Începe selecția unui membru cu competenţe de audit în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS SA pentru un mandat de 4 ani
Primăria Constanța în calitate de autoritate publică tutelară, asistat de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 1 (una) poziţie de membru cu competenţe de audit în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS SA pentru un mandat de 4 ani.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:
1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă pentru noul membru al Consiliului de administratie sunt:
Persoana care va ocupa aceasta funcţie trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă exepriență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în
Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de
administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public;

în cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin.(5) al O.U.G. 109/2011, nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi;
majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 alin.2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, iar mandatul noului administrator va avea durata ramasă din mandatul administrarotilor deja numiţi în funcţie;
o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
membrii consiliului de administraţie sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei;
candidaţii nu se află în situația începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea Societăților nr. 31/1990.
candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o Declaraţie de intenţie realizată conform prevederilor H.G. 722/2016 şi în concordanţă cu Scrisoarea de aşteptări.


Condiţiile generale de participare sunt:

studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi cetăţenia română sau cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiţia să aibă domiciliul în România;
deţinerea calificării de auditor financiar şi/sau de membru cu experienţa de cel puţin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public;

capacitate deplină de exerciţiu;
stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică, să nu îi fi fost revocat contractul de mandat pentru neîndeplinirea indicatorilor cheie de performanţă sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
nu au înscrieri în cazierul judiciar;
nu au înscrieri în cazierul fiscal;


Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor INTERVIU:
1. Dosarul de candidatură.
2. Matricea profilului de candidat.
3. Declaraţia de intenţie a candidatului.
 
Dosarul de candidatură se va depune până la data de 12.06.2023, ora 12.00 la registratura Primăriei municipiului Constanţa, Bdul. Tomis Nr. 51, Constanţa, Judeţul Constanţa în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data
certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatură pentru funcţia de membru în Consiliul de administraţie al şocietatii CT BUS SA” , precum numele şi prenumele candidatului sau va fi trimis prin intermediul Poştei cu confirmare de primire. O copie
a dosarului de candidatură va fi transmisă obligatoriu pe adresa expertului independent,
foxconsiliu@gmail.com până la aceeaşi data şi oră.

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a le fi comunicate personal prin intermediul poştei electornice şi telefonic.
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

CTBus Constanța De la 1 octombrie se suspendă liniile 100M, N100M

29 Sep 2023 511

Știri Constanța CT BUS. Autobuzele de pe linia 3 circulă din nou deviat în Palazu Mare 

29 Sep 2023 414

Știri Constanța azi UPDATE CT BUS. Autobuzele liniilor 101, 101M și 13 circulă normal

28 Sep 2023 434

Știri Constanța CT BUS. Devieri ale liniilor 101, 101M și 13 din cauza asfaltărilor

27 Sep 2023 698

Știri Constanța CT BUS. Se reintroduce devierea pe Linia 3 în Palazu Mare

27 Sep 2023 453

Consilierii locali municipali , chemați să aprobe activitatea de administrare a CT BUS SA pentru semestrul I din 2023 (DOCUMENT)

26 Sep 2023 397

Știri Constanța azi CT Bus Constanța. Autobuzele liniei 3 circulă deviat!

26 Sep 2023 445

Anunț al CT BUS Constanța Atenție, călători! Vor fi lucrări de mentenanță la sistemul de plată și achiziție carduri

20 Sep 2023 533

Știri Constanța. Traseul liniei 13 revine la traseul normal. Iată ce rută va parcurge

15 Sep 2023 559

Anunț important al CT BUS! Vizată linia City Tour

13 Sep 2023 557

Știri Constanța azi Autobuzele liniei 14 din municipiu nu mai circulă pe strada Nicolae Iorga

13 Sep 2023 556

Decizii luate de AGA și CA-ul societății Prelungirea mandatelor pentru un administrator provizoriu și al directorului economic al CT BUS SA

13 Sep 2023 533

Știri Constanța azi Anunț important al CT BUS. Ce linii vor fi suspendate din 18 septembrie 2023

13 Sep 2023 632

Știri Constanța azi Autobuzele liniei 14 din circulă deviat și astăzi din cauza unor lucrări

13 Sep 2023 490

Anunț important al CT BUS! Este vizată linia 14

12 Sep 2023 513