Actualitate

Licitaţie la Spitalul Judeţean Constanţa pentru achiziţia serviciilor de colectare şi eliminare finală a deşeurilor spitaliceşti (document)


Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Constanţa anunţă organizarea şi desfăşurarea unei licitaţii publice pentru atribuirea contractului „Servicii de colectare, neutralizare şi distrugere deşeuri biologice periculoase de la sediul SCJU şi de la secţiile exterioare“, în valoare estimată de 924000 lei.
 
Cantitatea minimă de deşeuri este de 66.000 kg, iar cantitate maximă de 132.000 kg. Contractele subsecvente acordului-cadru se vor încheia lunar, la începutul fiecarui an până la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SCJU Constanţa şi maxim pe o perioadă de 9 luni ulterior aprobarii Bugetului de venituri şi cheltuieli al SCJU Constanţa. Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziţii este de
24 de luni.
 
Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 09.06.2020, ora 15:00, acestea urmând să fie deschise în aceeaşi zi . Oferta trebuie să fie valabilă până la 09.10.2020 Termenul limită pănî la care se pot solicita clarificări la documentaţia de atribuire: cu 17 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet solicitărilor de clarificare/informaţiilor suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire în a 10-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
 

Responsabili de atribuirea licitaţiei

 
Persoanele cu funcţii de decizie ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenţa continutul documentelor achiziţiei şi /sau desfăşurarea procedurii de atribuire sunt: s.l. dr. Grasa Cătălin - manager, ec. Munteanu Natalia - director financiar contabil, dr. Disea Monica - şef Serviciu SPIAAM,ing. Antohi Gheorghe – Serviciu Tehnic, ec. Laura Andreescu – Compartiment  Administrativ, jr. Bianca Dumitrescu – şef Serviciu Achiziţii, ec. Kaminschi Ioana – Serviciul Achiziţii, ec. Furnică Mariana – Serviciul Achizitii, jr. Mariana Sandulescu - consilier juridic, jr. Carmela Endora Gherghina - consilier juridic. Comisia de evaluare în cadrul procedurii are rmătoarea componenţă: presşedinte - şef Serviciu Tehnic ing. Antohi Gheorghe, membru – Serviciul Achiziţii – ec. Kaminschi Ioana, membru - consilier juridic - Mariana Săndulescu. Membrii de rezerva sunt urmatorii:
ec Laura Andreescu,  ec. Furnică Mariana, consilier juridic – Carmela Endora Gherghina.
 

Date din contract

 
Spaţiile în care trebuie prestate serviciile care fac obiectul achiziţiei sunt: Sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta f. Apostol Andrei Constanta, Unitatea de Primiri Urgenţe, Secţia Dermato-Venerice,  erviciul de Medicină Legală,  Secţia Psihiatrie Palazu Mare,  Secţia Agigea Pneumologie osteoarticular TBC,   
Casa Soarelui, Policlinica 2,  Centrul de Sănătate multifuncţional Năvodari.
 
Deşeurile care vor fi colectate sunt:
 
  • deşeuri înţepătoare – tăietoare (reprezentate de ace, ace cu fir, catetere, seringi cu ac, branule, lame de bisturiu de unică folosinţă, pipete, sticlărie de laborator ori altă sticlărie spartă sau nu, care nu au venit în contact cu material infecţios);
  • deşeuri anatomo – patologice (părţi anatomice, material biopsic rezultat din blocurile operatorii de chirurgie şi obstetrică, părţi anatomice şi ţesuturi rezultate din laboratoarele de autopsie, cadavre de animale rezultate în urma activităţilor de diagnostic, cercetare şi experimentare),
  • deşeuri infecţioase (deşeurile lichide şi solide care conţin sau au venit în contact cu sângele ori cu alte fluide biologice, precum şi cu virusuri, bacterii, paraziţi şi/sau toxinele microorganismelor, de exemplu seringi, perfuzoare cu tubulatură, recipiente care au conţinut sânge sau alte lichide biologice, câmpuri operatorii, mănuşi, sonde şi alte materiale de unică folosinţă, comprese, pansamente şi alte materiale contaminate, membrane de dializă, pungi de material plastic pentru colectarea urinei, materiale de laborator folosite),
  • deşeuri medicamente citotoxice şi citostatice, medicamente,
  • ambalaje de la substanţte corozive dezinfectante (puristeril) de la hemodializă,
  • îmbrăcăminte necontaminată, aparate gipsate, lenjerie necontaminată, deşeuri rezultate după tratarea, decontaminarea termică a deşeurilor infecţioase, recipiente care au continut medicamente, altele decât citotoxice şi citostatice,
  • categorii de chimicale rezultate din activităţi medicale, acizi, bază, solventi halogenati alte tipuri de solventi produse chimice, organice şi anorganice, inclusive produse reziduale generate in cursul diagnosticului de laborator,
  • produse chimice organice şi anorganice nepericuloase (care nu necesită etichetare specifică), dezinfectanţi (hipoclorit de sodium slab concentrate, substanţe de curatare) soluţii antiseptice, deseurile de la aparatele de diagnoza cu concentraţie scăzută de substanţe chimice periculoase.
 
 
În secţiunea Documente puteţi consulta anunţul de participare la această licitaţie.
 
Citeşte şi:
 
Licitație organizată de Spitalul Județean Constanța, contestată de o firmă. Ce s-a decis la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

De unde a cumpărat Spitalul Județean Constanța dezinfectanți (document)

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Mai multe societăți au semnat cu Spitalul Județean Constanța. Iată care este obiectul achiziției! (document)

08 Jul 2020 302

Spitalul Județean Constanța achiziționează materiale de protecție de la o firmă din Cluj (document)

08 Jul 2020 453

Spitalul Județean Constanța cumpără dezinfectanți de la cinci societăți (documente)

07 Jul 2020 697

#ConstantaEsteBine Unde-s mulți, puterea crește! Donațiile care au făcut diferența la Spitalul Județean Constanța

06 Jul 2020 1109

Spitalul Județean Constanța achiziționează mănuși chirurgicale (document)

06 Jul 2020 1125

Pericol de înec, la Costinești! Bărbat transportat la Urgență

05 Jul 2020 434

Spitalul Județean Constanța a atribuit contracte pentru achiziționarea de materiale de protecție (documente)

04 Jul 2020 1071

Spitalul Județean Constanța achiziționează materiale de osteosinteză pentru secția de neurochirurgie (document)

03 Jul 2020 450

Spitalul Județean Constanța cumpără aparate si produse medicale (document)

02 Jul 2020 204

Spitalul Județean Constanța cumpără mănuși chirurgicale (document)

01 Jul 2020 1817

Asistente medicale victorioase în instanță. Hotărârea Curții de Apel le-a dat dreptate

29 Jun 2020 1672

Spitalul Județean Constanța caută furnizor pentru produse farmaceutice (document)

27 Jun 2020 583

Spitalul Județean Constanța cumpără dezinfectanți (document)

26 Jun 2020 581

Spitalul Județean Constanța organizează licitație pentru furnizarea de reactivi pentru laboratorul din ambulatoriu (document)

24 Jun 2020 357

Spitalul Județean Constanța organzieaza licitație publică pentru achiziție de medicamente (document)

24 Jun 2020 498