Actualitate

Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu, investiție de 75 de milioane de lei. Securitatea, pusă la punct cu echipamente noi


În Monitorul Oficial al României, Partea I, la numărul 291 din data de 7 aprilie 2020, a fost publicată Hotărârea nr. 241/2020 pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții "Creșterea securității și siguranței traficului de pasageri pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța".

Finanțarea proiectului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului operațional "Infrastructură mare", axa prioritară 2 - "Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient", obiectivul specific 2.3. - "Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor", de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinație, precum și din venituri proprii, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. răspund de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Valoarea proiectului este de 75.005.000 lei, având o durată de realizare de 16 luni.
Activitatea Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța (AIMK - C) este în strânsă legătură cu dezvoltarea economică a regiunii în care este amplasat. Politica flexibilă și stimulativă de tarifare a serviciilor oferite companiilor aeriene, creșterea și diversificarea serviciilor oferite pasagerilor și operatorilor aerieni și aplicarea unei politici active de marketing alcătuiesc strategia de dezvoltare continuă a traficului aeroportuar.
Evoluția numărului de pasageri pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu are un trend ascendent, din 2016, când aveam un număr de 94.594, în 2017 erau 121.431 de pasageri, iar în 2018, numărul de pasageri urcaseră la 129.235. Ca urmare a acestei tendințe de creștere a activității, autoritatea aeroportuară trebuie să întreprindă măsuri ferme de asigurare eficientă a tuturor serviciilor de securitate aeronautică.
În domeniul securității aeronautice Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. (AIMK - C) răspunde de aplicarea măsurilor de securitate, în conformitate cu Programul național de securitate aeronautică, gestionează activitatea de control al accesului, coordonează operativ și asigură infrastructura și echipamentele specializate din activitatea celorlalte entități ale statului componente ale sistemului de securitate, în scopul prevenirii actelor de intervenție ilicită pe aeroport. În acest sens, aeroportul are obligația dotării cu sisteme și echipamente specifice controlului de securitate la standardele aplicabile și cu mijloace de protecție și intervenție în situații de urgență pentru reducerea/evitarea pierderilor de vieți omenești și materiale.

Echipamente de control de securitate


de bază comune în domeniul securității aviației, pct. 12.4.2.1, standardul 2 al sistemelor EDS expiră la data de 1 septembrie 2020. Conform pct. 12.4.2.6 din actul normativ menționat mai sus, toate sistemele EDS trebuie să corespundă standardului 3 până la 1 septembrie 2020 cel târziu.
Ca urmare a acestor cerințe, începând cu 1 septembrie 2020 se impune ca pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța să se folosească sisteme (echipamente) EDS Standard 3 (în prezent, AIMK - C are în dotare sisteme EDS standard 2). În conformitate cu cerințele din certificatul de autorizare RO-08, emis în data de 11.07.2017 de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, se atestă că Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. îndeplinește cerințele de fond și cele esențiale privind aerodromurile, stabilite de Regulamentul (UE) nr. 216/2008 și regulile sale de implementare, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 139/2014; prin condițiile noului certificat se atestă caracteristicile pistei de decolare-aterizare cu cod de referință 4D și un sistem de management, conform normelor Agenției Europene privind Siguranța Aviației Civile. Respectând cerințele aplicabile în domeniul securității aviației civile, configurația terminalelor destinate pasagerilor și expedierilor de marfă și poștă, în concordanță cu traficul de pasageri estimat pentru perioada următoare, Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. trebuie să asigure următoarele fluxuri de securitate:
- pasageri și bagaje de cabină curse externe;
- pasageri și bagaje de cabină curse interne;
- bagaje de cală curse externe;
- bagaje de cală curse interne;
- CREW, aviație generală, business/VIP;
- persoane, altele decât pasagerii, auto și provizii de aeroport/PC3;

- expedieri marfă și poștă.
În ceea ce privește echipamentele sistemului pentru controlul de securitate al bagajelor de cală aparținând pasagerilor pe cursele aeriene internaționale (externe și interne), menționăm că:
- sunt achiziționate în principal în anul 2008;

- din cauza uzurii morale și fizice a pieselor din componența echipamentelor de control de securitate deținute de aeroport, în mare parte nu mai corespund unui standard de calitate a imaginii care să permită reducerea timpului de decizie a operatorului de securitate pentru analiza fiecărui bagaj de cală, standard care este verificat în conformitate cu cerințele producătorului (lunar sau semestrial) de către personal specializat din cadrul societăților care asigură mentenanța echipamentelor de control de securitate și autorizat de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN);
- din cauza faptului că de la achiziție a trecut o perioadă mai mare de 10 ani, piesele defecte care necesită a fi înlocuite trebuie să fie achiziționate de la producătorul de echipament, iar unele dintre ele nu mai pot fi puse la dispoziție de către acesta;
- din cauza uzurii morale și fizice a crescut procentul de defecte/echipament;
- din cauza procentului de alarmare destul de mare din numărul persoanelor care au făcut obiectul controlului de securitate, crește timpul de procesare a persoanelor la controlul de securitate;
- detecția nu este independentă de forma, poziția sau orientarea materialului exploziv.
Din cauza celor specificate mai sus se impune înlocuirea echipamentelor de control de securitate al bagajelor de cală deținute de aeroport în prezent, prin achiziția de echipamente de control de securitate bagaje de cală conform cerințelor specificate în regulamentele în vigoare.
Achiziția de sisteme de detecție a explozibililor (EDS - Explosive Detection System) - standard 3 cu TIP instalat va duce la optimizarea fluxului controlului de securitate al bagajelor de cală, prin:
- reducerea timpului minim de decizie pentru analiza fiecărui bagaj de cală a cărui imagine este afișată la stația de lucru;
- eliminarea posibilelor erori umane în elucidarea existenței unor articole interzise în conținutul bagajelor de cală;
- creșterea standardelor de procesare a bagajelor de cală;
- rata scăzută de alarme false;
- detecția va fi independentă de forma, poziția sau orientarea materialului exploziv;
- sistemul de proiectare de imagini virtuale de articole periculoase (TIP) trebuie să fie capabil de a proiecta imagini combinate de articole periculoase (combined threat images - CTI) sau imagini fictive de articole periculoase (fictional threat images - FTI).
Fluxurile de control de securitate al pasagerilor, precum și control de securitate al bagajelor de cabină aparținând pasagerilor pe cursele aeriene internaționale (externe) și interne dispun în prezent, fiecare, de:
- 2 echipamente de control de securitate cu raze X;
- o poartă detectoare de metale pentru controlul de securitate al pasagerilor.
Fluxul de control de securitate al pasagerilor, precum și de control de securitate al bagajelor de cabină aparținând pasagerilor pe cursele de aviație generală dispune în prezent de un echipament de control de securitate cu raze X și o poartă detectoare de metale pentru controlul de securitate al pasagerilor.
Echipamentele de control de securitate înlocuite vor fi:
- în principal casate cu ajutorul societăților care au furnizat echipamentele respective și cu informarea CNCAN datorită faptului că echipamentele de control bagaje de cabină respective funcționează cu raze X; sau
- donate către societăți care doresc astfel de echipamente de control de securitate și porți detectoare de metale și la care nu este necesară aplicarea de standarde de control de securitate.
Achiziția echipamentelor de control de securitate computer tomograf (CT) - standard C3 cu TIP instalat (threat image projection) pentru bagaje de cabină va asigura:
- reducerea timpului minim de decizie pentru analiza fiecărui bagaj de cabină;
- creșterea standardelor de procesare a bagajelor de cabină;
- facilitarea controlului asupra bagajelor de cabină ale pasagerilor, nefiind necesar ca lichidele din acestea să fie scoase separat la control;
- micșorarea semnificativă a timpului de procesare a bagajelor de cabină;
- permiterea scanării bagajelor care conțin computere portabile și alte obiecte electrice mari;
- detecția automată a armelor;
- rata scăzută de alarme false;
- fiabilitate operațională robustă.
Achiziția echipamentului de control de securitate X-RAY cu detecție automată a explozibilelor și detecție automată LEDS, dual view cu TIP instalat (threat image projection) va asigura:
- creșterea standardelor de procesare a bagajelor de cabină;
- facilitarea controlului asupra bagajelor de cabină ale pasagerilor, nefiind necesar ca lichidele din acestea să fie scoase separat la control;
- micșorarea semnificativă a timpului de procesare a bagajelor de cabină;
- rata scăzută de alarme false;
- fiabilitate operațională robustă.
Achiziția sistemului de examinare a persoanelor standard 2 va asigura:
- creșterea standardelor de procesare a pasagerilor;
- micșorarea semnificativă a timpului de procesare a pasagerilor;
- capacitatea de a detecta obiecte metalice și nemetalice distincte pe pielea umană, purtate asupra corpului sau în haine, indiferent de poziția obiectului;
- detecția și indicarea prin intermediul unei alarme cel puțin a obiectelor metalice și nemetalice specificate, inclusiv explozibili, atât individual, cât și în combinație;
- rata scăzută de alarme false;
- fiabilitate operațională robustă.
Achiziția porților detectoare de metale (WTMD) va asigura:
- conformarea cu cerința standardului de control care specifică faptul că în cazul în care sistemul de examinare a persoanelor inițiază o alarmă, pasagerul trebuie să treacă și prin poarta detectoare de metale;
- folosirea porților detectoare de metale și ca echipamente de control de securitate de rezervă (back-up) în cazul în care sistemul de examinare a persoanelor este defect și nu trebuie să se blocheze filtrul de control;
- funcționarea porților nu va fi afectată de nicio sursă de interferență.
Detectoarele portabile de metale vor înlocui o parte din detectoarele portabile de metale existente pe aeroport și achiziționate în anul 2008. Detectoarele portabile nou- achiziționate trebuie:
- să fie capabile de a detecta obiectele din metale feroase și neferoase. Detectarea și identificarea poziției metalului detectat trebuie să fie indicate prin declanșarea unei alarme;
- să funcționeze fără să fie afectate de surse de interferență.
Echipamentele de detectare a metalelor din încălțăminte (SMD) trebuie să fie capabile de a detecta și a indica prin declanșarea unei alarme cel puțin obiectele metalice specificate, atât individual, cât și combinate.
Pentru efectuarea controlului de securitate și analiza asupra zonelor care nu pot fi vizibile, înguste și nu pot fi atinse atunci când se efectuează controlul de securitate asupra vehiculelor care intră în zonele de securitate cu acces restricționat și nu numai, precum și pentru decontaminarea zonelor de securitate contaminate este necesară achiziția a 3 bucăți de camere video endoscop. La acest moment, AIMK - C are în dotare două camere video endoscop, din care doar una în stare de funcționare. Achiziția a 3 bucăți noi este necesară pentru a putea fi folosite simultan, în toate punctele critice necesare și a realiza decontaminarea zonelor în cel mai scurt timp posibil.
Prin dotare și caracteristici conform ICAO (International Civil Aviation Organization, Airport Services Manual, Part 1, Rescue and Fire Fighting, Doc. 9137-AN/898) și cerințelor din PIAC-AD- SSI, ed 2/2016, Serviciului privat pentru Situații de Urgență, cu denumirea de stația salvare și stingere incendii din cadrul AIMKC - C, trebuie să asigure h24/7, categoria 7 ICAO, iar la cerere categoria 8. Autospeciala de stins incendii trebuie să fie de ultimă generație tehnologică și să permită, în tandem cu un alt auto PSI din flota existentă, asigurarea categoriei 7 de protecție. Autospeciala PSI trebuie să poată asigura condiția generală privind intervenția - respectiv: deplasarea la locul accidentului/incidentului, în orice zonă a pistei de decolare- aterizare (PDA). Ca obiectiv operațional dezirabil, acest vehicul ar trebui sa poată asigura, în condiții optime, intervenția în orice punct al PDA, în maximum 3 minute. Pentru categoria 7 pe aviație necesarul de autospeciale este de două autospeciale, plus una cu aceleași caracteristici de rezervă, iar pentru a putea asigura categoria 8 pe aviație necesarul de autospeciale este de trei autospeciale plus una cu aceleași caracteristici de rezervă.

O singură ambulanță, în prezent, pe aeroport


În prezent Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu" dispune de o ambulanță proprie cu un nivel minim de dotări în ceea ce privește acordarea primului ajutor și transportul pacientului. Aceasta este utilizată doar în incinta aeroportului pentru deplasarea la caz și pentru transportul pacientului către cabinetul medical dacă situația o impune, pentru cazurile deosebite apelându-se serviciul 112. Nefiind echipată corespunzător, în cazul unei solicitări echipa medicală este nevoită să transporte de fiecare dată trusele medicale și defibrilatorul din dotarea cabinetului către ambulanță și apoi, după soluționarea intervenției, să le readucă la cabinet, ceea ce implică un efort suplimentar și efectiv un timp de reacție mai mare. Un alt aspect îl reprezintă și uzura mașinii, fiind fabricată în anul 2002 și achiziționată de către aeroport în anul 2007.
În ultimii ani traficul aerian s-a intensificat, respectiv numărul de solicitări a fost mai mare atât în incinta aeroportului, cât și în afara acestuia. Într-o situație de accident aviatic, timpul de intervenție este esențial, iar gradul de uzură al ambulanței, precum și nivelul de dotare al acesteia din punct de vedere medical pot influența negativ răspunsul echipajului medical. Astfel, având în vedere reglementările Autorității Aeronautice Civile Române în ceea ce privește asistența medicală în cadrul aeroporturilor și ținând cont de nivelul dotărilor prevăzute pentru astfel de situații (PIAC - MED), se propune achiziționarea unei ambulanțe noi care să corespundă acestor cerințe. Orice intervenție a echipajului medical în cadrul aeroportului și în afara acestuia este stric condiționată de prezența ambulanței, asigurându-se în felul acesta:
- deplasarea rapidă la caz atât în incintă, cât și în afara aeroportului;
- transportul rapid al pacientului către cabinetul medical și/sau către o unitate spitalicească dacă situația o impune;
- îmbunătățirea calității actului medical.
Cabinetul medical intervine pentru asistență medicală și acordarea primului ajutor calificat pasagerilor, publicului sau operatorilor care își desfășoară activitatea în aeroport potrivit competenței personalului și al nivelului de dotare, motiv pentru care o ambulanță nouă cu o dotare corespunzătoare este esențială.

Cameră carantină


În conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului nr. 805/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional, anexa nr. 1 lit. D pct. 5, administratorul aeroportului trebuie să "asigure o încăpere special destinată, de preferat la distanță de linia I de trecere a frontierei, pentru izolare și interviul pasagerilor atunci când autoritățile/instituțiile de sănătate publică naționale, regionale sau locale solicită acest lucru". Soluția propusă pentru realizarea spațiului de carantină este cea din containere. Spațiul astfel creat va respecta fluxurile necesare și va fi dotat cu mobilierul necesar. Deoarece este un spațiu obținut din containere nu necesită întocmirea unui studiu de fezabilitate.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” – Constanța SA cumpără echipamente pentru siguranța traficului de pasageri

01 Oct 2020 746

Aeroportul Mihail Kogălniceanu cumpără autospecială pentru siguranța la incendii (document)

11 Sep 2020 671

Kik SRL furnizează produse de curățenie, dezinfectare și protecție către Aeroportul „Mihail Kogălniceanu” Constanța (document)

28 Aug 2020 2023

Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța cumpără servicii de asigurare Casco (document)

27 Jul 2020 1858

Încep exproprierile pentru Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu. Iată lista completă a proprietăților vizate

06 Jul 2020 1434

Funcționarii din București, directori pe viață la Constanța Consiliul de Administraţie al Aeroportului Mihail Kogălniceanu a decis

04 Jul 2020 1284

Proiecte majore ale Guvernului pentru Constanța Peste 1,3 miliarde de euro destinate exclusiv porturilor din județ. Drumuri expres și modernizarea aeroporturilor, pe lista investițiilor de milioane de euro (document)

03 Jul 2020 3236

Megalicitație organizată de Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” . Cine sunt responsabilii achiziției?

17 Jun 2020 902

Zboruri directe către Timișoara, de pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu

11 Jun 2020 841

Pentru degrevarea aglomerației de pe Otopeni, USR Constanța propune ca o parte din zboruri să fie preluate de aeroportul de la Mihail Kogălniceanu

12 May 2020 2956

Mihai Lupu (PNL) “Cursă Viena-Constanța de pe aeroportul de la Mihail Kogălniceanu, ne oferă avantaje și în fața vecinilor din Bulgaria”

07 May 2020 2361

Termoscannere montate pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu

06 May 2020 1043

Eliminată la începutul anului și cooptată ulterior de către AGA, Mirela Matichescu, desemnată președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului de la Mihail Kogălniceanu

06 May 2020 2331

Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța Precizări despre zborurile regulate externe operate de Turkish Airlines și Wizz Air

30 Apr 2020 1197

Un cargo cu materiale sanitare va ateriza săptămâna viitoare pe Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” Constanța

24 Apr 2020 1165