Actualitate

CN APM achiziţionează servicii în valoare de 135.344 de lei fără TVA! Despre ce este vorba (documente)

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime“ SA Constanţa organizează o serie de licitaţii publice pentru achiziţionarea mai multor servicii în această perioadă. Recent, pe licitatiapublica.ro a fost publicat anunţul privind achiziţia de „Servicii de consultanţă pentru realizarea studiului de fezabilitate cu tema Sistem informatic pentru managementul resurselor companiei şi elemente de analiză managerială“, contract ce va avea o durată de 45 de zile de la data semnării. Potrivit anunţului, obiectul contractului constă în servicii de consultanţă pentru realizarea studiului de fezabilitate cu tema „Sistem informatic pentru managementul resurselor companiei (ERP) şi elemente de analiză managerială“. Serviciile de consultanţă se vor desfăşura la sediul companiei sau al prestatorului de servicii, în funcţie de necesităţile identificate pe parcursul derulării.
 
Studiul de fezabilitate va fi considerat încheiat în momentul în care documentaţia este avizată în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al CN APM SA Constanţa. Plata pentru efectuarea serviciilor se va efectua, cu ordin de plată, în termen de 30 de zile de la primirea facturii de la prestator şi semnarea proceselor-verbale de recepţie (conform caietului de sarcini). Preţul este ferm şi nu poate fi modificat pe parcursul prestării serviciilor, se precizează în anunţ.
 
Pentru a fi eligibil, ofertantul trebuie să respecte toate cerinţele şi specificaţiile din caietul de sarcini, oferta financiară va fi prezentată în lei fără TVA şi va cuprinde toate resursele necesare desfăşurării serviciilor de consultanţă: materiale, echipamente, licenţe, cheltuieli de deplasare (transport, cazare) etc. Oferta declarată câştigătoare va fi cea cu preţul cel mai scăzut, care îndeplineşte condiţiile de participare şi cerinţele caietului de sarcini. Potrivit anunţului, valoarea estimată a contractului este de 126.540 de lei fără TVA.
 
Ofertanţii pot intra în posesia caietului de sarcini prin formularea unei solicitări, prin e-mail, la adresa achiziţii@constantza-port.ro, sau pe fax, la 0241.61.95.12, până la data de 14.12.2016, ora 16.00. Oferta semnată şi ştampilată va fi transmisă pe adresa achizitii@constantza-port.ro sau pe fax, la 0241.61.95.12, până la data de 19.12.2016, ora 16.00. Ofertele depuse după termenul-limită nu vor fi acceptate. Oferta declarată câştigătoare va fi postată pe www.e-licitatie.ro, achiziţia finalizându-se prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Valabilitatea ofertei trebuie să fie de 60 de zile.

CN APM contractează servicii de RCA 

De asemenea, CN APM doreşte să atribuie un contract de cumpărări directe de „Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule - RCA“. Obiectul contractului constă în servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de autovehicule - RCA, în conformitate cu dispoziţiile OUG nr. 54/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un număr de 17 autovehicule din dotarea CN APM SA Constanţa. Limitele teritoriale de acoperire ale asigurării RCA vor fi în conformitate cu art. 3 din OUG nr. 54/2016. Oferta tehnică va conţine condiţiile de asigurare şi limitele de despăgubire notificate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, pentru pagube materiale, respectiv pentru vătămări corporale şi deces. Perioada de valabilitate a contractelor (poliţelor) de asigurare se va calcula de la data intrării în vigoare a poliţei, prevăzută în caietul de sarcini pentru fiecare autovehicul, până la data de 30.06.2017. Datele tehnice ale autovehiculelor care urmează a fi asigurate sunt prevăzute în Anexa 1 la caietul de sarcini. Oferta se va elabora cu respectarea în totalitate a cerinţelor din caietul de sarcini.

Cum se depune oferta

Preţul ofertei este ferm. Primele de asigurare vor fi exprimate în lei, pentru fiecare autovehicul precizat în Anexa 1, şi se vor plăti la data intrării în vigoare a contractelor de asigurare obligatorie RCA, cu un termen de graţie de zece zile lucrătoare. Valoarea totală a ofertei financiare va cuprinde primele de asigurare obligatorie RCA ofertate pentru toate autovehiculele prevăzute în Anexa 1, precum şi toate cheltuielile şi comisioanele angajate de ofertanţi (asigurători) în vederea prestării serviciilor descrise de entitatea contractantă în caietul de sarcini; chiar dacă plata primei de asigurare va fi efectuată în cadrul termenului de graţie, asigurătorul se obligă să acopere riscurile, începând cu data intrării în vigoare a poliţelor de asigurare.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească ofertanţii

Pentru a fi eligibili, operatorii economici vor face dovada că sunt autorizaţi privind practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule. În acest sens, oferta va fi însoţită de documente relevante care dovedesc forma de înregistrare, în conformitate cu cerinţele legale din ţara în care este stabilit operatorul economic, precum şi de autorizaţia/confirmarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), pentru practicarea asigurărilor RCA pe teritoriul României, valabile la data-limită de depunere a ofertelor.
 
Oferta va fi însoţită de o declaraţie a asigurătorului, în care se va menţiona: „Suntem de acord ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să emitem contracte de asigurare obligatorie RCA, în condiţiile precizate de entitatea contractantă în caietul de sarcini; de asemenea, garantăm menţinerea primelor de asigurare precizate în oferta financiară, pentru toate contractele de asigurare obligatorie RCA, ce vor fi emise pentru vehiculele din anexa caietului de sarcini“. Oferta stabilită că fiind câştigătoare va fi oferta cu preţul cel mai scăzut dintre ofertele declarate admisibile şi care îndeplinesc cerinţele.
 
Valoarea estimată a contractului este de 8.804 lei fără TVA. Ofertanţii pot intra în posesia caietul de sarcini prin formularea unei solicitări, prin e-mail, la adresa achizitii@constantza-port.ro până la data de 13.12.2016. Oferta semnată şi ştampilată (inclusiv documentele relevante, autorizaţia/confirmarea ASF şi declaraţia solicitate de entitatea achizitoare) se vor transmite pe adresa de email achizitii@constantza-port.ro, până la data de 15.12.2016. De asemenea, ofertele transmise vor fi postate pe www.e-licitatie.ro, până la data 15.12.2016, achiziţia finalizându-se prin intermediul catalogului electronic SEAP. Oferta trebuie să fie valabilă minimum 60 de zile calendaristice.
 
În secţiunea „Documente” puteţi consulta anunţurile publicate pe licitatiapublica.ro de CN APM privind atribuirea contractelor „Servicii de consultanţă pentru realizarea studiului de fezabilitate cu tema Sistem informatic pentru managementul resurselor companiei şi elemente de analiză managerială“ şi „Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule - RCA“. 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Câţi bani alocă CN APM Constanţa pentru un baraj antipoluare (document)

09 May 2019 498

CN APM Constanţa a anunţat de la ce societate va cumpăra energie electrică (document)

08 May 2019 436

Contestaţia depusă de Rino Guard la CNSC împotriva CN APM Constanţa, declinată către Tribunalul Constanţa

08 May 2019 499

Dan Tivilichi şi CN APM, la judecată. Dosar nou înregistrat la Tribunalul Constanţa. Despre ce este vorba

19 Apr 2019 946

CN APM Constanţa va achiziţiona un baraj antipoluare pentru Porturile Constanţa şi Midia

12 Apr 2019 682

Delegație a Comisiei Europene, în vizită în Portul Constanța (galerie foto)

27 Mar 2019 509

Declaraţie de avere - Cristian Mihai Toma, membru în CA-ul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Constanţa (document)

13 Mar 2019 629

A fost şedinţă a Consiliului de Administraţie la CN APM. Ce s-a discutat

05 Mar 2019 1081

CN APM Constanţa SA a semnat un nou contract cu societatea Asfalt Dobrogea SRL. Iată valoarea acestuia! (document)

26 Feb 2019 1234

CN APM Constanţa Pasarela de pietoni de la Poarta 2 a Portului Constanţa va fi reabilitată (document)

08 Jan 2019 1003

CN APM Constanţa reabilitează instalaţiile de evacuare a fumului ale mai multor hale din port (document)

19 Dec 2018 452

CNAPM Constanţa dotează cu camere de supraveghere două clădiri din Portul Constanţa (documente)

10 Dec 2018 569

CNAPM Constanţa ridică o hală în port pentru parcarea maşinilor şi utilajelor (document)

07 Dec 2018 497

CN APM Constanța face reparații capitale. Se va interveni și la Terminalul de Pasageri (document)

01 Dec 2018 533

Premieră la Constanța. Ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Constanţa va avea loc la sediul CNAPM Constanța - Sala de Marmură a Gării Maritime

23 Nov 2018 1172