Cum s-a soluționat contestația depusă de o firmă la o licitație organizată de Nuclearelectrica SA – CNE Cernavodă

  • Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a soluționat contestația depusă la o licitație organizată de Societatea Națională Nuclearelectrica SA – Sucursala CNE Cernavodă
  • Paneal Company SRL este firma contestatoare
  • Obiectul licitației îl reprezintă furnizarea de servicii de întreținere spații verzi aferente platformei CNE Cernavodă și obiective exterioare
 
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a adoptat decizia privind contestația la licitația organizată de Societatea Națională Nuclearelectrica SA – Sucursala CNE Cernavodă.
 
Prin decizia numărul 724/C9/590 din data de 09.04.2021 a fost soluționată contestația cu nr. 13015/16.03.2021, depusă de SC Paneal Company SRL, cu sediul în Cernavodă, str. Ovidiu, privind procedura simplificată, având ca obiect Servicii de întreținere spații verzi aferente platformei CNE Cernavodă și obiective exterioare, cod CPV 773100000-6 Amenajare și întreținere de spații verzi (Rev. 2), organizată de Societatea Națională Nuclearelectrica SA – Sucursala CNE Cernavodă, în calitate de entitate contractantă, cu sediul în Cernavodă, str. Medgidiei nr. 2, județul Constanța, contestatoarea a solicitat admiterea contestației și anularea raportului procedurii nr. 96/05.03.2021, respectiv a deciziei de stabilire câștigătoare a ofertei MT Greenpro SRL și declarare necâștigătoare a ofertei sale; anularea adresei nr. 389/05.03.2021 privind rezultatul procedurii, ca o consecință a anulării raportului procedurii și a deciziei de stabilire a ofertei câștigătoare; obligarea entității contractante la continuarea procedurii, prin reevaluarea ofertei depuse de societatea MT Greenpro SRL, de la etapa verificării admisibilității ofertelor și, ulterior, emiterea unui nou raport/rezultat al procedurii, conform prevederilor legale și în condițiile statuate în decizia care se va pronunța.
 

Decizia

 
CNSC a luat următoarea decizie: „În temeiul art. 26 alin. (2) și (5) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, admite contestația formulată de SC Paneal Company SRL, în contradictoriu cu Societatea Națională Nuclearelectrica SA – Sucursala CNE Cernavodă, și anulează procesul-verbal nr. 134/18.02.2021, în partea ce privește oferta MT Greenpro SRL, raportul procedurii de atribuire nr. 96/05.03.2021, în partea ce privește ofertele admisibile, și comunicările privind rezultatul procedurii transmise operatorilor economici ale căror oferte au fost declarate admisibile.
 
Obligă entitatea contractantă la reevaluarea ofertei MT Greenpro SRL și stabilirea rezultatului procedurii, cu respectarea celor din motivare, a documentației de atribuire și a dispozițiilor legale aplicabile, în termen de 15 zile de la primirea deciziei. Rezultatul procedurii va fi comunicat operatorilor economici în termenul legal.
 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părți. Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate, în temeiul art. 29 din Legea nr. 101/2016”.

PRECIZĂRI:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 

Citește și:

Guvernul a adoptat proiectul de lege, privind Acordul cu SUA pentru Centrala de la Cernavodă


 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

SN Nuclearelectrica SA Scăpări de clor ca urmare a defectării unui recipient pe platforma CNE Cernavodă

15 Jun 2021 402

Nuclearelectrica anunţă Se extinde durata programului de oprire planificată a Unității 2 CNE Cernavodă

13 Jun 2021 568

Cum vor fi împărțiți banii din PNRR pentru Energie. Ce sume ajung la Constanța

02 Jun 2021 1812

Unitatea 2 a CNE Cernavodă va intra în programul de oprire planificată

06 May 2021 1027

O firmă din Sibiu va dota spațiile hoteliere din Complex Cazare CNE Cernavodӑ

22 Apr 2021 1898

SN Nuclearelectrica organizează o licitație pentru reparații la sistemul de termoficare al orașului Cernavodă

29 Mar 2021 498

Contract semnat de Nuclearelectrica Va cumpăra active din cadrul liniei de procesare a concentratului de uraniu de la Sucursala Feldioara a Companiei Naţionale a Uraniului

19 Mar 2021 458

Nuclearelectrica SA vrea să știe cât ar costa actualizarea documentației pentru depozitul de combustibil ars de la CNE Cernavodă

12 Mar 2021 2787

SN Nuclearelectrica SA Publicarea situatiilor financiare preliminare aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2020

25 Feb 2021 361

Ce spune legea despre achitarea foștilor șefi ai Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă

20 Feb 2021 1181

SN Nuclearelectrica cumpără servicii de capturare și evacuare animale fără stăpân din obiective ce aparțin CNE Cernavodă

19 Feb 2021 1623

Date despre dieta vecinilor centralei SN Nuclearelectrica evaluează impactul CNE Cernavodă asupra oamenilor și naturii din zonă

17 Feb 2021 2818

Nuclearelectrica cumpără servicii de telefonie mobilă în valoare de peste 90.000 de euro

06 Feb 2021 501

Unitatea 1 CNE Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Național

29 Jan 2021 718

Nuclearelectrica SA Tudorache și Gentea au fost revocați din funcție. A început procedura de selecție pentru consiliul de administrație

28 Jan 2021 837