Actualitate

Cât se preconizează să coste reparaţiile accidentale la sistemul de semnalizare a navigaţiei la CN APM SA Constanţa (document)

Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa (CN APMC) anunţă organizarea şi desfăşurarea unei licitaţii pentru atribuirea contractului „Reparaţii accidentale la sistemul de semnalizare“, în valoare estimată de 1.516.634 de lei.
 
Ofertele pot fi depuse până pe data de 16.05.2018, ora 15.00, acestea urmând să fie evaluate în aceeaşi zi, la ora 18.00. Cuantumul garanţiei de participare este de 15.000 de lei. Obiectul contractului îl constituie achiziţia serviciilor de reparaţii accidentale la sistemul de semnalizare a navigaţiei (format din geamanduri şi stâlpi de semnalizare) în porturile maritime Constanţa (inclusiv Portul Tomis), Midia şi Mangalia. Prin reparaţie accidentală se înţelege reparaţia care se efectuează în cazurile avariilor produse în urma unor accidente celor cauzate de coliziuni cu navele, a condiţiilor meteo, acoperite sau nu de poliţa de asigurare a sistemului de semnalizare.
 
Se pot executa 16 tipuri de servicii de reparaţii, descrise în caietul de sarcini (lucrări de reparaţii electrice la geamanduri, lucrări de reparaţii electrice la stâlpi semnalizare, lucrări de reparaţii prin înlocuire integrală a geamandurii, defalcate în funcţie de locaţia şi construcţia elementului ce compune sistemul de semnalizare maritimă la care se intervine pentru efectuarea reparaţiei). Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţiilor suplimentare în a zecea zi înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor. Se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor cu 15 zile înainte.
 

Responsabili de atribuirea contractului

 
Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul CN Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa, responsabile de atribuirea licitaţiei, sunt: director general - Dan Nicolae Tivilichi, director general adjunct - Marian Tănase, director economic - Daniela Şerban, director exploatare - Teodor Patrichi, şef Serviciul Juridic şi Contencios - Tănase Iulian Pepi, şef Biroul Control Financiar Preventiv - Nicoleta Adina Gamalan, şef Departament Achiziţii Publice - Otilia Ifimov, Departament Achiziţii Publice - Aurelian Liţă, şef Serviciul Exploatare - Petru Radu.
 
Operatorii economici ce depun oferte trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că sunt legal constituiţi, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii şi că au capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Aceştia vor depune lista principalelor prestări de servicii din ultimii trei ani, din care să rezulte că au prestat serviciile solicitate în valoare cumulată de minimum 300.000 de lei fără TVA la nivelul unui contract sau al mai multor contracte.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi consulta anunţul de participare la această licitaţie.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.