Firme cu acţiuni la purtător din judeţul Constanţa Azi - Nunta Zamfirei SA, Ostrovit SA, Practic Center SA, Recycling Mat SA, Seta South East Trading Agency SA (episodul VII)

Mai multe societăţi comerciale din judeţul Constanţa au, potrivit datelor furnizate de Registrul Comerţului, acţiuni la purtător, adică patronii acestora sunt anonimi. Acţiunile la purtător sunt mult mai sigure pentru cei care vor să se ascundă de ochii publicului decât, de exemplu, firmele off shore.
 
Din punct de vedere legal, elementele de identificare ale titularului acţiunilor la purtător nu sunt menţionate în titlu, titularul acţiunii fiind posesorul acesteia, ceea ce înseamnă că drepturile aferente acţiunii sunt exercitate de persoana fizică sau juridică ce posedă titlul. Aşadar, dreptul de proprietate asupra acţiunii la purtător se transmite prin simpla tradiţiune (simpla predare materială) a acestora (art. 99 din Legea nr. 31/1990).
 
Cotidianul ZIUA de Constanţa va prezenta, pe parcursul mai multor episoade, firmele cu acţiuni la purtător. În ediţia de azi, prezentăm următoarele societăţi: Nunta Zamfirei SA, Ostrovit SA, Practic Center SA, Recycling Mat SA, Seta South East Trading Agency SA.

Nunta Zamfirei SA, în datele Registrului Comerţului 

Potrivit Registrului Comerţului, consultat pe 14 iulie, Nunta Zamfirei SA a fost înmatriculată în anul 1997 şi are sediul social în localitatea Eforie Nord. Capitalul social subscris este de 1.103.700 de lei, integral vărsat, compus din 110.370 de acţiuni, din care 102.000 de acţiuni nominative şi 8.370 de acţiuni la purtător. Valoarea unei acţiuni este de 10 lei. Acţionari persoane juridice sunt SC Efo RO I.T. SRL, cu sediul în Eforie Nord, strada Brizei, cu 10.380 de acţiuni, 9,4% din capitalul social, şi THR Marea Neagră SA, cu sediul în Eforie Nord, cu 94.181 de acţiuni, 85,33% din capitalul social. Acţionari persoane fizice sunt: Mihai Croitoru, născut pe 19.05.1951, în Topraisar, Constanţa, cu 1.228 de acţiuni, 1,11% din capitalul social, Luca Ciocanel, născut pe 16.04.1948, în Bărăganu, Constanţa, cu 3.521 de acţiuni, 3,19% din capitalul social, şi Mihai Soflete, cu 1.060 de acţiuni, 0,96% din capitalul social. Persoane împuternicite sunt: Leila Gelal - membru CA, Eden Varol Gelal - membru CA şi Nagi Gelal - membru CA. Nunta Zamfirei SA se ocupă de „restaurante“.

Ostrovit SA, în datele Registrului Comerţului 

Potrivit Registrului Comerţului, consultat pe 14 iulie, Ostrovit SA are sediul social în satul Ostrov, comuna Ostrov. Societatea a fost înfiinţată în 1991. Capitalul social subscris, de 6.549.080 de lei, integral vărsat, este compus din 2.619.632 de acţiuni, din care acţiuni nominative - 2.236.699 şi acţiuni la purtător - 382.933. Valoarea unei acţiuni este de 2,5 lei. Acţionari persoane juridice sunt: SC Leader International SA Mogoşoaia, cu 1.054.956 de acţiuni, 40,2712% din capitalul social, Statul Român, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, cu 195.128 de acţiuni, 7,4487% capitalul social, şi Asociaţia Familială Agro COH, cu 1.365.101 acţiuni, 52,11041% capitalul social.
 
Acţionari persoane fizice sunt Ion Găman, născut pe 1.08.1962, în comuna Sudiţi, Buzău, cu o acţiune, 0,00004% din capitalul social, şi Emanoil Aron, născut pe 27.02.1954, în Teşcani, Bacău, cu 4.446 de acţiuni, 0,1697% din capitalul social. Persoane împuternicite sunt: Oana-Camelia Belu, Niculae Jecu, Teodor Bărbulescu, Lucian Ştefan Velciu şi Lucian Ştefan Velciu. Ostrovit SA se ocupă de cultivarea strugurilor.

Practic Center SA, în datele Registrului Comerţului

Potrivit Registrului Comerţului, consultat pe 16 iulie, Practic Center SA a luat fiinţă în anul 2000 şi are sediul social în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris este de 1.686.000 de lei, integral vărsat, compus din 600 de acţiuni la purtător. Valoarea unei acţiuni este de 2.810 lei. Acţionari persoane fizice sunt Elena Racu, născută pe 12.07.1959, în Ceamurlia de Sus, Tulcea, cu şase acţiuni, 1% din capitalul social, şi Nicolae Parteca, născut pe 13.06.1935, în Aiorman, Bulgaria, cu 594 de acţiuni, 99% din capitalul social. Elena Racu este administratorul societăţii, care se ocupă de închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Povestea Practic Center SRL 

În anul 2007, în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor, Elena Racu şi Dumitru Racu au decis următoarele: Elena Racu a cesionat lui Dumitru Racu patru părţi sociale, în valoare de 40 de lei. De asemenea, capitalul social al societăţii a fost majorat cu suma de 500 de lei, echivalent a 50 de părţi sociale, aport al asociatului Dumitru Racu. Ca urmare a cesiunii şi majorării, capitalul social al societăţii este de 1.000 de lei, constituit din 100 de părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 lei. Aportul asociaţilor la capitalul social şi repartiţia părţilor sociale sunt astfel: Elena Racu - o parte socială, în valoare de 10 lei, reprezentând 1% din capitalul social, şi Dumitru Racu - 99 de părţi sociale, în valoare de 990 de lei, reprezentând 99% din capitalul social.
 
Ulterior, în anul 2009, Dumitru Racu şi Elena Racu au hotărât majorarea capitalului social al societăţii cu suma de 160.000 de lei, aport al asociaţilor, astfel: Dumitru Radu - 158.400 de lei şi Elena Racu - 1.600 de lei; modificarea valorii nominale a părţilor sociale va fi 1.610 lei. Urmare a majorării, capitalul social al societăţii este de 161.000 de lei, numerar vărsat integral, constituit din 100 de părţi sociale cu valoare nominală de 1.610 lei. Aportul asociaţilor la capitalul social şi repartiţia parţilor sociale sunt astfel: Dumitru Racu - 99 de părţi sociale în valoare de 159.390 de lei, reprezentând 99% din capitalul social, şi Elena Radu - o parte socială în valoare de 1.610 lei, reprezentând 1% din capitalul social. În acelaşi an, 2009, Dumitru Racu şi Elena Racu au hotărât majorarea capitalului social cu suma de 120.000 de lei, aport al asociaţilor, astfel: Dumitru Racu - 118.800 de lei şi Elena Racu - 1.200 de lei; modificarea valorii nominale a părţilor sociale va fi 2.810 lei. Urmare a majorării, capitalul social este de 281.000 de lei, numerar vărsat integral, constituit din 100 de părţi sociale, cu valoare nominală de 2.810 lei. Aportul asociaţilor la capitalul social şi repartiţia părţilor sociale sunt astfel: Dumitru Racu - 99 de părţi sociale, în valoare de 278.190 de lei, reprezentând 99% din capitalul social, şi Elena Racu - o parte socială, în valoare de 2.810 lei, reprezentând 1% din capitalul social.

Recycling Mat SA, în datele Registrului Comerţului

Potrivit Registrului Comerţului consultat pe 14 iulie, Recycling Mat SA a fost înfiinţată în anul 2004 şi are sediul social în comuna Limanu. Capitalul social subscris, de 90.000 de lei, integral vărsat, este compus din 300 de acţiuni la purtător. Valoarea unei acţiuni este de 300 de lei. Firma este deţinută de Mircică Zainea, născut pe 20.09.1961, în comuna Gârliciu, Constanţa, cu 263 de acţiuni, 87,67% din capitalul social, şi Ştefan Medeleanu, născut pe 7.08.1962, în comuna Cerna, Tulcea, cu 37 de acţiuni, 12,33% din capitalul social. Mircică Zainea este administratorul firmei, care execută lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.

Povestea Recycling Mat SA 

În baza cererii nr. 71550 din data de 10.08.2004 şi a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale Recycling Mat SA. Fondatorul firmei este Ştefan Medeleanu. În anul 2006, asociaţi în Recycling Mat SA erau Ştefan Medeleanu şi Ionuţ Medeleanu. În anul 2014, Ştefan Medeleanu, în calitate de asociat unic, a hotărât cooptarea în Rumsfeld SRL, persoană juridică română, cu sediul în satul Latinu, comuna Maxineni, judeţul Brăila; majorarea capitalului social cu suma de 100 de lei adusă de asociatul cooptat SC Rumsfeld SRL; micşorarea unei părţi sociale de la 100 de lei la 10 lei. Capitalul social al societăţii, în urma majorării, va fi de 11.100 de lei şi este împărţit în 1.110 părţi sociale în valoare de 10 lei fiecare subscris şi vărsat în întregime de către cei doi asociaţi, astfel: Ştefan Medeleanu va deţine 99,10% din capitalul social, SC Rumsfeld SRL va deţine 0,90% din capitalul social.
 
În anul 2014, Rumsfeld SRL, prin administrator Valentin-Nicolae Arghir, şi Ştefan Medeleanu, în calitate de asociaţi, au decis următoarele: Ştefan Medeleanu a cesionat 825 de părţi sociale a câte 10 lei fiecare parte socială, către asociatul SC Rumsfeld SRL. Capitalul social al societăţii rămâne neschimbat şi este împărţit între asociaţi, astfel: Ştefan Medeleanu va deţine 24,77% din
capitalul social, SC Rumsfeld SRL va deţine 75,23% din capitalul social.

Seta South East Trading Agency SA, în datele Registrului Comerţului

Potrivit Registrului Comerţului consultat pe 14 iulie, Seta South East Trading Agency SA a fost înmatriculată în anul 1995 şi are sediul social în Agigea. Capitalul social subscris, de 115.920 de lei, integral vărsat, este compus din 276 de acţiuni la purtător. Valoarea unei acţiuni este de 420 de lei. Seta South East Trading Agency SA este controlată de Magdalena Zaman, născută pe 17.12.1968, în Constanţa, cu 272 de acţiuni, 98,56% din capitalul social, Maria Dragnea, născută pe 1.11.1933, în Viişoara, Constanţa, cu o acţiune, 0,36% din capitalul social, Constantin Dragnea, născut pe 1.09.1931, în Corbu, Constanţa, cu o acţiune, 0,36% din capitalul social, Paraschiva Mocăniţă, născută pe 11.10.1935, în Viişoara, Constanţa, cu o acţiune, 0,36% din capitalul social, şi Valeriu Mocăniţă, născut pe 12.04.1928, în Ciocile, Brăila, cu o acţiune, 0,36% din capitalul social. Magdalena Zaman este administratorul societăţii, care se ocupă de fabricarea produselor din beton pentru construcţii.

Povestea Seta South East Trading Agency SA

În anul 2006, acţionarii firmei Seta South East Trading Agency SA au hotărât majorarea capitalului social cu 88.407,84 de lei. Capitalul social total va fi de 115.920 de lei şi se repartizează astfel: Magdalena Zaman - 272 de acţiuni, Valeriu Mocăniţă - o acţiune, Paraschiva Mocăniţă - o acţiune, Constantin Dragnea - o acţiune, Maria Dragnea - o acţiune.
 
Iată lista firmelor din judeţul Constanţa pe care cotidianul ZIUA de Constanţa le va prezenta!
 
Aqua Invest SA, Aqualand SA, Aness Black SA, Argenta SA, Argenta Instalaţii SA, APV Media Turism SA, Avantaj Market Neptun SA, Avantech Cont SA, Black Waters SA, Comat Constanta SA, Condemar SA, Delta Sentieri SA, DEP Consulting Management SA, Euroconstruct Consulting SA, Eurotranzit 2000 SA, Five-Holding SA, Gecom Trade Invest SA, Globus-Prod SA, Grup Media Sud Călători SA, Holiday Tour SA, KRMY World SA, Le Mogul Investment SA, Macnav SA, Marcostar Construct Stil SA, Marena Trading 2001 SA, Mega-Vet & Pet SA, Metal Line Automatic SA, Millenium Global Development SA, New Home Construct SA, New Open Sector SA, Nisipuri SA, Nunta Zamfirei SA, Ostrovit SA, Pomacost SA, Practic Center SA, Prodexport Logistics SA, Recycling Mat SA, Royal Paradise Delta Club SA, Seta South East Trading Agency SA, Şantierul Naval Buta & CO SA, Tan Steel Recycling SA, Unelma SA, Vancluse Invest SA, VLR Value Investment SA, Water Power Energy SA, Ynua Venture SA.

Citeşte şi:

Firme cu acţiuni la purtător din judeţul Constanţa Azi - Macnav SA, Marcostar Construct Stil SA, Marena Trading 2001 SA, Mega-Vet & Pet SA, Metal Line Automatic SA (episodul VI)


Firme cu acţiuni la purtător din judeţul Constanţa Azi - Eurotranzit 2000 SA, Gecom Trade Invest SA, Globus-Prod SA, Holiday Tour SA, Le Mogul Investment SA (episodul V)

Firme cu acțiuni la purtător din județul Constanța Azi, Comat, Condemar, DEP Consulting Management, Euroconstruct Consulting, New Home Construct, New Open Sector (episodul IV)

Firme cu acţiuni la purtător din judeţul Constanţa Azi, şase societăţi - Aqua Invest, Argenta Instalaţii, Argenta, Avantech Cont, Black Waters şi Prodexport Logistics (episodul III)

Firme cu acţiuni la purtător din judeţul Constanţa. Azi, societăţi din jurul familiei Babinciuc (episodul II)

Firme cu acţiuni la purtător din judeţul Constanţa. Cine se află în spatele afacerilor de milioane de lei?

 
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Firme cu acţiuni la purtător din judeţul Constanţa Azi - Şantierul Naval Buta & CO, Tan Steel Recycling, Unelma, VLR Value Investment, Water Power Energy, Ynua Venture (episodul VIII)

25 Jul 2017 5783

Firme cu acţiuni la purtător din judeţul Constanţa Azi - Macnav SA, Marcostar Construct Stil SA, Marena Trading 2001 SA, Mega-Vet & Pet SA, Metal Line Automatic SA (episodul VI)

22 Jul 2017 5146

Firme cu acţiuni la purtător din judeţul Constanţa Azi - Eurotranzit 2000 SA, Gecom Trade Invest SA, Globus-Prod SA, Holiday Tour SA, Le Mogul Investment SA (episodul V)

21 Jul 2017 4254

Firme cu acțiuni la purtător din județul Constanța Azi, Comat, Condemar, DEP Consulting Management, Euroconstruct Consulting, New Home Construct, New Open Sector (episodul IV)

20 Jul 2017 4983

Firme cu acţiuni la purtător din judeţul Constanţa Azi, şase societăţi - Aqua Invest, Argenta Instalaţii, Argenta, Avantech Cont, Black Waters şi Prodexport Logistics (episodul III)

19 Jul 2017 7493

Firme cu acţiuni la purtător din judeţul Constanţa. Azi, societăţi din jurul familiei Babinciuc (episodul II)

18 Jul 2017 5374

Firme cu acţiuni la purtător din judeţul Constanţa. Cine se află în spatele afacerilor de milioane de lei?

17 Jul 2017 12162