Actualitate

CNSC Contestația depusă de o firmă din comuna Limanu, privind o licitație orgaizată de UM 02574 București, admisă

  • Firma Oportun SRL, cu sediul în Limanu a depus o contestație la Consiliul Național De Soluționare A Contestațiilor
  • Este vorba de o licitație organizată de o unitate militară din București
  • CNSC a admis cererea firmei constănțene
Consiliul Național De Soluționare A Contestațiilor a adoptat decizia cu numărul1124/C9/1173, din data de 06.07.2020.
Prin contestația nr. 19/17.06.2020, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 23916/17.06.2020, depusă de Oportun SRL, cu sediul în localitatea 2 Mai, comuna Limanu, județul Constanța, privind procedura simplificată, organizată de Unitatea Militară 02574 București, cu sediul în București, pentru încheierea acordului-cadru având ca obiect Servicii spălat, apretat, călcat articole de echipament, cod CPV 98310000-9 – Servicii de spălătorie și de curățătorie uscată (Rev.2), s-a solicitat anularea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire nr. A9- 868/12.06.2020, a oricăror și tuturor actelor care au stat la baza acesteia, incluzând, dar fără a limita a se limita la raportul procedurii nr. A9-866/12.06.2020, precum și a oricăror și tuturor actelor subsecvente, dacă este cazul; obligarea autorității contractane la reevaluarea ofertei declarate câștigătoare depuse de Traditionaleco SRL cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor invocate prin contestație.
Pentru aceste motive, în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar, 1 consiliul a decis: „În temeiul art. 26 alin. (2) și (5) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, admite contestația formulată de Oportun SRL, în contradictoriu cu Unitatea Militară 02574 București, și anulează procesul-verbal nr. A9-848/10.06.2020, raportul procedurii de atribuire nr. A9-866/12.06.2020, în partea ce privește ofertele admisibile, și comunicările privind rezultatul procedurii transmise operatorilor economici ale căror oferte au fost declarate admisibile. Obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei Traditionaleco SRL și stabilirea rezultatului procedurii, cu respectarea celor din motivare, a documentației de atribuire și a dispozițiilor legale în materia achizițiilor, în termen de 15 zile de la primirea deciziei. Rezultatul procedurii va fi comunicat operatorilor economici implicați în termenul legal. Prezenta decizie este obligatorie pentru părți. Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate, conform art. 29 din Legea nr. 101/2016”.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul Județean Constanța, înfrânt la CNSC. Contractul de dirigenție de șantier pentru DJ 226A Cetatea HistriaDN22- Tariverde, anulat

26 Sep 2020 1128

Licitație organizată de Spitalul Județean Constanța, contestată. Ce a decis Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

25 Sep 2020 404

GB Indco SRL a câștigat în fața SN Nuclearelectrica. Contestația a fost admisă

14 Sep 2020 361

Licitația pentru autobuzele electrice din Mangalia, contestată. Ce a decis Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor?

12 Sep 2020 625

Licitație organizată de Autoritatea Navală Română, contestată. Ce a decis Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

22 Aug 2020 692

Decizie CNSC Se reanalizează ofertele pentru paza obiectivelor Direcției de Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea

19 Aug 2020 347

Licitație organizată de Muzeul Județean Ialomița contestată de o firmă care derulează contracte și la Constanța

19 Aug 2020 608

CNSC a menținut decizia de anulare a unei proceduri de atribuire în cadrul unei licitații organizate de primăria Constanța

14 Aug 2020 553

Licitația pentru retehnologizarea ecluzei de la Năvodari, atacată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Ce s-a decis?

14 Aug 2020 662

Licitație organizată de Serviciul de Ambulanță Județean Constanța, contestată. Ce s-a întâmplat

13 Aug 2020 477

Licitație organizată de Inspectoratul de Stat Pentru Controlul în Transportul Rutier, contestată. Cum s-a soluționat

10 Aug 2020 221

Verdict! Firmă abonată la bugetele instituțiilor publice din Constanța nu a achitat cauțiunea la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

10 Aug 2020 584

Contestația depusă pentru anularea licitației organizată de Primăria Mangalia pentru dotarea ambulatoriului, respinsă

06 Aug 2020 628

O licitație organizată de Autoritatea Navală Română, contestată! Iată ce s-a decis

06 Aug 2020 768

Licitație organizată de Primăria Castelu, anulată de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

03 Aug 2020 474