Ce s-a decis la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia

Adunarea generală ordinară a acţionarilor Societăţii Santierul Naval 2 Mai - S.A. Mangalia
În Monitorul Oficial al României a fost publicată cea mai recentă decizia luată de conducerea firmei Șantierul Naval 2 Mai - S.A. Mangalia.


Adunarea generală ordinară a acţionarilor Societăţii Santierul Naval 2 Mai - S.A. Mangalia, convocată în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, prevederile actului constitutiv al societăţii Santierul Naval 2 Mai - S.A., legal constituită în data de 29.03.2022, ora 11.30, hotărăşte:


1. Se ia act de încetarea mandatului actualilor administratori provizorii al societăţii, respectiv al dlui Constantin Dan Dobrea, dnei Lăcrămioara Daniela Nicoară şi dnei Emilia Mirela David şi se aprobă, cu 6.264.800 voturi pentru, reprezentând 93,8878% din capitalul social, prelungirea mandatelor de administratori provizorii a următoarelor persoane: Constantin Dan Dobrea şi Lăcrămioara Daniela Nicoară, Emilia-Mirela David.


2. Se aprobă, cu 6.264.800 voturi pentru, reprezentând 93,8878% din capitalul social, stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni, până în data de 04.08.2022, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, dacă procedura de selecţie se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcţie.


3. Se aprobă, cu 6.264.800 voturi pentru, reprezentând 93,8878% din capitalul social, stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a administratorului provizoriu neexecutiv al societăţii, care va fi cea stabilită - prin Hotărârea A.G.A. Societăţii SANTIERUL NAVAL 2 MAI - S.A. Mangalia din data de 28.09.2018, respectiv 3.500 lei. Aceasta este unica formă de remuneraţie a administratorilor provizorii.


4. Ministerul Economiei ia act de „Notele şi materialele cu privire la unele aspecte economico-financiare cu impact în rezultatele financiare ale societăţii.“


5. Se aprobă, cu 6.264.800 voturi pentru, reprezentând 93,8878% din capitalul social, împuternicirea doamnei Cristina-Gabriela Dragomir în vederea semnării contractelor de mandat care se vor încheia cu administratorii provizorii a Societăţii SANTIERUL NAVAL 2 MAI - S.A. Mangalia, în forma anexată Ordinului 441/16.03.2022.


6. Aprobă cu 6.264.800 voturi pentru, reprezentând 93,8878% din capitalul social, data de 19.04.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 29.03/30.03.2022 şi data de 18.04.2022 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.


7. Se aprobă, cu 6.264.800 acţiuni pentru, reprezentând 93,8878% din capitalul social, împuternicirea directorului general al Societăţii SANTIERUL NAVAL 2 MAI - S.A. Mangalia sau a înlocuitorului acestuia în vederea efectuării procedurilor şi formalităţilor prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa. Mandatarul sus-menţionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariată a societăţii.


Publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 1915 din data de 06-mai-2022.PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia, convocată în ședință

25 Mar 2022 696

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia, convocată în şedinţă

18 Feb 2022 791

Ce s-a decis la ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia

04 Feb 2022 800

Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor Societăţii Șantierul Naval 2 Mai - SA, Mangalia, convocată în ședință

12 Jan 2022 893

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, convocată în ședință

17 Dec 2021 926

Mandatul directorului general al Șantierului Naval 2 Mai - S.A, Mangalia, prelungit până în luna ianuarie 2022

14 Dec 2021 1269

Ce s-a decis la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia

13 Oct 2021 1040

Ședință AGOA la Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia. Ce se află pe ordinea de zi

19 Sep 2021 904

Adunarea generală a acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia. Ce se află pe ordinea de zi

27 Aug 2021 976

A fost ales un nou administrator provizoriu în cadrul societății SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA

27 Aug 2021 1205

Acționarii Șantierului Naval 2 Mai SA Mangalia, convocați în ședință ordinară. Când are loc și ce se va discuta

28 Jul 2021 1141

Galați Ceremonie de punere de chilă a celei mai moderne nave militare construită în România

03 Jun 2021 1287

Ce s-a decis la ultima întrunire de Adunare Generală de la Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia

20 Mar 2021 912

Deciziile luate de conducerea Societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia, publicate în Monitorul Oficial

05 Feb 2021 1377

Ce s-a decis la ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia

05 Dec 2020 1342