Ce hotărâri au fost luate în cadrul ședinței Adunării Generale a societății SATURN S.A.

  • În Monitorul Oficial al României, a fost publicată hotărârea nr. 2 din 14.06.2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societății comerciale SATURN – S.A., cu participarea următorilor acţionari:
1. Tomini Trading - S.R.L., o societate organizată şi funcţionând în baza legilor din România, cu sediul în Portul Constanța, județul Constanța, prin Diana-Maria Bejenaru,în calitate de reprezentant convenţional,

2. Acţionari persoane fizice: Mihai Carolina, Vasilescu Dragoş şi Nebeja Valentin, fiecare deţinând 40 de acţiuni, respectiv 0,0048% din capitalul social, însumând în total 120 de acţiuni, reprezentând 0,0144% din capitalul social.

Lucrările AGOA au fost conduse de Diana-Maria Bejenaru, în calitate de preşedinte de şedinţă ales de către acţionarii prezenţi, iar Nebeja Valentin a îndeplinit funcţia de secretar de şedinţă.

În conformitate cu articolul 16.1 din Actul constitutiv al Societăţii şi având în vedere punctele de pe ordinea de zi stabilite prin Convocator, AGEA a decis următoarele:

1. S-a aprobat modificarea art. 26 .2 din Actul constitutiv al Societăţii, în vederea numirii a trei cenzori şi trei cenzori supleanţi, astfel:

Societatea va avea 3 (trei) cenzori,precum şi 3 (trei) cenzori supleanţi aleşi de către acţionari. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat în condiţiile legii. Numirea cenzorilor şi a cenzorilor supleanţi este atributul exclusiv al adunării generale a acţionarilor Societăţii şi întotdeauna pentru o perioadă ce nu poate depăşi 3 (trei) ani. Cenzorii şi cenzorii supleanţi pot fi realeşi

2. S-a aprobat numirea lui Guna Ștefan, cetăţean român, cu domiciliul în bd. Alexandru Obregia, Bucureşti, în calitate de cenzor al Societăţii, cu un mandat de trei ani.

3. S-a aprobat numirea Ion Popescu, cetăţean român, cu domiciliul în Str. Fabricii, Bucureşti, în calitate de cenzor al Societăţii,cu un mandat de trei ani.

4. S-a aprobat numirea Eugeniei Zamfirache, cetăţean român, cu domiciliul în bd. Camil Ressu, București, în calitate de cenzor al Societăţii, cu un mandat de trei ani.

5. S-a aprobat numirea lui Radu Daniel, cetăţean român, cu domiciliul în int. Moş Nicolae, București, în calitate de cenzor supleant al Societăţii,cu un mandat de trei ani.


6. S-a aprobat numirea Vioricăi Bassula, cetăţean român, cu domiciliul în Str. Fluturilor, Jilava, în calitate de cenzor supleant  al Societăţii,cu un mandat de  trei ani.

7. S-a aprobat numirea lui Ionescu Mădălina - Marina, cetăţean român, cu domiciliul în str. Sg. Gheorghe Tache Bucureşti, în calitate de cenzor supleant al Societăţii, cu un mandat de trei ani.

8. S-a adoptat numirea lui Sarkis Devlatian, cetăţean libanez, născut în Liban, Beirut, cu domiciliul în str. B.P. Haşdeu Constanța, județul Constanța în funcţia de director al Societăţii, cu un mandat de patru ani.

9. S-a aprobat revocarea lui Romică Neagu din funcţia de Prim Director al Societăţii, conforn Actului constitutiv.

10.S-a aprobat modificarea art. 26.6 din Actul constitutiv al Societăţii, în vederea reflectării numelor şi actualizării datelor de identitate ale cenzorilor. De asemenea, menţiunea „Primul Director" de la art. 28.10 va fi abrogată,iar datele de identificare ale noului director vor fi inerate în acelaşi articol în mod corespunzător.

11. S-a aprobat modificarea art. 28.8 din Actul constitutiv al Societăţii astfel:

Pe durata îndeplinirii mandatului, directorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care  directorii au fost  desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

12. S-a aprobat numireaIjdelea Mihailescu SPARL prin: (i) Anca Mihailescu, domiciliată în Piteşti, (ii) Diana Bejenaru, domiciliată în București şi (iii) Adrian Manolache, domiciliat în Botoşani, fiecare separat, în scopul reprezentării Societăţii cu puteri şi autoritate depline, precum şi pentru semnarea, predarea şi primirea oricăror şi tuturor documentelor, actelor şi înscrisurilor, corectării oricărei erori de orice natură (inclusiv eroare materială) şi efectuării acelor acţiuni şi întreprinderii acelor măsuri după cum poate fi necesar pentru ducerea la îndeplinire a celor de mai sus.

Drept pentru care prezenta hotărâre a fost redactată şi semnată în 3 (trei) exemplare originale, în limba română și în limba engelză, la data de 14.06.2021, cu respectarea deplină a reglementărilor statutare şi a legilor aplicabile în vigoare. În cazul oricăror discrepanţe între cele două versiuni, cea în limba engleză va prevala.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Acționarii societății Frial SA, din Portul Constanța, în AGA. Ce cuprinde ordinea de zi

16 Sep 2021 521

Ședință AGA la societatea B.T.T. PERLA COSTINESTIULUI S.A. Ce hotărâri au fost luate

08 Sep 2021 380

Decizii importante în cadrul ședinței AGA a societății Eolica Dobrogea SRL

03 Sep 2021 336

Ședință AGA la COOPERATIVA AGRICOLĂ CARASSU CASTELU. Ce hotărâri au fost luate

26 Aug 2021 312

Acționarii Eco Gold Invest SA s-au întrunit în ședință. Ce decizii au luat

25 Aug 2021 543

Ședință AGA la SC COMPLEX TURISTIC DOBROGEA SRL. Ce hotărâri au fost luate

22 Aug 2021 475

Ce hotărâri au fost luate în ședința Adunării Generale a societății NEW SAND SRL

19 Aug 2021 408

Ce hotărâri au fost luate în cadrul ședinței Adunării Generale a societății FERMA AGRO DOBROGEANĂ 2019 Cooperativă Agricolă

18 Aug 2021 381

Firmă nou înființată în localitatea Valu lui Traian, Județul Constanța. Cine va fi administratorul

05 Aug 2021 821

O nouă firmă și-a pus bazele în localitatea Hârșova

05 Aug 2021 416

Ce hotărâri a luat asociatul unic al societății GEOPREST MOB SRL

05 Aug 2021 376

Societatea comercială NOVELTY AE SRL își schimbă sediul

05 Aug 2021 364

Se solicită convocarea AGA Socep Constanța. Ce vrea unul din acționari să treacă pe ordinea de zi

01 Aug 2021 2420

AGA Oil Terminal Constanța. Un administrator a renunțat la mandat. Ce mai este pe ordinea de zi

28 Jul 2021 2111

Gabriel Monea rămâne administrator provizoriu al Societății Naționale Aeroportul Internațional de la Mihail Kogălniceanu

28 Jul 2021 814