Actualitate

Drepturi nelegale pentru angajaţii Primăriei şi consilierii locali UAT Adamclisi, verificată de inspectorii Camerei de Conturi Constanţa (document)

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna (UATC) Adamclisi a avut loc în perioada 1.08.2017 - 31.08.2017. Mai jos vă prezentăm câteva informaţii desprinse din sinteza raportului de audit, privind indicatorii bugetari ai entităţii verificate. 

Principalele constatări       

Bugetul de venituri şi cheltuieli (atât cel iniţial, cât şi cel final) a fost elaborat şi aprobat în baza raportului compartimentului de specialitate, însă în conţinutul acestuia nu sunt prevăzute în totalitate, la partea de cheltuieli, sumele aferente plăţilor restante înregistrate la 31.12.2015, în valoare de 1.231.549 de lei.
 
În altă ordine de idei, conform formularului privind contul de execuţie al bugetului local - partea de cheltuieli -, Primăria Adamclisi nu a raportat angajamentele legale de plătit, deşi, conform soldurilor conturilor de parteneri şi formularului nr. 30 b - plăţi restante, avea datorii neachitate la 31.12.2016 în valoare de 468.168 de lei.
 
Inspectorii Camerei de Conturi au identificat şi faptul că administraţia locală din Adamclisi a menţinut în mod nejustificat, în contul „Active fixe corporale în curs de execuţie“, active corporale finalizate şi recepţionate. Totodată, s-au mai constatat necalcularea şi neînregistrarea amortizării unui mijloc fix pus în funcţiune în luna iulie 2016.
 
În ceea ce priveşte modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, ca urmare a auditului s-au constatat nestabilirea, neurmărirea şi neîncasarea de venituri reprezentând taxa de eliberare a autorizaţiei pentru efectuarea lucrărilor de excavare şi neaplicarea procedurilor legale de executare silită a creanţelor bugetului local în cadrul termenului de prescriere.
 
În privinţa calităţii gestiunii economico-financiare, inspectorii Camerei de Conturi au reţinut acordarea nelegală a unor drepturi de natură salarială personalului care deţine funcţii de demnitate publică din cadrul UATC Adamclisi, respectiv 25 de clase de salarizare pentru apartenenţa la echipa de implementare a unui proiect cu finanţare nerambursabilă. De asemenea, consilierii locali ai
UATC Adamclisi au beneficiat, pentru participarea în cadrul şedinţelor de Consiliu Local, de 5% din indemnizaţia primarului, în plata aferentă lunii iulie 2014 (aplicând coeficienţii de ierarhizare), şi nu din indemnizaţia aferentă lunii decembrie 2013.
 
Auditul a mai reliefat, de asemenea, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata nelegală a unor drepturi de natură salarială angajaţilor aparatului propriu al UAT - spor de ţinută, drepturi speciale de hrană, prime cu ocazia zilei de 8 Martie. Pentru deplasările efectuate în interes de serviciu (cu diverse destinaţii, cele mai multe pe ruta Adamclisi -Constanţa) de către antrenorii Asociaţiei Sportive Trophaeum Traiani (asociaţie înfiinţată de UATC Adamclisi, fără personalitate juridică, organizată la nivel comunal), distanţele decontate de aceştia nu justifică numărul de kilometri parcurşi, fiind supradimensionaţi în mod nejustificat.
 
După aplicarea Legii nr. 284/2010, persoanelor care administrează creanţele fiscale ale bugetului local le-a fost acordat sporul pentru condiţii vătămătoare de 15%, calculat la salariul de bază aflat în plată, bază în care este inclus şi sporul pentru administrare creanţe fiscale.
 
Entitatea a apelat în perioada 2015 - 2016 la servicii de curăţenie, igienizare în cadrul gospodăririi comunale, desfăşurate în mod ocazional de către persoane fizice, cărora li s-au întocmit state de plată, achitate din categoria de cheltuieli „bunuri şi servicii“, fără reţinerea impozitului şi a contribuţiilor sociale. De asemenea, nu au fost reţinute şi virate impozitul şi contribuţiile aferente veniturilor obţinute de antrenorii echipei de fotbal ai Asociaţiei Sportive „Trophaeum Traiani“.

 
Liceul Tehnologic „Jean Dinu“, din subordinea UATC Adamclisi, a înregistrat în anul 2016 indemnizaţii pentru concedii medicale care depăşeau obligaţiile lunare de plată a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii cu suma de 2.432 de lei, pentru care nu s-au efectuat demersuri în vederea recuperării acesteia din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Pentru anul 2016, la UATC Adamclisi nu s-a desfăşurat inventarierea anuală a patrimoniului. Ordonatorul de credite nu a emis dispoziţia privind desfăşurarea inventarierii anuale a bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Adamclisi nici în anii anteriori, ultima inventariere având loc la UATC Adamclisi în anul 2013.

Măsurile dispuse şi recomandările formulate de Camera de Conturi Constanţa

Pentru abaterile identificate, s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor
legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenţei contabile şi a
sistemelor de control intern. Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul adjunct al Camerei de Conturi Constanţa a emis o decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi vizualiza sinteza rezultatelor acţiunii de audit desfăşurate la Primăria Adamclisi de inspectorii Camerei de Conturi Constanţa. 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Se caută firmă pentru furnizarea de mobilier către Camera de Conturi Constanța (document)

08 Aug 2020 691

Camera de Conturi Constanţa cumpără licențe pentru echipamente de comunicație tip firewall (document)

04 Jul 2020 837

Primăria Constanța pierde procesul cu Curtea de Conturi. Curtea de Apel va avea ultimul cuvânt. Sunt vizate vizitele în străinătate ale aleșilor locali. Se cer banii înapoi!

18 Jun 2020 2108

Primăria Constanța și Curtea de Conturi, la judecată. Sunt vizați banii aruncaţi pe tipărituri de promovare a evenimentului “Sărbătoarea Recoltei şi a Vinului” (documente)

08 Jun 2020 706

Comisie de anchetă pentru stabilirea vinovaților. Prejudicii de milioane de lei, descoperite în 2017 de Camera de Conturi la Pavilionul Expozițional și la Herghelia Mangalia (documente)

25 Apr 2020 2911

Control al Curţii de Conturi la Direcţia de Pază a Judeţului Constanţa. Debite la locuinţele de serviciu şi stabilirea eronată a salariilor (document)

18 Feb 2020 1926

Nereguli găsite la Spitalul Municipal Medgidia de către Curtea de Conturi. Ce datorii avea unitatea sanitară (document)

17 Feb 2020 913

Ce a constatat Curtea de Conturi la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa şi ce măsuri s-au luat (document)

15 Feb 2020 2596

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa, lăudat de Curtea de Conturi (document)

14 Feb 2020 610

Acţiuni de audit efectuate de Camera de Conturi Constanţa la Primăriile Limanu, Seimeni şi Tortoman. Ce s-a constatat (documente)

12 Feb 2020 1743

Nereguli găsite la Primăria Negru Vodă. Angajaţii au fost puşi să dea înapoi măriri de salarii (document)

12 Feb 2020 2048

Nereguli descoperite de inspectorii Curții de Conturi la Primăriile Cogealac și Topraisar din județul Constanța (documente)

08 Feb 2020 4567

Primăriile Chirnogeni şi Dumbrăveni din judeţul Constanţa, găsite cu nereguli de Curtea de Conturi

07 Feb 2020 2182

Creanţe neîncasate, patrimoniu neinventariat, achiziţii fără respectarea legii Primăriile Bărăganu şi Costineşti, verificate de Camera de Conturi Constanţa (documente)

07 Feb 2020 2634

Sinteza neregulilor Curtea de Conturi a obligat Primăria Constanţa să pună în funcţiune echipamentul de supraveghere video din Parcul Arheologic (document)

05 Feb 2020 2581