Curtea de Conturi Abateri în contabilitatea a trei licee din municipiul Constanța

  • Curtea de conturi a constatat abateri privind organizarea și conducerea contabilității la Liceul de Marină, Colegiul Comercial „Carol I”, Liceul Tehnologic „I.N. Roman”


Conform Raportului privind finanțele publice locale pe anul 2019, la nivelul județului Constanța, urmare acțiunilor de control efectuate până la 11 decembrie 2020 la cele 13 unități de învățământ din subordinea unității administrativ teritoriale a municipiului Constanța, au fost identificate abateri care au generat neîncasarea unor venituri la bugetele publice în sumă de 4 mii lei, efectuarea unor cheltuieli nelegale în sumă de 5 mii lei precum și alte abateri cu caracter financiar-contabil cuantificate la 4.506 mii lei.


Vă prezentăm în continuarea abaterile privind organizarea și conducerea contabilității, așa cum au fost ele prezentate în raportul mai sus-amintit:
  • Înregistrarea eronată a unor venituri din chirii în sumă de 1 mie lei în contul de venituri din dividende; neclarificarea în termenul de 3 luni a sumei de 5 mii lei menținute în soldul contului Decontări din operații în curs de clarificare - datorii. S-a mai constatat că în conturi în afara bilanțului sunt menținute sume care reflectă mijloace fixe primite în folosință în valoare de 9 mii lei și obiecte de inventar primite în folosință in valoare de 2 mii lei, și care nu sunt identificate în gestiunea instituției – abatere constatată la Colegiul Comercial „Carol I" Constanța.
 
  • Nu s-a organizat evidența analitică a creanțelor din activitatea cămin – cantine, iar veniturile rezultate din această activitate se înregistrează la momentul încasării și nu la momentul constituirii, nerespectându-se principiul contabilității de angajamente – abatere constatată la Liceul de Marină Constanța.
 
  • Neconcordanțe de 5 mii lei între evidența sintetică și cea analitică a furnizorilor – abatere constatată la Liceul Tehnologic „Ioan N. Roman" Constanța.
 
  • Neevidențierea în contul „Alte decontări și creanțe cu bugetul statului” a unor operațiuni în valoare totală de 9 mii lei reprezentând cotă-parte de 50% din venituri din chirii cuvenite bugetului local al UATM Constanța, taxe de bacalaureat și venituri din valorificare deșeuri urmare casărilor, cuvenite bugetului de stat – abatere constatată la Liceul tehnologic „Ioan N. Roman" Constanța.


Nerespectarea cadrului legal privind exercitarea vizei de control financiar preventiv:
Contractele de achiziție bunuri și servicii, la încheiere, nu au fost avizate de către compartimentul financiar contabil și nici nu au fost vizate de către persoana care este responsabilă cu acordarea vizei de control financiar preventiv, fiind semnate doar de către ordonatorul de credite – abatere constatată la Colegiul Comercial „Carol I" Constanța.


Nu toate proiectele de operațiuni au fost supuse vizei de control financiar preventiv propriu – abatere constatată la Liceul de Marină Constanța.


Abateri privind calitatea gestiunii economico-financiare:
Neefectuarea controlului inopinat al casieriei cel puțin o dată pe lună, prin numărarea și verificarea tuturor valorilor existente în casă – abatere constatată la Liceul de Marină Constanța și la Liceul tehnologic „Ioan N. Roman" Constanța.Nu a fost constituită garanție gestionară de 4 mii lei, la nivelul a cel puțin unui salariu lunar, pentru persoana care efectuează operațiuni de încasări și plăți în numerar prin casieria unității de învățământ – abatere constatată la Liceul tehnologic „Ioan N. Roman" Constanța


 
  • Efectuarea inventarierii patrimoniului cu nerespectarea tuturor prevederilor legale:

La Colegiul Comercial „Carol I" Constanța, comisia de inventariere nu a procedat la verificarea realității soldurilor elementelor de natura activelor care nu au substanţă materială, a datoriilor şi capitalurilor proprii; bunuri din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale în valoare de 18.628 mii lei, primite în folosință, nu au fost inventariate şi nu au fost înscrise în liste de inventariere distincte; nu a fost realizata inventarierea pe locuri de folosință.

La Liceul de Marină Constanța, unele liste de inventariere nu au fost completate cu valorile faptice, mijloacele fixe nu au fost inventariate pe gestiuni, fondul de carte nu a fost inventariat, Procesul verbal privind rezultatele inventarierii nu conține propunerile de casare a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, deși acestea au fost stabilite de comisia de inventariere – abatere constatată.

La Liceul tehnologic „Ioan N. Roman" Constanța nu s-a completat corect și distinct lista bunurilor aparținând domeniului public al UATM Constanța, astfel încât să existe o corelație între evidența tehnico-operativă și cea contabilă. Sistemul de monitorizare video existent din anul 2015 în cadrul liceului a fost eronat evidențiat în contabilitate și inventariat ca obiect de inventar în loc de mijloc fix iar sumele rezultate din valorificarea unor casări nu au fost virate la bugetul de stat.

Nerespectarea prevederilor legale privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice după aprobarea bugetului propriu, în funcţie de fondurile aprobate – abatere constatată la Colegiul Comercial „Carol I" Constanța.

Nerespectarea clauzelor contractuale din cadrul contractelor de închiriere a unor bunuri din domeniul public au condus la nestabilirea și neîncasarea costului utilităților datorate de chiriași, în valoare de 2 mii lei la Colegiul Comercial „Carol I" Constanța.

Pentru un spațiu închiriat, ce face parte din imobilul aparținând domeniului public al UATM Constanța în care entitatea își desfășoară activitatea, nu s-au calculat și încasat chirie, utilități și penalități în valoare totală de 2 mii lei – abatere constatată la Liceul tehnologic „Ioan N. Roman" Constanța

S-au identificat cheltuieli cu servicii de consultanță managerială privind activitățile specifice de mentenanță a sistemului de control intern managerial, în sumă de 4 mii lei, efectuate cu nerespectarea principiului economicității în utilizarea fondurilor publice – abatere constatată la Liceul tehnologic „Ioan N. Roman" Constanța.


Citește și:

Curtea de Conturi: Control la Casa de Asigurări de Sănătate Constanța. Au fost decontate servicii medicale pentru persoane decedate
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Zi importantă pentru Nicușor Constantinescu, fostul șef al CJC!

06 Apr 2021 584

Curtea de Conturi a României, verificări la primăriile din Saraiu și Siliștea

24 Mar 2021 861

Curtea de Conturi a României, verificări la primăriile din Pantelimon și Rasova

22 Mar 2021 861

Curtea de Conturi a României, verificări la Mircea Vodă și Ostrov. Ce s-a găsit

19 Mar 2021 361

Curtea de Conturi a României, verificări la Istria și Grădina. Ce s-a găsit

18 Mar 2021 1114

Curtea de Conturi a României. Nereguli găsite la primăriile din Dobromir și Gârliciu

17 Mar 2021 1728

Primăria Constanța a contestat măsura dictată de Curtea de Conturi cu privire la nerecuperarea pagubelor produse casei Ion Bănescu de Eden SRL

17 Mar 2021 1434

Curtea de Conturi a României, nereguli găsite la Cerchezu, Crucea și Cuza Vodă

16 Mar 2021 503

Curtea de Conturi a României, nereguli găsite la 23 August, Adamclisi și Albești

15 Mar 2021 621

Școli din mediul rural constănțean depistate de Curtea de conturi cu nereguli în situațiile financiare

11 Mar 2021 840

Curtea de Conturi, control la Primăria Eforie. Probleme cu neactualizarea organigramei și a contractului pentru câinii fără stăpân

10 Mar 2021 629

Concluziile Curții de Conturi a României, în urma controlului la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

09 Mar 2021 445

Curtea de conturi, în „vizită” la Liceul cu program sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanța Neregulile constatate au ajuns până și la site-ul neactualizat din 2016

09 Mar 2021 1953

Curtea de Conturi, verificări la Registrul Auto Român. Ce concluzii s-au tras

07 Mar 2021 666

Curtea de Conturi și neregulile descoperite la Cernavodă!

06 Mar 2021 1274