Ordonanța de urgență care majorează numărul de unități de învățământ preuniversitar care beneficiază de programul „Masa caldă”, adoptată

 
 unități de învățământ preuniversitar, foto: Pexels Astăzi a fost adoptată, în ședință de Guvern, ordonanța de urgență care majorează, de la 350 la 450, numărul de unități de învățământ preuniversitar care beneficiază de programul „Masa caldă”.

În total, 178.000 de elevi vor primi sprijin alimentar.

Potrivit Ministerului Educației, astfel, în acest an școlar, 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat vor beneficia zilnic, cu titlu gratuit, de un sprijin alimentar constând într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar (în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată), în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv TVA.

Finanţarea, repartizată prin bugetele locale, este de 147.000 mii de lei în acest an, respectiv de 266.510 mii de lei în anul 2023., mai precizează sursa citată. 

Lista hotărârilor din ședința de Guvern din 28 octombrie 2022
 
I. PROIECTE DE LEGE


PROIECT DE LEGE privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei referitoare la înfiinţarea Centrului internaţional de informare ştiinţifică şi tehnică, semnată la 27 februarie 1969 la Moscova

Centrul internațional de informare științifică și tehnică este o organizație interguvernamentală, cu sediul la Moscova, înființată în 1969, România fiind țară membră fondatoare. CIIST a avut un rol determinant în diseminarea informațiilor privind rezultatele obținute în activitatea de cercetare, în perioada când aceste informații nu aveau circulația largă de astăzi. În prezent, România nu mai este reprezentată la CIIST, din anul 2015 nemaiexistând participări românești la acțiunile CIIST, iar dezvoltările în domeniul comunicațiilor electronice permit reprezentanților comunității științifice o comunicare directă.


Astfel, scopul pentru care a fost înființat CIIST, respectiv „sprijinirea informațională, analitică, consultativă și organizațională a colaborării internaționale în domeniul științei, tehnologiei și afacerilor”, și-a pierdut relevanța, iar scopul actului normativ este retragerea României din această organizație.
 

PROIECT DE LEGE pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP), a unor prevederi din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor private
Românii care au contracte de muncă în mai multe state UE vor putea opta pentru un produs personal de pensie, în aceleași condiții și cu aceleași costuri de reglementare ca în toate statele membre.

Guvernul a aprobat proiectul de lege care instituie în România un produs paneuropean de pensii personale. Actul normativ transpune în legislația națională Regulamentul (UE) 2019/1238 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale.

Regulamentul european prevede norme uniforme pentru înregistrarea, crearea, distribuția și supravegherea produselor de pensii personale (PEPP) care sunt distribuite în Uniunea Europeană, dedicate, în principal, cetățenilor care au contracte de muncă în mai multe state UE și care doresc un produs personal de pensie ușor de înțeles, cu aceleași condiții de funcționare în toate statele membre și cu costuri reglementate.
Legea aprobată astăzi de Executiv prevede ca plata pensiei aferente unui cont sau subcont național din România să înceapă la cererea participantului, fie de la data împlinirii vârstei standard de pensionare, fie de la data pensionării de invaliditate, iar contribuțiile la PEPP sunt deductibile fiscal.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) îndeplinește, potrivit legii, atribuții de înregistrare, reglementare, supraveghere, investigație și control asupra furnizorilor de PEPP pentru care România este stat membru de origine, distribuitorilor de PEPP pe teritoriul României și asupra depozitarilor activelor pentru PEPP, precum și asupra produselor paneuropene de pensii personale.  
 
II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului

Prin actul normativ se înființează Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior în subordinea Guvernului și coordonarea prim-ministrului.
Agenția va avea personalitate juridică și se constituie prin reorganizarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, prin divizare parțială, prin preluarea activităților, posturilor și personalului Direcției Investiții Străine și Departamentului Comerț Exterior, cu excepția Direcției Politici Comerciale.
Noua structură va răspunde de aplicarea politicii Guvernului pentru atragerea investițiilor străine directe și de portofoliu în România, promovarea comerțului exterior, inclusiv a serviciilor românești, exclusiv domeniul turismului, precum și de urmărirea investițiilor românești în străinătate.

Agenția va asigura o politică coordonată, coerentă și profesionistă în domeniul atragerii de investiții străine și promovării exporturilor, fiind preocupată de dezvoltare sectorială, strategică și durabilă. Scopul Agenției este acela de a asigura creșterea sustenabilă a economiei românești, bazată pe infuzia de capital în domenii considerate strategice, dar mai ales creșterea relevanței politice și economice a României la nivel regional și european.
Scopul propunerii legislative vizează facilitarea unui climat favorabil pentru activitățile de promovare a investițiilor străine în România, oferind cadru de stabilitate pentru direcțiile strategice ale Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior, facilitând astfel predictibilitatea în relația cu investitorii străini și exportatorii naționali. Prin această măsură se urmărește amplificarea operațiunilor de stimulare a investițiilor străine în industrie, servicii, cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, cu efecte indirecte în dezvoltarea regională și crearea de noi locuri de muncă.

Conducerea agenției este asigurată de un președinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat și de un secretar general, înalt funcționar public.

Agenția va asigura o politică coordonată, coerentă și profesionistă în domeniul atragerii de investiții străine și promovării exporturilor. Scopul acestei structuri este să contribuie la creșterea sustenabilă a economiei românești, bazată pe infuzia de capital în domenii strategice.
 
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului 
Prin actul normativ aprobat azi de Guvern sunt introduse următoarele reglementări:

Ø introducerea unei dispoziții potrivit căreia agenții de poliție care au promovat concursul de admitere la programul de master profesional, destinat formării inițiale a ofițerilor de poliție, frecventează cursurile acestuia cu scoatere de la locul de muncă, situație în care li se acordă drepturile  prevăzute la art. 57 alin. (1) și (3) din Anexa nr. 6 la Legea-cadru nr. 153/2017 ;
Ø acordarea gradului profesional agenților de poliție care au absolvit programul de master profesional, în funcție de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, iar nu gradul profesional de subinspector de poliție și numirea în funcție în condițiile art. 22 alin. (4) , iar nu ca debutanți;
Ø instituirea interdicției modificării raporturilor de serviciu, după acordarea gradului profesional de ofițer, timp de cel puțin 5 ani de la numirea în funcție la unitatea în care sunt repartizați după absolvire, în cazul agenților de poliție care au absolvit programul de master profesional; prin excepție, modificarea raporturilor de serviciu se poate realiza în cadrul aceleiași unități sau în situația în care intervine reorganizarea unității;
Ø instituirea obligației agenților de politie admiși la programul de studii de master profesional de a completa un nou angajament, care cumulează şi perioada anterioară rămasă de executat dintr-un angajamentul încheiat anterior și de a  restitui, în situația în care nu respectă condițiile angajamentului, proporțional cu perioada rămasă de executat, cheltuielile efectuate în total pe timpul școlarizării/desfășurării programelor/cursurilor și cheltuielile aferente drepturilor salariale acordate pe perioada cursurilor cu scoatere de la locul de muncă.
 
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
Guvernul a extins Programul-pilot pentru acordarea unui suport alimentar  preșcolarilor și elevilor, măsură ce contribuie la reducerea abandonului școlar.

În anul școlar 2022-2023, pe perioada desfășurării cursurilor, preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat vor primi gratuit un suport alimentar constând într-o masă caldă sau un pachet alimentar, în limita sumei de 15 lei/zi/beneficiar.
Prin Ordonanța de Urgență adoptată astăzi s-a decis majorarea de la 350 la 450 a numărului de unități școlare în care se aplică acest program.
Programul-pilot se desfășoară în unități de învățământ aflate în medii defavorizate geografic, economic și social și contribuie la reducerea abandonului școlar.

Finanțarea implementării acestui proiect guvernamental se face din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, cărora li se alocă fonduri de la nivel central, astfel: în anul 2022 suma de 147 milioane de lei, iar în 2023 - suma de 266,51 milioane de lei.
 
4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă
Actul normativ creează cadrul legal și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență, având în vedere că prima tranșă a sprijinului nerambursabil, de circa 2 miliarde de euro, a fost deja virată.  

Ordonanța de Urgență reglementează modalitatea și termenele privind schimbul valutar al sumelor aferente pre-finanțării. Astfel, sumele încasate, aferente tranșelor de plată a sprijinului nerambursabil, vor fi schimbate în lei în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare, iar suma rezultată va fi virată într-un cont distinct de disponibil deschis la Trezoreria operativă centrală pe numele Ministerului Finanțelor.   
Disponibilitățile în lei ale contului deschis la Trezoreria operativă centrală pe numele Ministerului Finanțelor sunt purtătoare de dobândă. Dobânda se plătește din bugetul Trezoreriei Statului și se virează în același cont de disponibil.  
 
5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
Guvernul introduce reguli clare privind schimbarea locului de muncă a cetățenilor străini care intră pe piața muncii din România, pentru a proteja activitatea angajatorilor.

Guvernul a răspuns solicitărilor primite din partea mediului de afaceri privind accesul cetățenilor străini pe piața forței de muncă din România și în ședința de astăzi a completat legislația specifică pentru a stabili condițiile în care lucrătorii străini pot ocupa, pe perioada de valabilitate a permisului unic ori a Cărţii albastre a UE, un nou loc de muncă, la un alt angajator decât cel care a care a obținut avizul de angajare.
Comunicatul Ministerului Muncii:

http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/6762-20221028-reguli-schimbare-loc-munca-cetateni-straini
 

6. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

Prin modificarea art. 8 din Ordonanţa nr.19/2002 se creează cadrul legal pentru decontarea de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, a cheltuielilor pentru investițiile la baza materială de reprezentare și protocol.
Concret, cheltuielile pentru  investițiile necesare fondului locativ de protocol și bunuri mobile ale RA-APPS se vor asigura din bugetul SGG, ca și cheltuielile pentru administrarea, funcționarea, conservarea, întreținerea, repararea, instruirea personalului specializat și protejarea bazei materiale destinate activității de reprezentare și protocol.

Investițiile pentru beneficiari precum Senatul, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Curtea Constituțională implică cheltuieli foarte mari și nu mai pot fi suportate din bugetul RA-APPS, în contextul în care este nevoie de măsuri urgente pentru păstrarea integrității și unicității bunurilor aparținând domeniului public al statului destinate asigurării serviciilor publice de interes național și de reprezentare.
 
III. HOTĂRÂRI DE GUVERN


HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 30 iunie 2022 şi la Paris la 8 septembrie 2022 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori"

Actul normativ prevede extinderea cu 11 luni, respectiv până la 31 august 2023, a datei de finalizare a proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”. Măsura este necesară întrucât 4 subproiecte din cele 74 de subproiecte nu au fost finalizate.
Împrumutul de 135,9 milioane euro a fost tras în totalitate. Prelungirea graficului lucrărilor va permite utilizarea totală a sumelor trase din împrumut.  
 
HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Actul normativ prevede unele modificări în ceea ce privește termenele de depunere a cererilor de compensare de către agenții economici, și clarifică unele aspect operaționale legate de schimbul de date dintre Autoritatea Rutieră Română si ANAF.
Astfel, operatorii economici care solicită compensarea pentru perioada 1 octombrie-15 noiembrie, vor putea depune cererile de  compensare în intervalul15-30 noiembrie, și nu până la 1 decembrie, așa cum era prevăzut inițial.    

Actul normativ este necesar întrucât, ca urmare a cererilor de compensare aferente trimestrului II, au fost constatate o serie de dificultăți în procesul de analiză a dosarelor, a schimbului interinstituțional de informații, precum și de respectare a termenelor legale a acestora. Dificultățile au constat atât în interpretarea datelor, cât și în furnizarea propriu-zisă a acestora.  

Valoarea ajutorului acordat, prin aceasta schemă de ajutor de stat, este de 50 bani pe litrul de combustibil, dar nu mai mult de 400.000 euro per întreprindere, echivalent în lei.
 
HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul-public al statului si aprobarea transmiterii, din domeniul public al Statului Român şi administrarea Direcţiei Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi în domeniul public al Municipiului Iaşi, a unui imobil
Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii
Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2022 al Regiei autonome ,,Imprimeria Băncii Naţionale a României", aflată în subordinea Băncii Naţionale a României
Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2022 al Regiei autonome ,,Imprimeria Băncii Naţionale a României", aflată în subordinea Băncii Naţionale a României
Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Noul regulament–cadru  privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice este elaborat în acord cu Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și cu OUG 57/2019 privind Codul administrativ. Se urmăreşte crearea unei similarități între personalul contractual și funcționarii publici, în ceea ce privește organizarea și dezvoltarea carierei acestora.
Sunt reglementate mai multe aspecte, cum ar fi modalitatea de constituire a comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, se introduce posibilitatea de contestare a rezultatului selecţiei dosarelor la concursul de angajare, sunt clarificate incompatibilităţile sau conflictul de interese ale membrilor comisiei de concurs, se introduce responsabilitatea personală individuală a membrilor comisiei faţă de respectarea confidenţialităţii subiectelor propuse. Sunt introduse prevederi privind modalitatea de ocupare a posturilor contractuale în afara organigramei, aferente gestionării și implementării proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile și a celor aferente gestionării și implementării PNRR. Sunt prevăzute și dispoziţii speciale privind desfăşurarea concursului de recrutare în cazul înscrierii persoanelor cu dizabilităţi.

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene

Actul normativ reglementează modalitatea de transfer a drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor care lucrează în instituții ale Uniunii Europene între sistemul de pensii european și sistemele de pensii naționale.

Astfel, funcționarii și agenții români care-și desfășoară activitatea în cadrul instituțiilor Uniunii Europene pot beneficia de transferul drepturilor de pensie din sistemul de pensii european către sistemele de pensii din România (transfer in) sau din sistemul naţional de pensii către schema funcţionarilor publici ai Comunităţilor Europene (transfer out).
Decizia de transfer a drepturilor de pensie acumulate anterior începerii activității în cadrul unei instituții a UE aparține exclusiv funcționarului european.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Planului de reorganizare/restructurare al Societăţii Carfil S.A.
Guvernul a aprobat azi Planul de reorganizare/restructurare al Societății Carfil S.A. Prin acest Plan se vizează atât modernizarea capacităților de producție, eficientizarea economico – financiară a societății și creșterea competitivității în domeniul cercetare – dezvoltare, dar și relocarea liniilor de fabricație din municipiul Brașov în locația de la Hărman, fiind o mutare din interiorul municipiului în proximitatea acestuia, respectiv la 10 km distanță.
Carfil S.A. își desfășoară activitatea în trei locații, respectiv municipiul Brașov și localitățile Hărman și Vlădeni.
În urma reorganizării, societatea va fabrica noi produse militare și sisteme de armament moderne, unele unice pe plan mondial, conform cu standardele NATO, răspunzând solicitărilor din piața internă și externă.
De asemenea, este avută în vedere creșterea numărului de salariați, în special personal cu studii superioare, scăderea vârstei medii și o dezvoltare a capacității de cercetare – dezvoltare.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Companiei Naţionale Romarm S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Drum Transregio Feleac TR 35, Etapa I Centura Metropolitană TR 35 şi Drumuri de Legătură", judeţul Cluj

Prin această hotărâre s-au aprobat indicatorii aferenți obiectivului de investiții menționat mai sus. Valoarea totală a investiției este de 6,974 miliarde lei, din care pentru Faza I sunt alocați 4,941 miliarde lei și pentru Faza II 2,032 miliarde lei.
Realizarea obiectivului de investiții va conduce la scoaterea traficului greu și de tranzit din interiorul municipiului, conectarea drumurilor naționale și locale la autostrada A3 și la obiectivele strategice de interes regional, asigurând: dezvoltarea infrastructurii rutiere de transport; reducerea timpilor de parcurs; reducerea costului accidentelor, precum și reducerea costului pentru prevenirea poluării mediului.
Construcția acestui drum va genera efecte pozitive asupra gradului de ocupare a forței de muncă care se estimează la un număr de 1.360 angajați pentru perioada proiectării și execuției lucrărilor.
Finanțarea obiectivului de investiție se realizează din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional de Transport (POT) 2021-2027 și de le bugetul de stat, prin bugetul Ministerului transporturilor și infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual.
Durata de execuție a obiectivului va fi de 96 luni (48 de luni pentru fiecare fază).
 
HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naţionale "Aeroporturi Bucureşti" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 625/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 625/2020
Executivul a aprobat suplimentarea cu 10.881 lei, pe anul 2022 a sumei aprobată prin HG nr.625/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere aferentă unui număr de 72 de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Drum Expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul I.

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 518/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada Sibiu Piteşti" Secţiunea 4, aflate pe raza localităţilor Tigveni şi Curtea de Argeş din judeţul Argeş
Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Executivul a aprobat rectificarea pe anul 2022 a bugetului de venituri şi cheltuieli a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă, atât în ceea ce privește nivelul veniturilor și cheltuielilor, cât și în ceea ce privește nivelul surselor de finanțare și a cheltuielilor de investiții.
Astfel, nivelul veniturilor totale a crescut cu 14,8 milioane lei (mai mult cu 2,74% față de bugetul inițial pe anul 2022), iar cel al cheltuielilor a crescut cu 14,3 milioane lei ( mai mult cu 1,50% față de bugetul inițial).
Prin această rectificare, cheltuielile de natură salarială vor crește cu 5,94%, de la 247 milioane lei, la 262 milioane lei, față de bugetul inițial.
Societatea își propune achitarea de plăți restante în valoare de 1,883 miliarde lei.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 799/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiţii "Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti", precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 799/2019
Prin acest act normativ, Executivul a aprobat suplimentarea cu suma de 100.792 lei destinată despăgubirii imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național menționat mai sus. Astfel, suma necesară despăgubirilor crește de la 170.478 lei la 271.270 lei.

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori si modernizarea a 139 vagoane de călători"
Actul normativ propune o investiție pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare de transport public de călători, aprobată în cadrul Pilonului I – obiectivul „Componentei C4. Transport sustenabil” din Planul Național de Redresare și Reziliență.
Proiectul vizează modernizarea a 55 locomotive electrice apte pentru viteza de 160 km/h și tractare de trenuri de până la 16 vagoane, 20 locomotive diesel-hidraulice de manevră, 109 vagoane clasă și 30 vagoane speciale (vagoane de dormit, cușetă, restaurant).
Investiția va avea un impact semnificativ asupra calității și siguranței serviciilor de transport feroviar de călători, inclusiv pe rețeaua feroviară publică electrificată, asupra costurilor de operare și beneficiilor economice aferente acestui sector, precum și a îmbunătățirii condițiilor de mediu.
Proiectul de investiții are o valoare totală de 1,037 miliarde lei, fiind finanțat din fonduri externe nerambursabile, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, „Componenta 4 - Transport sustenabil” și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea/ reabilitarea a 47 de staţii de cale ferată din România" - Lot SRCF Bucureşti - Staţiile CF Ploieşti Vest, Sinaia, Buşteni, Târgovişte Sud, Titu, Videle, lucrare de utilitate publică de interes naţional

Prin această hotărâre s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea și reabilitarea a șase stații de cale ferată - Ploiești Vest, Sinaia, Bușteni, Târgoviște Sud, Titu, Videle. Valoarea totală a investițiilor este de 116 milioane lei, fonduri ce provin din fonduri naționale și europene, iar durata de execuție a proiectului este de 20 de luni.

În prezent cele șase stații de cale ferată propuse spre modernizare/reabilitare se găsesc în diverse stadii de degradare.
Principalul obiectiv al lucrărilor îl constituie reabilitarea clădirilor de călători ale stațiilor de cale ferată cu accent pe zonele de acces, pe spațiile destinate serviciilor pentru călători, pe zona comercială, cât și pe elementele de legătură cu liniile de cale ferată, reprezentate de peroane, pasarele, pasaje pietonale, copertine, precum și adaptarea la normele privind persoanele cu dizabilități.

Lucrările de reabilitare și modernizare a stațiilor de cale ferată vor contribui la îmbunătățirea calității serviciilor pentru călători, concomitent cu îmbunătățirea siguranței de exploatare. De asemenea, vor avea un impact pozitiv asupra calității vieții și condițiilor sociale prin crearea de noi locuri de muncă, creșterea numărului de călători, inclusiv a numărului de turiști, precum și atragerea investitorilor străini.
Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului transporturilor și infrastructurii și din veniturile proprii ale Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR-SA”, conform programelor de investiții publice aprobate.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 564/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 535/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea inventarului centralizat al unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Energiei
Guvernul aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a dezmembrării unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Energiei. Acest act normativ reprezintă penultimul act normativ necesar finalizării tranzacției fluxurilor tehnologice pentru procesarea concentratelor tehnice de uraniu dintre Compania Națională a Uraniului, în insolvență, și Societatea Națională Nuclearelectrica.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea vânzării de către statul român, prin Ministerul Energiei, a concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranţă şi consum, constituite în perioada 2009- 2011, aflate în proprietatea privată a statului şi în custodia Companiei Naţionale a Uraniului SA, în insolvenţă, către Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A., precum si a formei si elementelor contractului de vânzare-cumpărare
Prin acest act normativ se creează cadrul legal pentru vânzarea, de către statul român, prin Ministerul Energiei, a concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranță și consum, constituit în perioada 2009-2011, aflat în administrarea Companiei Naționale a Uraniului, în insolvență, către Societatea Națională Nuclearelectrica.   
Aceste stocuri ar urma să fie procesate în vederea obținerii materiei prime necesare producerii combustibilului nuclear utilizat pentru funcționarea Centralei Nuclearelectrica de la Cernavodă.

Comunicatul Ministerului Energiei: https://energie.gov.ro/au-fost-adoptate-doua-hotarari-esentiale-pentru-programul-nuclear-civil-romanesc/

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea deschiderii punctului internaţional de trecere a frontierei de stat şi a biroului vamal de frontieră pe Aeroportul Internaţional ,,Braşov - Ghimbav", precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Executivul a aprobat deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei de stat și a biroului vamal de frontieră pe Aeroportul Internațional ”Brașov-Ghimbav”. Acesta va fi deschis pentru persoane și mărfuri, cu un program permanent atât pentru punctul de trecere a frontierei, cât și pentru biroul vamal de frontieră.

Deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei și a biroului vamal de frontieră va constitui o măsură favorabilă pentru dezvoltarea economiei, pentru promovarea turismului și pentru înlesnirea mobilității bunurilor și persoanelor. De asemenea, prin existența sa, noul aeroport are un impact pozitiv și în domeniul apărării țării și securității naționale, având în vedere locarea și relocarea activităților din zona de interes a Poligonului militar Cincu-Brașov, facilitând instruirea în comun cu alte state membre NATO, dar și cu sprijinul activităților circumscrise misiunilor Forțelor Aeriene, prin extinderea activităților de zbor, prin posibila relocare a antrenamentelor de zbor pentru studenții Academiei Forțelor Aeriene ”Henri Coandă” din Brașov pe noul aeroport.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe
Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe
Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar şi a elementelor de identificare ale unui imobil aflat in domeniul public al statului şi în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova şi trecerea acestuia în domeniul public al oraşului Urlaţi, judeţul Prahova
Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură

Prin acest act normativ se are în vedere consolidarea cadrului legal pentru valorificarea terapeutică a factorilor sanogeni naturali și funcționarea unităților medico-balneare pentru patru localități care dispun de acești factori.
În acest sens, actul normativ completează anexa 1 la HG nr. 1016/2011 privind acordarea statutului de stațiune balneară și balneoclimatică pentru unele localități și areale care dispun e factori naturali de cură, prin adăugarea a patru zone, după cum urmează:
Ø arealul corespunzător satului Lacu Sărat, comuna Chiscani, judeţul Brăila;
Ø arealul balneoclimatic Parc Băi Moineşti, judeţul Bacău;
Ø un areal din orașul Borsec, judeţul Harghita, corespunzător zonei ”Borsecul de Sus”, în suprafață de aprox. 183 ha, partea a teritoriului administrativ, situat la nord de DN 15;
Ø un areal din orașul Tăşnad, judeţul Satu Mare, în suprafață de aprox. 7 ha, situat în zona ștrandului termal.
 
HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş" din domeniul public în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării
Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil cuprins în Anexa nr.30 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Sportului prin Sport Club Municipal Deva şi trecerea acestuia, în domeniul public al municipiului Deva
Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Veţel, judeţul Hunedoara
Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Jilava, judeţul Ilfov
Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Vădeni, judeţul Brăila
Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului de steag al judeţului Mureş
Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Jucu, judeţul Cluj
Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea FUNDAŢIEI MEMORIALUL ÎNCHISOAREA PITEŞTI ca fiind de utilitate publică
Prin acest act normativ se reglementează acordarea statului de utilitate publică pentru Fundația Memorialul Închisoarea Pitești, muzeu privat aflat în interiorul fostului penitenciar Pitești, activ între ani 1941-1977.

Această fundație are ca scop dezvoltarea și menținerea spiritului democratic în conștiința membrilor societății românești în ansamblul său și militează pentru respectarea drepturilor și libertăților omului și pentru cinstirea eroilor care și-au jertfit viața și au avut de suferit, ca deținuți politici expuși experimentului reeducării, în perioada anilor 1949-1952.
 
MEMEORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind garantarea unui împrumut cu caracter preventiv, pe care Fondul de garantare a depozitelor bancare urmează să îl contracteze de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru susţinerea Proiectului privind consolidarea instituţională şi rezistenţa plasei de siguranţă financiară
Memorandumul a fost aprobat.

MEMORANDUM cu tema: Ocuparea unor posturi de experţi în afara organigramei Ministerului Educaţiei şi a instituţiilor publice din subordinea sa, aferente proiectelor finanţate din Fondul Social European (proiecte cu finanţare nerambursabilă), precum şi a posturilor vacante aferente implementării Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)
Memorandumul a fost aprobat.

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea ocupării unor posturi vacante la nivelul Bibliotecii Naţionale a României, instituție din subordinea Ministerului Culturii, prin concurs sau examen, potrivit legii şi cu respectarea prevederilor art.1 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2022 cu privire la reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar
Prin acest memorandum, Executivul a aprobat scoaterea la concurs a unui număr de 15 posturi pentru Biblioteca Națională a României, instituție din subordinea Ministerului Culturii.

Posturile sunt necesare pentru promovarea patrimoniului de carte românească în Europa și în lume. Biblioteca Națională este unica instituție care asigură păstrarea memoriei documentare a României și reprezintă principala sursă documentară pentru cunoașterea culturii naționale.
 
V. NOTE

NOTĂ privind aprobarea transmiterii unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al UAT Bragadiru în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al oraşului Beclean, judeţul Bistriţa Năsăud, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului Beclean în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

NOTĂ cu tema: .Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Judeţean Iaşi, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului, teren şi construcţii, situat în municipiul laşi, str. Codrescu nr. 6, din domeniul public al judeţului Iaşi, în domeniul public al statului în vederea dării acestuia în administrarea Universităţii Naţionale de Arte ,,George Enescu" din laşi, instituţie aflată in coordonarea Ministerului Educaţiei
 
VI. PUNCTE DE VEDERE

PUNCT DE VEDERE cu privire la 12 inițiative legislative

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Activități desfășurate de polițiștii constănțeni, în mai multe școli din Constanța și împrejurimi

08 Feb 2023 313

PMP solicită reabilitarea de urgență a tuturor școlilor și grădinițelor aflate în risc de prăbușire în caz de cutremur

08 Feb 2023 334

LIVE TEXT Farul Constanța, vizită la Școala Gimnazială nr. 7 „Remus Opreanu“, în programul „Învățăm să fim campioni“ (GALERIE FOTO + VIDEO)

08 Feb 2023 743

Școala Gimnazială nr. 37 Constanța Vicecampionul mondial Cristian Tranulea, alături de campionii Under-8 de la „ONSS Fotbal - Cupa Tymbark Junior“ (GALERIE FOTO)

07 Feb 2023 3118

UPDATE Duminică, e ziua de naștere a lui Gheorghe Hagi. „Marinarii“ vor să-i ofere în dar victoria cu Universitatea Craiova

04 Feb 2023 1580

Licitație de aproximativ 300.000 de mii de lei organizată de Primăria comunei Nufăru

02 Feb 2023 616

Tulcea Școala Gimnazială Nalbant va organiza o licitație pentru achiziția echipamentelor medicale anti-COVID

02 Feb 2023 527

Trofeu de preț! A primit autograf de la Hagi pe pantoful de sport și nu s-a mai încălțat cu el (GALERIE FOTO)

02 Feb 2023 1593

Polițiștii au desfășurat activități de prevenire în mai multe școli din Constanța. Despre ce au vorbit cu elevii

02 Feb 2023 500

Hagi, după vizita la Școala Gimnazială nr. 23 „Constantin Brâncoveanu“, cea la care a învățat - „Am o plăcere deosebită să mă întorc de unde am plecat“ (GALERIE FOTO+VIDEO)

02 Feb 2023 8909

LIVE. Momente emoționante Gheorghe Hagi, oaspete de onoare la Școala Gimnazială nr. 23 „Constantin Brâncoveanu“, cea la care a învățat (GALERIE FOTO+VIDEO)

02 Feb 2023 2473

Ziua Școlară a Non-Violenței și a Păcii, marcată la Constanța. Polițiștii au vorbit cu elevii

31 Jan 2023 649

Cristian Tranulea, vicecampion mondial la înot în ape înghețate, invitat de onoare al Școlii Gimnaziale nr. 8 Constanța (GALERIE FOTO)

31 Jan 2023 947

Ziua Internațională a Nonviolenței în Școli, marcată de polițiștii tulceni

31 Jan 2023 564

Asociația Elevilor din Constanța vrea ca anul școlar să înceapă pe 4 septembrie, nu pe 11 septembrie. Ce spune Ariana Dudună, președintele Asociației

31 Jan 2023 871