Actualitate

Dispute pe o licitaţie organizată de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral. Care sunt părţile implicate. Despre ce este vorba

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) a soluţionat, la data de 5 iulie, două contestaţii formulate împotriva procedurii de atribuire a unui lot din cadrul unei licitaţii organizate de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral din Constanţa. CNSC a respins ambele contestaţii.
 
Prin contestaţia înregistrată la CNSC cu nr. 21347/07.06.2019, formulată de China Communications Construction Company Limited, cu sediul în Beijing, Republica Populară Chineză, reprezentată legal prin împuternicit Liu Jianfeng, reprezentată convenţional şi cu domiciliul procesual ales la SCA Ţuca Zbârcea şi Asociaţii, cu sediul în Bucureşti, în calitate de lider al Asocierii China Communications Construction Company Limited - Metal Trade Rng SRL, împotriva comunicării rezultatului procedurii nr. 1245/29.05.2019, aferentă lotului nr. 2, prin care oferta asocierii a fost respinsă ca inacceptabilă, emisă de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, cu sediul în municipiul Constanţa, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, pe loturi, a contractului de achiziţie publică de lucrări având ca obiect „Proiectarea şi execuţia lucrărilor componente ale sistemului de protecţie costieră în vederea reducerii eroziunii costiere”, anunţ de participare nr. 179736/12.10.2017, s-au solicitat Consiliului următoarele: „Suspendarea procedurii de achiziţie publică până la soluţionarea contestaţiei, potrivit dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 101/2016; anularea deciziei autorităţii contractante comunicate subscrisei prin adresa nr. 1245/29.05.2019, prin care oferta a fost respinsă ca inacceptabilă, precum şi a tuturor actelor anterioare şi/sau subsecvente ori conexe care fundamentează sau se fundamentează pe aceasta (e.g. 1 procese-verbale de evaluare, raportul procedurii de atribuire etc.) şi obligarea autorităţii contractante să adopte măsurile necesare restabilirii legalităţii procedurii de atribuire prin luarea în considerare a documentelor puse la dispoziţia sa de către subscrisa ca urmare a adresei autorităţii contractante nr. 856/17.04.2019, cu consecinţa constatării caracterului acceptabil/admisibil al ofertei subscrisei în raport de motivul care stă la baza respingerii ofertei”.
 
Prin contestaţia nr. 6089/07.06.2019, înregistrată la CNSC cu nr. 21523/10.06.2019, formulată de către Van Oord Dredging And Marine Contractors B.V., cu sediul în Rotterdam, reprezentată prin şi cu domiciliul procesual ales la SPARL Dragomir şi Asociaţii, cu sediul în Bucureşti, împotriva comunicării rezultatului procedurii nr. 1244/29.05.2019, aferentă lotului nr. 2, emisă de către Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, s-au solicitat Consiliului următoarele: „I. să admită contestaţia şi, în consecinţă, să dispună: a) anularea adresei nr. 1244/29.05.2019, emise de autoritatea contractantă; b) obligarea autorităţii contractante să solicite informaţii de certitudine referitoare la semnarea electronică a răspunsului din data de 8.03.2019 la solicitarea de clarificări şi retransmiterea acestui răspuns cu semnătură electronică extinsă; c) obligarea autorităţii contractante să reevalueze oferta Van Oord Dredging And Marine Contractors B.V. în raport de răspunsul astfel retransmis. II. Să dispună suspendarea procedurii de achiziţie publică organizată de autoritatea contractantă - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral (…), până la soluţionarea prezentei contestaţii”.
 
Conform dispoziţiilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 101/2016, „în fiecare etapă, contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri sunt conexate’’; aplicând dispoziţiile anterior invocate, Consiliul conexează cele două cauze.
Pentru cele constatate, în baza legii şi a mijloacelor de probă aflate la dosar, consiliul decide: „Respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de către China Communications Construction Company Limited cu sediul în Beijing, în calitate de lider al Asocierii China Communications Construction Company Limited - Metal Trade Rng SRL, având domiciliul procesual ales la SCA Ţuca Zbârcea şi Asociaţii, respectiv Van Oord Dredging And Marine 2 Contractors B.V. cu sediul în Rotterdam, având domiciliul procesual ales la SPARL Dragomir şi Asociaţii, cu sediul în Bucureşti, în contradictoriu cu Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, cu sediul în Constanţa. Obligatorie. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile lucrătoare”.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Cazinoul din Constanţa ar putea fi reabilitat de Aedificia Carpaţi şi partenerii săi. Iată punctajul obţinut de aceştia!

19 Oct 2019 423

Ziua Z pentru atribuire, la finalul lunii Contractul pentru Cazino îşi caută câştigătorul

17 Oct 2019 455

Licitaţie Cazino Constanţa Compania Naţională de Investiţii, obligată de CNSC să reanalizeze ofertele Aedificia Carpaţi şi Erbaşu SA

12 Oct 2019 912

CNSC a admis contestaţia depusă pentru Cazinoul din Constanţa

11 Oct 2019 1198

„Războiul“ înscrisurilor, pe soarta Cazinoului Eldiclau, Compania de Investiții și Aedificia Carpați se „bat“ în acte la CNSC (document)

11 Oct 2019 540

Constănțenii mai au de așteptat până la reabilitare Parteneri și subcontractori. Date complete despre societățile care s-au „băgat“ în afacerea Cazinoul

07 Oct 2019 856

Tiab SA a reclamat Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa la CNSC. Ce a decis consiliul

28 Sep 2019 357

CJC, obligat să reevalueze oferta Actaeon Invest pentru reabilitarea Muzeului de Istorie. Afaceriştii ce primesc o nouă şansă la contract

28 Sep 2019 987

Toate loturile licitaţiei organizate de CJC, contestate Încă un an fără corn şi lapte pentru elevii şi preşcolarii din învăţământul primar şi gimnazial de stat din judeţul Constanţa (document)

23 Sep 2019 1277

Licitație organizată prin Bursa Română de Mărfuri - Sucursala Constanța, contestată la CNSC. Detalii

12 Sep 2019 720

Ce a hotărât CNSC după contestația Navtron SRL privind licitația organizată de Direcția Hidrografică Constanța

11 Sep 2019 479

Achiziție a Direcției Generale de Asistență Socială Constanța, contestată de SGPI Security Force SRL la CNSC. Ce a decis consiliul

31 Aug 2019 469

Rezultatul unei proceduri organizate de Primăria Băneasa pentru „Modernizarea și extinderea iluminatului public“, contestat. Ce hotărâre a luat CNSC

31 Aug 2019 503

CNSC le-a respins cererea. ABC Val cheamă în judecată Primăria Cernavodă. Litigiul - contractul de modernizare a stadionului din localitate

26 Aug 2019 851

Unitatea Militară 02022 Constanţa, reclamată la CNSC. Ce motiv a invocat societatea contestatoare

15 Aug 2019 408