Actualitate

Proiect de 592 de milioane de euro Bani europeni, în beneficiul cetăţenilor. RAJA execută ample lucrări de îmbunătăţire a infrastructurii de apă şi canalizare (galerie foto)

„RAJA Constanţa va implementa un proiect de 592 milioane de euro“, a anunţat, ieri, în contextul unei conferinţe de presa, Aurel Presură, directorul SC RAJA SA Constanţa.
 
Proiectul de Sprijin pentru Pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în Aria de Operare, în perioada 2014-2020, a fost prezentat, ieri, de RAJA Constanţa. La eveniment au fost prezenţi directorul general interimar al RAJA SA Constanţa, Aurel Presură, primarul municipiului Constanţa, Decebal Făgădău, preşedintele CJC, Horia Ţuţuianu, primarul oraşului Murfatlar, Valentin Saghiu, reprezentanţi ai primăriilor Mangalia şi Cernavodă.
 
Aurel Presură a prezentat proiectele de succes implementate de SC RAJA SA cu fonduri europene. „În perioada 1998-2016, RAJA SA Constanţa a reuşit să implementeze patru mari proiecte cu finanţare europeană, cu o valoare totală de aproximativ 400 de milioane de euro. Vorbim despre reabilitarea reţelei de alimentaţie cu apă în judeţul Constanţa, reabilitarea staţiei de pompare Călăraşi, a staţiei de tratare şi a rezervoarelor de înmagazinare, reabilitarea reţelei de canalizare în judeţul Constanţa şi a staţiei de epurare Constanţa Sud, reabilitarea liniei nămolului din cadrul staţiei de epurare Constanţa Nord, conducte de descărcare în mare aferente staţiilor de epurare Constanţa Nord şi Eforie Sud, reabilitarea staţiilor de pompare ape uzate şi a reţelei de canalizare în Constanţa, extinderea staţiei de epurare Eforie Sud. În cadrul POS Mediu au fost implementare cinci mari proiecte: reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare Constanţa - Ialomiţa, reabilitarea staţiei de epurare ape uzate Eforie Sud, extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru regiunea Constanţa - Ilfov; canalizare menajeră în comuna Valu lui Traian, etapa a III; executarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa - Ialomiţa. Investiţiile au vizat 25 de unităţi administrativ-teritoriale din trei judeţe, Constanţa, Ialomiţa şi Ilfov, şi au constat în 345 km reţele de apă, 471 km reţea de canalizare, 81 de staţii de pompare şi 14 staţii de epurare“, a reamintit Aurel Presură, directorul general interimar al SC RAJA SA Constanţa. 

85 de localităţi, cuprinse în noul proiect  

În prezent, RAJA SA pregăteşte un amplu proiect în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare, care are drept scop conformarea la directivele europene privind calitatea apei destinate consumului uman şi epurarea apelor uzate orăşeneşti. Proiectul vizează 85 de localităţi din aria de operare a companiei RAJA SA, ce include 687 km de reţele de apă, 576 km reţele de canalizare, 48 de staţii de tratare a apei, 43 de rezervoare, 46 de staţii de pompare apă potabilă, şase staţii de epurare, o staţie de valorificare a nămolului.
 
„Cu o valoare estimată la 592 de milioane de euro, acesta va fi de departe cel mai amplu proiect de infrastructură de apă şi canalizare promovat în România şi unul dintre cele mai mari la nivel european. Până la această dată, au fost realizate studiile de teren necesare, au fost obţinute avize şi acorduri şi a fost elaborat studiul de fezabilitate. Dezvoltarea aplicaţiei de finanţare se află într-un stadiu avansat, fiind estimată finalizarea acesteia până la sfârşitul anului 2017. Astfel, odată cu punerea la dispoziţie de către UAT a amplasamentelor necesare investiţiilor, se întrunesc condiţiile ca acest proiect, de importanţă naţională şi europeană, să poată demara în prima parte a anului 2018. Vrem să fim cel mai mare operator din zona de est a Europei“, a anunţat Aurel Presură.
 
Primarul municipiului Constanţa, Decebal Făgădău, a ţinut să precizeze că acest proiect este unul ambiţios, important pentru viaţa cetăţenilor. „Mă uit cu încredere la ceea ce v-aţi propus să faceţi. Vă asigur de tot sprijinul meu“, le-a spus reprezentanţilor RAJA SA Decebal Făgădău. La rândul său, preşedintele CJC, Horia Ţuţuianu, a transmis primarilor să acorde sprijinul necesar companiei RAJA în vederea implementării acestui proiect ambiţios.
 
„RAJA demarează unul dintre cele mai ample şi mai îndrăzneţe proiecte promovate vreodată în ţara noastră şi unul dintre cele mai mari la nivel european. Prin acest proiect, de aproximativ 592 de milioane de euro, va fi modernizată toata infrastructura judeţului Constanţa. Astfel, patrimoniul judeţului, din punctul de vedere al reţelelor de alimentare cu apă, creşte şi se modernizează. Mă bucur că avem în RAJA un partener strategic şi, împreună, vom dezvolta sistemul de apă şi canalizare în tot judeţul Constanţa, astfel încât, în cel mai scurt timp, să nu mai existe nici o localitate neracordată la reţea. Felicit conducerea RAJA SA pentru proiectele pe care le-a implementat cu succes“, a punctat Horia Ţuţiuanu. 

Pe primul loc la accesarea fondurilor europene 

SC RAJA SA se află pe primul loc la accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de canalizare în aria de operare, deservind 153 de localităţi de pe raza a opt judeţe. Printre proiectele aflate în derulare se află Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), care continuă politica de regionalizare în sector, demarată prin programele anterioare şi consolidată prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, prin implementarea proiectelor începute în perioada 2007-2013, a căror finalizare se va realiza prin dezvoltarea de noi proiecte pentru conformarea cu prevederile directivelor în ceea ce priveşte colectarea şi epurarea apelor uzate urbane în aglomerările cu peste 2.000 de locuitori, cele cu peste 10.000 de locuitori fiind prioritare.
 
Printre proiectele iniţiate, finanţate din Fondul de Coeziune se află „Fazarea Proiectului - Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea Constanţa - Ialomiţa“, proiect pentru care societatea constănţeană a obţinut peste 17 milioane de lei.
 
Proiectul este finanţat în cadrul POIM - Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, având ca obiectiv specific creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei.
 
În cadrul proiectului amintit, sunt finanţate două contracte de lucrări (CL), respectiv CL 1 (25) - Reabilitare şi extindere colectoare Zona Centru (colectoare mari şi reţea menajeră) - localitatea Constanţa, etapa a doua şi CL 2 (33): Staţie de tratare Palas - Reabilitare linie nouă staţie de tratare, localitatea Constanţa, etapa a doua.
 
Contractul de reabilitare şi extindere a colectorului situat pe b-dul Aurel Vlaicu are ca principale obiective îmbunătăţirea funcţionării sistemului de colectare a apelor menajere, mărirea confortului beneficiarilor acestor utilităţi şi eficientizarea activităţii sectorului de exploatare şi întreţinere. Pentru îndeplinirea acestor obiective, este necesară înlocuirea colectorului de ape uzate (aferent acestui contract, tronsonul Pod IPMC - str. Cumpenei).
 
Actualul colector a fost montat în jurul anului 1970 şi are o eficienţă scăzută din cauza gradului avansat de uzură: zone de colector prăbuşit, lipsa calotei superioare, caverne în pereţii laterali, dar şi în radier, zone de colmatare de peste 40%, înclinări ale întregii secţiuni, precum şi diverse blocaje. Încercarea de a-l reabilita s-a lovit de imposibilitatea aplicării unei metode facile atât din cauza degradării majore a ovoidului, cât şi din cauza adâncimii de la 5,40 m la 9,30 m, ceea ce limitează posibilităţile de intervenţie. După efectuarea studiilor de impact, soluţia furnizată a fost de reamplasare pe banda 1 de circulaţie a tronsonului amintit la o distanţă de 1,5 - 2 m de la axul conductei la bordură şi umplerea cu beton a ovoidului existent cu dimensiunile de 900/1350 mm.
 
Referitor la lucrările contractate, acestea se vor executa prin microtunelling la aceleaşi adâncimi, iar noua conductă din beton armat cu diametrul interior de 800 mm şi 1060 mm diametrul exterior, se va monta printr-o operaţiune ciclică de introducere succesivă a tuburilor în lungime de 3 m din camera de lansare în camera de primire. Pe toată lungimea lui de 670 m se vor executa 3 gropi de lansare şi 3 gropi de primire cu dimensiuni minime de 7 m x 5 m, respectiv 5 m x 4 m. Aceste gropi vor fi sprijinite cu palplanşe şi, după finalizarea tronsonului deservit, se vor închide după execuţia a 6 cămine de vizitare aferente fiecărei excavaţii. În completarea acestor 6 cămine se vor mai executa încă 8, care vor permite o bună exploatare ulterioară a acestui colector.
 
Pe tot traseul, colectorul va prelua toate racordurile existente în prezent în ovoidul vechi. În aval se va închide în camera de joncţiune amplasată la limita intersecţiei bulevardului Aurel Vlaicu cu strada Cumpenei în dreptul staţiei OMV. Lucrările se vor derula respectând toate condiţiile de calitate şi siguranţă atât pietonală cât şi de trafic.
 
Cel de-al doilea contract din cadrul Proiectului vizează retehnologizarea Staţiei de Tratare Palas şi punerea în funcţiune a staţiei pe noul flux tehnologic, astfel încât să se poată furniza către populaţie apă potabilă de calitate conform Legii nr. 458/2002, la debite care să acopere pe cele tratate în prezent şi să permită extinderi viitoare ale consumului, în conformitate cu ponderea acordată surselor de suprafaţă în sistemele de distribuţie a apei potabile în judeţul Constanţa.
 
La finalizarea lucrărilor se asigură condiţiile pentru respectarea normelor naţionale şi europene în domeniul alimentării cu apă (Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, completată şi modificată prin Legea nr. 311/2004 în conformitate cu prevederile Directivei 98/83/EEC privind calitatea apei destinate consumului uman); creşterea gradului de asigurare a locuitorilor cu servicii de alimentare cu apă potabilă; creşterea calităţii vieţii în cadrul comunităţii prin crearea unui cadru favorabil sănătăţii populaţiei; diminuarea discrepanţelor existente între România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene.
 
În cadrul complexului Palas se tratează debitul captat din sursa de suprafaţă Galeşu (Canalul Dunăre - Marea Neagră ) şi se înmagazinează apa captată din sursele subterane Cişmea I, Cişmea II şi Valu lui Traian. Volumul de apă înmagazinat în cadrul complexului este pompat în reţeaua de distribuţie a municipiului Constanţa, a oraşului Năvodari, precum şi în sistemul de alimentare cu apă a litoralului - staţiunea Mamaia. Capacitatea staţiei de tratare este 4000m3/h (-1110 l/s).
 
Efectele scontate în urma implementării investiţiei sunt: îmbunătăţirea calităţii apei prin introducerea de tehnologii noi în schema tehnologică de tratare a apei - aceasta va fi conform normelor şi legislaţiei în vigoare; reducerea pierderilor de apă, prin recircularea apei rezultate la spălarea filtrelor, după decantarea prealabilă; asigurarea alimentarii cu apă potabilă în parametrii optimi de presiune a tuturor cetăţenilor din municipiul Constanţa, oraşul Năvodari şi staţiunea Mamaia.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Avarii RAJA la Constanța și Agigea. Mai mulți abonați au rămas fără apă. Ce zone sunt afectate

16 Jul 2018 403

Atenție, se oprește apa potabilă pe un bulevard mare din Constanța!

09 Jul 2018 987

Constanța. Zeci de solicitări către SC RAJA SA din cauza inundațiilor. În ce zone au acționat echipele de intervenție

05 Jul 2018 2297

RAJA a finalizat proiectul! Investiţie de peste 337 de milioane de euro prin Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS - Mediu) - galerie foto

29 Jun 2018 1106

Investiții de milioane de lei, realizate de SC RAJA SA. La standarde europene

25 Jun 2018 442

Avarie RAJA la Penineaga. Sunt afectați de lipsa apei mai mulți abonați. Când se va relua furnizarea apei

22 Jun 2018 439

Avarie RAJA pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din Constanţa!

22 Jun 2018 475

Două avarii ale Electrocentrale Constanța (CET Palas) și RAJA au lăsat mai mulți locuitori din Constanța fără apă caldă. Ce zone sunt afectate

12 Jun 2018 1483

O avarie afectează furnizarea apei calde către mai mulți abonați din Constanța. Ce zonă este vizată

09 Jun 2018 969

Avarie RAJA în Constanţa. Ce străzi sunt afectate de lipsa apei potabile

06 Jun 2018 921

Atenție, se oprește apa între Eforie Nord și Eforie Sud!

05 Jun 2018 656

Avarie RAJA între Eforie Nord şi Eforie Sud! Ce abonaţi sunt afectaţi de lipsa apei potabile

05 Jun 2018 291

Ce probleme a creat ploaia la Constanţa. Cu ce forţe a intervenit RAJA

04 Jun 2018 542

Trafic îngreunat pe bulevardul Tomis din Constanţa!

29 May 2018 442

Anunț RAJA Constanța. Presiune scăzută a apei în unele zone ale municipiului Constanța

17 May 2018 1007

RAJA Constanţa, la Forumul Regional EXPOAPA 2018 Directorul Felix Stroe - „Modernizarea sectorului de apă înseamnă condiţii mai bune de viaţă şi de mediu“ (galerie foto)

15 May 2018 1362

RAJA Constanța, la Forumul Regional al Apei Dunăre-Europa de Est, EXPOAPA 2018 (galerie foto)

14 May 2018 986

Avarie RAJA în Constanța. Ce zone sunt afectate

04 May 2018 396

Constanța. Anunț important de la RAJA. Se întrerupe apa pentru efectuarea unor lucrări. Ce zonă este vizată

27 Apr 2018 712

Despre activităţile companiei şi programele de investiţii derulate Directorul Felix Stroe - „RAJA SA este văzută ca un jucător puternic în sectorul de apă“

26 Apr 2018 1189

Două avarii ale Electrocentrale Constanța (CET Palas) și RAJA au lăsat mai mulți locuitori din Constanța fără apă caldă și căldură. Ce zone sunt afectate

19 Apr 2018 1962

Avarie RAJA în municipiul Constanța. Locuitorii din mai multe zone au rămas fără apă la robinete

19 Apr 2018 719

Trafic restricționat pe strada Cuza Vodă din Constanța. Măsura luată din cauza unei avarii RAJA

13 Apr 2018 618

Atenție șoferi. Se lucrează pe bulevardul Aurel Vlaicu. Ce zonă este vizată. Traficul este îngreunat din cauza lucrărilor

13 Apr 2018 1009

Energia termică întreruptă din cauza unei avarii RAJA. Ce zone sunt afectate

19 Mar 2018 1970

O avarie a RAJA afectează furnizarea agentului termic către abonații RADET Constanța. Ce punct termic este afectat

16 Mar 2018 1803

Lucrări ale RAJA pe strada Tulcei din Constanța. A fost sistată furnizarea apei potabile

16 Mar 2018 433

Avarie RAJA la Constanța. Sunt afectați abonații din Cartierul Poarta 6

13 Mar 2018 565

RADET Constanța. Mai mulți abonați din Constanța au rămas fără apă caldă și căldură. Ce zone sunt afectate

12 Mar 2018 1774

Anunț RAJA Marți se oprește apa în zona Campus din Constanța

11 Mar 2018 439

Lucrări RAJA la Constanţa. Locuitorii din zona Campus - Universitatea Ovidius nu vor avea apă la robinete

09 Mar 2018 378

RADET Constanţa. Mai mulţi abonaţi afectaţi de lipsa energiei termice

08 Mar 2018 1717

Avarie RAJA în Constanţa. Ce abonaţi sunt afectaţi de lipsa apei

05 Mar 2018 721

Avarie RAJA la Cernavodă!

02 Mar 2018 520

RAJA Constanța. Mai mulți abonați din municipiul Constanța vor avea apă potabilă cu presiune scăzută

26 Feb 2018 629

Anunţ important de la RAJA. Mai multe zone din Constanța vor rămâne săptămâna viitoare fără apă

18 Feb 2018 899

Mai multe zone din Constanța vor rămâne săptămâna viitoare fără apă. Măsura luată pentru efectuarea unor lucări RAJA

16 Feb 2018 654

RAJA Constanța A revenit apa în localitatea Cumpăna

11 Feb 2018 390

Anunț RAJA Stația de pompare din municipiul Constanța a fost repornită

11 Feb 2018 482

Din cauza fluctuațiilor de tenisune, mai mulți abonați din Constanța au rămas fără apă. Ce spune RAJA SA

11 Feb 2018 421

Avarie RAJA în Medgidia. Ce abonaţi sunt afectaţi de lipsa apei potabile

09 Feb 2018 744

Avarie RAJA în Constanţa. Mai multe străzi sunt afectate de lipsa apei potabile

05 Feb 2018 690

RADET Constanța. Abonații din zona Faleză Nord din Constanța nu au apă caldă și căldură

01 Feb 2018 1666

Avarie RAJA la Constanța. Sunt afectați abonații din cartierul CET

29 Jan 2018 750

Anunț important de la RATC Constanța. Se modifică traseul autobuzului 3 din cauz aunor lucări

27 Jan 2018 1165

RADET Constanța. Locuitorii din zona Hotel BTT din Constanța nu au apă caldă și căldură

23 Jan 2018 1369

RAJA SA a activat Comandamentul pentru Situaţii de Urgenţă. Echipele de intervenţie, la datorie

22 Jan 2018 1142

RAJA a activat Comandamentul pentru Situații de Urgență

21 Jan 2018 629

RAJA Constanța. Ce localități sunt afectate de lipsa apei potabile

18 Jan 2018 425

Fluctuații și căderi de tensiune în municipiul Constanța. 30 de localități fără apă potabilă. Situația RAJA la această oră în județ

18 Jan 2018 726