Actualitate

APIA Când se depun cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină aferente trimestrului IV al anului 2019


Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari că până la data de 31 ianuarie 2020 inclusiv, se depun Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 octombrie - 31 decembrie 2019 (trim. IV al anului 2019).

Cererile se depun la Centrele Judeţene ale Agenției de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al Municipiului Bucureşti, de către administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre rata accizei standard şi rata accizei reduse (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor  mecanizate în agricultură a cărui valoare unitară este de 1,8959 lei/litru.
Pentru sectorul vegetal, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente:
 1. documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;
 2. situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;
 3. copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
 4.  copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare;
 5. adeverință în original de la Registrul agricol, cu suprafețele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare;
 6. adeverință în original de la Direcția pentru Agricultură Județeană, pentru suprafețele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.
Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente:
 1. situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei  pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
 2. copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
 3. situația privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
 4.  copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;
 5. copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.
Pentru sectorul înbunătățiri funciare, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente:
 1. situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
 2. copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
 3. situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
 4. copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar/procesul-verbal de confirmare a volumului de apă livrat pentru irigații, întocmit de către orice furnizor de apă de irigații;
 5. situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat;
 6. copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare;
 7. dovadă cont trezorerie dacă au intervenit modificari ale coordonatelor bancare față de cererea inițială.
Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnatură și vor purta sintagma “conform cu originalul”.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

APIA Precizări legate de reluarea depunerii online a cererilor unice de plată aferente Campaniei 2020

06 Apr 2020 460

APIA efectuează plata beneficiarilor Măsurii M215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor

01 Apr 2020 533

APIA. Precizări despre plățile aferente măsurii M215

25 Mar 2020 581

APIA suspendă primirea cererilor unice de plată de la fermieri

15 Mar 2020 608

Panait Şamata, fost director adjunct al APIA Constanţa, achitat. Apelul dosarului, amânat pentru luna mai

13 Mar 2020 1025

APIA efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor

13 Mar 2020 388

APIA eliberează adeverințe pentru beneficiarii Măsurii 14 - Bunăstarea animalelor

05 Mar 2020 1144

În atenția fermierilor APIA începe vizarea carnetelor de rentă viageră

02 Mar 2020 1556

APIA, precizări despre „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”

21 Feb 2020 450

APIA Anunț despre plata ajutorului de stat la motorina utilizată în agricultură

14 Feb 2020 589

APIA efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor

13 Feb 2020 710

APIA Campanie amplă de informare în rândul fermierilor. Despre ce este vorba

05 Feb 2020 540

APIA Mâine este ultima zi de depunere a Cererilor de acord pentru reducerea accizei la motorină

30 Dec 2019 419

APIA, despre "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”

16 Dec 2019 822

APIA Fermierii pot depune până la 31 decembrie cererile de acord pentru ajutorul privind acciza la motorină în 2020

09 Dec 2019 725