Actualitate

O societate din Cernavodă contestă rezultatul licitaţiei organizate de CN APMC

Societatea SC Getnic Construct Serv SRL a apelat la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC), fiind nemulţumită de rezultatul unei licitaţii organizate de Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa (CN APMC).

Astfel, prin contestația nr. 1168/22.08.2017, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 34943/22.08.2017, formulată de SC Getnic Construct Serv SRL, cu sediul în Cernavodă, județul Constanța, împotriva rezultatului procedurii, comunicat prin adresa nr. 28237/07.08.2017-Comunicare propunere tehnică, precum și a răspunsului la notificarea prealabilă, emise de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, în calitate de entitate contractantă, în cadrul procedurii simplificată, într-o singură etapă, online, organizată în vederea atribuirii contractului de furnizare având ca obiect ”Achiziție mixtură asfaltică și emulsie bituminoasă, pentru întreținerea îmbrăcăminților rutiere”-Asfalt.

S-a solicitat anularea adresei-Comunicare propunere tehnică, precum și reevaluarea ofertei contestatorului cu luarea în considerare a motivelor care determină declararea acceptabilă a ofertei.

SC Asfalt Dobrogea SRL, cu sediul în Constanța, a formulat ”Cerere de intervenție” prin care solicită, în principal, încuviințarea în principiu a cererii de intervenție în interes propriu având în vedere că există un drept propriu, pe care înțelege să îl apere, și în considerarea prevederilor art. 61 alin. (2) din Codul procedură civilă admiterea cererii, în subsidiar, admiterea prezentei cereri ca o intervenție accesorie, în interesul entității contractante, iar pe fondul cauzei, respingerea ca nefondată a contestației formulată de S.C. Getnic Construct SRL și menținerea tuturor actelor întocmite în cadrul procedurii de către entitatea contractantă, ca temeinice și legale, și, pe cale de consecință, continuarea procedurii de atribuire prin semnarea contractului de achiziție publică cu ofertantul câștigător.

Decizia CNSC

Consiliul a decis respingerea contestației formulată de SC Getnic Construct Serv SRL, în contradictoriu cu entitatea contractantă Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța. Admite cererea de intervenție formulată de SC Asfalt Dobrogea SRL. Împotriva prezenței se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare. Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

Despre SC Getnic Construct Serv SRL

Potrivit datelor furnizate de Registrul Comerțului, capitalul social subscris este de 380.000 lei, integral vărsat, compus din 3800 părţi sociale, fiecare a câte 100 lei.

Asociații societății sunt Valentin Gherghinita, născut la data de 21.01.1986, Cernavodă, Jud.Constanța și Marius Gherghinita, născut la data de 25.04.1961, Cernavodă, Jud.Constanța. Cel din urmă este și administratorul firmei.

Domeniul de activitate principalal firmei, conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2), este ”lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”.        
                                                                                                                              
Despre SC Asfalt Dobrogea SRL


Conform Registrului Comerțului, capitalul social subscris este de 4.608.125 lei, integral vărsat, compus dintr-un număr de 101 părţi sociale, fiecare a câte 45.625 lei.

Asociații societății sunt Iurin Pancencu, născut la data de 09.07.1969, în municipiul Tulcea și Grigore Comănescu, născut la data de 04.08.1958, în vomuna Dragoş Vodă, județul Călăraşi. Aceștia sunt și administratorii societății.

Domeniul de activitate principal, conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2), este fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

Contactați telefonic, reprezentanţii CN APM Constanţa SA ne-au promis un punct de vedere în baza unei solicitări formulate.

De asemenea, am luat legătura şi cu reprezentanţii societăţii SC Getnic Construct Serv SRL, care ne-au firmat că nu exista în acel moment o persoană abilitată să ne ofere informațiile cerute. Totodată, i-am contactat şi pe reprezentanţii SC Asfalt Dobrogea SRL. Aceștia nu au răspuns la mesajul SMS expediat.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.