Ion Virgil Lixandru se retrage din societatea Viga Agro Company! Câţi bani a câştigat în urma tranzacţiei

Asociaţii Viga Agro Company SRL s-au reunit în adunare generală pentru a lua câteva decizii cu privire la viitorul societăţii. Astfel, reprezentanţii Micul Agricultor SRL şi Agertrans SRL şi Asociaţii Persoane Fizice Ion Virgil Lixandru, Anca Paula Lixandru, Mihaela Caliu, Gabriel Ciprian Lixandru, Loredana Mihaela Denghel, Nadia Eugenia Lixandru, Ioana Lixandru şi Gheorghe Lixandru, în calitate de asociaţi, deţinând împreună 100% din capitalul social al firmei Viga Agro Company SRL, întruniţi în Adunarea Generală a Asociaţilor, renunţând în unanimitate la formalităţile prevăzute de Legea 31/1990 a societăţilor, republicată, şi de actul constitutiv al societăţii cu privire la convocare, au hotărât: se aprobă retragerea asociaţilor Agertrans SRL, Ion Virgil Lixandru, Ioana Lixandru, Mihaela Caliu, Gabriel Ciprian Lixandru, Loredana Mihaela Denghel, Nadia Eugenia Lixandru, Anca Paula Lixandru şi Gheorghe Lixandru din calitatea de asociaţi deţinută în cadrul societăţii şi cesionarea părţilor sociale deţinute de aceştia către asociatul rămas, Micul Agricultor SRL.
 
Astfel, în temeiul art. 202, alin. (1) din Legea 31/1990, republicată, asociaţii retraşi, respectiv Agertrans SRL, Ion Virgil Lixandru, Ioana Lixandru, Mihaela Caliu, Gabriel Ciprian Lixandru, Loredana Mihaela Denghel, Nadia Eugenia Lixandru, Anca Paula Lixandru şi Gheorghe Lixandru, cesionează către asociatul rămas, Micul Agricultor SRL, un număr total de 948.611 părţi sociale, fiecare având o valoare nominală de 10 lei şi o valoare nominală de 9.486.110 lei în cadrul capitalului social al societăţii, în schimbul unui preţ total de 2.139.800 de euro, în echivalent lei, după cum urmează:
- Asociatul Agertrans SRL, deţinând un număr de 180.213 părţi sociale din capitalul social al firmei, cesionează totalitatea acestor părţi sociale în schimbul unui preţ total de 406.509,92 de euro. Din acest preţ, Agertrans SRL a primit suma de 178.424 de lei, echivalentul a 40.000 de euro la cursul de schimb agreat de părţi, de 4,4606 lei/euro afişat de BNR la data de 25.08.2016. În consecinţă, societăţii Agertrans SRL îi va fi transferată diferenţa de preţ în sumă de 1.651.383,75 - 1.649.844,40 de lei, echivalentul a 366.509,92 de euro la cursul de schimb 4,5015 afişat de BNR la data de 04.11.2016.
- Asociatul Ion Virgil Lixandru, deţinând un număr de 419.953 de părţi sociale din capitalul social al societăţii, cesionează totalitatea acestor părţi sociale în schimbul unui preţ total de 947.297,02 euro. Din acest preţ, Ion Virgil Lixandru a primit suma de 713.696 de lei, echivalentul a 160.000 de euro la cursul de schimb agreat de părţi, de 4,4606 lei/euro afişat de BNR la data de 25.08.2016. În consecinţă, lui Ion Virgil Lixandru îi va fi transferată diferenţa de preţ în sumă de 3.547.319,77 - 3.544.013,03 lei, echivalentul a 787.296,02 euro, la cursul de schimb 4,5015 afişat de BNR la data de 04.11.2016.
- Asociatul Anca Paula Lixandru, deţinând un număr de 280.729 de părţi sociale din capitalul social al societăţii, cesionează totalitatea acestor părţi sociale în schimbul unui preţ total de 2.850.555,88 de lei, echivalentul a 633.245,78 de euro la cursul de schimb 4,5015 afişat de BNR la data de 04.11.2016.
- Asociatul Lixandru Ioana, deţinând un număr de 20.170 de părţi sociale din capitalul social al societăţii, cesionează totalitatea acestor părţi sociale în schimbul unui preţ total de 204.808,62 de lei, echivalentul a 45.497,86 de euro la cursul de schimb de 4,5015 afişat de BNR la data de 04.11.2016.
- Asociatul Gheorghe Lixandru, deţinând un număr de 15.849 de părţi sociale din capitalul social al societăţii, cesionează totalitatea acestor părţi în schimbul unui preţ total de 160.932,63 de lei, echivalentul a 35.750,89 de euro la cursul de schimb 4,5015 afişat de BNR la data de 04.11.2016.
- Asociatul Gabriel Ciprian Lixandru, deţinând un număr de 14.409 părţi sociale din capitalul social al societăţii, cesionează totalitatea acestor părţi sociale în schimbul unui preţ total de 146.310,72 de lei, echivalentul a 32.502,66 de euro, la cursul de schimb de 4,5015 afişat de BNR la data de 04.11.2016.
- Nadia Eugenia Lixandru, deţinând un număr de 14.408 părţi sociale din capitalul social al societăţii, cesionează totalitatea acestor părţi sociale în schimbul unui preţ total de 146.300,55 de lei, echivalentul a 32.500,40 de euro la cursul de schimb 4,5015 afişat de BNR la data de 04.11.2016.
- Loredana Mihaela Denghel, deţinând un număr de 1.440 de părţi sociale din capitalul social al societăţii, cesionează totalitatea acestor părţi sociale în schimbul unui preţ total de 146.300,55 de lei, echivalentul a 3.248,24 de euro la cursul de schimb 4,5015 afişat de BNR la data de 04.11.2016
- Mihaela Caliu, deţinând un număr de 1.440 de părţi sociale din capitalul social al societăţii, cesionează totalitatea acestor părţi sociale în schimbul unui preţ total de 14.621,95 de lei, echivalentul a 3.248,24 de euro la cursul de schimb 4,5015 afişat de BNR la data de 04.11.2016.
-
Ca urmare a modificărilor, firma Micul Agricultor SRL devine unic asociat al societăţii, deţinând un număr total de 948.631 de părţi sociale, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare nominală totală de 9.486.310 lei, reprezentând capitalul social al societăţii şi din participarea la beneficii şi pierderi.
 
De asemenea, în Adunarea Generală a fost revocat din funcţia de administrator al firmei Ion Virgil Lixandru, începând cu data semnării hotărârii. În locul său a fost numit administrator, pe o perioadă nelimitată, cu puteri nelimitate Seyai Curtali, născut pe 08.02.1974.

 
În aceeaşi şedinţă s-a stabilit schimbarea sediului social al firmei Viga Agro Company SRL în satul Osmancea, comuna Mereni, şoseaua Libertăţii nr. 96, Constanţa, şi modificarea actului constitutiv al societăţii, astfel încât să reflecte modificările din hotărâre. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.
 
Potrivit Registrului Comerţului, Ion Virgil Lixandru este asociat în mai multe societăţi, printre care Agertrans SRL, Casy Prod SRL, Euro Vial Holding SRL, Euro Vial Lighting SRL şi G K System SRL. Firma Micul Agricultor SRL a fost înregistrată la Registrul Comerţului, în 2008, şi are sediul social în satul Osmancea, comuna Mereni. Firma are un capital social de 350 de lei, împărţit în 35 de părţi sociale, deţinut de Tungeai Curtali, născut pe 10.06.1968, cu un aport de 120 de lei, adică 33,33%, Ghiulhan Aedin, născut pe 11.10.1964, cu un aport la capital de 110 lei, adică 33,33%, şi Sezai Curtali, născut pe 08.02.1974, care deţine 120 de lei din capitalul social, adică 33,34%. Administratori sunt Sezai Curtali şi Celzin Aedin. Potrivit codificării CAEN, societatea se ocupă de cultivarea cerealelor (exclusiv orez), a plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Fostul consilier liberal Virgil Ion Lixandru şi-a mai făcut o firmă

15 Sep 2016 2793