Centrul de Scafandri din Constanţa, pârât la CNSC de Grandpharma SRL. Ce a solicitat contestatoarea

Firma Grandpharma SRL s-a adresat Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, nemulţumită de o licitaţie organizată de Ministerul Apărării Naţionale - Unitatea Militară 02145 Constanţa (Centrul de Scafandri).
 
Astfel, SC Grandpharma SRL, cu sediul în Bucureşti, a depus la CNSC, pe data de 17.12.2018, o contestaţie, îndreptându-se împotriva rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. A3 601/05.12.2018, emis de către Ministerul Apărării Naţionale - UM 02145 Constanţa, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, organizată în vederea atribuirii contractului de furnizare având ca obiect „Barocameră containerizată”.
 
Contestatoarea a solicitat anularea deciziei autorităţii contractante prin care oferta sa a fost declarată neconformă, iar oferta depusă de către SC Pressafe SRL a fost declarată admisibilă şi câştigătoare, a adresei de comunicare a rezultatului procedurii, a raportului procedurii nr. A3 596/05.12.2018, precum şi a tuturor actelor subsecvente acesteia; obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii de atribuire prin reevaluarea ofertei sale şi a ofertei SC Pressafe SRL de la etapa verificării admisibilităţii acesteia; obligarea autorităţii contractante la plata cheltuielilor de judecată.
 
Ulterior, prin adresa nr. 1257/21.12.2018, înregistrată la CNSC, Pressafe SRL, cu sediul în comuna Ghiroda, judeţul Timiş, a depus „Cerere de intervenţie”, în calitate de ofertant declarat câştigător, prin care a solicitat respingerea contestaţiei formulată de Grandpharma SRL, ca fiind netemeinică, precum şi menţinerea, ca fiind temeinice şi legale, a actelor autorităţii contractante, respectiv raportul procedurii nr. A3596/05.12.2018 şi a actelor subsecvente acestuia, decizia autorităţii contractante prin care oferta Pressafe SRL a fost declarată admisibilă şi câştigătoare, iar oferta Grandpharma SRL a fost declarată neconformă, a adreselor A3 597/05.12.2018 şi nr. A3 601/ 05.12.2018 privind comunicarea rezultatului procedurii.
 

Ce a decis CNSC

 
În temeiul prevederilor art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016, respinge ca nefondată contestaţia formulată de SC Grandpharma SRL în contradictoriu cu Ministerul Apărării Naţionale - UM 02145 Constanţa. În temeiul dispoziţiilor art. 17, alin. (3) din Legea nr. 101/2016, coroborate cu dispoziţiile art. 61 şi următoarele din Codul de procedură civilă, admite cererea de intervenţie formulată de SC Pressafe SRL.
 

Grandpharma SRL, în datele Registrului Comerţului

 
Înfiinţată în anul 2009, firma are sediul social în Bucureşti. Capitalul social subscris, de 200 de lei, integral vărsat, este compus din 20 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei. Pop Daniela Antonina este asociat unic şi administrator al societăţii, care se ocupă de comerţ cu ridicata nespecializat.
 
În anul fiscal 2015, societatea cu un singur salariat a declarat o cifră de afaceri de 152.178 de lei şi o pierdere de 360.554 de lei. Situaţia financiară pe anul 2016 arată astfel: un singur salariat, o cifră de afaceri de 477.276 de lei şi un profit de 49.741 de lei. Situaţia financiară pe anul 2017 este următoarea: 2 salariaţi, cifră de afaceri de 6.075.910 lei şi un profit de 356.214 lei.
 

Pressafe SRL, în datele Registrului Comerţului

 
Cu sediul social în comuna Ghiroda, judeţul Timiş, Pressafe SRL a luat fiinţă în anul 2007. Capitalul social subscris, de 1.073.500 de lei, integral vărsat, este compus din 107.350 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei. Compania este controlată de Drass SRL, cu sediul în Italia, Roma, cu 99,9% din capitalul social, şi Cappelletti Sergio, cu 0,1% din capitalul social. Persoane împuternicite ale firmei, care se ocupă de fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie sunt: Bellomo Marco, Cappelletti Sergio şi Stănciulescu Maria Cristina.
 
În anul fiscal 2015, firma cu 75 de salariaţi a raportat o cifră de afaceri de 51.111.287 de lei şi un profit de 14.896.903 lei. De asemenea, în anul fiscal 2016, societatea cu 76 de salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 31.534.146 de lei şi un profit de 12.711.190 de lei. Situaţia financiară pe anul 2017 arată astfel: 49 de salariaţi, cifră de afaceri de 37.541.232 de lei şi un profit de 11.210.634 de lei
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Grandpharma SRL, la judecată cu UM 02145 - Centrul de Scafandri

26 Feb 2019 2218