O nouă ședință a Guvernului României. Mai multe proiecte de acte normative au fost incluse pe ordinea de zi

Guvernul României. Foto: GuvernGuvernul României va avea o nouă ședință astăzi în cadrul căreia vor fi analizate mai multe proiecte de acte normative.

 
 1. PROIECTE DE LEGI
 1. PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
 2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară şi a Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activității de expertiză criminalistică
 
 1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind ajustarea prețurilor acordurilor-cadru/contractelor sectoriale de servicii de transport feroviar de cărbune pentru compleurile energetice
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
 3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru participarea României la Fondul Alianţei Nord-Atlantice de Inovare
 
 1.  PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Acordului între Organizaţia Naţiunilor Unite, reprezentată de Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Guvernul României cu privire la cea de-a patra reuniune a Procesului Intersesional de Negociere a Abordării Strategice a Managementului internaţional al substanţelor chimice şi de gestionare a produselor chimice şi deşeurilor după anul 2020, semnat la Nairobi în data de 06 iulie 2022 şi Ia Bucureşti în data de 24 august 2022
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a contravalorii compensaţiilor cuvenite în perioada 2010 - 2013 pentru masa lemnoasă nerecoltată din cauza funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, aferente acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurilor situate în siturile de importanță comunitară Natura 2000, pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești definitive
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.781/2014 privind deschiderea Punctului internațional de trecere a frontierei şi a Biroului vamal de frontieră Vicovu de Sus (România) - Krasnoilsk (Ucraina) şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenției Naţionale de Administrare Fiscală
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind darea în administrarea Curții de Conturi a unui imobil construcție situat în judeţul Bihor, aflat în domeniul public al statului şi înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ aferente organizării şi desfășurării în România a celui de-al treilea Forum de lucru al procurorilor generali din statele balcanice, în perioada 8-10 noiembrie 2022, la Bucureşti
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2022 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada Bacău - Paşcani", aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.217/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Bârza, Piatra-Olt, Slătioara şi Valea Mare din judeţul Olt
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti ,,Metrorex"-S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizarea Infrastructurii feroviare din Portul Constanţa", lucrare de utilitate publică de interes naţional
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Platformă multimodală Galaţi - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente şi asigurarea conexiunilor lipsă pentru reţeaua centrală Rhin - Dunăre/Alpi"
 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 370
 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 355
 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale-Unitatea Teritorială 515
 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
 18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliţie al Județului Buzău
 19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviaţie, pentru funcţionarea Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeș
 20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri", municipiul Oradea, judeţul Bihor
 21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Agenției Naţionale pentru Zootehnie ,,Prof.dr. G.K. Constantinescu", precum şi trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea Agenției Naţionale pentru Zootehnie ,,Prof.dr. G.K. Constantinescu" din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
 22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru repartizarea pe judeţe a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale în vederea finanţării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 1. DOCUMENTE DE POLITICI PUBLICE
 1. DOCUMENT DE POLITICI PUBLICE privind propunerea de politică publică pentru incluziunea socială a persoanelor fără adăpost
 
 1. MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea donației către UNESCO a tapiseriei Îngeri şi avioane -operă de artă aflată în patrimoniul Ministerului Afacerilor Externe - pentru marcarea a 65 de ani de la aderarea României la UNESCO
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea primei sesiuni de organizare concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile publice locale
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea ocupării unor posturi vacante la nivelul Ministerului Culturii, prin concurs sau examen, potrivit legii şi cu respectarea prevederilor art.1 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.80/2022 cu privire la reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar
 
 1. NOTE
 1. NOTĂ privind necesitatea unei decizii referitoare la asumarea competenței instituţionale privind accesul la apa potabilă şi înlocuirea țevilor de plumb stabilite prin Directiva (UE) 2020/2184 privind calitatea apei destinată consumului uman
 
 1. PUNCTE DE VEDERE
 1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 14 inițiative legislative
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Un nou spital de Pediatrie la Constanța Se decide în ședința de Guvern. Un imobil aparținând DSP Constanța ar putea trece în domeniul privat al statului (DOCUMENTE)

11 Jan 2023 704

Hotărâre de Guvern care vizează modernizarea canalelor Dunăre - Marea Neagră şi Poarta Albă - Midia - Năvodari

05 Jan 2023 808

Guvernul României se întrunește mâine în ședință. Modernizarea Canalului Dunăre-Marea Neagră, pe ordinea de zi

03 Jan 2023 629

De la 1 ianuarie, Guvernul nu mai prelungește măsura de compensare cu 50 de bani a preţului la carburant

28 Dec 2022 1177

Ședință de Guvern. Printre alte teme, se discută și despre Societatea Națională Nuclearelectrica

14 Dec 2022 692

Ședință de Guvern, programată marți. Iată proiectele de pe agenda ședinței

22 Nov 2022 637

Ședință de Guvern deosebită pe 21 noiembrie.​ Palatul Victoriei devine, pentru o zi, Guvernul Copiilor

20 Nov 2022 711

UPDATE. Nicolae Ciucă Hotărâri care vizează continuarea lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii în porturile Constanţa şi Galaţi, adoptate de Guvern (VIDEO)

09 Nov 2022 802

Guvernul a modificat Statutul poliţistului. Vizați, cei care au promovat concursul de admitere la programul de master profesional

28 Oct 2022 861

Ordonanța de urgență care majorează numărul de unități de învățământ preuniversitar care beneficiază de programul „Masa caldă”, adoptată

28 Oct 2022 716

Ședință de Guvern. Se discută despre CNAPMC, pensii private, personalul din sectorul public și nu numai

28 Oct 2022 1268

UPDATE Sprijin guvernamental pentru Roşia Montană, pe ordinea de zi a şedinţei de guvern

25 Oct 2022 557

Ce s-a decis în ședința de Guvern. Hotărâri importante pentru România!

12 Oct 2022 857

Ședință de Guvern! Se discută despre Oil Terminal Constanța și falezele din Eforie Nord şi Eforie Sud. Lista completă a proiectelor

21 Sep 2022 1027

Ședință de Guvern. Ce se analizează

16 Sep 2022 590