Actualitate

APIA Se primesc cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru culturile înființate în toamna 2019, afectate de seceta pedologică

  • APIA reamintește că se primesc cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru culturile înființate în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică, până la data de 15 septembrie 2020.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reamintește că cererile de solicitare a ajutorului de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică, se depun până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv.

Formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat se regăsește în OUG nr.148/27.08.2020 publicată în Monitorul Oficial nr.806 din data de 02.09.2020 și poate fi descărcat de pe site-ul APIA, accesând adresa www.apia.org.ro.

Cererile se depun la Centrele judeţene/locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al Municipiului Bucureşti pe raza cărora/căruia a fost depusă Cererea unică de plată în Campania 2020.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat, însoţită de documentele solicitate poate fi transmisă la centrele județene/locale APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti și prin fax sau poştă sau în format electronic prin e-mail.

Beneficiari:

a) producătorii agricoli persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.182/2016, cu modificările și completările ulterioare;

b) producătorii agricoli persoane juridice, cu excepția grupurilor de producători.

Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor care au înființat în toamna anului 2019 următoarele culturi: grâu, secară, triticale, orz, orzoaică, ovăz, rapiță.


Beneficiarii trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiții:

a) să deţină proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat până la data de 15 iunie inclusiv, în care procentul de calamitare este de peste 30% aferent culturii calamitate;

b) suprafața calamitată să reprezinte un procent de peste 30% din suprafața totală declarată în Cererea unică de plată în anul 2020, aferentă culturii calamitate;

c) să fie înregistraţi în evidenţele APIA în anul 2020, cu cerere unică de plată 2020;

d) nu se află în dificultate, respectiv reorganizare, lichidare sau în faliment la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat, în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Atenție!!! Suprafața pentru care se acordă ajutorul de stat nu poate depăși suprafața culturii declarate în cererea unică de plată 2020.

Prin excepție beneficiarii care au suprafețe calamitate cu culturi prevăzute mai sus confirmate prin procesul – verbal de constatare și evaluare a pagubelor, care au fost întoarse sau nu au mai fost însămânțate după calamitare și nu se regăsesc, în totalitate sau parțial, în Cererea unică de plată 2020, suprafețele calamitate avute în vedere pentru ajutorul de stat sunt cele menționate în procesul – verbal de constatare și evaluare a pagubelor.

Pentru acești beneficiari ajutorul de stat se acordă pentru suprafațele confirmate prin procesul – verbal de constatare și evaluare a pagubelor, dar nu mai mult de suprafața declarată cu teren arabil în Cererea unică de plată din Campania 2020.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat este însoțită de următoarele documente:

a) copie a procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor;

b) coordonate bancare în condițiile în care nu se mențin coordonatele bancare existente la Cerea unică de plată 2020.

Atenție!! Dacă documentul de identificare a coordonatelor bancare existent la dosarul cereri de plată depuse la APIA nu se modifică acesta rămâne valabil și pentru acordarea ajutorului de stat.

Documentele depuse în copie de către beneficiar, vor purta sintagma “conform cu originalul”, vor fi datate și însușite prin semnătură de către beneficiar.

Cuantumurile maxime ale ajutorului de stat se regăsesc în tabelul de mai jos:
 
Cultura Cuantum ajutor de stat
(lei/ha)
Grâu 925,0
Secară 925,0
Triticale 805,0
Orz 912,0
Orzoaică 951,0
Ovăz 772,0
Rapiță 1002,0
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

APIA, despre stadiul plăților în avans aferente Campaniei 2020

28 Oct 2020 133

Situația în județul Constanța APIA, despre situația finală a cererilor depuse în cadrul Măsurii 21

26 Oct 2020 406

Mesaj APIA Cererile pentru sprijinul fermierilor afectați de criza Covid-19 pot fi depuse până pe 23 octombrie

20 Oct 2020 641

APIA demarează Campania de plăți în avans pentru anul 2020

15 Oct 2020 524

APIA, despre rambursarea creditelor reportate din exercițiul financiar 2019

12 Oct 2020 617

APIA, despre cuantumurile la hectar ale plăților directe pentru anul 2020

05 Oct 2020 655

Fonduri europene Un primar și un fost primar din Suceava, trimiși în judecată de DNA

25 Sep 2020 611

APIA efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor

08 Sep 2020 524

De astăzi se depun cererile de solicitare a ajutoarelor pentru agricultorii afectați de secetă. Condiții și valoarea ajutorului

03 Sep 2020 622

APIA efectuează plata ajutorului de stat pentru motorina aferentă trimestrul I, anul 2020

06 Aug 2020 655

APIA informează că s-a încheiat Campania de primire a Cererilor Unice de Plată pentru anul 2020

14 Jul 2020 537

APIA, precizări legate de depunerea actelor pentru Măsura 14 – „Bunăstarea animalelor“

10 Jul 2020 485

APIA Precizări despre cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură

08 Jul 2020 495

APIA. Anunț important despre cereri de propuneri de granturi pentru programe simple şi multinaţionale

08 Jul 2020 472

APIA. Stadiul plăților aferente Campania 2019

01 Jul 2020 463