O nouă ședință a Guvernului României. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 a CN ACN, pe lista proiectelor de pe ordinea de zi

Sigla Guvernului RomânieiO nouă ședință a Guvernului României va avea loc astăzi, 16 martie 2022.

Pe ordinea de zi au fost incluse următoarele proiecte de acte normative: 
 
 
 1. PROIECTE DE LEGI
 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare şi pentru modificarea Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/LG-6.pdf
 1. PROIECT DE LEGE pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor de dezvoltare din România
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/LG-8.pdf
 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea art. 183 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a  Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/LG-7.pdf
 
 
 1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/OUG-7.pdf
 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea alineatului (3) al articolului 43 din Legea nr. 411/2004, privind fondurile de pensii administrate privat
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/OUG-8.pdf
 
 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea mecanismului pentru crearea şi utilizarea bazei de date cu utilaje şi echipamente prin înfiinţarea Registrului utilajelor, echipamentelor si instalațiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziție publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-55.pdf
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Galați"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-56.pdf
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta ocolitoare a oraşului  Aleșd"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-57.pdf
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile"-S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-58.pdf
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-59.pdf
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) pentru anul 2022
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-60.pdf
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NFHGANEXA-1.pdf
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind plata contribuției financiare voluntare a României Ia bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-61.pdf
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură- Centrul Judeţean Bihor în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor, în vederea realizării unor investiţii de interes local, precum şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HGANEXE-1.pdf
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei suprafețe de 33,1338 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-47.pdf
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar, după caz, ale unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi scăderea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HGANEXA-2.pdf
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Braşov, judeţul Braşov, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, actualizarea valorii de inventar a imobilului 497 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-49.pdf
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-62.pdf
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HGNFANEXA.pdf
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Cernat, judeţul Covasna
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-63.pdf
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Dumbrăviţa, judeţul Timiş
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-48.pdf
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Lemnia, judeţul Covasna
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-53.pdf
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Consolidare, restaurare, reabilitare şi dotare Palat Administrativ, judeţul Suceava"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-54.pdf
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea BĂIŢA S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NFHG-2.pdf
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NFHG-3.pdf
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unor spaţii aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi a instanțelor judecătorești
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-65.pdf
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-51.pdf
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcămintelor de apă geotermală din perimetrele BEIUȘ-DELANI, judeţul BIHOR, SÂNTION (F1731H), judeţul BIHOR şi SĂCĂŞENI F1503, judeţul SATU MARE
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HGANEXA-3.pdf
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul drogurilor 2022-2026 şi a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul drogurilor 2022-2026
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-67.pdf
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecţi
 
 1. MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema: Constituirea Consiliului Interinstituţional pentru combaterea spălării banilor şi a finanțării terorismului, structură decizională pentru procesul evaluării naţionale a riscurilor în domeniul spălării banilor şi a finanţării terorismului, activitate desfăşurată în cadrul proiectului SRSP 2020/137.01 "Money Laundering and Terrorism financing Risks Compliance: Implementing a National Mechanism to Asses and Manage Money Laundering and Terrorism Financing Risks in Romania", proiect finanţat în cadrul Programului de Sprijin pentru Reforme Structurale 2017-2020
Documentul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/MEMO-7.pdf
 
 1. NOTE
 1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al oraşului Buşteni, judeţul Prahova, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului Buşteni în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii din România
Documentul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NOTA-3.pdf
 1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al oraşului Sinaia, judeţul Prahova, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului Sinaia în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii din România
Documentul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NOTA-4.pdf
 
 1. PUNCTE DE VEDERE
 1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 8 iniţiative legislative
Documentele pot fi consultate la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/PUNCTE-DE-VEDERE-2.pdf
 1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 18 iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
Documentul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NOTA-5.pdf
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

A fost Ședință de Guvern. Lista proiectelor aprobate. Câte vizează Constanța

06 Jul 2022 465

Ședință de Guvern. Despre ce se va discuta

28 Jun 2022 445

Premierul Nicolae Ciucă, despre scăderea cu 50 de bani a prețului carburantului

28 Jun 2022 449

Ședință la Guvernul României. Proiectele de legi aflate pe ordinea de zi

22 Jun 2022 499

A fost ședință la Guvernul României. Ce hotărâri s-au luat. Au fost aprobate și proiecte despre Constanța

16 Jun 2022 703

Ședință la Guvernul României. Ce se va discuta

15 Jun 2022 518

Proiect aprobat de Guvern, ce vizează Transgaz SA Mediaș. Investiții la Constanța (DOCUMENTE)

10 Jun 2022 630

Ședință la Guvernul României. Ce se discută

09 Jun 2022 527

Ședință la Guvernul României! Proiecte despre Constanța și Tulcea pe ordinea de zi

07 Jun 2022 570

Ședință de Guvern, programată joi. Printre proiectele pe agenda ședinței, unul despre Tulcea

31 May 2022 628

Ministerul Mediului 211 arii speciale de conservare, incluse în rețeana Natura 2000 prin Hotărâre de Guvern

25 May 2022 634

Ședință de Guvern Metodologie unitară de calcul în cazul proiectelor din fonduri nerambursabile

23 May 2022 574

Ședință la Guvernul României. Unul dintre proiecte vizează Autostrada A2 Bucureşti - Cernavodă

17 May 2022 609

S-a decis în Ședința de Guvern! Ajutoare de urgență pentru familii și persoane singure cu probleme. Cine primeşte banii

11 May 2022 839

Guvernul se reunește în ședință. Măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, printre proiectele de pe agendă

04 May 2022 501