MAE Declarația comună privind cea de-a Opta Reuniune a Dialogului Strategic între România și Statele Unite ale Americii

MAE. foto: facebook/MAELa data de 14 martie 2023 a avut loc, la București, cea de-a opta Reuniune a Dialogului Strategic între România și Statele Unite ale Americii, organizată la sediul Ministerului Afacerilor Externe.

Potrivit MAE, organizarea acestei sesiuni a Dialogului Strategic a fost convenită de ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu și secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, în dialogul avut la București, pe 29 noiembrie 2022. Cei doi șefi ai diplomațiilor au discutat în pregătirea acestui eveniment și în cursul convorbirii telefonice avute pe 6 martie 2023 - https://www.mae.ro/node/61252.

Delegația României la cea de-a opta sesiune a Dialogului Strategic România-SUA a fost condusă de partea română de Iulian Fota, secretar de stat pentru afaceri strategice, iar de partea americană de Dereck Hogan, adjunctul principal al asistentului secretarului de stat al SUA pentru afaceri europene și eurasiatice. De asemenea au mai participat reprezentanți de rang înalt și experți din instituțiile românești cu atribuții în domeniu, din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Energiei, Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Economiei, Ministerul Educației și Ministerul Cercetării, Inovației și Digitalizării, precum și oficiali americani de rang înalt din partea Departamentului de Stat, Departamentului Apărării, și Departamentului Comerțului.

Sesiunea Dialogului Strategic a examinat stadiul colaborării și liniile principale ale cooperării bilaterale în domeniile majore ale Parteneriatului Strategic România-SUA: politic, apărare, energie, economie, consolidarea relațiilor interpersonale. Agenda Dialogului Strategic a inclus sesiuni dedicate unor teme importante pentru dialogul bilateral, precum proiectele strategice în domeniul energiei nucleare și perspectivele producției de energie regenerabilă, accederea țării noastre în programul Visa Waiver, aspecte de interes prioritar în colaborarea economică și comercială, cooperarea în domeniile judiciar și polițienesc, combaterea traficului de ființe umane, procesul de accedere a României la OCDE.

La finalul celei de-a opta Reuniuni a Dialogului Strategic între România și Statele Unite ale Americii cele două delegații au adoptat o Declarație comună. Transmitem mai jos textul original în limba engleză și traducerea în limba română.


Declarație Comună privind cea de-a opta Rundă a Dialogului Strategic România – Statele Unite ale Americii

Textul declarației:

Dialogul Strategic SUA - România  a avut loc pe fondul celei mai grave amenințări la adresa securității euroatlantice din ultimele decenii. La un an de la declanșarea războiului nejustificat și neprovocat al Federației Ruse împotriva Ucrainei, ne confruntăm cu provocări la adresa securității europene, cu efecte de amploare pentru poporul ucrainean și efecte globale cu privire la securitatea energetică și alimentară. Invazia brutală lansată de Federația Rusă este un atac la adresa suveranității Ucrainei și la ordinea internațională bazată pe reguli.

Delegațiile română și americană au acordat o atenție specială riscului potențial al acțiunilor destabilizatoare ale Federației Ruse în regiunea Mării Negre, în special la adresa securității și stabilității Republicii Moldova. România și Statele Unite rămân angajate în sprijinirea autorităților alese în mod democratic ale Republicii Moldova, în eforturile acestora de a-și consolida reziliența politică și economică, de a-și apăra suveranitatea și integritatea teritorială și de a continua procesul de integrare europeană.Rămânem angajați în susținerea principiilor independenței, suveranității, integrității teritoriale și respectarea dreptului internațional, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, ca bază a arhitecturii de securitate euroatlantice.

România și Statele Unite au analizat progresele înregistrate în cadrul Dialogului Strategic, inclusiv eforturile comune de sprijinire a Ucrainei, a poporului ucrainean și a regiunii extinse. România și Statele Unite subliniază importanța critică a porturilor românești de la Marea Neagră și de pe Dunăre pentru comerțul Ucrainei. Statele Unite salută leadership-ul României în creșterea substanțială a capabilităților de procesare și de tranzit, în mod special prin creșterea mai mult decât dublu a capacității de tranzit pe Canalul Sulina, și rămân angajate în identificarea unui sprijin adecvat pentru eforturile continue ale României în acest sens.

Ca principală concluzie a Dialogului Strategic, România și Statele Unite evidențiază că acum mai mult decât oricând, importanța unității transatlantice în prevenirea oricărei viitoare agresiuni și permiterea atingerii întregului potențial al Mării Negre ca o conexiune strategică între Europa și Asia Centrală.

Cele două părți au subliniat importanța acordării unei atenții speciale cooperării în cadrul NATO, pentru o consolidare mai puternică a apărării și descurajării în regiunea Mării Negre, o zonă de importanță strategică pentru Alianță.

Cele două părți au evaluat cooperarea bilaterală în domeniul energiei, luând notă de progresul semnificativ înregistrat în proiectele-fanion: proiectele nucleare civile de la Cernavodă și reactorul modular de mici dimensiuni de la Doicești. Au subliniat relevanța crescută a acestor proiecte pentru reziliența regiunii Mării Negre, în contextul încercărilor Rusiei de a utiliza aprovizionarea cu energie ca armă.
România și Statele Unite rămân angajate să lucreze împreună pentru sprijinirea eforturilor României de a îndeplini criteriile stabilite prin lege pentru admiterea României în programul Visa Waiver. Dialogul care a fost inițiat în 2021 pe acest subiect, la nivel de experți și la nivel politic, va continua.

Această a opta rundă a Dialogului Strategic a fost găzduită de Ministerul Afacerilor Externe al României și a inclus reprezentanți la nivel înalt ai ambelor guverne. Sesiunea a inclus întrevederi ale grupurilor de lucru înființate în cadrul Dialogului Strategic: securitate regională și cooperare politică și militară; evoluții regionale politice și economice; cooperare economică bilaterală privind infrastructura, investițiile și comerțul; energie; cooperare în domeniile justiție și afaceri interne; și consolidarea relațiilor interpersonale.
Secretarul de stat pentru afaceri strategice român, Iulian Fota, și adjunctul principal al asistentului secretarului de stat american, Dereck Hogan, au condus Dialogul Strategic.


Joint Statement on the Eighth Round of the Strategic Dialogue between Romania and the United States

The Governments of Romania and the United States of America held the eighth round of the U.S.-Romania Strategic Dialogue in Bucharest on March 14, 2023.
The U.S.-Romania Strategic Dialogue took place against the backdrop of the greatest threat to Euro-Atlantic security in decades. One year since the start of Russia’s unjustified and unprovoked war against Ukraine, we are confronted with challenges to European security, with devastating consequences for the Ukrainian people and global effects on energy and food security. Russia’s brutal invasion is an attack on Ukraine’s sovereignty and the rules-based international order.
The Romanian and U.S. delegations took special note of the potential risk of Russia’s destabilizing actions in the Black Sea region, particularly against the security and stability of the Republic of Moldova. Romania and the United States remain committed to supporting the democratically elected authorities of the Republic of Moldova in their efforts to strengthen their country’s political and economic resilience, defend its sovereignty and territorial integrity, and continue the process of European integration.
We remain committed to upholding the principle that independence, sovereignty, territorial integrity, and respect for international law, human rights, and fundamental freedoms remain the foundation of the Euro-Atlantic security architecture.
Romania and the United States assessed the progress achieved in the framework of the Strategic Dialogue, including the joint efforts to support Ukraine, its people, and the broader region. Romania and the United States underline the critical importance of the Romanian ports on the Black Sea and the Danube for Ukrainian commerce. The United States welcomes Romania’s leadership in significantly expanding processing and transit capabilities, particularly by more than doubling the transit capacity of the Sulina Chanel, and remains committed to identifying appropriate support for Romania’s continued efforts in this regard.
As a key conclusion of the Strategic Dialogue, Romania and the United States emphasize that now, more than ever, transatlantic unity is needed to deter future aggression and allow the Black Sea to reach its full potential as a strategic connector between Europe and Central Asia. Both countries called for increased cooperation within NATO, to better consolidate defense and deterrence in the Black Sea region, an area of strategic importance for the Alliance.
The two sides assessed bilateral cooperation in the field of energy, noting the significant advances registered in the flagship civil nuclear projects at Cernavodă and the small modular reactor in Doicești. They underscored the increased relevance of these projects for the resilience of the Black Sea region, in the context of attempts by Russia to weaponize energy supply.
Romania and the United States remain committed to working together to support Romania’s efforts to fulfil the legal requirements for the admission of Romania into the Visa Waiver Program. The expert and political level dialogue that was established in 2021 will continue.
This eighth round of the Strategic Dialogue was hosted by the Ministry of Foreign Affairs of Romania and included high level representatives from both governments. The meeting featured the established working groups of the Strategic Dialogue framework: regional security and political-military cooperation; regional political and economic developments; bilateral economic cooperation on infrastructure, investment, and trade; energy; cooperation in the field of justice and home affairs; and strengthening people-to-people relationships.
Romanian State Secretary for Strategic Affairs Iulian Fota and U.S. Principal Deputy Assistant Secretary of State Dereck Hogan led the Strategic Dialogue.


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Grupul de Comunicare Strategică face precizări importante. Răspunsuri la 38 de întrebări. Când și cum putem ieși din casă de Paște

12 Apr 2020 3270

Stiripesurse.ro Băsescu, mutare strategică în ancheta care îl vizează

23 Mar 2015 1622