Ce s-a decis la ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia

Bursa de Valori Bucureşti a publicat astăzi un raport al societății comerciale SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA prin care anunță desfășurarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, dar și deciziile luate în cadrul acesteia. 


Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societatii Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, convocata in conformitate cu dispozitiile  Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016,  prevederile Actului constitutiv al  societatii  Santierul Naval 2 Mai S.A.,  legal constituita in data de 02.02.2022, ora 11.30.

HOTARASTE 

1. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, aprobarea numirii auditorului financiar SC ROMAR-CO AUDIT SRL, pentru exercitiile financiare 2021, 2022, 2023

2. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social ,declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii  Șantierul Naval 2 Mai SA., cu aplicarea prevederilor art.29 alin.(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016, respectiv autoritatea publica tutelara propune candidati pt functiile de membrii ai consiliului de administratie, in baza unei selectii prealabile efectuate de o comisie de selectie constituita la nivelul autoritatii publice tutelare.


3. Se ia act de incetarea mandatului actualilor administratori provizorii ai societatii, respectiv al lui Dorinel COLGIU,
Lacramioara Daniela NICOARA si Emiliei Mirela DAVID si se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, alegerea in functia de administratori provizorii a urmatoarelor persoane: Emilia-Mirela DAVID, Constantin Dan DOBREA si Lacramioara Daniela NICOARA.


4. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni, pana in data de 04.04.2022, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval, sau pana la data revocarii din functie.
 

5. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii neexecutivi ai societatii, care va fi cea stabilita prin Hotararea A.G.A. Societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia din data de 28.09.2018, respectiv 3.500 lei. Aceasta este unica forma de remuneratie a administratorilor provizorii.
 

6. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, imputernicirea doamnei Cristina-Gabriela DRAGOMIR in vederea semnarii contractelor  de mandat care se vor incheia  cu administratorii provizorii ai Societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia, in forma anexata  ordinului 85/26.01.2022.


7. Se aproba, cu 6 264 800 voturi pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, data de 23.02.2022 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de 02/03.02.2022 si data de 22.02.2022 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.


8. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, imputernicirea Directorului General al Societatii SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia ,sau a inlocuitorului acestuia in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.


9. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni pentru, reprezentand 93,8878% din capitalul social, stabilirea bugetului de venituri si cheltuielial societatii Santierul Naval 2 Mai SA mangalia pe anul 2021, in forma publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1211/21.12.2021, aprobat prin Ordinul comun nr.26/1553/1197/2021.
PRECIZĂRI:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise. 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul de Administraţie al Șantierului Naval 2 Mai SA, Mangalia, în AGOA. Ordinea de zi

04 Jul 2022 2

Ce s-a decis la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia

14 May 2022 1021

Baza Navală Constanța, investiție de aproape un milion de euro pentru echipamentele de comunicații și sonarele pentru fregate. Ce firme au luat contractul (DOCUMENT)

13 May 2022 2069

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia, convocată în ședință

25 Mar 2022 738

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia, convocată în şedinţă

18 Feb 2022 846

Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor Societăţii Șantierul Naval 2 Mai - SA, Mangalia, convocată în ședință

12 Jan 2022 932

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, convocată în ședință

17 Dec 2021 965

Mandatul directorului general al Șantierului Naval 2 Mai - S.A, Mangalia, prelungit până în luna ianuarie 2022

14 Dec 2021 1374

Servicii de audit statuar pentru Șantierul Naval Mangalia. Ce societate a câștigat contractul (DOCUMENT)

02 Dec 2021 2130

Ce s-a decis la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia

13 Oct 2021 1078

Ședință AGOA la Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia. Ce se află pe ordinea de zi

19 Sep 2021 943

Adunarea generală a acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia. Ce se află pe ordinea de zi

27 Aug 2021 1017

A fost ales un nou administrator provizoriu în cadrul societății SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA

27 Aug 2021 1250

Acționarii Șantierului Naval 2 Mai SA Mangalia, convocați în ședință ordinară. Când are loc și ce se va discuta

28 Jul 2021 1180

Reorganizare de activitate la Șantierul Naval Damen Mangalia. Se restructurează sute de posturi

23 Jul 2021 5410