Corbu, Săcele, Grădina şi Cogealac Patru dezbateri publice pentru conducta de transport gaze naturale, realizată de TRANSGAZ Mediaş (document)

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Extindere SNT prin realizare conductă de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagră (zona localităţii Vadu) - la conducta tranzit 1 (zona localităţii Grădina), inclusiv alimentarea cu energie electrică pentru staţia de protecţie catodică Săcele, grupurile de robinete şi montare fibră optică senzitivă, comunele Corbu, Săcele, Cogealac şi Grădina“, depus de titularul SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş. APM Constanţa poate emite sau respinge acordul de mediu.
 
Raportul poate fi consultat la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Constanţa, strada Unirii nr. 23, şi la sediul titularului, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş, cu sediul in Mediaş, între orele 9.00 şi 13.00.
 
Dezbaterile publice asupra raportului privind impactul asupra mediului vor avea loc astfel:
 
- 1.11.2017, la Corbu, începând cu ora 14.00, la Căminul Cultural din localitate;
- 1.11.2017, începând cu ora 16.00, la Căminul Cultural din localitatea Săcele;
- 2.11.2017, începând cu ora 14.00, la Căminul Cultural din localitatea Grădina;
- 2.11.2017, începând cu ora 16.00, la Căminul Cultural din localitatea Cogealac.
 
De asemenea, publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, APM Constanta, strada Unirii nr. 23, până la data de 1.11.2017.

Ce prevede proiectul 

Principalele componente ale proiectului sunt: conductă de transport gaze naturale şi elemente tehnologice aferente (grupuri de robinete, staţie protecţie catodică), staţie de măsurare gaze în punctul de cuplare în conducta existentă de transport gaze Tranzit T1 - instalaţii subterane de alimentare cu energie electrică a staţiei de protecţie catodică (SPC) Săcele - sistem de teletransmisie a datelor digitale (fibră optică). Conducta de transport gaze naturale proiectată va avea diametrul DN500 şi lungimea de cca 25 km, fiind localizată în judeţul Constanţa, pe teritoriul administrativ al comunelor Cogealac, Corbu, Săcele şi Grădina. Conducta se va proiecta astfel încât să permită curăţarea şi inspecţia cu PIG inteligent. Aceasta va fi montată subteran, la o adâncime de cca 1,1 m, între suprafaţa solului şi generatoarea ei superioară, cu excepţia subtraversarii căilor de comunicaţii, unde adâncimea de pozare a conductei este de minimum 1,5 metri.
 
Proiectul propus prevede extinderea Sistemului Naţional de Transport Gaze prin realizarea unei conducte de transport gaze naturale de la punctul de preluare gaze Marea Neagră (zona localitatea Vadu) - la conducta Tranzit 1 (zona localitatea Grădina), inclusiv alimentarea cu energie electrică pentru staţia de protecţie catodică Săcele, grupurile de robinete şi montare fibră optică senzitivă comunele Corbu, Săcele, Cogealac şi Grădina.

Iată principalele componente ale proiectului! 

Principalele componente ale proiectului sunt: conductă de transport gaze naturale şi elemente tehnologice aferente (grupuri de robinete, staţie protecţie catodică), staţie de măsurare gaze în punctul de cuplare în conducta existentă de transport gaze Tranzit T1 - instalaţii subterane de alimentare cu energie electrică a staţiei de protecţie catodică (SPC) Săcele - sistem de teletransmisie a datelor digitale (fibră optică).
 
Conducta de transport gaze naturale proiectată va avea diametrul DN500 şi lungimea de cca 25 km, fiind localizată în judeţul Constanţa, pe teritoriul administrativ al comunelor Cogealac, Corbu, Săcele şi Grădina. Conducta se va proiecta astfel încât să permită curăţarea şi inspecţia cu PIG inteligent. Aceasta va fi montată subteran, la o adâncime de cca 1,1 m, între suprafaţa solului şi generatoarea ei superioară, cu excepţia subtraversării căilor de comunicaţii, unde adâncimea de pozare a conductei este de minimum 1,5 m.

Ce lucrări vor fi executate 

Traversarea drumurilor naţionale, judeţene şi a căilor ferate se va realiza în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 118/2013 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale şi STAS 9312-87 - subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte. Subtraversarea drumurilor naţionale, judeţene şi a căii ferate se va face prin foraj, fără a fi afectată structura rutieră a drumului.


 
La schimbările de direcţie ale conductei, atât în plan orizontal, cât şi în plan vertical, se vor utiliza curbe cu rază lungă, cu R minim 5DN. Tuburile de protecţie care se vor utiliza la subtraversarea căilor de comunicaţii se vor executa din ţeavă de oţel, conform SR 6898/1-95, iar etanşările dintre tub şi ţeavă se vor executa cu distanţiere şi burdufuri de etanşare care posedă agrement tehnic.
 

La traversarea liniei de cale ferată CF 804, înainte şi după traversare se vor monta îngropat pe fundaţii din beton robinete sferice, cu capete pentru sudură prevăzute cu dispozitive de închidere rapidă la ruperea conductei. Staţia de protecţie catodică (SPC) va fi amplasată în zona kilometrului 11 al conductei şi va ocupa o suprafaţă de circa 2 mp. Săparea şanţului în vederea montării conductei se va executa mecanizat pe tot traseul conductei cu excepţia cuplărilor, unde se va executa manual.
 
Părţile supraterane ale instalaţiilor de pe traseul conductei se vor proteja prin aplicarea unui strat de grund anticoroziv şi a două straturi de vopsea. Pentru măsurarea gazelor care se vor descărca în conducta de transport gaze Tranzit 1, s-a prevăzut o staţie de măsurare gaze în punctul de cuplare, care se va împrejmui în scopul securizării acesteia. Aceasta va fi localizată în extravilanul localităţii Grădina (km 25 al conductei).
 
Staţia de măsurare gaze va fi dimensionată pentru un debit de 1mldmc/an, la o presiune maximă de operare de 55 bar. Împrejmuirea staţiei de măsurare gaze şi a robinetelor montate la traversarea căii ferate va avea înălţimea de doi metri şi se va realiza cu panouri prefabricate din beton. Panourile vor fi prevăzute la partea superioară cu sârmă ghimpată din oţel tip NATO, dispusă circular, şi se vor monta între stâlpi prefabricaţi din beton, dispuşi la distanţa de 2,10 m interax, înglobaţi în fundaţii izolate din beton simplu. Între stâlpii împrejmuirii va fi prevăzută o centură din beton armat. Alimentarea cu energie electrică a staţiei de protecţie catodică Săcele se va realiza prin proiectarea unei linii electrice subterane cu o lungime de 1.300 m. Traseul fibrei optice va fi paralel şi de aceeaşi lungime cu traseul conductei, iar lucrările de montaj fibră optică se vor încadra în culoarul de lucru. Traseul cablului cu fibre optice va fi marcat cu borne şi markeri electronici.

Terenul aferent lucrărilor, situat în Cogealac, Corbu, Săcele şi Grădina  

Pentru execuţia lucrărilor, se prevede amenajarea unei organizări de şantier ce va fi amplasată pe un teren din extravilanul comunei Săcele, aflat în administrarea Primăriei Săcele (zona km 12 al conductei). Terenul aferent lucrărilor propuse pentru implementarea proiectului este situat în extravilanul localităţilor şi face parte din domeniul public de interes local al unităţilor administrative Cogealac, Corbu, Săcele şi Grădina, domeniul privat al comunei Cogealac şi al comunei Grădina, proprietate privată a persoanelor fizice şi/sau juridice, domeniul public de interes judeţean şi domeniul public al statului. Categoria de folosinţă actuală a terenurilor afectate este aceea de căi de comunicaţii rutiere, arabil, păşune, parc eolian şi construcţiile aferente acestora.
 
Suprafaţa totală de teren care va fi ocupată temporar cu lucrările privind construirea obiectivului de investiţii este de cca 401.020 mp, iar suprafaţa de teren ocupată definitiv de amenajările propuse prin proiect este de cca 1.362 mp. Toate terenurile ce se ocupă temporar vor fi redate la categoria şi starea iniţială după încheierea lucrărilor de construire. Culoarul de lucru pentru conducta de transport gaze naturale este de 16 m. Beneficiarul va asigura antreprenorului avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare execuţiei lucrărilor în cadrul culoarului de lucru, inclusiv pentru traversările de obstacole naturale şi publice.

Justificarea necesităţii proiectului 

În prezent, gazele naturale extrase din Marea Neagră sunt adunate în terminalul Midia, iar de aici sunt transportate spre SNT prin conducta DN 500/600 Midia - Taşaul, conductă aparţinând PetroMar. De la Taşaul, o parte din gaze sunt direcţionate spre Constanţa prin conducta DN 500 Taşaul - Constanţa, iar restul spre SNT prin conducta DN 600 Taşaul - Mihai Bravu. Deoarece la parametrii actuali ai conductelor prin care se preiau gazele din structura Marea Neagră în SNT nu sunt posibile preluări cantitative suplimentare, TRANSGAZ intenţionează extinderea SNT în baza acordurilor de cooperare cu titularii licenţelor de explorare şi exploatare a perimetrelor din Marea Neagră, precum şi în baza unui studiu de piaţă, cu scopul creării unui punct suplimentar de preluare a gazelor naturale provenite din structura marină şi realizării unei conducte noi din punctul de preluare a gazelor marine zona localităţii Vadu până în conducta Tranzit 1 (zona localităţii Grădina).
 
SNTGN TRANSGAZ SA a încheiat în luna decembrie 2015 un acord de cooperare cu Black Sea Oil & Gas SRL, Petro Ventures Europe B.V. şi Gas Plus International B.V., cu scopul preluării în SNT a gazelor din Marea Neagră provenite din perimetrul Midia XV. În acest sens, se impune extinderea SNT prin realizarea unei conducte de transport gaze naturale de la terminalul de gaze prevăzut a fi amplasat în zona localităţii Vadu, până la cuplarea în conducta existentă de transport internaţional de gaze Tranzit 1, proiectul fiind inclus în planul de dezvoltare al SNT pentru 2016-2025. Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş, operator licenţiat al Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale din România. Conductă de transport gaze, staţie măsurare gaze şi sistem de teletransmisie a datelor digitale Formele fizice ale proiectului vor consta în: conductă de transport gaze naturale DN 500, îngropată la o adâncime de 1,10 m faţă de generatoarea superioară a conductei; două grupuri de robinete amplasate de-a lungul traseului conductei, în zona traversării căii ferate CF 804 Medgidia-Tulcea; o staţie măsurare gaze amplasată la interconectarea cu conducta Tranzit 1 (extravilanul localităţii Grădina); o staţie de protecţie catodică amplasată de-a lungul traseului conductei; instalaţii subterane de alimentare cu energie electrică a staţiei de protecţie catodică (SPC) Săcele; sistem de teletransmisie a datelor digitale (fibră optică).
 
Suprafaţa totală estimată a fi ocupată temporar de culoarul de lucru este de cca 389.920 mp, suprafaţa estimată a fi ocupată temporar pentru realizarea instalaţiilor subterane de alimentare cu energie electrică (pentru SPC şi SMG) este de cca 3.600 mp, iar suprafaţa estimată a fi ocupată temporar pentru organizarea de şantier este de cca 7.500 mp. Conducta se va monta subteran la o adâncime de cca 1,1 m, între suprafaţa solului şi generatoarea ei superioară, cu excepţia subtraversării căilor de comunicaţii, unde adâncimea de pozare a conductei este de minimum 1,5 m.
 
Conducta proiectată va asigura transportul gazelor naturale de la terminalul de gaze prevăzut a fi amplasat în zona localităţii Corbu până la conducta existentă de transport internaţional T1. În zona localităţii Corbu, proiectul propus de SNTGN TRANSGAZ SA va fi conectat cu obiectivul Staţie de tratare a gazelor - proiect de dezvoltare gaze naturale Midia, comuna Corbu, judeţul Constanţa, promovat de Black Sea Oil & Gas SRL.
 
Planul Urbanistic Zonal care creează cadrul acestui proiect se află în procedură de evaluare de mediu pentru planuri şi programe, conform H.G. nr. 1076/2004, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, până în prezent fiind realizate şi disponibilizate studiul de evaluare adecvată şi raportul de mediu. Proiectul este corelat cu proiectul „Extindere SNT prin realizare conductă de transport gaze naturale de la punct de preluare gaze Marea Neagră (zona localităţii Vadu) - la conducta Tranzit 1 (zona localităţii Grădina) - Alimentare cu energie electrică pentru staţia de măsurare gaze la punctul de cuplare în conducta Tranzit 1“, ce a fost reglementat prin clasarea Notificării nr. 5146RP/28.04.2017, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa. Avizele şi acordurile aferente proiectului au fost solicitate de Consiliul Judeţean Constanţa prin Certificatul de urbanism nr. 26 din 28.03.2017.

Despre SNTGN TRANSGAZ SA 

Înfiinţată în 2000, SNTGN TRANSGAZ SA are sediul social în municipiul Mediaş. Capitalul social subscris, de 117.738.440 de lei, integral vărsat, este compus din 11.773.844 de acţiuni. Firma este deţinută de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, cu 58,5096931811% din capitalul social, listă acţionari persoane juridice, cu 29,9196676974% din capitalul social, şi listă acţionari persoane fizice, cu 11,5706391215% din capitalul social. Administratorii companiei sunt Petru Ion Văduva - director general unic şi membru al Consiliului de Administraţie, Bogdan George Iliescu - membru al CA, Radu Ştefan Cernov - membru al CA, Ion Sterian - preşedintele CA, Ilie Laţa - împuternicit sucursală, director, Andrei Rizoiu - administrator. SNTGN TRANSGAZ SA se ocupă de „transporturi prin conducte“.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi consulta proiectul depus la APM Constanţa de către SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş.
 
Citeşte şi:
 
TRANSGAZ SA a primit răspuns de la APM Constanţa pentru conducta care traversează judeţul. Ce mai trebuie făcut (document+galerie foto)
 
TRANSGAZ va realiza o conductă de transport gaze naturale
De unde pleacă şi prin ce localităţi din judeţul Constanţa trece (galerie foto+document)


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Bloc de cinci etaje, la Costinești. Cine investește

25 Nov 2022 946

Primăria Constanța a depus documentele pentru reamenajarea spațiului public din zona Teatrului Oleg Danovski

25 Nov 2022 935

O societate care are zeci de mii de contracte publice ridică un bloc în Mamaia

25 Nov 2022 655

Dia Litoral SRL vrea să ridice un alt imobil în Mangalia

25 Nov 2022 477

Modificare de proiect. Cine a hotărât să supraetajeze până la 8 etaje blocul ridicat în Mamaia Nord

24 Nov 2022 533

Cimitir nou la Mangalia! A fost emis un document important

19 Nov 2022 717

Bloc de 9 etaje pe strada Alexandru Sahia, din Constanța! Răspuns de la Mediu

18 Nov 2022 687

Proiectul demolării și reconstruirii Pieței Grivița, în linie dreaptă. Ce au decis reprezentanții APM Constanța

16 Nov 2022 1494

Groupe Eurovest International a semnat un nou contract cu Administrația Porturilor Maritime SA Constanța (DOCUMENT)

11 Nov 2022 811

Proiectul viitorului Spital Policlinic Municipal Constanța, depus la APM Constanța

10 Nov 2022 889

Autorizație de construire pentru o firmă din Constanța. Unde ridică un bloc

09 Nov 2022 642

Primăria Lipnița a depus un proiect la APM Constanța cu privire la drumurile comunale din Constanța. Iată de ce

08 Nov 2022 524

Două persoane fizice vor ridica un bloc în Mamaia Sat! Despre cine este vorba

06 Nov 2022 1179

Piața publică din Medgidia va fi reabilitată și extinsă. Mediul și-a dat acordul

06 Nov 2022 1350

I.C. Brătianu. Dispar locurile de parcare! Proiectul Primăriei Constanța a primit undă verde de la Mediu

04 Nov 2022 7227