordinea de zi

  • Convocarea  Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia  în  data de 04.10.-05.10.2021 .

Consiliul de administrație al societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia convoacă adunarea generala ordinara a acționarilor, în data de 04.10.2021, ora 11.30, la sediul societății din Mangalia, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 20.09.2021,  cu următoarea ordine de zi:

1.Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății    Șantierul Naval 2 Mai SĂ.
2.Alegerea administratorilor provizorii/ prelungirea mandatelor administratorilor provizorii   ai  societății .
3.Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii.
4.Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii.
5.Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în  A.G.A. Societății Șantierul Naval 2 Mai SĂ Mangalia pentru semnarea contractelor de mandate/ actelor adiționale la contractele de mandate ce vor fi încheiate cu administratorii provizorii ai Societății Șantierul Naval 2 Mai SĂ Mangalia.
6.Aprobarea datei de 20.10.2021  că data de înregistrare, respectiv de  identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 04.10/ 05.10.2021,  a datei de  19.10.2021  că ex-date, în conformitate cu dispozițiile  Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
7.Împuternicirea Directorului General al Societății, sau al înlocuitorului acestuia, în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii  A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta.

În cazul în care nu este atins cvorumul necesar pentru întrunirea adunării generale ordinare în data de 04.10.2021,  adunarea generala ordinara se vă tine în data de 05.10.2021,  în același loc, la aceeași ora, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

Întrebările acționarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa societății din str. Rozelor, nr.3, Mangalia, cod postal 905500,  respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro.

Răspunsurile vor fi postate pe site ul societății www.sn2mai.ro.


 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia, convocată în ședință. Alegerea administratorilor, pe ordinea de zi

11 Dec 2022 832

Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor Şantierul Naval 2 Mai SA Mangalia, convocată în şedinţă. Alegerea administratorilor, pe ordinea de zi

16 Aug 2022 847

Consiliul de Administraţie al Șantierului Naval 2 Mai SA, Mangalia, în AGOA. Ordinea de zi

04 Jul 2022 842

Ce s-a decis la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia

14 May 2022 1379

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia, convocată în ședință

25 Mar 2022 1034

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia, convocată în şedinţă

18 Feb 2022 1162

Ce s-a decis la ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia

04 Feb 2022 1215

Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor Societăţii Șantierul Naval 2 Mai - SA, Mangalia, convocată în ședință

12 Jan 2022 1189

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, convocată în ședință

17 Dec 2021 1248

Mandatul directorului general al Șantierului Naval 2 Mai - S.A, Mangalia, prelungit până în luna ianuarie 2022

14 Dec 2021 1990

Ce s-a decis la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia

13 Oct 2021 1357

Ședință AGOA la Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia. Ce se află pe ordinea de zi

19 Sep 2021 1210

A fost ales un nou administrator provizoriu în cadrul societății SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA

27 Aug 2021 1552

Acționarii Șantierului Naval 2 Mai SA Mangalia, convocați în ședință ordinară. Când are loc și ce se va discuta

28 Jul 2021 1447

Galați Ceremonie de punere de chilă a celei mai moderne nave militare construită în România

03 Jun 2021 1702