Actualitate

Decizii importante, luate de acţionarii societăţii Grup Servicii Petroliere SA

Pe data de 7 decembrie 2017 s-a întrunit Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii Grup Servicii Petroliere SA. Deciziile luate au fost publicate în Monitorul Oficial.
 
Preşedintele AGEA a fost Gabriel-Valentin Comănescu, în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie, iar secretarul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor - Serena Volciuc Ionescu. La şedinţă au fost prezenţi următorii acţionari: GSP Holding SA, cu sediul în Luxemburg, reprezentată de Daniel-Ionuţ Radu; Upetrom Group Management SRL, cu sediul în Voluntari, reprezentată de Natalia Mirescu; RCI Grup de Consultanţă SRL, cu sediul în Bucureşti, reprezentată de Vasilica Tudosescu şi Gabriel-Valentin Comănescu.
 
Acţionarii au avut în vedere faptul că societatea a încheiat contractul de credit revolving nr. 5 - SMB în valoare de 8.000.000 de dolari şi 38.666.200 de lei, din data de 30.07.2010, astfel cum a fost modificat, completat şi/sau consolidat, prin care anumite facilităţi au fost acordate societăţii de către Banca de Export - Import a României Eximbank SA, cu sediul în Bucureşti; contractul de credit revolving nr. 151 - SMB în valoare de 31.500.000 de lei, din data de 14.12.2011, astfel cum a fost modificat, completat şi/sau consolidat, prin care anumite facilităţi au fost acordate societăţii de către Exim; contractul de credit revolving în valoare de 21.000.000 de dolari, din data de 22 decembrie 2011, astfel cum a fost modificat şi/sau consolidat, prin care anumite facilităţi au fost acordate societăţii de către BCR.
 
Societatea Grup Servicii Petroliere SA, anumite filiale ale acesteia şi BCR au în vedere, printre altele, încheierea unui act adiţional, prin care să modifice şi/sau să consolideze contractul Multivalută Exim, contractul RON Exim şi contractul revolving BCR, în scopul modificării anumitor termeni şi condiţii ale acestora, astfel cum este descris în acestea. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, cu unanimitate de voturi, după consultarea şi discutarea documentelor şi constatând că încheierea acestora în prezenta hotărâre este în interesul comercial al Grup Servicii Petroliere SA, a luat mai mute hotărâri.

Iată ce au decis acţionarii! 

Astfel, acţionarii au aprobat, în unanimitate, negocierea, încheierea şi executarea de către Grup Servicii Petroliere SA a următoarelor documente şi a tranzacţiilor cuprinse în acestea: un act adiţional Ia contractul Multivalută Exim, prin care, printre altele, se prelungeşte perioada de creditare până la data de 27 noiembrie 2018; un act adiţional Ia contractul RON Exim prin care, printre altele, se prelungeşte perioada de creditare până la data de 27 noiembrie 2018; un act adiţional Ia Convenţia de Garantare nr. 1233A din data de 16.12.2016, cu modificările şi completările ulterioare, prin care, printre altele, se prelungeşte perioada de garantare până la data de 27 noiembrie 2018; un act adiţional la Convenţia de Garantare nr. 1232A din data de 16.12.2016, cu modificările şi completările ulterioare, prin care, printre altele, se prelungeşte perioada de garantare până Ia data de 27 noiembrie 2018; un act adiţional la contractul Revolving BCR prin care, printre altele, valabilitatea perioadei de creditare va fi extinsă până la data de 27 noiembrie 2018; un act adiţional Ia Convenţia de Depozit colateral din data de 22 decembrie 2011 şi încheiată între Exim BCR Societate, în legătură cu contractul Revolving BCR, cu modificările şi completările ulterioare, prin care, printre altele se prelungeşte scadenţa depozitului colateral; un act adiţional la Convenţia de Garantare nr. 806A din data de 18.12.2011, cu modificările şi completările ulterioare, prin care, printre altele, se prelungeşte perioada de creditare până Ia data de 27 noiembrie 2018; oricare şi toate amendamentele, actele adiţionale, anexele alte contracte similare sau înţelegeri în legătură cu documentele; orice alte contracte (incluzând orice contracte de garanţie sau modificări/reafirmări), documente sau instrumente de orice fel, cum ar fi scrisori de garanţie bancară, scrisori de comision, orice alte scrisori de renunţare la drepturi, certificate privind lipsa daunelor totale, notificări de cesiune şi confirmări ale tuturor acestor notificări. De asemenea, acţionarii au aprobat, în unanimitate, îndeplinirea oricăror formalităţi ce sunt necesare, recomandate sau dezirabile pentru a face ca documentele să fie pe deplin valabile, obligatorii şi executorii.

A fost aprobată menţinerea mai multor garanţii şi ipoteci 

Acţionarii societăţii au mai aprobat menţinerea mai multor garanţii şi a tranzacţiilor cuprinse în acestea. Garanţiile constituite pentru Contractul Multivalută Exim presupun următoarele: ipotecă de rang I asupra imobilului situat în Portul Constanţa, dana 34, intabulat în CF nr. 222953 - C105 a localităţii Constanţa, la A1, construcţii industriale şi edilitare, construcţie C105 - Centru de tranzit P+1E, în suprafaţă construită de 1.145 mp, nr. cadastral 21251-C105-C105, proprietate a societăţii; ipotecă de rang I asupra imobilului situat în incinta Port Constanţa, dana 34, intabulat in CF nr. 205066 a localităţii Constanţa, A1 - construcţii administrative şi social-culturale, sediu birouri, nr. cadastral 798/118/6-VI, proprietate a societăţii; ipotecă imobiliară de rang I asupra imobilului situat în Portul Constanţa, dana 34, intabulat n CF nr. 222953 - C108 a localităţii Constanta, la A1, construcţii industriale şi edilitare hală modulară, atelier de întreţinere, în suprafaţă construită de 2.617 mp, nr. cadastral 21251/C106, proprietate a societăţii; ipotecă mobiliară asupra bunului mobil simulator foraj drill SIM - 6000, aflat în proprietatea societăţii; ipotecă mobiliară asupra conturilor curente de disponibilităţi în RON şi valută prezente şi viitoare deschise de societate la Exim.
 
Garanţiile constituite pentru contractul RON Exim presupun următoarele: ipotecă mobiliară asupra conturilor curente de disponibilităţi în RON şi valută prezente şi viitoare, deschise de societate Ia Exim; ipotecă mobiliară de rang prioritar asupra mijloacelor fixe (echipamente) proprietate a societăţii. Garanţiile constituite atât pentru contractul RON Exim, cât şi pentru contractul Multivalută Exim constau în: cesiunea poliţelor de asigurare cu privire la navele cunoscute sub numele de GSP Phoenix, GSP Vega şi Uranus, care va fi constituită în favoarea Exim atât în nume propriu, cât şi în numele şi contul statului roman.
 
Garanţiile constituite pentru contractul Revolving BCR presupun: o ipotecă mobiliară pe un cont de depozit colateral, prin care se garantează obligaţiile în termenii contractului Revolving BCR; cesiunea poliţelor de asigurare cu privire la nava cunoscută sub numele GSP Licom, constituită de către societate în favoarea BCR Exim în numele şi contul statului, pentru a garanta toate sumele care pot fi sau pot deveni restante în temeiul contractului Revolving BCR; cesiunea veniturilor cu privire la veniturile şi creanţele legate de nava cunoscută ca GSP Licom, constituită de către societate în favoarea BCR şi Exim în numele şi contul statului, pentru a garanta toate sumele care pot fi sau pot deveni restante în temeiul contractului Revolving BCR.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Gabriel Valentin Comănescu devine acționar majoritar la Grup Servicii Petroliere Training SRL

27 May 2020 889

GSP a contractat un credit pentru achiziţia de utilaje folosite inclusiv la ranfluarea navei Queen Hind

25 Feb 2020 1830

Expiră termenul iniţial, agreat prin contract, pentru ranfluarea navei eşuate în Portul Midia. Ce s-a întâmplat până acum

17 Feb 2020 5846

Oficial de la CN APM Constanța A fost semnat contractul pentru ranfluarea și neutralizarea încărcăturii navei Queen Hind

14 Jan 2020 761

Lukoil, Romgaz şi GSP încep forajul în Marea Neagră, în cadrul proiectului Trinity - 1X. Ce au anunțat reprezentanții ACROPO

30 Oct 2019 1126

Hotelul Vega din Mamaia, garanție imobiliară pentru un împrumut acordat societății Grup Servicii Petroliere

15 Oct 2019 917

Obiectul secundar de activitate al Grup Servicii Petroliere Logistic SRL a fost completat

18 Apr 2019 1057

Ce au decis acţionarii Grup Servicii Petroliere SA la sfârşitul anului trecut

04 Feb 2019 2437

Acţionarii Grup Servicii Petroliere SA au aprobat semnarea actelor adiţionale pentru contractele Exim 1 şi Exim 2. Detalii

31 Jan 2019 1899

Decizie a acţionarilor Grup Servicii Petroliere SA, publicată în Monitorul Oficial. Detalii

30 Jan 2019 1961

Grup Servicii Petroliere Engineering SRL şi-a schimbat administratorul

17 May 2018 3223

Grup Servicii Petroliere SA şi-a schimbat administratorul. Cel înlocuit era un om de bază al companiei

17 Mar 2018 10516

Firme Constanța, rezultate financiare Grup Servicii Petroliere, cifră de afaceri scăzută, comparativ cu anul de referință anterior

09 Dec 2017 2087

Mandatul administratorilor Grup Servicii Petroliere SA a fost prelungit

10 Aug 2017 3691

Modificări în acţionariatul Grup Servicii Petroliere Logistic SRL

16 Oct 2016 4659