O nouă ședință a Guvernului României. Mai multe proiecte de acte normative au fost incluse pe ordinea de zi

Guvernul României. Foto: GuvernGuvernul României va avea o nouă ședință astăzi în cadrul căreia vor fi analizate mai multe proiecte de acte normative.

 
 1. PROIECTE DE LEGI
 1. PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
 2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară şi a Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activității de expertiză criminalistică
 
 1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind ajustarea prețurilor acordurilor-cadru/contractelor sectoriale de servicii de transport feroviar de cărbune pentru compleurile energetice
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
 3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru participarea României la Fondul Alianţei Nord-Atlantice de Inovare
 
 1.  PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Acordului între Organizaţia Naţiunilor Unite, reprezentată de Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Guvernul României cu privire la cea de-a patra reuniune a Procesului Intersesional de Negociere a Abordării Strategice a Managementului internaţional al substanţelor chimice şi de gestionare a produselor chimice şi deşeurilor după anul 2020, semnat la Nairobi în data de 06 iulie 2022 şi Ia Bucureşti în data de 24 august 2022
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a contravalorii compensaţiilor cuvenite în perioada 2010 - 2013 pentru masa lemnoasă nerecoltată din cauza funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, aferente acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurilor situate în siturile de importanță comunitară Natura 2000, pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești definitive
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.781/2014 privind deschiderea Punctului internațional de trecere a frontierei şi a Biroului vamal de frontieră Vicovu de Sus (România) - Krasnoilsk (Ucraina) şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenției Naţionale de Administrare Fiscală
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind darea în administrarea Curții de Conturi a unui imobil construcție situat în judeţul Bihor, aflat în domeniul public al statului şi înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ aferente organizării şi desfășurării în România a celui de-al treilea Forum de lucru al procurorilor generali din statele balcanice, în perioada 8-10 noiembrie 2022, la Bucureşti
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2022 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada Bacău - Paşcani", aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.217/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Bârza, Piatra-Olt, Slătioara şi Valea Mare din judeţul Olt
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti ,,Metrorex"-S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizarea Infrastructurii feroviare din Portul Constanţa", lucrare de utilitate publică de interes naţional
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Platformă multimodală Galaţi - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente şi asigurarea conexiunilor lipsă pentru reţeaua centrală Rhin - Dunăre/Alpi"
 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 370
 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 355
 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale-Unitatea Teritorială 515
 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
 18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliţie al Județului Buzău
 19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviaţie, pentru funcţionarea Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeș
 20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri", municipiul Oradea, judeţul Bihor
 21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Agenției Naţionale pentru Zootehnie ,,Prof.dr. G.K. Constantinescu", precum şi trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea Agenției Naţionale pentru Zootehnie ,,Prof.dr. G.K. Constantinescu" din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
 22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru repartizarea pe judeţe a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale în vederea finanţării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 1. DOCUMENTE DE POLITICI PUBLICE
 1. DOCUMENT DE POLITICI PUBLICE privind propunerea de politică publică pentru incluziunea socială a persoanelor fără adăpost
 
 1. MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea donației către UNESCO a tapiseriei Îngeri şi avioane -operă de artă aflată în patrimoniul Ministerului Afacerilor Externe - pentru marcarea a 65 de ani de la aderarea României la UNESCO
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea primei sesiuni de organizare concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile publice locale
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea ocupării unor posturi vacante la nivelul Ministerului Culturii, prin concurs sau examen, potrivit legii şi cu respectarea prevederilor art.1 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.80/2022 cu privire la reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar
 
 1. NOTE
 1. NOTĂ privind necesitatea unei decizii referitoare la asumarea competenței instituţionale privind accesul la apa potabilă şi înlocuirea țevilor de plumb stabilite prin Directiva (UE) 2020/2184 privind calitatea apei destinată consumului uman
 
 1. PUNCTE DE VEDERE
 1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 14 inițiative legislative
 
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ședință de Guvern joi, 6 iunie 2024. Un proiect de pe agenda ședinței vizează aprobarea stemei municipiului Constanţa

05 Jun 2024 743

LIVE VIDEO-TEXT Primarul Chițac lipsește. Ședință a Consiliului Local Municipal Constanța. Iată ce proiecte au votat consilierii locali (DOCUMENTE)

30 May 2024 985

Guvern Indemnizațiile lunare pentru persoanele cu handicap vor fi majorate

23 May 2024 611

Ședință de Guvern, joi Un proiect vizează Memorandumul de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre

15 May 2024 533

Guvernul României, în ședință mâine, 14 mai 2024. Lista proiectelor de acte normative (DOCUMENTE)

13 May 2024 774

Ședință de Guvern astăzi. Unul din proiecte se referă la ISU Delta Tulcea (DOCUMENTE)

09 May 2024 510

Ședință de Guvern, astăzi. Unul dintre proiecte vizează Muzeului Ororilor Comunismului în România

21 Mar 2024 812

Ședință de Guvern, joi. Dintre proiecte, unul vizează lucrări de intervenţie la infrastructură din cazarma 2645 Babadag, Tulcea

21 Feb 2024 1034

Sedință de Guvern 14 localităţi sau părţi din localităţi din mai multe județe, printre care și Tulcea ar urma să fie atestate ca staţiuni turistice (DOCUMENT)

16 Feb 2024 840

Guvernul a aprobat astăzi indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Alternativa Techirghiol" din judeţul Constanţa

08 Feb 2024 1170

Ședință de Guvern Ministerul Finanțelor, împuternicit să contracteze o firmă de avocatură pentru a reprezenta România în procesul cu Pfizer

31 Jan 2024 784

A fost ședință de Guvern. Una dintre hotărâri vizează biletele de tratament balnear, pentru anul 2024

25 Jan 2024 926

Decizie aprobată în ședința Guvernului! Ce salarii vor avea directorii din învățământul preuniversitar

18 Jan 2024 1020

Marcel Ciolacu „Modificăm modul de realizare a controlului prin cântărire la punctele de trecere a frontierelor“ (VIDEO)

18 Jan 2024 702

Şedinţă de Guvern, joi. Se discută despre măsuri ca răspuns la revendicările formulate de transportatori şi fermieri

18 Jan 2024 758