Actualitate

Curtea de Conturi a găsit nereguli privind gestionarea Şantierului Naval 2 Mai SA Mangalia. Despre ce sume este vorba

Curtea de Conturi a României a publicat raportul pe anul 2017 cu privire la verificările efectuate. De altfel, mai multe societăţi naţionale şi locale au fost controlate de  reprezentanţii curţii. Printre acestea se numără şi Şantierul Naval 2 Mai SA Mangalia.
 
La constituirea societăţii mixte din data de 22.01.1997, Şantierul Naval 2 Mai SA Mangalia a transferat societăţii mixte majoritatea activelor fixe, precum şi dreptul de folosinţă, pe durata societăţii, asupra unui teren în suprafaţă de 80,86 ha, pentru care societatea încasează o chirie în valoare de 48.000 de dolari pe an. Din activitatea de administrare a participaţiei la societatea mixtă nu a încasat dividende.
 
Cu privire la efectuarea inventarierii patrimoniului, s-a constatat organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor de inventariere fără respectarea prevederilor legale, respectiv: în decizia de inventariere nu s-au menţionat modul de efectuare a inventarierii, metoda de inventariere utilizată, gestiunile supuse inventarierii; listele de inventariere a imobilizărilor corporale aflate în curs de execuţie nu cuprind pentru fiecare obiect în parte, pe baza constatării la faţa locului: denumirea obiectului şi valoarea determinată potrivit stadiului de execuţie, pe baza valorii din documentaţia existentă (devize), precum şi în funcţie de volumul lucrărilor realizate la data inventarierii; pe ultima filă a listei de inventariere, gestionarul nu a menţionat dacă toate bunurile şi valorile băneşti din gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere în prezenţa sa; listele de inventariere nu sunt semnate în toate cazurile de gestionarul bunurilor inventariate şi nici nu au fost confirmate de Compartimentul de contabilitate; nu au fost întocmite situaţii analitice distincte pentru inventarierea elementelor de natura activelor care nu au substanţă materială, a datoriilor şi capitalurilor proprii. În timpul misiunii s-a emis Decizia de inventariere pentru anul 2018 în conformitate cu prevederile legale.
 
Cu privire la evaluarea elementelor deţinute cu ocazia inventarierii s-a constatat că în situaţiile financiare încheiate la finele anului 2017 nu este reflectată valoarea reevaluată a clădirii în care îşi desfăşoară activitatea. Această diferenţă este determinată de neînregistrarea în contabilitate a diferenţei de valoare stabilită prin Raportul de evaluare întocmit la finele anului 2016. Cu privire la constituirea de garanţii materiale şi băneşti pentru persoanele care îndeplinesc atribuţii de gestionar, s-a constatat faptul că pentru gestiunea de materiale nu a fost constituită garanţie gestionară, conform prevederilor legale în vigoare. În timpul misiunii au fost luate măsuri de remediere, fiind întocmit contractul de garanţie, urmând a fi deschis un cont de garanţii la o sucursală bancară.
 
Referitor la exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare, s-a constatat neînregistrarea în contabilitate a obligaţiei de plată în sumă de 306 mii lei. La finele anului 2017, societatea înregistra creanţe neîncasate aferente mărfurilor vândute şi prestaţiilor efectuate în valoare totală de 14.425 mii lei, din care, pentru creanţe în sumă de 1.659 mii lei, exista acţiune în instanţă. De asemenea, s-a constatat că entitatea avea creanţe de încasat în valoare de 330 mii lei, faţă de care există o acţiune în instanţă pentru pretenţii în sumă de 259 mii lei, cu 70 mii lei mai puţin decât creanţa înregistrată. În timpul misiunii de verificare s-a înregistrat obligaţia de plată în sumă de 306 mii lei şi, totodată, s-a solicitat în instanţă majorarea cuantumului creanţei iniţiale de 259 mii lei, cu suma de 70 mii lei.
 
În concluzie, în urma misiunii de audit de conformitate s-a constatat faptul că modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli nu sunt în concordanţă, sub toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative prin care a fost înfiinţată entitatea şi/sau nu se respectă, sub toate aspectele semnificative, principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii; gradul de răspândire în activitatea entităţii/entităţilor verificate a cazurilor de neconformitate a obiectivelor specifice cu criteriile de audit este redus.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

USR Constanța cere implicarea Ministerului Sănătății “CJC și SCJU își pasează responsabilitatea pe marginea rezolvării aspectelor sesizate de Curtea de Conturi” (documente)

23 May 2020 1471

Mamaia SA convoacă AGA. Acționarii au de aprobat mai multe documente care vizează decizii ale Curții de Conturi care a verificat execuția financiară a societății

22 Apr 2020 851

Raport al Curţii de Conturi. Ce nereguli au fost găsite la Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA

18 Feb 2020 1140

Nereguli găsite la Spitalul Municipal Medgidia de către Curtea de Conturi. Ce datorii avea unitatea sanitară (document)

17 Feb 2020 682

Verificări ale Curţii de Conturi la Topalu şi Peştera. Ce nereguli s-au descoperit

17 Feb 2020 945

Ce a constatat Curtea de Conturi la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa şi ce măsuri s-au luat (document)

15 Feb 2020 2414

Acţiune de audit efectuată de Curtea de Conturi a României la CNAIR şi DRDP Constanţa

15 Feb 2020 2679

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa, lăudat de Curtea de Conturi (document)

14 Feb 2020 432

Drepturi de natură salarială constând în ajutoare şi cadouri, acordate nelegal Autoritatea Navală Română, verificată de Curtea de Conturi

14 Feb 2020 3359

„Denaturări“ în situaţiile financiare, deconturi neînregistrate şi altele De luat aminte. Ce a constatat Curtea de Conturi la MApN şi instituţiile sale

13 Feb 2020 1774

Raport al Curţii de Conturi Plăţi considerate nelegale la Primăria Băneasa

13 Feb 2020 918

Nereguli găsite la Primăria Negru Vodă. Angajaţii au fost puşi să dea înapoi măriri de salarii (document)

12 Feb 2020 1874

Ministerul Justiţiei şi CSM, „sub lupa“ Curţii de Conturi. Ce au descoperit auditorii financiari

11 Feb 2020 609

Curtea de Conturi a verificat Ministerul Afacerilor Interne. Ce abateri au fost constatate

10 Feb 2020 839

Curtea de Conturi, la Comana și Independența Lucrări neidentificate în teren și „spor pentru condiții vătămătoare“, indemnizații de hrană și cheltuieli cu deplasarea plătite nelegal

10 Feb 2020 1497