Dragnea Marilena și Ali Șenol, numiți în funcţia de subprefecți ai județului ConstanţaActele normative aprobate în ședința Guvernului României din12 ianuarie 2022 sunt următoarele:


 
I. HOTĂRÂRI DE GUVERN
 
1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică”

Prin Hotărârea de Guvern aprobată se asigură finanțare, în valoare de peste 240 de milioane de lei, pentru operaționalizarea sistemului informatic de monitorizare electronică a agresorilor, a unor persoane inculpate sau condamnate.

Monitorizarea prin intermediul brățărilor electronice se va aplica în primă etapă, în sistem pilot, în cazul ordinului de protecție și ordinului de protecție provizoriu pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, precum și în cazul aplicării ordinului european de protecție, dacă România este stat emitent, începând cu data de 1 martie 2022 până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2025.

Proiectul se va derula pe o perioadă de patru ani și va fi o pârghie solidă pe care Poliția Română și Ministerul Afacerilor Interne o vor avea la dispoziție pentru protejarea cetățenilor.

Comunicatul Ministerului Afacerilor Interne: https://www.mai.gov.ro/comunicat-de-presa-242/


 
2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea datelor din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, transmiterea dreptului de administrare a unei părți de imobil între structuri din Ministerul Afacerilor Interne, precum şi pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcția Generală de Protecție Internă
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.


 
3. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, transmiterea dreptului de administrare a imobilului aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Spitalul Clinic „Avram Iancu” Oradea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare (UM 0395 Satu Mare), alipirea acestuia la imobilul cu nr. MF 35123 și actualizarea datelor de identificare din inventarul domeniului public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 


4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Galați și transmiterea acestuia în administrarea Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Galați, instituții aflate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 


5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, valorii de inventar, a codului de clasificație şi modificarea datelor de identificare ale unui bun imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ,,Prof. dr. G. K. Constantinescu", din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi transmiterea acestuia din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ,,Prof. dr. G. K. Constantinescu" în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.


 
6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române domnului ,,Sasse Andre Luis"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 


7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi concesionate Societății Naţionale Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.


 
8. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea biroului vamal de frontieră Siret, în vederea fluidizării traficului în punctul de trecere transnaţională de pe frontiera de nord a României - DN2 (E85)", Judeţul Suceava
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 


9. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea punctului IV, subpunctul 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 477/2021 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat şi pentru învățământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2021 – 2022
Actul normativ aprobat vizează suplimentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar 2021-2022, respectiv suplimentarea numărului de locuri pentru anul I, în învățământul postliceal militar organizat de Ministerul Afacerilor Interne.
Astfel, cifra de școlarizare va fi suplimentată cu 2.891 de locuri și va ajunge la 5.559 de locuri.  


 
10. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil, construcţii şi teren, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Universității ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 
11. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil, teren şi construcţie, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Universității ,,Al. I. Cuza" din Iaşi
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 12. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare În Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale


Guvernul a aprobat înființarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) ca organ de specialitate al administrației publice centrale, care va funcționa, la nivel național, în calitate de organism delegat al Comisiei Europene desemnat pentru implementarea programelor Erasmus+.


De asemenea, actul normativ aprobat prevede desemnarea Agenției ca Organizație Națională de Asistență pentru implementarea programului e-Twinning și suplimentarea numărului de posturi pentru preluarea noilor responsabilităţi din acțiunea e-Twinning și noua generație a programului Erasmus+ 2021-2027. Programul Erasmus+ 2021-2027 va avea un buget dublu față de perioada anterioară. Agenția va funcționa cu un număr maxim de 86 de posturi, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru unitățile din subordinea Ministerului Educației, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.


Organizarea, funcţionarea şi atribuțiile Agenţiei se vor stabili prin regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, în concordanță cu termenii şi condiţiile privind participarea României la Programul Erasmus+.


Activitatea Agenţiei va avea la bază acordurile de finanțare aferente programelor Erasmus+, Corpul European de Solidaritate și acțiunii e-Twinning, încheiate între Comisia Europeană şi Agenție, având ca obiect implementarea programelor anuale sau multianuale de lucru, propuse de Agenție, avizate de Ministerul Educaţiei și aprobate de Comisia Europeană.
 13. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea procedurii privind încasarea redevenței obținută prin concesionarea din activităţi de exploatare a resurselor la suprafață ale statului


La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a aprobat procedura privind încasarea redevenței obținute prin concesionarea din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului.


Astfel, 80% din fondurile obținute în urma exploatării apelor minerale, a nisipului, a pietrișului și a altor minerale rămân la bugetul autorităților locale și județene pe teritoriul cărora se face extragerea resurselor de suprafață.


În anul 2021, de exemplu, au fost încasate 337, 37 milioane lei din concesionarea activităților de exploatare a resurselor la suprafață, iar în anul 2022 se estimează încasări de aproximativ 380 de milioane de lei.


Comunicatul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: https://bit.ly/3tkuLF3
 
14. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Dolha Nechita Stelian din funcţia de prefect al județului Bistriţa-Năsăud
15. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Ionescu Cristian din funcţia de prefect al județului Prahova
16. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Ionescu Lucian Mihai din funcţia de subprefect al județului Argeș
17. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea doamnei Boloș Marieta din funcţia de subprefect al județului Buzău
18. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Dumitru Nicolae din
funcţia de subprefect al județului Călăraşi
19. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea doamnei Suliman Secyl din funcţia de subprefect al județului Constanţa
20. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Cristea Paul din funcţia de subprefect al județului Galați
21. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Stauder Rudolf din funcţia de subprefect al județului Maramureș
22. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea doamnei Muntean Sanda-Ligia din funcţia de subprefect al județului Sibiu
23. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Molnar Andrei din funcţia de subprefect al județului Timiș
24. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Onofrei Daniel Garincha din funcţia de subprefect al județului Vaslui
25. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea doamnei Ghiță Florela Antonela din funcţia de subprefect al municipiului Bucureşti
26. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea doamnei Oprea Mica în funcţia de prefect al județului Bistrița-Năsăud
27. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Gavril Claudiu-Sorin în funcţia de prefect al județului Galați
28. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Stauder Rudolf în funcţia de prefect al județului Maramureș
29. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Nanu Virgiliu-Daniel în funcţia de prefect al județului Prahova
30. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Onofrei Daniel Garincha în funcţia de prefect al judeţului Vaslui
31. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Mureșan Corneliu în funcţia de subprefect al județului Alba
32. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Minciunescu Bogdan Ionuț în funcţia de subprefect al județului Argeș
33. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Zăgrean Ioan în funcţia de subprefect al județului Bistrița-Năsăud
34. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Cristea Constantin în funcţia de subprefect al județului Buzău
35. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Ilie Mihail-Gabriel în funcţia de subprefect al județului Buzău
36. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Diaconu Virgiliu în funcţia de subprefect al județului Călăraşi
37. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Ilie Marius-Eugen în funcţia de subprefect al județului Călăraşi
38. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea doamnei Dragnea Marilena în funcţia de subprefect al județului Constanţa
39. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Ali Șenol în funcţia de subprefect al județului Constanța

Despre Marilena Dragnea 
Marilena Dragnea a ajuns în atenția publicului pe vreme când activita în cadrul Direcției Regionale de Drumuri si Poduri, conduse la acel moment de Jean Paul Tucan În 2016 a candidat fără succes la Primăria Năvodari Trei ani mai târziu părăsea PNL, o dată cu instalarea unei noi conduceri la nivelul organizației județene a liberalilor Din PNL a sărit brusc în PSD unde a fost primită cu brațele deschise Imediat a fost numită pentru scurt timp la conducerea societății Mamaia SA, aflată în subordinea Ministerului Turismului În 2020 a făcut campanie la locale pentru social-democrați și a fost recompensată cu un mandate de consilier județean  

 
Biroul Permanent Județean al PSD Constanța a decis în sedința de ieri că propunerea organizației pentru funcția de subprefect al județului Constanța este Marilena Dragnea.

De meserie jurist, Dragnea este consilier judeţean PSD și secretar general adjunct al organizației județene a PSD Constanța. Marilena Dragnea a ajuns în atenția publicului pe vreme când activita în cadrul Direcției Regionale de Drumuri si Poduri, conduse la acel moment de Jean Paul Tucan.

În 2016 a candidat fără succes la Primăria Năvodari, din partea PNL.

Trei ani mai târziu părăsea PNL, o dată cu instalarea unei noi conduceri la nivelul organizației județene a liberalilor.

Din PNL a sărit brusc în PSD unde a fost primită cu brațele deschise. În 2019 A fost numită pentru scurt timp la conducerea societății Mamaia SA, aflată în subordinea Ministerului Turismului. În 2020 a făcut campanie pentru social-democrați și și a fost recompensată cu un mandat pe listele PSD pentru Consiliul Județean. Potrivit ultimei declarații de avere depuse la începutul mandatului de consilier județean, Dragnea și familia sa, deţin două imobile, unul în Corbu şi altul în Năvodari și două autoturisme.


Despre Șenol Ali 


 În decembrie 2018, Şenol Ali devenea subprefect

Guvernul României aproba în şedinţa din 20 decembrie 2018 numirea lui Şenol Ali în funcţia de subprefect al judeţului Constanţa.

Şenol Ali este reprezentant al Uniunii Democratice a Turcilor din România (UDTR). Ali a lucrat ca director comercial în mediul privat la două mari companii internaţionale (n.r. Coca-Cola şi OMV). În prezent, Şenol Ali este funcţionar public în cadrul Primăriei Castelu din judeţul Constanţa. Reprezentantul UDTR are 52 de ani, s-a născut la Hârşova, pe 11 octombrie 1967, fiind absolvent al Liceului „Ioan Cotovu“ din localitate, iar ulterior, Institutul Politehnic Bucureşti. 40. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea doamnei Macri Veronica în funcţia de subprefect al județului Galați
41. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Pălășan Nicolae Florin în funcţia de subprefect al județului Mureș
42. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Șebu Sebastian Gheorghe în funcţia de subprefect al județului Sibiu
43. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Moșin Daniel în funcţia de subprefect al județului Sibiu
44. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Ionescu Sorin Gabriel în funcţia de subprefect al județului Timiş
45. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea doamnei Artene Diana-Anca în funcţia de subprefect al municipiului București
Hotărârile de Guvern au fost aprobate.
 
 
II. MEMORANDUMURI


1. MEMORANDUM Aprobarea de către Guvernul României a Programului Interreg Europe 2021-2027, precum şi aprobarea semnării şi transmiterea Acordului de participare la Programul lnterreg Europe şi confirmarea cofinanţării naţionale
Actul normativ a fost aprobat.
 

III. NOTE
1. NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Dorohoi, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect trecerea terenului în suprafață de 28 mp, situat în municipiul Dorohoi, strada Grigore Ghica FN, judeţul Botoșani, înscris în Cartea Funciară nr. 57867 Dorohoi, din domeniul public al municipiului Dorohoi în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoșani şi Clubul Copiilor Dorohoi
2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al oraşului Şimleu Silvaniei în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj
 
IV. ANALIZE
1. ANALIZĂ privind stadiul activităților din Planul Naţional de Redresare şi Reziliență al României care intră în responsabilitatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
2. ANALIZĂ privind stadiul activităților din Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional de Capacitate Administrativă şi Programele de Cooperare Transfrontalieră în perioada 01.01.2022-07.01.2022
3. ANALIZĂ privind Instrumentul pentru Asistență Tehnică
4. ANALIZĂ privind situaţia implementării jaloanelor şi ţinţelor aferente Planului Naţional de Redresare şi Reziliență, la nivelul Ministerului Muncii şi Soliclarităţii Sociale (MMSS)
5. ANALIZĂ situaţia implementării proiectelor din fonduri europene în exercițiul financiar 2014-2020, la nivelul Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale (MMSS)

 
 PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.


Sursa foto: facebook/ Marilena Dragnea 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ionel Dia este cel mai nou consilier județean

17 Feb 2022 2385

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședință ordinară. Ce s-a discutat

28 Jan 2022 818

Declarații de avere Ce bunuri dețin cei doi subprefecți ai județului Constanța (DOCUMENTE)

13 Jan 2022 1407

UPDATE Constanța. Ali Șenol și Marilena Dragnea, numiți în funcția de subprefecți. Ceremonie de învestire (GALERIE FOTO și VIDEO)

13 Jan 2022 2080

De la PNL la PSD via Prefectura Constanța! Un consilier județean propus pentru funcția de subprefect al județului

22 Dec 2021 2148

PSD și-a desemnat candidatul pentru funcția de subprefect al județului Constanța!

21 Dec 2021 4196

Ce averi și interese au aleșii județeni constănțeni din actualul mandat? (II)

23 Jan 2021 1865

Vândut de Mazăre în 2007 Primăria nu mai deţine terenul de sub Cazinoul din Mamaia. Prin decizia 32/2019 a ÎCCJ, acesta a revenit statului român (galerie foto+documente)

18 Dec 2019 6106

Marilena Dragnea s-a întors şefă la Mamaia SA

09 Nov 2019 4466

Nicio femeie nu se regăseşte în echipa de conducere restrânsă Schimb de ştafetă în PNL Constanţa. Dragomir a predat organizaţia lui Huţucă. Cele mai multe voturi le-a luat prim-vicepreşedintele Delicoti! (galerie foto)

28 Apr 2017 6219

Consilierii locali liberali se află în opoziţie în Consiliul Local Năvodari, dar au datoria să susţină proiectele benefice Dragnea rămâne preşedinte la PNL

04 Oct 2016 2850

Liberalii de la Năvodari dau de lucru magistraţilor Prima contestaţie la Judecătoria Constanţa legată de candidaturi

29 Apr 2016 3358

Interviu online cu Marilena Dragnea şi Marius Enescu, candidaţi la Primăria Năvodari, respectiv la Consiliul Judeţean „Trebuie să se termine cu influenţa politică în CA-uri, în numirea managerilor în sănătate!“

21 Apr 2016 6023

Comunicat - PNL Constanța

09 Apr 2016 1572

PNL, filiala Constanţa, continuă seria validărilor candidaților la alegerile locale

09 Apr 2016 1923