Daniel Georgescu, directorul CN ACN Constanţa, despre taluzul prăbuşit la Cumpăna „Dunărea a început să crească. Situaţia este gravă“


Ieri s-a întrunit Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Constanţa pentru a discuta despre situaţia de pe strada Dunării din comuna Cumpăna, mai exact tronsonul cuprins între strada Prelungirea Canalului şi strada Ştefan cel Mare, situat pe malul Canalului Dunăre - Marea Neagră, care s-a prăbuşit.


La şedinţă au luat parte prefectul judeţului Constanţa, Dumitru Jeacă, colonelul Daniel Popa – şeful ISU „Dobrogea“, colonelul Constantin Dima – şeful Grupării Mobile de Jandarmi Constanţa, Daniel Georgescu – directorul general al CN ACN Constanţa SA. Precizăm că de consolidarea falezei respective se ocupă Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile Constanţa.


„Situaţia este neschimbată la Cumpăna, unde malul a luat-o la vale. În prezent se lucrează la rigolă şi la şanţul adiacent la drumul tehnologic de la cota 34. Din punct de vedere tehnic, am făcut tot ce s-a putut. CN ACN SA Constanţa a alocat, din fonduri proprii, un milion de euro pentru lucrările de primă urgenţă. Aşteptăm finanţarea promisă de la Guvern pentru turnarea piloţilor. Îngrijorător este faptul că Dunărea a început să crească cu 50 cm la Cernavodă. Și, dacă creşte vertiginos Dunărea, vom avea o problemă cu 55 de mii de tone pământ care sunt în canal şi se vor opri în Ecluza de la Agigea. Riscăm să stricăm tot ce s-a făcut prin proiectul european de modernizare a ecluzelor.


Situaţia este gravă. Am făcut tot ce este posibil omeneşte, am ajuns la toate ministerele: Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Interne şi-au bătut joc de noi. La momentul acesta avem pe hârtie 5 milioane, dar în conturile CN ACN Constanţa nu a intrat nimic. Am primit notificări de la proiectant şi de la executat. Lucrările făcute până acum depăşesc avansul primit de executant. Situaţia este monitorizată non-stop. La ora asta alunecările nu sunt rapide, dar dacă încep ploile ne putem aştepta la ceea ce e mai rău“, a declarat Daniel Georgescu, directorul CN ACN Constanţa SA.


La rândul lor, reprezentanţii Primăriei Cumpăna au anunţat că oamenii care locuiau în zona afectată au fost evacuaţi. „Oamenii s-au autoevacuat. În eventualitatea în care se întâmplă ceva mai grav, şi restul oamenilor de pe stradă vor fi mutaţi. Lucrările de consolidare a malului trebuie urgentate. Am evaluat imobilele din zonă, primul şi al doilea rând, ca, în caz de demolare, să avem o valoare a acestora“, a explicat Nicolae Sorin, secretarul comunei Cumpăna.


„Este un fenomen în evoluţie, care creşte în intensitate...“


Harry Boiagian, directorul Inspectoratului de Stat în Construcţii, a precizat că vorbim despre un fenomen în evoluţie, care nu este încă stopat şi care creşte în intensitate. „Trebuie reactualizată expertiza în ceea ce priveşte zona de siguranţă. Trebuie să dispunem CN ACN SA să anunţe proiectantul ca să delimiteze zona potenţial afectată de această alunecare de teren, pentru a dispune noi măsuri de evacuare a oamenilor din zonă. Important este să punem oamenii în siguranţă. Cred că mai multe case trebuie evacuate. Fenomenul se va extinde şi în adâncime. Trebuie făcute un calcul de eficienţă şi o analiză serioasă pentru a vedea care cea mai bună soluţie“, a explicat Harry Boiagian, directorul Inspectoratului de Stat în Construcţii.


„Am curajul să spun că malul trebuie expropriat, trebuie delimitată clar zona de potenţial pericol şi lăsat malul să ajungă la cota sa naturală. Să profităm de gravitaţie, iar lucrările sa se concentreze pentru a nu ajunge material în canal. Este părerea mea de specialist. Uitaţi-vă cum este configurat malul de vizavi“, a mai explicat directorul Inspectoratului de Stat în Construcţii.

 

Situaţie critică încă din luna mai


Reamintim că, încă din luna mai, situaţia pe strada Dunării, tronsonul cuprins între strada Prelungirea Canalului şi strada Ştefan cel Mare, din comuna Cumpăna, situată pe malul Canalului Dunăre - Marea Neagră, este critică. Oamenii care locuiesc pe strada Dunării au fost evacuaţi. Primăria şi Consiliul Local al Comunei Cumpăna au făcut un apel la Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile Constanţa, care se ocupă de consolidarea falezei ce a luat-o la vale.

În luna octombrie, în Monitorul Oficial al României a fost publicată hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru realizarea în regim de primă urgenţă a unor lucrări de investiţii de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităţii naturale produse ca urmare a alunecării de teren care a afectat taluzul Canalului Dunăre Marea Neagră, mal stâng, între km 56 + 989 (km 7 + 421 navigaţie) şi km 57 + 217 (km 7+ 193 navigaţie).


Astfel, s-a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019. cu suma de 5.000 mii lei, la capitolul 84.01 „Transporturi“ subcapitolul 84.01.05 „Navigaţie“ titlul 55 „Alte transferuri“. Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru realizarea în regim de primă urgenţă a unor lucrări de investiţii de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităţii naturale produse ca urmare a alunecării de teren care a afectat taluzul Canalului Dunăre - Marea Neagă, mal stâng, între km 56 + 989 (km 7 + 421 navigaţie) şi km 57 + 217 (km 7 + 193 navigaţie).


Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 5.000 mii lei Fondul de intervenţie Ia dispoziţia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019. Elaborarea documentaţiei tehnico-economică şi execuţia lucrărilor se contractează de către Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile SA, unitate care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, cu respectarea prevederilor Lege nr. 9812016 privind achiziţiile publică, cu modificările şi completările ulterioare, pentru situaţiile de forţă majoră şi a prevederilor art. 43 alin. (3)-(5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publică, cu modificările şi completările ulterioare.


Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2019. Ministerul Transporturilor şi CN ACN SA răspund de modul de utilizare a sumei alocate, potrivit prevederilor an. 1, în conformitate cu dispoziţiile legale.

Lucrările în primă urgenţă, atribuite societăţii ABC Val SRL


Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile SA Constanţa a atribuit, la data de 5 august 2019, în urma unei licitaţii publice, un contract având ca obiect reabilitarea taluzului afectat de alunecarea de teren (calamitate naturală) zona Cumpăna - mal stâng CDMN între km 56+989 (km 7+421 navigaţie) şi km 57+217 (7+193 navigaţie) - lucrări în primă urgenţă. Anunţul de atribuire a fost publicat pe 2 septembrie 2019. Lucrările în primă urgenţă constau în:. lucrarea de sprijin discontinuă, realizată din piloţi la cota 61,00, realizată in vederea limitării zonei afectate de alunecarea de teren la partea superioară a taluzului existent; realizarea unui zid de sprijin de greutate (provizoriu) amplasat pe drumul de la cota +10,00; realizarea pinten din bolovani, bolovăniş şi anrocamente, fundat pe calcar din spatele zidului de sprijin prefabricat; realizarea unei lucrări de sprijinire discontinuă cu piloţi cu d = 1,08 m, amplasată la cota +34,00, formată din 282 piloţi o 1,08 m foraţi „în uscat” cu tubaj recuperabil, solidarizaţi cu 47 radiere - 6,00 x 6,00 x 1,50 m. Valoarea finală a contractului este de 33.716.610 lei. Câştigătoarea contractului este asocierea SC ABC Val SRL - SC Eco Terra Proiect SRL, lider asociere SC ABC Val SRL.

 

Despre ABC Val SRL


Societatea a fost înregistrată în anul 1993, în Constanţa. Capitalul social este de 698.210 lei, integral vărsat, compus din 69.821 părţi sociale, fiecare a 10 lei. Capitalul social este deţinut de asociaţi astfel: Vasile Costea, cu 95% din capitalul social, Cătălina Georgiana Teodorescu - 5% din capitalul social. Administratorii societăţii sunt Vasile Costea şi Cătălina Georgiana Teodorescu. Domeniul de activitate principal vizează „lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale“.


Pentru anul fiscal 2016, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 36.780.424 de lei, o pierdere de 3.584.946 de lei şi 187 de salariaţi. În anul fiscal 2017, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 25.301.420 de lei, un profit de 126.712 lei şi 156 de salariaţi. Pe data de 7 august 2019, utilajele societăţii ABC Val, care se ocupă de refacerea şi consolidarea malului surpat de pe malul canalului de la Cumpăna, au ajuns la faţa locului. Lucrările sunt urgente, doar câţiva paşi despărţind malul surpat de primele case.
 

Lucrările de reabilitare, verificate de Supervision Construction


Societatea Supervision Construction SRL şi-a adjudecat de la Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile SA Constanţa contractul privind verificarea lucrărilor de reabilitare a taluzului, tronson cuprins între strada Prelungirea Canalului şi strada Ştefan cel Mare, din comuna Cumpăna, situată pe malul Canalului Dunăre - Marea Neagră.


Potrivit licitatiapublica.ro, Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile SA Constanţa a atribuit contractul „Supervizare lucrări şi dirigenţie de şantier pentru «Reabilitare taluz afectat de alunecarea de teren (calamitate naturală) zona Cumpăna - mal stâng Canal Dunăre-Marea Neagr㻓 societăţii Supervision Construction SRL. Contractul atribuit are o valoare de 404.574,44 de lei.


Serviciile şi activităţile de supervizare care fac obiectul achiziţiei sunt cele privind gestionarea din punct de vedere tehnic şi financiar a proiectului si de supraveghere lucrări prin dirigenţie de şantier, pentru a se asigura că antreprenorul execută lucrările în conformitate cu obligaţiile contractuale, în special în ceea ce priveşte durata, cantitatea, calitatea ş costul lucrărilor. Supervizorul trebuie să îşi ducă la îndeplinire rolul său, în sensul definit de Hotărârea Guvernului nr.1/2018 din 10 ianuarie 2018, pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice. De asemenea, supervizorul, pe perioada de execuţie a obiectivului, va asigura din bugetul aferent contractat un album fotografic detaliat cu etapele de execuţie.


Citeşte şi:

Veşti bune Suplimentare de fonduri, pentru reabilitarea taluzului de la Canalul Dunăre - Marea Neagră din Cumpăna (galerie foto)

Lucrările de reabilitare a taluzului care a luat-o la vale la Cumpăna, verificate de Supervision Construction SRL (document + galerie foto)

Geostud SRL din Bucureşti va elabora studiul geotehnic Taluzul care a luat-o la vale la Cumpăna va fi reabilitat (document)

Situaţie gravă la Cumpăna, după furtuna de ieri seara O nouă fisură în taluzul afectat de alunecări de teren pe strada Dunării
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Primăria Cumpăna întreabă, cetățeanul răspunde Chestionar pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă

10 Apr 2021 741

Proiectul de investiții Centru Civic în comuna Cumpăna merge în linie dreaptă. Au fost aprobați indicatorii tehnico-economici

08 Apr 2021 718

A fost aleasă conducerea Asociației Comunelor din România, filiala Constanța. Primarul Mariana Gâju este noul președinte

04 Mar 2021 802

Grădinița cu Program Prelungit „Sfânta Maria” din Cumpăna angajează

20 Feb 2021 1259

Petrecere de logodnă în Cumpăna, oprită de polițiști. Ce amenzi s-au dat

16 Jan 2021 1412

Victoria Cumpăna, patru medalii la Naționale de lupte. Isabela Marin, campioană națională

01 Dec 2020 1336

Constanța Incendiu anexă în Cumpăna

29 Nov 2020 1010

Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” din Cumpăna angajează contabil șef

21 Nov 2020 970

Gimnastele campioane de la Victoria Cumpăna, premiate pentru rezultatele de la ultimele competiții

20 Nov 2020 2512

Proiectele actelor normative adoptate în ședința de guvern de azi. Unul se referă și la comuna Cumpăna

12 Nov 2020 851

A fost deschisă prima creșă la Cumpăna

03 Nov 2020 1246

Biserica „Sfânta Parascheva” din Cumpăna își prăznuiește hramul

13 Oct 2020 1371

„2020 – Cumpăna Comună de tip Smart Village”. Întâlnire de lucru, prezidată de Mariana Gâju

03 Jul 2020 1309

La inițiativa Primăriei Comunei Întâlnire de lucru cu reprezentanții comunității de afaceri din Cumpăna. Ce s-a dezbătut

29 Jun 2020 722

Declarație de avere – Mărgărit Popescu, inspector superior la Direcția de Sănătate Publică Constanța (document)

26 May 2020 1522