Adunarea generală ordinară a acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia, convocată în ședință

Șantierul Naval Mangalia. foto: ZIUA de ConstanțaConsiliul de Administrație al societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia,în ședință de consiliu de administrație din data de 24.03.2022, a decis să convoace adunarea generala ordinara a acționarilor, în data de 28.04.2022, ora 11,00.

În caz de neintrunire a cvorumului, cea de-a doua ședință va avea loc în data de 29.04.2022, ora 11.00, la sediul societății din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2021,  cu următoarea ordine de zi:

   1. Analizarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2021, pe baza raportului administratorilor și raportului auditorului financiar;

  2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2021  și fixarea dividendului;

  3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului  2022;

  4. Prezentarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2021;

  5. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2021, în baza rapoartelor prezentate;

  6. Aprobarea datei de 20.05.2022  că data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 28/29.04.2022, a datei de 19.05.2022 că ex-date și a datei de 09.06.2022 că „data plații”, în conformitate cu dispozițiile  Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

 7. Împuternicirea Directorului General al Societății, sau a înlocuitorului acestuia, în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii/ hotărârilor  A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta.

În cazul în care nu este atins cvorumul necesar pentru întrunirea adunării generale ordinare în data de 28.04.2022,  adunarea generala ordinara se vă tine în data de 29.04.2022,  în același loc, la aceeași ora, cu aceeași ordine de zi și data de referință.


Numai persoanele care sunt acționari la data de 16.04.2022  pot vota în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor din data de 28/29.04.2022.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul de Administraţie al Șantierului Naval 2 Mai SA, Mangalia, în AGOA. Ordinea de zi

04 Jul 2022 76

Ce s-a decis la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia

14 May 2022 1025

Baza Navală Constanța, investiție de aproape un milion de euro pentru echipamentele de comunicații și sonarele pentru fregate. Ce firme au luat contractul (DOCUMENT)

13 May 2022 2069

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia, convocată în şedinţă

18 Feb 2022 846

Ce s-a decis la ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia

04 Feb 2022 859

Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor Societăţii Șantierul Naval 2 Mai - SA, Mangalia, convocată în ședință

12 Jan 2022 935

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, convocată în ședință

17 Dec 2021 968

Mandatul directorului general al Șantierului Naval 2 Mai - S.A, Mangalia, prelungit până în luna ianuarie 2022

14 Dec 2021 1377

Servicii de audit statuar pentru Șantierul Naval Mangalia. Ce societate a câștigat contractul (DOCUMENT)

02 Dec 2021 2130

Ce s-a decis la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia

13 Oct 2021 1080

Ședință AGOA la Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia. Ce se află pe ordinea de zi

19 Sep 2021 946

Adunarea generală a acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia. Ce se află pe ordinea de zi

27 Aug 2021 1020

A fost ales un nou administrator provizoriu în cadrul societății SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA

27 Aug 2021 1253

Acționarii Șantierului Naval 2 Mai SA Mangalia, convocați în ședință ordinară. Când are loc și ce se va discuta

28 Jul 2021 1182

Reorganizare de activitate la Șantierul Naval Damen Mangalia. Se restructurează sute de posturi

23 Jul 2021 5410