CN APM Constanța, răspuns pozitiv pentru modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Constanța anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul aferent CN Administrația Porturilor Maritime Constanța SA.

Mediul a decis că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului pentr proiectul „Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța - Etapa a II-a”, propus a fi amplasat în municipiul Constanța, zona Port Constanța, județul Constanța.


Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Constanta din Constanta, str. Unirii nr. 23, în zilele de luni - joi, între orele 8-16.30, vineri, intre orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmct.anpm.ro.
   
  
Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 28.09.2022.

Principalele lucrări propuse pentru îndeplinirea obiectivului sunt:
 
 • Modernizarea posturilor de transformare existente, aflate în gestiunea CN APM SA: echipamente de medie tensiune și joasă tensiune, construcții civile (după caz);
 • Sistematizarea și trecerea rețelei de cabluri de distribuție de la tensiunea de 6 kV la 20 kV aferentă posturilor de transformare ce fac obiectul proiectului, în port Constanța Nord;
 • Construirea de posturi de transformare noi pentru alimentarea consumatorilor la nivel de tensiune 0,4 kV, în zonele în care rețeaua de distribuție este slab dezvoltată;
 • Construirea de posturi de transformare și/sau puncte de conexiuni noi (în continuare “posturi de transformare”), necesare alimentării în perspectivă a unor mari consumatori de energie și de posturi de transformare noi de 20/6 kV pentru alimentarea consumatorilor care vor utiliza în continuare 6 kV la echipamentele proprii (utilaje de operare, poduri descărcatoare);
 • Sistematizarea, înlocuirea și extinderea rețelei de cabluri existente de 20 kV aferentă posturilor de transformare ce fac obiectul proiectului, în portul Constanța-Sud (Agigea);
 • Modernizarea și extinderea rețelei de distribuție joasă tensiune existentă;
 • Modernizarea de prize de cheu alimentate din posturile de transformare proiectate/modernizate, inclusiv înlocuirea/prevederea cablurilor de joasă tensiune aferente, pe zona cheului fiind utilizate canalele de cabluri existente;
 • Realizarea de prize de cheu alimentate din posturile de transformare proiectate/modernizate, inclusiv prevederea cablurilor de joasă tensiune aferente, pe trasee noi, cu cabluri pozate prin tuburi de protecție;
 • Execuția de lucrări în Stațiile de transformare Port III (reconfigurarea stației pentru funcționare pe 20 kV și/sau extindere bare colectoare și montarea de noi celule de 20 kV în spațiile de rezervă), Port IV (extindere bare colectoare și montarea de noi celule de 20 kV în spațiile de rezervă) și Port VI (extindere bare colectoare și montarea de noi celule de 20 kV în spațiile de rezervă);
 • Realizarea unei dispecerizări a funcționării sistemului electroenergetic din zona de Nord a Portului Constanța și din Portul Constanța Sud, prin dezvoltarea/reconfigurarea sistemului SCADA centralizat, care este în curs de implementare în cadrul etapei I de modernizare a rețelei de distribuție a energiei electrice;
 • Modemizarea sistemelor existente de telegestiune a consumurilor de energie electrică pentru posturile de transformare ce fac obiectul proiectului;
 • Lucrări de construcție canalizații noi de cabluri;
 • Lucrări de igienizare și reabilitare a părții de construcție canalizații de cabluri existente la cheurile danelor din terminalele de operare;
 • Lucrări de modernizare și extindere a iluminatului stradal și din zonele operaționale.

  
Lucrări principale de Construcţii şi instalaţii aferente construcţiilor
 
 • Expertize tehnice și consolidări/reabilitări ale clădirilor posturilor de transformare existente, care fac obiectul proiectului, conform expertiză tehnică;
 • Amenajare teren și realizare fundații noi pentru montare posturi de transformare;
 • Lucrări în stațiile de transformare: Port III pentru funcționare la 20 kV (montarea de noi celule de 20 kV în spațiile de rezervă, înlocuire transformatoare), Port IV (montarea de noi celule de 20 kV în spațiile de rezervă) și Port VI (montarea de noi celule de 20 kV în spațiile de rezervă);
 • Subtraversări drumuri și căi ferate pentru pozarea cablurilor electrice ;
 • Reabilitare canale de cabluri existente;
 • Realizare fundații pentru stâlpi de iluminat stradal și operațional;
 • Reabilitare prize de cheu existente și realizare prize de cheu noi, după caz.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Groupe Eurovest International a semnat un nou contract cu Administrația Porturilor Maritime SA Constanța (DOCUMENT)

11 Nov 2022 822

Midia International SA a primit undă verde de la APM Constanța pentru proiectele dezvoltate

24 Oct 2022 571

Declarație de avere Cipriana Jitea, inspector în Consiliul Județean Constanța, averea și interesele (DOCUMENTE)

20 Oct 2022 776

Acționarii Portului Constanța se întrunesc luna viitoare la Ministerul Transporturilor. Urmează revocarea unor administratori provizorii dar și prelungirea altor mandate

11 Oct 2022 798

CN „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța, un nou contract cu o firmă din București (DOCUMENT)

07 Oct 2022 938

Utilnavorep SA a semnat un contract cu CN Administrația Porturilor Maritime Constanța pentru peste un milion de lei (DOCUMENT)

06 Oct 2022 840

CN APM SA Constanța cumpără servicii pentru verificarea și întreținerea sistemului de detecție și stingere a incendiilor (DOCUMENT)

05 Oct 2022 663

Primăria Constanța A fost semnat un contract cu o firma unde asociat este un fost director din Port. Va realiza un studiu pentru Aleea Lupeni

03 Oct 2022 1211

„Tomis Marina are contract valabil pentru Portul Tomis“! Decizia de ultim moment a Curții Supreme!

28 Sep 2022 3044

CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a bătut palma cu firma NS Copiers SRL (DOCUMENT)

28 Sep 2022 787

Curtea Supremă decide azi, definitiv, cui revine Portul Tomis. Lupta se dă între Administrația Porturilor Constanța și Tomis Marina Management

27 Sep 2022 1421

Trei terenuri aflate în concesiunea CNAPMC trec în administrarea Primăriei Limanu, Administraţia Rezervelor de Stat şi Inspectoratul General al Poliţiei Române

14 Sep 2022 797

Oficial Numirea noului director al Administrației Porturilor Maritime, publicată în Monitorul Oficial al României

11 Sep 2022 1159

CN APM Constanța va actualiza studiul de prefezabilitate pentru proiectul „Molurile III S și IV S din Portul Constanța Zona Sud” (DOCUMENT)

07 Sep 2022 733

Ce avere are șeful Direcției Tehnice din Administrația Porturilor Maritime Constanța (DOCUMENTE)

03 Sep 2022 1266