Actualitate

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Argus Constanţa prelungeşte linia de credit şi aprobă garanţiile

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, respectiv Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, convocate de Consiliul de Administraţie al Argus SA Constanţa.
 
Consiliul de Administraţie al Argus SA Constanţa convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, respectiv Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, care vor avea loc în data de 20.08.2018, ora 10.00, respectiv ora 11.00, Ia sediul societăţii din Constanţa. În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condiţiile legale de cvorum, Adunările Generale se reprogramează pe data de 21.08.2018, ora 10.00, respectiv ora 11.00, la sediul Argus SA.
 
Pe ordinea de zi a AGOA se regăsesc următoarele puncte: prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare consolidate la 31.12.2017 aferente Grupului Argus, pe baza raportului Consiliului de Administraţie şi a raportului auditorului financiar; alegerea unui administrator definitiv, pentru o perioadă de mandat egală cu cea a actualului Consiliu de Administraţie al Argus SA ales în AGOA din data de 20.12.2017, respectiv până la data de 24.01.2022. Emilian-Mihai Niculescu, director general, a fost împuternicit să semneze şi să ducă la îndeplinire hotărârile AGOA şi să îndeplinească toate formalităţile prevăzute de lege pentru înregistrarea menţiunilor Ia Registrul Comerţului, conform hotărârilor adoptate.
 
Pe ordinea de zi a AGEA au fost incluse următoarele puncte: aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 7.500.000 de Iei, pe o perioadă de 12 luni, aprobarea garantării liniei de credit în valoare de 7.500.000 de lei cu aceeaşi structură de garanţii încheiate în anul anterior, aprobarea contractării de către Argus SA Constanţa a unor credite bancare în sumă maximă de 110.000.000 de lei, pentru capital de lucru. Creditele bancare vor fi garantate cu următoarele: active imobilizate aparţinând Argus SA Constanţa, reprezentând până la 100% din total active imobilizate corporale din patrimoniu; cesiune de creanţe; stocuri; ipotecă mobiliară asupra încasărilor şi soldurilor curente sub-conturilor deschise de Argus SA Ia banca finanţatoare; împuternicirea Consiliului de Administraţie pentru aprobarea nivelului maxim al creditelor efectiv contractate, precum şi a garanţiilor  aferente, împuternicirea persoanelor care vor semna contractele de credit şi de garanţie reală mobiliară şi imobiliară aferente. Emilian-Mihai Niculescu, director general, a fost împuternicit să semneze şi ducă la îndeplinire hotărârile AGEA şi toate formalităţile nprevăzute de lege pentru înregistrarea menţiunilor la Registrul Comerţului. 

Argus SA, în datele Registrului Comerţului

Înfiinţată în anul 1991, firma are sediul social în Constanţa. Capitalul social subscris, de 53.670.699 de lei, integral vărsat, este compus din 35.780.466 de acţiuni nominative. Valoarea unei acţiuni este de 1,5 lei. Argus SA este deţinută de Listă Acţionari. Persoane împuternicite ale companiei, care se ocupă de fabricarea uleiului, sunt: Doru-Dorel Pătraşcu - administrator, Cristian Buşu - preşedinte Consiliu de Administraţie, Anina Radu - administrator, Emilian-Mihai Niculescu - director general.
 
În anul fiscal 2015, firma cu 246 de salariaţi a avut o cifră de afaceri de 211.799.687 de lei şi o pierdere de 1.579.993 de lei. De asemenea, în anul fiscal 2016, compania a avut 250 de salariaţi, o cifră de afaceri de 192.835.391 de lei şi o pierdere de 2.439.058 de lei. Situaţia financiară pe anul 2017 este următoarea: 238 de salariaţi, cifră de afaceri de 163.002.991 de lei şi o pierdere de 9.217.962 de lei.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Decese Constanţa 8 aprilie 2019

08 Apr 2019 599

Argus SA Constanța a rămas fără administrator (document)

30 Mar 2018 870

Firme Constanţa, rezultate financiare Dobrogea Grup SA, după un an pe pierdere, un an pe profit, dar cu salariaţi mai puţini (document)

23 Dec 2017 2322

Firme Constanţa, rezultate financiare Argus, cifră de afaceri în scădere, pierdere în creștere, și număr de angajați în creștere comparativ cu anul de referință anterior (document)

21 Dec 2017 867

Modificare în conducerea SC Argus SA. Cine este noul director general al societății

01 Sep 2017 2874

Demisie la vârful Consiliului de Administraţie de la ARGUS SA Constanţa. Cine a plecat şi cine a venit

26 Jun 2017 3110

Modificare în conducerea societății ARGUS SA Constanța. Despre ARGUS SA. Povestea fabricii de ulei Constanța (document)

23 Jun 2017 5150

Doliu în lumea industriei alimentare din Constanţa!

31 Jan 2017 3862

Ce a stabilit Consiliul de Administrație din SC ARGUS Constanța în privința directorului său general

08 Dec 2016 2474

Director general nou la fabrica de ulei Argus Constanța

14 Jul 2016 2927

SC Argus SA prelungeşte cu un an linia de credit de 7,5 milioane de lei

22 Jun 2016 1307

Schimbare de directori la Argus SA Constanța

14 Jan 2016 1467

Fuziunea SC Argus SA cu Rex Agra SRL, pe masa acţionarilor

22 Oct 2015 1161

Totul despre fuziunea Rex Agra SA cu Argus SA

18 Aug 2015 1160

Află ce s-a decis Şedinţă extraordinară la AGA a Argus SA

02 Aug 2015 1622