Actualitate

Primăria Constanţa vrea să reactualizeze planurile urbanistice zonale pentru trei zone din oraş Este vizată şi reglementarea urbanistică în urma unui proces pierdut de municipalitate

Primăria Constanţa a publicat anunţul184704/4.05.2018 privind achiziţia de servicii de proiectare în vederea elaborării şi întocmirii documentaţiei de urbanism PUZ în municipiul Constanţa.

Obiectivul de investiţii „Elaborare documentaţie de urbanism PUZ (plan urbanistic zonal)“ are următoarele obiective generale: uniformizarea abordării urbanistice prin corelarea prevederilor PUG cu documentaţiile de urbanism aprobate anterior pentru terenuri situate în zona de studiu; stabilirea reglementarilor urbanistice pentru terenurile proprietate private ale persoanelor fizice şi juridice situate în zona de studiu, în vederea punerii în aplicare a dispozitivului sentinţei civile nr. 2273/CA/21.06.2012 (pentru lotul 2), actualizarea reglementărilor urbanistice în acord cu situaţia juridică a terenurilor; îmbunătăţirea imaginii urbane prin creşterea calităţii spaţiilor verzi amenajate compact, a calităţii spaţiilor publice; ameliorarea aspectului arhitectural al construcţiilor şi protejarea locuinţelor situate la parterul imobilelor cu spaţii verzi de aliniament; detalierea noţiunii de echipament public; reglementarea zonelor ce asigură dotările de proximitate aflate în cadrul unităţilor teritoriale de referinţă; reglementarea prospectelor stradale pentru fiecare arteră studiată; actualizarea reglementarilor urbanistice în acord cu situaţia juridică a terenurilor; regenerarea urbană a zonei studiate; fluidizarea traficului şi îmbunătăţirea accesibilităţii privind mobilitatea populaţiei în cadrul municipiului Constanţa; aplicarea principiilor dezvoltării durabile privind incluziunea socială, demografia şi migraţia. 

Obiectivele strategice generale enumerate mai sus vor fi coroborate cu programele finanţate din fonduri europene derulate de municipalitate, dintre care amintim avizarea şi implementarea Planului de mobilitate urbană durabilă la nivelul municipiului Constanţa, se mai precizează în anunţ. 

Serviciile de proiectare în vederea elaborării şi întocmirii documentaţiei de urbanism PUZ sunt defalcate pe două loturi, după cum urmează:
- lotul 1 - elaborare documentaţie de urbanism PUZ „Poarta 6 - Faleză Sud“- 105 ha
- lotul 2 - elaborare documentaţie de urbanism PUZ „Avantech Cont“.
 
Amplasamentul are o suprafaţă de 7 ha (în apropierea intersecţiei dintre bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, strada Suceava şi aleea Capidava) şi vine să pună planul zonei în acord cu situaţia juridică a terenurilor rezultată în urma unui proces pierdut de municipalitate. Mai exact, în dosarul 5046/118/2015, Tribunalul Constanţa a decis: soluţia pe scurt - admite în parte cererea promovată de reclamanta SC Avantech Cont SA, în contradictoriu cu pârâţii Primarul Municipiului Constanţa şi Consiliul Local Constanţa. Obligă pârâţii Primarul Municipiului Constanţa şi Consiliul Local Constanţa la plata către reclamanta SC Avantech Cont SA a sumei de 25.000 de lei reprezentând penalităţi pentru executarea cu întârziere a obligaţiilor stabilite în sarcina pârâţilor prin sentinţa civilă nr. 2273/CA/21.06.2012, pronunţată de către Tribunalul Constanţa în cadrul dosarului nr. 14385/118/2011. Sentinţa a fost pronunţată pe 24.05.2016.
 

Avantech Cont SA, în datele Registrului Comerţului 

 
Potrivit Registrului Comerţului, Avantech Cont SA a fost înfiinţată în anul 2002 şi are sediul social în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris, de 7.100.000 de lei, integral vărsat, este compus din 284 de acţiuni la purtător. Valoarea unei acţiuni este de 25.000 de lei. Acţionari în Avantech Cont SA sunt Stere Şapera, născut pe 12.08.1949, în Sinoie, Constanţa, cu 237 de acţiuni, 83,450704% din capitalul social, şi Cherana Sanchi, născută pe 21.07.1962, în Mihail Kogălniceanu, Tulcea, cu 47 de acţiuni, 16,5492957746% din capitalul social. Hristian Şapera este administratorul firmei, care se ocupă de închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. În anul 2016, firma a înregistrat o cifră de afaceri de 93.719 lei şi un profit de 77.217 lei. 
 

Povestea Avantech Cont SA 

 
În baza cererii nr. 8995 din data de 17.06.2002 şi a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului al Judeţului Constanţa a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii Avantech Cont SRL. Fondatorii firmei sunt Liliana Şerban şi Camelia Grigorescu. Ulterior, în anul 2007, Enache Dardac, asociat unic în cadrul Avantech Cont SRL, a hotărât cooptarea ca asociat în societate a Zoiţei Dardac, majorarea capitalului social al societăţii cu aport în natură reprezentat printr-un teren deţinut în coproprietate de Enache Dardac şi Zoiţa Dardac, în suprafaţă de 350 mp, dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1125/19.10.2005 la Biroul notarului public Cătălina-Elena Vonica, amplasat în Constanţa, strada Suceava nr. 12A, număr cadastral 13.229, şi înscris în Cartea Funciară la nr. 50.426, în valoare totală de 650.000 de lei, echivalentul a 65.000 de părţi sociale.
 
Aportul la majorarea capitalului este în părţi egale, respectiv câte 32.500 de părţi sociale în valoare de 325.000 de lei fiecare asociat. Ca urmare a majorării, capitalul social total al societăţii este de 650.200 de lei şi este compus din: 200 de lei aport în numerar, integral vărsat, şi 650.000 de lei valoare aport în natură constând într-un teren intravilan, în suprafaţă de 350 m2, situat în Constanţa, intersecţia strada Suceava cu bulevardul Al. Lăpuşneanu, zona bloc T8 - U1 Tomis Nord, număr cadastral 13.229, înscris în Cartea Funciară la nr. 50.426.
Capitalul social se divide în 65.020 de părţi sociale cu valoarea nominală de 10 lei.
 
Aportul asociaţilor la capitalul social şi atribuirea părţilor sociale: Enache Dardac - 325.200 de lei, din care 200 de lei numerar şi 325.000 de lei în natură, divizat în 32.520 de părţi sociale, reprezentând 50,0154% din capitalul social; Zoiţa Dardac - 325.000 de lei în natură, divizat în 32.500 de părţi sociale, reprezentând 49,9846% din capitalul social.

În anul 2009, asociatul unic Stere Şapera a hotărât majorarea capitalului social cu 70.000 de lei, reprezentând 7.000 de părţi sociale aport în numerar. Capitalul social total este de 720.200 de lei, divizat în 72.020 de părţi sociale cu valoarea nominală de 10 lei, toate proprietate a asociatului unic, şi este compus din: 70.200 de lei aport în numerar, integral vărsat, şi 650.000 de lei valoare aport în natură constând într-un teren intravilan, în suprafaţă de 350 mp, situat în Constanţa, strada Suceava nr. 12A, număr cadastral 13.229 şi înscris în Cartea Funciară sub B.2 cu nr. 50.426/Constanţa.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 2011, au fost luate următoarele decizii: majorarea capitalului social cu 15.170 de lei, aport în numerar al acţionarului Stere Şapera, şi atribuirea acestuia a 1.517 acţiuni noi, cu valoarea nominală de 10 lei; s-a luat act de vânzarea a 403 acţiuni în valoare de 4.030 de lei de către Cherana Sanchi către acţionarul Stere Şapera, vânzare făcută la valoarea nominală a acţiunilor.
 
Ca urmare a modificărilor, capitalul social total al societăţii este de 7.100.000 de lei. Acesta este compus din 85.370 de lei, aport în numerar, 7.014.630 de lei, valoare aport în natură. Aportul acţionarilor fondatori la capitalul social este: Stere Şapera - 5.925.000 de lei (din care 5.839.630 de lei, aport în natură) şi Cherana Sanchi - 1.175.000 de lei, aport în natură. Prin urmare, capitalul social este reprezentat prin 710.000 de acţiuni. Acţiunile sunt deţinute de acţionari după cum urmează: Stere Şapera - 592.500 de acţiuni şi Cherana Sanchi - 117.500 de acţiuni.

Nu în ultimul rând, s-au mai luat deciziile de schimbare a valorii nominale a acţiunilor, de la 10 lei la 25.000 de lei, şi de emitere a 284 de acţiuni cu valoarea nominală de 25.000 de lei, în locul acţiunilor cu valoarea nominală de 10 lei, a căror emitere nu s-a făcut până la data Adunării. Ca urmare, valoarea nominală a unei acţiuni este de 25.000 de lei. Capitalul social este reprezentat prin 284 de acţiuni. Acţiunile sunt deţinute de acţionari după cum urmează: Stere Şapera - 237 de acţiuni, numerotate de la nr. 001 la nr. 237 şi reprezentând 83,450704% din capital, şi Cherana Sanchi - 47 de acţiuni, numerotate de la nr. 238 la nr. 284 şi reprezentând 16,549296% din capital.
 
Cel de-al treilea lot prevede elaborarea documentaţiei de urbanism PUZ „Regenerare urbană, zona Balada“ - 13,2 ha. Amplasamentul este delimitat de şoseaua Mangaliei, Portul comercial Constanţa şi şoseaua Portului Constanţa. Valoarea estimată fără TVA a achiziţiei este de 227.055 de lei.
 
Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante sunt: Decebal Făgădău, Babu Dumitru, Răsăuţeanu Costin Ioan, Enache Marcela, Pînzariu Irina Roxana, Dinescu Fulvia, Liuţă Mihaela, Voicu Iuliana, Vecerdea Simona, Bobeş Laura, Merlă Viorica Ani, Stan Mihaela, Popescu Carmina Ionela, Niculae-Stângă Noni Adrian, Volcinschi Radu, Gherasim Sorina, Florescu Nicoleta, Balaban Mihai, Iordache Rareş George, Georgescu Raluca Florenţa, Bică Alexandru Ștefan, Pătruţoiu Mihaela Maria, Paiu Elena, Coman Gheorghe, Gavriz Elena, Itoafă Cristina Laurenţia, Văduva Ionuţ, Morcov Manolache Dragoş, Vânturache Radu Mihai, Constantin Nicoleta, Giman Iuliu Valeriu, Nanu Daniela, Molagean Neida, Turtoi Mirela, Căruntu Eugen, Dragomir Mariana Cristina, Țăranu Alexandru, Mocanu Florin, Frigioiu Marcela, Gheorghe Georgeta, Dobre Oana, Petcu Lenuţa, Dudaş Camelia, Hagi Monica, Stănişor Carmen, Popescu Mihaela, Vârlan Dorel, Dogaru Tudorel, Encică Drăguţ, Bratu Daniel, Baltag Dan, Dumitru Ionuţ, Petcu Mugurel Leonard, Untaru Adrian Constantin, Tudose Florin, Toader Şerban, Todireanu Cătălin Demetriad, Zelca Hristian Ionuţ, Stamat Adriana, Dancu Antuanela, Toma Cristina, Gorpin Petrescu Loredana Sorina, Crăciun Ana Rodica, Dudaş Dezideriu, Andrei Mihaela, Andreiaş Cristian Marius, Arghirescu Adriana, Avătavului Costin-Valeriu, Cantaragiu Secil-Givan, Câmpeanu Adriana Teodora, Cojoc Marioara, Constantin Victor, Dede Perodin, Florea Răzvan Ionuţ, Marin Aurelian Marius, Nicolae Irinela, Papuc Cătălin Florin, Patrichi Teodor, Pîrvulescu Gabriel Valentin, Popescu George Andrei, Solomon Ioan, Mihăilescu Cristian, Trandafir Raluca Andreea, Văsii Cristina Andreea, Tincu Cristian, Zabara Alexandru, Merdinian Liviu, Rezeanu Romeo Caius şi Călimente Horia Marius.

Termenul-limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 8.06.2018. Termenul-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 11.06.2018, ora 16.00.
 

Citeşte şi:

Firme cu acţiuni la purtător din judeţul Constanţa :
Azi, şase societăţi - Aqua Invest, Argenta Instalaţii, Argenta, Avantech Cont, Black Waters şi Prodexport Logistics (episodul III)


 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

S-a declarat recurs în procesul în care Prefectura Constanța vrea anularea unui PUZ inițiat de tulcenii de la Cambela Prod (document)

13 Jun 2019 1731

PUZ pentru reglementarea unor parcele în comuna Agigea. Investitorul a depus proiectul la Agenția de Mediu

11 Jun 2019 667

Constănţeanul supărat Un grup de locuitori din cartierul Palazu Mare solicită autorităţilor să respecte PUZ-ul zonei aprobat în 2011 şi să nu autorizeze un bloc în mijlocul unui cartier de case (documente)

11 Jun 2019 3233

A fost solicitat aviz de mediu Dmyth Art SRL cere introducerea în intravilan şi reglementarea unui teren. Detalii

10 Jun 2019 642

Constănţenii sunt aşteptaţi să participe la o dezbatere publică pentru PUZ-urile plajelor litorale

09 Jun 2019 1538

Blocuri de 11 etaje pe bulevardul Mamaia. Cine este investitorul (document)

07 Jun 2019 499

Senatoarea USR de Constanța Ramona Dinu îi cere vicepremierului Suciu să intervină pentru stoparea dezastrului urbanistic din „Zona litoral Mamaia Nord - Năvodari“

07 Jun 2019 729

PUZ iniţiat de Carla Col Imob SRL pentru un teren situat în zona industrială - IMUM din Medgidia (document)

07 Jun 2019 651

PUZ-ul iniţiat de Dinamic Trading Star SRL, în atenţia APM Constanţa (document)

06 Jun 2019 652

PUZ-ul iniţiat de Dumitru Pufleanu pentru un teren situat pe strada Pescarilor din Constanţa, pe ordinea de zi a Comisiei de Urbanism (document)

06 Jun 2019 1033

Un nou cartier rezidențial verde, în municipiul Constanța. Isaran Green a solicitat acordul de consultare publică a PUZ-ului (document)

05 Jun 2019 1095

Firma Elemo, inițiatoarea unui PUZ pentru teritoriul din zona Vârful cu Dor - Sere Constanța (document)

04 Jun 2019 680

Firmele care construiesc incubatorul de afaceri de pe strada Celulozei vor întocmi PUZ-ul pentru modernizarea marilor bulevarde din municipiul Constanţa. Unul dintre asociaţi, fost şef la Mediu (document)

04 Jun 2019 1037

Dacor-Plast SRL a solicitat acord de consultare publică a PUZ-ului pentru un teren. Vezi în ce zonă este situat! (document)

03 Jun 2019 609

Supermarket Penny în comuna Cumpăna. Investitorul a depus proiectul la APM Constanţa

27 May 2019 782