Ministerul Transporturilor, despre înființarea Autorității de Siguranță Feroviară Română – ASFR

CFR S.A., foto: pixabay
 • Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR va asigura respectarea condițiilor care trebuie să fie îndeplinite pentru asigurarea siguranței sistemului feroviar din România
 
 
Ministerul Transporturilor a publicat în transparență decizională proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.
 
Se impune adoptarea de măsuri imediate privind statutul Autorității Feroviare Române – AFER și Autorității de Siguranță Feroviară Română – ASFR ca entități cu personalitate juridică distinctă, respectiv adaptarea situației juridice la realitatea impusă de pachetul IV de legi feroviare, simplificarea circuitului birocratic, fluidizarea deciziei, independența în ceea ce privește organizarea și procesul decizional, prin Reorganizarea Autorității Feroviare Române – AFER, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, finanțată integral din venituri proprii, prin preluarea activităților și personalului aferent din cadrul Organismului Notificat Feroviar Român – ONFR și Organismului de Licențe Feroviare Român – OLFR, suplimentar față de activitățile desfășurate în prezent.
 
Înființarea Autorității de Siguranță Feroviară Română – ASFR, autoritate națională de siguranță, ca instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, prin reorganizarea și prin divizarea parțială a Autorității Feroviare Române – AFER, în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și preluarea din cadrul Autorității Feroviare Române - AFER a activității, structurii de personal și patrimoniului aferent Autorității de Siguranță Feroviară Române – ASFR.
 
Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR va fi organismul tehnic specializat în domeniul feroviar care va îndeplini atribuțiile autorității naționale de siguranță în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din OUG nr. 73/2019 privind siguranța feroviară.
 
Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR va asigura respectarea condițiilor care trebuie să fie îndeplinite pentru asigurarea siguranței sistemului feroviar din România, referitoare la proiectarea, construirea, punerea în funcțiune, modernizarea, reînnoirea, exploatarea și întreținerea elementelor acestui sistem, precum și la calificările profesionale și condițiile de sănătate și de siguranță aplicabile personalului care contribuie la exploatarea și întreținerea sa conform OUG nr. 73/2019;
 
Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR, în calitate de autoritatea națională de siguranță, va fi independentă în ceea ce privește organizarea și procesul decizional de orice operator de transport feroviar, administrator/gestionar de infrastructură feroviară, solicitant sau entitate contractantă care atribuie contracte de servicii publice, potrivit legii.
 
Autoritatea Feroviară Română – AFER, va fi organism de evaluare a conformității care va îndeplini atribuțiile de „organism notificat” și „organism desemnat” de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu prevederile HG nr. 108/2020, pentru a fi responsabil cu activitățile de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, încercare, certificare și inspecție.
 

Autoritatea Feroviară Română – AFER va fi independentă în ceea ce privește organizarea, structura juridică și procesul decizional, de orice operator de transport feroviar, administrator al infrastructurii, solicitant de certificare și entitate contractantă.
 
Argumente în aplicarea propunerii de creare a celor două instituții:

 
 • În fiecare stat membru al UE există o autoritate națională de siguranță, în majoritatea cazurilor de sine stătătoare sau în cadrul ministerului de resort. Astfel se va elimina ambiguitatea creată de actuala formă de organizare, respectiv de funcționarea unei autorități (de siguranță feroviară-ASFR) în cadrul altei autorități (feroviare-AFER), fiind în același timp independente una de alta și subordonate organizatoric în același timp);
 • Pentru exercitarea atribuțiilor conferite de lege și regulamentele UE, autoritatea națională de siguranță din România, respectiv Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR, trebuie să fie subiect de drept conform legislației în vigoare;
 • Toate atribuțiile din statele membre UE privind siguranța feroviară și interoperabilitatea sistemului feroviar sunt exercitate de către autoritățile naționale de siguranță, fapt reieșit din documentele Comisiei Europene emise pentru sistemul de transport feroviar;
 • În conformitate cu prevederile art. R17 din Capitolul R4 din Anexa 1 la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008, privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului, precum și prevederile art. 29 alin. (2) din HG nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, „organismul de evaluare a conformității trebuie înființat în temeiul legislației naționale și trebuie să aibă personalitate juridică”.
 • Pentru exercitarea atribuțiilor conferite de lege și regulamentele europene, organismul de evaluare a conformității, respectiv Autoritatea Feroviară Română – AFER, trebuie să fie subiect de drept conform legislației în vigoare;
 • În acest fel se va asigura opozabilitate pentru activitățile derulate de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR, după cum urmează:
 • documente specifice emise persoanelor juridice și persoanelor fizice din sistemul de transport feroviar și cu metroul, unele din documente fiind valabile fiind valabile în statele membre ale Uniunii Europene sau statele părți la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE), conform directivelor europene pentru sistemul de transport feroviar;
 • cazurile de neacordare a documentelor specifice sau cazurile de suspendare sau retragere/revocare a documentelor specifice acordate;
 • asigurarea respectării condițiilor care trebuie să fie îndeplinite pentru realizarea interoperabilității sistemului feroviar din România;
 • promovarea și actualizarea cadrului de reglementare în domeniul siguranței feroviare, inclusiv a sistemului de norme naționale;
 • efectuarea activităților de supraveghere pe teritoriul României a conformității elementelor constitutive de interoperabilitate cu cerințele esențiale și a entităților din transportul feroviar, inclusiv în cooperare cu autoritățile naționale de siguranță din statele membre învecinate, în cazul infrastructurii feroviare transfrontaliere;
 • cazurile de aplicare a unor sancțiuni contravenționale constatate în desfășurarea operațiunilor de transport feroviar și cu metroul;
 • sprijinirea Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) în eliberarea, reînnoirea, modificare sau revocarea certificatelor unice de siguranță pentru operatorii de transport feroviar în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 și a autorizațiilor de introducere pe piață și de tip a vehiculelor feroviare în conformitate cu Directiva (UE) 2016/797;
 • încheierea acordurilor de cooperare cu Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/796, acorduri care prevăd repartizarea adecvată a atribuțiilor pentru eliberarea documentelor specifice și, atunci când este cazul, posibilitatea delegării unor atribuții către autoritatea națională de siguranță;
 • încheierea acordurilor de cooperare cu celelalte autorități naționale de siguranță din statele membre și a acordurilor transfrontaliere cu acestea în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798;
 • utilizarea sistemului de informare și comunicare creat de Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate, împreună cu celelalte autorități naționale de siguranță, cu Agenția și cu solicitanții, sistem care are funcția de „ghișeu unic”.
   
Cele două instituții publice nou create vor funcționa în aceeași locație unde își desfășoară activitatea în prezent Autoritatea Feroviară Română - AFER, având ca patrimoniu bunurile preluate, care sunt bunuri proprietate privată a statului, date în administrarea AFER și ASFR pe toată durata de existență a acestora, putând fi înstrăinate doar în condițiile legii.
 
Acest nou mod de organizare va conduce la:
 
 • activitate mai suplă a acestor două instituții nou create, care vor avea responsabilitate juridică în activitățile pe care le prestează;
 • posibilitatea selectării personalului odată cu înființarea celor două instituții nou create pentru creșterea calitativă a acestuia având în vedere importanta și responsabilitatea activităților pe care le prestează;
 • activitățile prestate de către AFER și ASFR nu vor conduce la o creștere a tarifelor pentru activitățile prestate, necrescând povara economică pentru operatorii economici din sistemul feroviar și cu metroul;
 • implementarea unei digitalizări a proceselor de depunere și prelucrare a documentelor care vor sta la baza emiterii documentelor specifice de către cele două instituții nou create, inclusiv pentru procesul de tarifare.
 • atribuțiile Organismului de Licențe Feroviare Române – OLFR, inclusiv personalul aferent vor fi preluate și exercitate de către Autoritatea Feroviară Română – AFER.
 
Atribuțiile de organism de evaluare  a conformității vor fi preluate Autoritatea Feroviară Română – AFER, care are personalitate juridică și respectă astfel prevederile Art. 14 – Autoritățile de notificare - din Decizia 768/2008/CE al Parlamentului European și al Consiliului.
 
De asemenea pentru a asigura stabilitatea și continuitatea actului managerial în vederea implementării politicilor publice naționale și europene, durata minimă a mandatului directorului general și a membrilor consiliului de conducere este de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire o singură dată.
 
În ceea ce privește AGIFER, prin adoptarea actului normativ se reinstituie toate garanțiile necesare funcționării independente a autorității de siguranță și a organismului de investigare, garanții ce au fost agreate cu Comisia, respectiv:
 
-     directorul va fi selectat în baza unui concurs/examen, în condițiile legii și nu va mai fi selectat de conducerea ministerului;
 
- membrii consiliului de conducere vor fi selectați cu respectarea prevederilor legale privind garanțiile de independență și imparțialitate specifice AGIFER.
 

PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Citește și:

Circulaţia unor trenuri va fi modificată în a doua parte a lunii iunie

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ministrul Sorin Grindeanu speră că toți kilometri de autostradă asumați prin PNRR vor fi realizați până în anul 2026

28 May 2022 573

Bilete de tren, achiziționate prin SMS. Ordinul a apărut în Monitorul Oficial. Ce tarife au fost aprobate pentru anul 2022

28 May 2022 295

Tribunalul București continuă procesul lui Valentin Răducu Preda, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor

20 May 2022 643

Dosarul care a cutremurat Ministerul Transporturilor. Cine a bătut palma cu DNA Constanța!

11 May 2022 5691

Un inculpat din dosarul care a cutremurat Ministerul Transporturilor a recunoscut tot la DNA Constanța

30 Apr 2022 1827

LIVE. TEXT Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu semnează contracte cu fonduri europene, la Aeroportul Mihail Kogălniceanu (GALERIE FOTO și VIDEO)

19 Apr 2022 1194

UPDATE Alertă în apropierea Ministerului Transporturilor! Un bagaj suspect a fost găsit lângă o mașină

12 Apr 2022 561

ZIUA-n amiaza mare Ovidiu Cupșa despre lupta marinarilor pentru reînființarea flotei comerciale române

09 Apr 2022 1108

Implementarea Sistemelor Inteligente de Transport, în transparență decizională. Vizată și Autostrada A2

31 Mar 2022 652

Proiect, în transparență decizională! Ministerul Transporturilor oferă mai multe gratuități persoanelor afectate de conflictul din Ucraina

12 Mar 2022 656

Decizie de ultimă oră a Guvernului! Spațiul aerian al României a fost închis pentru toate zborurile rusești

26 Feb 2022 1103

Lumea MarinarilorComplotist sau victimă colaterală?

18 Feb 2022 3092

Oficial de la Ministerul Transporturilor. Care este situația concretă a drumului expres Alternativa Techirghiol din județul Constanța?

07 Feb 2022 2847

Ordinea de zi a ședinței ordinare a acționarilor CN APM SA Constanța a fost suplimentată

04 Feb 2022 922

DNA Constanța Petre Neacșa, director în Ministerul Transporturilor, menținut sub control judiciar

20 Jan 2022 1017