Actualitate

Dispute pe o licitaţie organizată de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral. Care sunt părţile implicate. Despre ce este vorba

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) a soluţionat, la data de 5 iulie, două contestaţii formulate împotriva procedurii de atribuire a unui lot din cadrul unei licitaţii organizate de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral din Constanţa. CNSC a respins ambele contestaţii.
 
Prin contestaţia înregistrată la CNSC cu nr. 21347/07.06.2019, formulată de China Communications Construction Company Limited, cu sediul în Beijing, Republica Populară Chineză, reprezentată legal prin împuternicit Liu Jianfeng, reprezentată convenţional şi cu domiciliul procesual ales la SCA Ţuca Zbârcea şi Asociaţii, cu sediul în Bucureşti, în calitate de lider al Asocierii China Communications Construction Company Limited - Metal Trade Rng SRL, împotriva comunicării rezultatului procedurii nr. 1245/29.05.2019, aferentă lotului nr. 2, prin care oferta asocierii a fost respinsă ca inacceptabilă, emisă de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, cu sediul în municipiul Constanţa, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, pe loturi, a contractului de achiziţie publică de lucrări având ca obiect „Proiectarea şi execuţia lucrărilor componente ale sistemului de protecţie costieră în vederea reducerii eroziunii costiere”, anunţ de participare nr. 179736/12.10.2017, s-au solicitat Consiliului următoarele: „Suspendarea procedurii de achiziţie publică până la soluţionarea contestaţiei, potrivit dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 101/2016; anularea deciziei autorităţii contractante comunicate subscrisei prin adresa nr. 1245/29.05.2019, prin care oferta a fost respinsă ca inacceptabilă, precum şi a tuturor actelor anterioare şi/sau subsecvente ori conexe care fundamentează sau se fundamentează pe aceasta (e.g. 1 procese-verbale de evaluare, raportul procedurii de atribuire etc.) şi obligarea autorităţii contractante să adopte măsurile necesare restabilirii legalităţii procedurii de atribuire prin luarea în considerare a documentelor puse la dispoziţia sa de către subscrisa ca urmare a adresei autorităţii contractante nr. 856/17.04.2019, cu consecinţa constatării caracterului acceptabil/admisibil al ofertei subscrisei în raport de motivul care stă la baza respingerii ofertei”.
 
Prin contestaţia nr. 6089/07.06.2019, înregistrată la CNSC cu nr. 21523/10.06.2019, formulată de către Van Oord Dredging And Marine Contractors B.V., cu sediul în Rotterdam, reprezentată prin şi cu domiciliul procesual ales la SPARL Dragomir şi Asociaţii, cu sediul în Bucureşti, împotriva comunicării rezultatului procedurii nr. 1244/29.05.2019, aferentă lotului nr. 2, emisă de către Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, s-au solicitat Consiliului următoarele: „I. să admită contestaţia şi, în consecinţă, să dispună: a) anularea adresei nr. 1244/29.05.2019, emise de autoritatea contractantă; b) obligarea autorităţii contractante să solicite informaţii de certitudine referitoare la semnarea electronică a răspunsului din data de 8.03.2019 la solicitarea de clarificări şi retransmiterea acestui răspuns cu semnătură electronică extinsă; c) obligarea autorităţii contractante să reevalueze oferta Van Oord Dredging And Marine Contractors B.V. în raport de răspunsul astfel retransmis. II. Să dispună suspendarea procedurii de achiziţie publică organizată de autoritatea contractantă - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral (…), până la soluţionarea prezentei contestaţii”.
 
Conform dispoziţiilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 101/2016, „în fiecare etapă, contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri sunt conexate’’; aplicând dispoziţiile anterior invocate, Consiliul conexează cele două cauze.
Pentru cele constatate, în baza legii şi a mijloacelor de probă aflate la dosar, consiliul decide: „Respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de către China Communications Construction Company Limited cu sediul în Beijing, în calitate de lider al Asocierii China Communications Construction Company Limited - Metal Trade Rng SRL, având domiciliul procesual ales la SCA Ţuca Zbârcea şi Asociaţii, respectiv Van Oord Dredging And Marine 2 Contractors B.V. cu sediul în Rotterdam, având domiciliul procesual ales la SPARL Dragomir şi Asociaţii, cu sediul în Bucureşti, în contradictoriu cu Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, cu sediul în Constanţa. Obligatorie. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile lucrătoare”.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Unitatea Militară 02022 Constanţa, reclamată la CNSC. Ce motiv a invocat societatea contestatoare

15 Aug 2019 276

Primăria Cernavodă, obligată de CNSC să atribuie contractul de modernizare a stadionului „Ideal“ societăţii SC General Concrete Cernavodă SRL

15 Aug 2019 957

Ce a decis Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu privire la plângerea Consal Trade împotriva CN APM Constanţa

01 Aug 2019 669

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, obligat să modifice specificaţiile la o licitaţie. Despre ce este vorba

24 Jul 2019 555

Ralverti Star a reclamat Primăria Constanţa la CNSC. Contestaţia i-a fost admisă

23 Jul 2019 702

Licitaţia organizată de Gruparea de Jandarmi Mobilă „Tomis“ naşte suspiciuni. Ce s-a întâmplat

10 Jul 2019 858

Damen contestă licitația de corvete

09 Jul 2019 706

O societate a contestat rezultatul unei licitații organizate de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa

09 Jul 2019 756

Gemini Trade DDD a reclamat Spitalul Judeţean Constanţa la CNSC. Ce a decis Consiliul

01 Jul 2019 990

Contestaţia depusă de Oxygas SRL împotriva Spitalului Judeţean Constanţa, declinată de CNSC către Tribunal

29 Jun 2019 806

O nouă contestaţie pe masa CNSC, cu privire la licitaţia pentru corvetele militare organizată de Ministerul Apărării

28 Jun 2019 993

Revista presei locale

21 Jun 2019 801

Licitaţia privind corvetele militare. A fost făcută publică decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

07 Jun 2019 2567

Magistrații se vor pronunța în dosarul dintre Rino Guard SRL și CN APM Constanța. La mijloc - o achiziție publică

15 May 2019 573

Contestaţia depusă de Rino Guard la CNSC împotriva CN APM Constanţa, declinată către Tribunalul Constanţa

08 May 2019 673