Proiect Familiile sărace vor primi produse alimentare și de igienă. Ce prevede Ministerul Fondurilor Europene (document)


Ministerul Fondurilor Europene a publicat în transparență decizională proiectul pentru Ordonanța de Urgență pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD.
Anul 2020 este un an de o importanţă majoră pentru România, în care se impune realizarea unei reforme profunde și o eficientizare practică a sistemului de management al fondurilor europene.

În acest context, sistemul aferent noii perioade de programare 2014-2020 trebuie să fie eficient pentru a evita problemele întâmpinate și riscurile asociate acestora în perioada de programare 2007-2013. Având în vedere existența unei finanțări europene prin Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD), implementat în România prin Programul operațional ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD), precum și publicarea de către Autoritatea de Management a Ghidurilor Solicitantului Acordarea de pachete cu ajutoare alimentare și produse de igienă POAD pentru 2017/2018, document de implementare care stabilește condițiile de eligibilitate și de implementare pentru fiecare tip de deprivare în parte, s-a ajuns la concluzia ca este necesară modificarea modalității de implementare a acestui program în ceea ce privește distribuția pachetelor cu produse alimentare și a pachetelor cu produse de igienă.
Este necesară întărirea rolului pe care Instituția Prefectului din fiecare județ și de la nivelul Municipiului București îl are în distribuirea pachetelor cu produse alimentare și pachetelor cu produse de igienă la nivelul tuturor categoriilor de persoane defavorizate și totodată sprijinirea autorităților locale în realizarea în bune condiții a acestui demers. De asemenea, se relevă necesitatea de a eficientiza modalitatea de distribuție a pachetelor cu produse alimentare și a celor cu produse de igienă către persoanele defavorizate (un proces care este, de altfel, foarte laborios) prin sublinierea mai clară a rolurilor pe care le au instituția Prefectului și unitățile administrativ teritoriale în acest demers.

Prezentul proiect de act normativ vizează, în principal, următoarele:
-      modificarea modalității de implementare a distribuției pachetelor cu produse alimentare și a celor cu produse de igienă la nivelul fiecărui județ;
-      lărgirea ariei de incidență a sprijinului oferit tuturor membrilor familiilor cărora le este stabilit prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
-      introducerea unei noi categorii de cheltuială eligibilă din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD), și anume costuri administrative, de transport și de depozitare suportate de unităţile administrativ teritoriale sau instituţiile Prefectului.
Modificarea modalității de implementare a programului de distribuire a ajutoarelor alimentare către persoanele defavorizate s-a produs datorită modalității greoaie de distribuție a acestora de către unitățile administrativ teritoriale. Unitățile adiministrativ teritoriale au întampinat numeroase obstacole în perioadele de distribuție a pachetelor alimentare și a produselor de igienă, din lipsă de personal și de mijloace logistice pentru a ajunge la toate persoanele care sunt îndreptățite la acest sprijin.
Astfel, instituția Prefectului va sprijini cu personal și cu mijloace logistice toate unitățile administrativ teritoriale din județul respectiv pentru a duce la îndeplinire în bune condiții distribuția de pachete alimentare și de igienă.
Rolul de coordonator al acestor acțiuni pe care instituția Prefectului l-a avut în acest program devine unul mai activ, prin distribuirea efectivă a pachetelor cu alimente și pachetelor de igienă către persoanele defavorizate și punerea la dispoziție a mijloacelor logistice pentru aceste acțiuni.
Totodată, rolurile instituțiilor Prefectului și a unităților administrativ teritoriale sunt acum mai clare, ele sunt segregate și vor face derularea acestor activități în condiții mai bune.
Astfel unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, sectoarele Municipiului București) participante la program au ca obligații: comunicarea Instituţiei Prefectului a numărului de beneficiari, a adresei depozitului  unde furnizorii vor livra ajutoarele alimentare și produsele de igienă, persoana de contact la depozit şi persoana împuternicită să semneze procesele-verbale de recepţie, precum şi tabelul centralizator; întocmeşte si aprobă listele iniţiale pentru beneficiari; întocmeşte si aprobă listele suplimentare; recepţionează integral cantităţile de ajutoare alimentare și produsele de igienă alocate prin contractele de furnizare; asigură distribuţia pe listele iniţiale şi pe listele suplimentare; asigură capacitatea de depozitare corelată cu cantităţile alocate, condiţiile corespunzătoare de depozitare pentru păstrarea calităţii şi integrităţii produselor; transmiterea către instituţia Prefectului a Sintezei datelor privind derularea POAD la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Pe de altă parte, reprezentanții instituțiilor Prefectului vor fi cei care vor efectua distribuția către persoanele defavorizate, asigurând atât personalul necesar în acest sens cât și mijloacele logistice necesare pentru a duce la îndeplinire  acest demers.
În ceea ce privește lărgirea ariei de sprijin pentru toți membrii familiilor cărora le este stabilit prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, s-a constat că sprijinul anterior acordat doar membrului titular al dreptului la venit minim garantat este insuficient pentru a acoperi nevoile de alimentație ale întregii familii și s-a procedat la acoperirea acestei nevoi prin considerarea întregii familii ca fiind eligibilă pentru acest sprijin.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Contract pentru modernizarea şi extinderea Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului

13 Oct 2020 613

Ministerul Fondurilor Europene achiziționează tichete sociale electronice (document)

15 Sep 2020 496

Curtea de Apel Constanța rejudecă procesul dintre Consiliul Județean Constanța și Ministerul Fondurilor Europene. Speța vizează Registrul agricol al județului

04 Sep 2020 959

Peste 20.000 de locuitori din județul Constanța primesc pachete de la Guvern. Ce conțin acestea?

15 Jun 2020 1114

Ședință de Guvern Premierul a cerut ministerelor să definitiveze actele normative privind pachetul de relansare economică

04 Jun 2020 1771

Studenții vor putea accesa fonduri europene! Se deschide apelul „Innotech Student”. Iată cum poți aplica

02 Jun 2020 1320

Comisia Europeană a publicat Regulamentul ce include propunerile României de flexibilizare a fondurilor europene

26 Apr 2020 648

Sunt puse la bătaie 350 de milioane de euro. Managerii spitalelor care tratează Covid-19 pot accesa fonduri europene

20 Apr 2020 1069

Senatorul social-democrat Ștefan Mihu solicită guvernului măsuri concrete pentru susținerea IMM-urilor în această perioadă de criză

14 Apr 2020 2085

RAJA Constanţa, prezentă la ExpoApa 2019 Felix Stroe, preşedintele Asociaţiei Române a Apelor - „Absorbţia fondurilor europene este încă timidă“ (galerie foto)

25 Sep 2019 1110

RAJA Constanţa, prezenţă importantă în cadrul Expo Apa 2019, Forumul Regional al Apei Dunăre - Europa de Est (galerie foto)

23 Sep 2019 1383

Rectificare bugetară. S-a tăiat de la Ministerul Educației, cu o lună înainte de începerea noului an școlar

06 Aug 2019 722

Doi secretari de stat de la Ministerul Mediului şi Ministerul Fondurilor Europene, eliberați din funcție

14 Jun 2019 1010

Miniștrii Justiției și Finanțelor au ajuns la un acord cu sindicaliștii din penitenciare

22 May 2019 774

Răspunsul primit de către deputatul Huţucă de la Ministerul Fondurilor Europene - „Primăria Constanţa, zero proiecte în derulare!“ (document)

03 May 2019 1073