LIVE VIDEO-TEXT. Ședință de Guvern. Ludovic Orban „Azi, Comitetul Național pentru Situații de Urgență va declara starea de alertă“UPDATE 6

Azi facem un pas important pentru operaționalizarea instrumentului pentru lupta cu tăierile ilegale de lemn. Azi vom pune în dezbatere publică proiectul de HG cu normele tehnice pentru funcționarea SUMAL, a spus Costel Alexe (ministrul Mediului). 

UPDATE 5 

Pregătim un proiect de OUG pentru modificarea OUG 114/2018, a adăugat Marcel Vela (ministrul de Interne).

UPDATE 4 

Da, suntem pregătiți cu proiectul de OUG pentru prelungirea unor măsuri până la începutul lunii iunie, a precizat Raluca Turcan (viceprimministru).

UPDATE 3

Premierul a transmis un mesaj către cetăţeni:

Fiţi responsabili, respectaţi regulile impuse.

Ludovic Orban a spus că astăzi se va adopta Ordonanţa de Urgenţă care va include măsurile de trecere de la starea de urgenţă la starea de alertă.

Va trebui să reglementăm toate măsurile în domeniul sănătăţii, educaţiei, pentru a face faă provocărilor care vor fi extrem de importante, în ceea ce priveşte organizarea examenelor şi a activităţii, a spus el.

Premierul a spus că astăzi Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă va declara starea de alertă în România, iar toate măsurile luate vor fi obligatorii.

UPDATE 2

Premierul a vorbit și despre modificarea Ordonanței 21.


Am luat decizia, pentru a întări, să modificăm Ordonanţa 21, să îmi asum conducerea Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă, secondat de ministerul de Interne, Marcel Vela, de ministrul Dezvoltării şi sceretarul de stat Raed Arafat.

Vă solicit o mobilizare pentru a face faţă la trecerea de la starea de urgenţă la starea de alertă”, a spus Orban.

UPDATE 1

Premierul Ludovic Orban a declarat, în deschiderea şedinţei, că decizia de instaurare a stării de urgenţă luată de preşedintele Klaus Iohannis a fost o decizie bună.

Am putut să facem faţă aceste provocări neaşteptate şi care ne-a pus la grea încercare. Astăzi se încheie starea de urgență.În toată această perioadă de 60 de zile am putut face față acestei provocări neașteptate.

Azi, Comitetul Național pentru Situații de Urgență va declara starea de alertă.

Tot azi, Comitetul va institui toate măsurile necesare pentru a apăra viața și sănătatea românilor. Vor fi măsuri obligatorii și vor fi stabilite în baza Ordonanței 21 care reglementează starea de alertă.

Nimic nu ne va împiedica să luăm toate deciziile necesare pentru a face față provocării generate de epidemie.

 
Guvernul României se va întruni joi, 14 mai 2020, în ședință. Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței sunt următoarele:

PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
 • PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/OUG-1.pdf
 • PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind suspendarea aplicării prevederilor art. I pct. 2 din Legea nr. 22/2020 pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi pentru completarea articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/OUG-2.pdf

PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 • PROIECT DE HOTĂRÂRRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și de modificare a art. II din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-14.pdf
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/NGHG.pdf
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii Muzeului Municipal Râmnicu Sărat în Muzeul Municipal „Octavian Moşescu” din Râmnicu Sărat
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-8.pdf
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Bisericii Unitariene Maghiare asupra unui imobil aflat în domeniul public al statului, şi pentru trecerea acestuia din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HGANEXA.pdf
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea unor unități subordonate din Ministerul Afacerilor Interne, precum și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-9.pdf
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/NFHG-1.pdf
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ”CFR”- S.A precum și modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a recepționării obiectivului de investiții ”Construcția infrastructurii rutiere și feroviare de acces la podul peste Dunăre de la Calafat- Vidin”- componenta feroviară
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-10.pdf
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice și valorii de inventar a unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Tulcea și transmiterea acestuia în administrarea Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Tulcea, unități aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HGANEXE.pdf
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Național de Dezvoltare Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-11.pdf
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, din domeniul de activitate al Serviciului de Telecomunicații Speciale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-12.pdf
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-13.pdf
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HGANEXA-2.pdf
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-15.pdf

MEMORANDUMURI
 • MEMORANDUM cu tema: aprobarea utilizării mecanismului de sprijin al politicilor (PSF) din Programul Orizont 2020 pentru evaluarea politicilor naționale în domeniul cercetare, dezvoltare și inovare, a guvernanței și arhitecturii instituționale, în vederea unei mai bune integrări în Spațiul European al Cercetării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/MEMO-3.pdf
 • MEMORANDUM cu tema:
1. Aprobarea negocierii și semnării Acordului între Ministerul Afacerilor Interne din România și Ministerul de Interne al Republicii Cipru privind condițiile și modalitățile practice de preluare a unor solicitanți de protecție internațională.

2. Aprobarea negocierii și semnării Acordului între Ministerul Afacerilor Interne din România și Ministerul pentru Afaceri Interne și Securitate Națională al Republicii Malta privind condițiile și modalitățile practice de preluare a unor solicitanți de protecție internațională.

3. Aprobarea negocierii și semnării Acordului între Ministerul Afacerilor Interne din România și Ministerul pentru Protecția Cetățenilor al Republicii Elene privind condițiile și modalitățile practice de preluare a unor solicitanți de protecție internațională

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/MEMO-4.pdf

NOTE
 • NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Județean Caraș-Severin, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unor imobile din domeniul public al județului Caraș-Severin în domeniul public al statului, în vederea constituirii dreptului de administrare în favoarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General de Aviație, pentru funcționarea Unității Speciale de Aviație Caransebeș
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/NOTA-1.pdf
 • NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Galați, cu privire la adoptarea unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil-teren, cu suprafața de 1.100 mp, situat în municipiul Galați, strada Domnească nr. 244, județ Galați, din domeniul public al municipiului Galați în domeniul public al statului, în vederea dării acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați, pentru desfășurarea activității
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/NOTA-2.pdf
 • NOTĂ privind situația financiară a Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" – ROMATSA
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/NOTA-4.pdf

PUNCTE DE VEDERE

PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 15 propuneri Legislative

Proiectele pot fi consultate la adresele:

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv-Plx_136.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv-Bp-47.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/PDV-Bp-600.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv-Bp_79.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp-51.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp_48.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp_143.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_BP_146.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp_419.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp_447.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp64.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Plx.-74.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Plx.-133.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/PDV_PLx_71.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Plx_123.pdf

PUNCT DE VEDERE AL GUVERNULUI referitor la proiectul de Lege pentru abrogarea dispozițiilor care reglementează posibilitatea pensionării anticipate a personalului de specialitate juridică din sistemul judiciar, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul deputat USR Stelian Ion împreună cu un grup de parlamentari USR (Plx.616/2019, Bp.61/2020).

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp_61_2020.pdf

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul
ședinței Guvernului României.Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

LIVE-VIDEO+TEXT Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în ședință. Scandal pe tema CT BUS între primar și liderul opoziției! (VIDEO)

29 Nov 2022 1203

Mandate prelungite la CT BUS. Sunt vizați un administrator și directorul adjunct exploatare

28 Nov 2022 663

Ședință a Consiliului Local Municipal Constanța. Proiecte importante. Vezi ordinea de zi completă

24 Nov 2022 658

Consiliul local al comunei Târguşor, județul Constanța, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte se află pe ordinea de zi

23 Nov 2022 619

UPDATE Ședință de Consiliu Județean! Mandate speciale pentru ADD, bani pentru primăriile din județ și transformarea RADJP în societate pe acțiuni

22 Nov 2022 944

LIVE VIDEO-TEXT Consiliul local al municipiului Constanţa a decis - Parcarea va fi gratuită zilnic între orele 20.00 și 8.00 pe tot parcursul anului

22 Nov 2022 2586

Ședință de Guvern, programată marți. Iată proiectele de pe agenda ședinței

22 Nov 2022 487

Precedentul Casa Bănescu! Afaceristul Caradima vrea să ridice un mastodont de beton în imediata vecinătate a Muzeului de Artă din Constanța (DOCUMENTE)

22 Nov 2022 1308

LIVE- VIDEO-TEXT Ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanţa. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi (VIDEO)

21 Nov 2022 1011

Ședință de Guvern deosebită pe 21 noiembrie.​ Palatul Victoriei devine, pentru o zi, Guvernul Copiilor

20 Nov 2022 562

Consilierii județeni aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de conservare și punere în valoare a ansamblului rupestru de la Murfatlar( DOCUMENTE)

19 Nov 2022 1139

Consiliul Local Constanța, convocat în ședință extraordinară. Două proiecte pe ordinea de zi

18 Nov 2022 796

Parlamentul se reunește în şedinţă solemnă!

17 Nov 2022 792

Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor aflate pe ordinea de zi

17 Nov 2022 656

Consiliul local al municipiului Constanţa a aprobat o nouă rectificare bugetară și indicativii tehnico-economici pentru Policlinica Municipală

14 Nov 2022 880