Curtea de Conturi, control la U.A.T. Horia! Ce s-a constatat! (DOCUMENT)

 
  • Curtea de Conturi a făcut public rezultatul controlului desfășurat de Camera de Conturi Constanța la mai multe unități administrativ teritoriale, printre care se află și UAT Horia.
  • Facem de la început mențiunea că am încercat să obținem un punct de vedere cu privire la raportul Curții de Conturi pentru UAT Horia de la primarul comunei, Nicolae Ioniță, iar în acest sens i-am transmis și un mesaj tip SMS, însă, până la închiderea ediției, acest lucru nu a fost posibil.
  • De asemenea, precizăm că vom publica punctul său de vedere legat de cele consemnate în raportul Curții de Conturi imediat ce acesta ne va fi pus la dispoziție.
 
Curtea de Conturi a făcut public rezultatul controlului desfășurat de Camera de Conturi Constanța la mai multe unități administrativ teritoriale, printre care se află și UAT Horia.
 
Pentru a se reacționa rapid la pandemia de COVID-19 și pentru a se oferi sprijin unităților administrativ teritoriale, s-au utilizat două instrumente bugetare principale: subvenţiile de la alte nivele ale administrației publice și rectificările bugetare.
 
Deficiențele cele mai relevante, conform raportului Curții, sunt:
 
Nerespectarea obligației de a fundamenta veniturile proprii pentru anul curent cel mult lanivelul realizărilor din anul precedent, având în vedere că gradul de realizare a veniturilor proprii în ultimii doi ani a fost sub 97%   ( (...) U.A.T.C. Horia, (...)).
 
Bugetul de venituri și cheltuieli, la Titlul I –Cheltuieli de personal, a fost majorat pe parcursul anului 2020, față de cel prevăzut în bugetul inițial, fără existența unei fundamentări (U.A.T.C. Horia).
 
Organizarea și conducerea contabilității în conformitate cu prevederile legale
 
Evidența contabilă nu s-a condus și organizat conform Normelor Metodologice, a Planului de conturi și instrucțiunilor de aplicare a acestuia ((...)U.A.T.C. Horia).
 
Nu s-au luat în toate cazurile și la termenele prevăzute de legislația fiscală, toate măsurile de executare silită, inclusiv de declarare a stării de insolvabilitate a debitorilor care nu dețin bunuri urmăribile ((...) U.A.T.C. Horia).

 
Scăderea din evidență a unor impozite, taxe și altor venituri ale bugetului local fără întocmirea unor documente justificative, fără viza controlului financiar-preventiv și fără aprobarea ordonatorului principal de credite.
 

Diminuarea masei impozabile s-a efectuat în baza cererilor depuse de contribuabili și a altor documente, fără a se întocmi documente din care să rezulte motivul scăderilor, respectiv cadrul legal care a stat la baza operațiunilor efectuate, exercitarea controlului financiar-preventiv în cazul acestor scăderi, precum și existența aprobării ordonatorului principal de credite (U.A.T.C. Horia (...)).
 
Nerespectarea prevederilor legale referitoare la organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și nevalorificarea rezultatelor inventarierii, astfel încât situațiile financiare anuale nu oferă o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței entității pentru exercițiul financiar 2020 (U.A.T.C. Horia (...)).
 
Efectuarea de plăți nelegale pentru persoane fizice care nu figurează în statele de funcții ale entității, în baza unor documente întocmite manual (U.A.T.C. Horia).
 
Acordarea nelegală a sporului de 10% persoanei cu atribuții în exercitarea vizei CFP fără exercitarea efectivă a activităților prevăzute de legislația aplicabilă în domeniu (U.A.T.C. Horia).
 
Acordarea nelegală a sporului de 10% persoanei cu atribuții în exercitarea vizei CFP fără exercitarea efectivă a activităților prevăzute de legislația aplicabilă în domeniu (U.A.T.C. Horia).
 
Prejudicierea bugetului asigurărilor sociale de stat și a bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, prin nereținerea și nevărsarea contribuției asigurărilor sociale de stat (CAS) și contribuției asigurărilor sociale de sănătate (CASS) aferente indemnizațiilor plătite primarului și viceprimarului comunei, precum și aferente indemnizațiilor de hrană plătite personalului (U.A.T.C. Horia).
 
Efectuarea de operațiuni prin casieria entității cu nerespectarea prevederilor legale, cu consecința nerecuperării avansurilor nejustificate și prejudicierii bugetului local.
 
Totodată, s-a constatat neverificarea de către compartimentul financiar-contabil a legalității documentelor justificative anexate la decont, concordanța lor cu natura şi destinaţia cheltuielilor pentru care s-a acordat avansul şi nerespectarea termenului de justificare a avansului, necalculându-se și neîncasându-se penalități asupra sumelor nerestituite în termen (U.A.T.C. Horia);
 
Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget pe anul 2020, precum și autorizarea, legalitatea și necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat.
 
Nerespectarea regulilor bugetare în execuția bugetului de venituri și cheltuieli în perioada 2019-2020 (S.C. Apă Canal SRL Horia).
 
Nefacturarea, neînregistrarea în contabilitate a unor venituri realizate în anii 2019 și 2020 și neraportarea acestora în situațiile financiare ale perioadelor aferente, cu efecte asupra rezultatului exercițiului financiar al anilor 2019 și 2020 (SC Apă-Canal Horia SRL).
 
Nerespectarea prevederilor legale referitoare la evidența contabilă, respectiv, organizarea distinctă a contabilității serviciului de alimentare cu apă față de contabilitatea celorlalte activități secundare prestate de societate (execuție lucrări, prestări de servicii altele decât cele de alimentare cu apă sau conexe alimentării cu apă ) (SC Apă-Canal Horia SRL (...))
 
Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget pe anul 2020, precum și autorizarea, legalitatea și necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat.
 
Nerespectarea regulilor bugetare în execuția bugetului de venituri și cheltuieli în perioada 2019-2020 (S.C. Apă Canal SRL Horia).
 
Nerespectarea termenelor legale pentru plata obligațiilor fiscale către bugetul general consolidat, precum și determinarea incorectă a rezultatului exercițiului pentru anii 2019 și 2020, respectiv a profitului impozabil aferent perioadelor menționate și a TVA datorată bugetului de stat (S.C. Apa Canal Horia S.R.L).
 
Nefacturarea, neînregistrarea în contabilitate a unor venituri realizate în anii 2019 și 2020 și neraportarea acestora în situațiile financiare ale perioadelor aferente, cu efecte asupra rezultatului exercițiului financiar al anilor 2019 și 2020 (SC Apă-Canal Horia SRL)
 
Neimplementarea controlului intern managerial, a controlului financiar de gestiune, a auditului intern, precum și a controlului inopinat al casieriei (SC Apă-Canal Horia SRL, (...).
 
Nerecuperarea în totalitate, de la utilizatori, a contravalorii serviciului de alimentare cu apă, prin practicarea unui tarif care nu acoperă integral costurile aferente prestării acestui serviciu de utilitate publică; nestabilirea și nerecuperarea penalităților aferente sumelor facturate și neîncasate de la utilizatorii ai serviciului de alimentare cu apă, persoane fizice și juridice (SC Apă Canal Horia SRL).
 
Neelaborarea normelor proprii de inventariere cât și neinventarierea în totalitate a tuturor elementele patrimoniale; nerespectarea tuturor prevederilor normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
 
Nevalorificarea rezultatelor inventarierii ( (...) SC Apă Canal Horia SRL, (...)).
 
Nerespectarea prevederilor Legii privind achizițiile publice referitoare la notificarea trimestrială în SEAP a achizițiilor directe (SC Apă Canal Horia).
 
Neînregistrarea în contabilitatea societății în conturi în afara bilanțului (conturi de ordine şi evidenţă), respectiv în contul 8038, a bunurilor din domeniul public și privat al unității administrativ teritoriale primite în administrare în baza protocoalelor de predare-primire încheiate în perioada 2016-2020 (SC Apă Canal Horia SRL).
 
Prestarea, de către societatea verificată, a serviciului de captare, tratare și distribuție a apei fără existența unei hotărâri de dare în administrare sau a unui contract de delegare a gestiunii, respectiv nerespectarea prevederilor legale referitoare la desfășurarea activităților specifice oricărui serviciu de utilități publice în baza caietului de sarcini al serviciului și a licenței emise de autoritatea de reglementare (SC Apă Canal Horia SRL).
 
Facem precizarea că am încercat să obținem un punct de vedere cu privire la raportul Curții de Conturi pentru UAT Horia de la primarul comunei, Nicolae Ioniță, iar în acest sens i-am transmis și un mesaj tip SMS, însă, până la închiderea ediției, acest lucru nu a fost posibil.
 
De asemenea, precizăm că vom publica punctul său de vedere legat de cele consemnate în raportul Curții de Conturi imediat ce acesta ne va fi pus la dispoziție.
  
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
 
Camera de Conturi, control la UAT Ciobanu! Constatări (DOCUMENT)
 
Cine părăsește firma!
Schimbări importante în societatea Xenoti SRL, ce deține Hotelul Flora, din Mamaia

 
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Rechizitoriu pentru Marcela Stăncioiu, fosta șefă a Camerei de Conturi Tulcea, suspectată de purtare abuzivă! (DOCUMENT)

07 May 2024 888

Marcela Stăncioiu, fosta șefă a Camerei de Conturi Tulcea, acuzată că ar fi agresat o secretară, care nu ar fi salutat-o! Cazul, judecat la Constanța

26 Mar 2024 1297

Ce au găsit auditorii de la Camera de Conturi Constanța la controlul efectuat la Mircea Vodă! (DOCUMENT)

17 Mar 2024 1825

Decizie definitivă în cazul lui Nicolae Popescu, fost auditor public extern în Camera de Conturi Constanța, trimis în judecată de DNA (DOCUMENT+MINUTĂ)

23 Jan 2024 1149

Judecătorii motivează desfiinţarea clasării în cazul lui Ioan Bobe, fostul șef al Camerei de Conturi Constanța, reprezentant al Portului Constanța la Viena

22 Jan 2024 1150

UPDATE. Surse - șeful Camerei de Conturi Constanța Judecătorii retrimit la Parchet dosarul lui Ioan Bobe (MINUTĂ)

17 Jan 2024 3786

Fost auditor la Curtea de Conturi, trimis în judecată de DNA Constanța! Decizia privind începerea procesului, contestată (DOCUMENT)

02 Nov 2023 1520

Averea şi interesele lui Cătălin Antoniu Botezan, auditor la Curtea de Conturi a României (DOCUMENTE)

12 Jun 2023 1866

Declarații de avere Averea și interesele Mirelei Anagoste, auditor la Curtea de Conturi! (DOCUMENTE)

05 Jun 2023 1648

Rechizitoriu DNA Constanța a trimis în judecată un fost auditor la Curtea de Conturi a României, pentru șantaj! (DOCUMENT)

05 May 2023 2362

Oficial de la DNA Nicolae Popescu, auditor public extern în Camera de Conturi Constanța, trimis în judecată

28 Apr 2023 1346

Surse Fost auditor al Curții de Conturi Conturi Constanța, trimis în judecată de DNA. Partea vătămată, fosta şefă a creşelor din Primăria Constanţa

27 Apr 2023 1724

Audit Curtea de Conturi Situații atipice la Satul de Vacanță din Constanța și Tabăra de Copii Năvodari

16 Feb 2023 1556

Răsturnare de situație în dosarul lui Niculae Bădălău, fostul ministru al Economiei! Decizie definitivă

08 Dec 2022 9708

Curtea de Conturi, control la U.A.T. Aliman! Ce spune primarul George Nicola (DOCUMENT)

27 Apr 2022 1840