Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor Societăţii Șantierul Naval 2 Mai - SA, Mangalia, convocată în ședință

Consiliul de Administraţie a decis completarea ordinii de zi a adunării generale ordinare a acţionarilor Societăţii Șantierul Naval 2 Mai - S.A., Mangalia, convocată pentru data de 02.02.2022 cu următorul punct:
9. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar aferent anului 2021.
 
Astfel, pentru şedinţa ordinară convocată pentru data de 02.02.2022, ora 11.30, iar în caz de neîntrunire cvorum în data de 03.02.2022, la sediul societăţii din Mangalia, Strada Rozelor nr. 3, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 20.01.2022, ordinea de zi va fi următoarea:
 • 1. Aprobarea numirii auditorului financiar.
 • 2. Declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Santierul Naval 2 Mai - S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) din Ordonanţa deurgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, respectiv autoritatea publică tutelară propune candidaţi pt. funcţiile de membri ai consiliului de administraţie, în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie de selecţie constituită la nivelul autorităţi publice tutelare.
 • 3. Alegerea administratorilor provizorii/prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societăţii.
 • 4. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii.
 • 5. Stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii.
 • 6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A. Societăţii Santierul
 • Naval 2 Mai - S.A., Mangalia, pentru semnarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu al Societăţii Santierul Naval 2 Mai - S.A., Mangalia.
 • 7. Aprobarea datei de 23.02.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a
 • acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de
 • 02.02/03.02.2022, a datei de 22.02.2022 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.
 • 8. Împuternicirea Directorului General al Societăţii sau a înlocuitorului acestuia în vederea efectuării procedurilor şi formalităţilor prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa.
 • 9. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar aferent anului 2021.
 
În cazul în care nu este atins cvorumul necesar pentru întrunirea adunării generale ordinare în data de 02.02.2022, adunarea generală ordinară se va ţine în data de 03.02.2022 în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor Şantierul Naval 2 Mai SA Mangalia, convocată în şedinţă. Alegerea administratorilor, pe ordinea de zi

16 Aug 2022 581

O firmă din București va asigura paza Șantierului Naval din Mangalia! (DOCUMENT)

04 Aug 2022 651

Consiliul de Administraţie al Șantierului Naval 2 Mai SA, Mangalia, în AGOA. Ordinea de zi

04 Jul 2022 523

Ce s-a decis la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia

14 May 2022 1129

Baza Navală Constanța, investiție de aproape un milion de euro pentru echipamentele de comunicații și sonarele pentru fregate. Ce firme au luat contractul (DOCUMENT)

13 May 2022 2245

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia, convocată în ședință

25 Mar 2022 846

Contractul corvetelor, amânat de discuţiile dintre Naval Group şi Şantierul Naval Constanţa Ce spune ministrul Apărării

23 Mar 2022 1007

Fostul fotbalist constănțean Mihai Mocanu ar fi împlinit joi 80 de ani. Cel mai bun fundaș stânga al României!

24 Feb 2022 2169

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia, convocată în şedinţă

18 Feb 2022 952

Ce s-a decis la ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia

04 Feb 2022 978

Forțele Navale, peste 3,7 milioane de euro pentru reparații, revizii și modernizări la dragoare, remorchere și fregate. Firmele câștigătoare (DOCUMENTE)

14 Jan 2022 2882

Pe plajă, în supermarket, la cariera de piatră Retrospectiva accidentelor de muncă din Constanța în 2021

29 Dec 2021 1452

Nava-școală “Mircea” a efectuat primele manevre, după o perioadă de aproximativ șase luni de reparații, în șantierul naval din Constanța (GALERIE FOTO)

28 Dec 2021 1062

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, convocată în ședință

17 Dec 2021 1052

Mandatul directorului general al Șantierului Naval 2 Mai - S.A, Mangalia, prelungit până în luna ianuarie 2022

14 Dec 2021 1614