Primăria Constanța Cine beneficiază de tichete sociale în valoare de 250 lei

Programul Sprijin pentru România!, foto: Facebook/ Marius BudăiÎn conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia, beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic cu o valoare nominală de 250 lei, care se acordă o dată la două luni, pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau asigurarea de mese calde, următoarelor categorii de persoane și familii, denumite beneficiari:

a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

b) persoanele - copii și adulți -, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

c) familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

d) familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

e) familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;

f) persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Potrivit unui comunicat al Primăriei constanța, familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere și familiile monoparentale care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei și care realizează venituri lunarepe membru de familie mai mici sau egale cu 600 lei, precum și persoanele fără adăpost, pot solicita acordarea sprijinului material prevăzut de prezenta ordonanță de urgență,prin depunerea de către reprezentantul familiei a unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere la punctul de lucru al Serviciului sprijin comunitar din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța situat pe strada Duiliu Zamfirescu, nr. 4 ( la Clubul pentru pensionari ), de luni până joi, între orele 8.00 – 16.00 și vineri între orele 8.00 – 13.00.

Persoanele care depun cereri vor prezenta copii după actele de identitate ale membrilor familiei și documente privind starea civilă (certificat de căsătorie, certificat de deces, sentință de divorț ).

Pentru informații suplimentare, puteți suna la numărul de telefon 0341454669.


Persoanele care se încadrează în mai multe categorii beneficiază de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia.

În situația în care familiile prevăzute lalit. c)-e) au un membru de familie ce face parte din categoriile de beneficiari prevăzute la lit. a) sau b), sprijinul material se cumulează.

Sunt exceptate de la acordarea sprijinului material persoanelecare la data acordării sprijinului nu au domiciliul în România sau care nu fac dovada că locuiesc în România, potrivit legii, precum și persoanele care execută pedepse privative de libertate ori beneficiază de servicii sociale în regim rezidențial, publice sau private.

Prin venituri, în cazul persoanelor prevăzute la lit. a)-d), se înţeleg:

a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii;

b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii;

c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale;

d) venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

e) indemnizaţia de acomodare acordată în baza Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) indemnizaţia pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

g) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67 dinLegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

h) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite conform art. 70 dinLegea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

i) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

j) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

k) venituri din investiţii, definite conform art. 91 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

l) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

m) venituri din premii şi jocuri de noroc, definite la art. 108 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

n) venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

În vederea verificării de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin instituţiile din subordinea/autoritatea acestuia, a încadrării nivelului veniturilor beneficiarilor în limita de venituri lunare şi pe baza listelor transmise de acestea referitoare la persoanele fizice potenţiale beneficiare ale sprijinului material acordat sub forma tichetului social, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală determină nivelul venitului lunar realizat, atât din România, cât şi din străinătate.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

A început distribuirea voucherelor din programul pentru creșterea natalității. Câte dosare au fost aprobate

17 Jan 2023 568

Rabla pentru Electrocasnice 2022. Ce vouchere se acordă și când se desfășoară prima etapă

04 Dec 2022 812

Proiect Rabla Becurilor. Ce valoare va avea voucherul

04 Oct 2022 822

Vouchere sociale 2022, anunţ de ultimă oră. Cum sunt împărțite voucherele sociale în județul Constanța

13 Jul 2022 2535

AFM a publicat lista magazinelor în care pot fi utilizate voucherele din etapa a doua a programului Rabla pentru electrocasnice

05 Jul 2022 830

Până când pot fi folosite voucherele de vacanţă emise în anii trecuți. ANAT face precizări

22 Jun 2022 830

Primele carduri pentru voucherele sociale în valoare de 250 lei au fost distribuite, începând de vineri

11 Jun 2022 1021

Poşta Română a început distribuirea voucherelor sociale în cadrul programului ”Sprijin pentru România”. Ce valoare au acestea

10 Jun 2022 1318

Taberele copiilor pot fi plătite cu voucherele de vacanță ale părinților

08 Jun 2022 920

Rabla pentru electrocasnice revine în iunie! Care este calendarul și ce valoare au voucherele

31 May 2022 1276

Premierul Nicolae Ciucă „Trei milioane de persoane vor beneficia de vouchere sociale o dată la două luni“ (VIDEO)

09 May 2022 1031

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu Populaţia vulnerabilă va primi voucherele de 50 de euro începând cu 1 iunie

09 May 2022 811

Ministrul Daniel Cadariu Pentru anul 2022 în turism ar putea ajunge un capital între 300 şi 500 milioane euro, după introducerea voucherelor de vacanţă“

24 Feb 2022 1227

Vești bune pentru cei care s-au imunizat împotriva Covid 19 la Constanța! Cine poate ridica tichetele de vaccinare

21 Feb 2022 1593

Primăria Constanța Se reia distribuirea tichetelor valorice pentru persoanele cu vaccinare completă

16 Feb 2022 8343