Proiect în transparență Modificări în bugetul de venituri și cheltuieli ale Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța

  • Veniturile totale în valoare de 42.074,90 mii lei au fost estimate în creștere cu 8,19%
  • Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societății Naţionale “Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” S.A. a fost avizat de către membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 37/14.09.2022
 
 
Ministerul Transporturilor a publicat în transparență decizională proiectul de hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societății Naționale “Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța”- S.A.,  aflată sub autoritatea  Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
 
Indicatorii economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societății Naționale “Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” - S.A. au fost fundamentați pe baza execuției bugetare, realizată la data de 30.06.2022, și a necesarului de resurse programate pentru trimestrul III și IV ale anului 2022.
 
Rectificarea bugetară presupune modificări atât în structura veniturilor și a cheltuielilor totale, cât și în ceea ce privește nivelul surselor de finanțare a investițiilor și a cheltuielilor de investiții acoperite din aceste surse.
 
Pentru anul 2022, prin Hotărârea Guvernului nr. 411/2022 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societății Naționale “Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în care veniturile totale au fost estimate în valoare de 38.890,90 mii lei, cheltuielile totale în valoare de 38.890,90 mii lei și rezultatul brut echilibrat.
 
Comparativ cu indicatorii economico - financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022 prin HG nr. 411/2022, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli propus pentru rectificare în anul 2022 au fost programate modificări atât în structura veniturilor totale şi a cheltuielilor totale, fără afectarea valorii rezultatului brut cât și în programul de investiții, surse și cheltuieli de investiții, modificări care au fost reflectate în anexele la proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022.
 
Veniturile totale în valoare de 42.074,90 mii lei au fost estimate în creștere cu 8,19%, respectiv cu suma de 3.184 mii lei, față de bugetul de venituri și cheltuieli inițial aprobat prin HG nr. 411/2022.
 
În cadrul veniturilor totale în valoare de 42.074,90 mii lei, veniturile din exploatare în valoare de 42.059,64 mii lei (care au o pondere de 99,96% în total venituri) au fost estimate în creștere cu 8,19%, respectiv cu suma de 3.184 mii lei, suma care reprezintă alocarea sumei reținute din subvenția pentru activitatea de exploatare.
 

Cheltuielile totale în valoare de 42.074,90 mii lei au fost estimate în creștere cu 8,19%, respectiv cu suma de 3.184 mii lei.
 
Cheltuielile cu personalul – au fost estimate în creștere cu 14,46% față de nivelul aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2021, prin HG nr.1305/2021.

 
La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială s-au respectat prevederile art. 48 din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu modificările și completările ulterioare, ținȃnd cont și de nivelul indicatorilor economico-financiari de performanță ai proiectului bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al anului 2022 și de sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022, stabilit în „Prognoza de vară 2022, elaborată de Comisia Națională de strategie și prognoză, privind proiecția principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2022-2026.
 
Cheltuielile de natură salarială în valoare de 22.612,15 mii lei au fost estimate în creștere cu 13,35%, respectiv cu suma de 2.663,83 mii lei, față de cheltuielile de natură salarială aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 prin HG nr.1305/2021.
 
La fundamentarea indicatorului „Cheltuieli de natură salarială” prevăzut în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022 s-a avut în vedere nivelul cheltuielilor de natură salarială aprobat pentru anul 2021 prin HG nr. 1305/2021 în valoare de 22.153,77 mii lei și încadrarea în prevederile art. 48, alin. (1) literele a) și d) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/28.12.2021, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
 
- creșterea cheltuielilor de natură salarială cu suma de 2.324,21 mii lei, aferentă indicelui mediu de creștere a prețurilor de 12,6%, prognozat pentru anul 2022, așa cum a fost stabilit în „Prognoza de vară 2022, elaborată de Comisia Națională de strategie și prognoză, privind proiecția principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2022 - 2026, conform cu art.48 alin.(1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu modificările și completările ulterioare;
 
- creșterea cheltuielilor de natură salarială cu suma de 451,12 mii lei aferentă majorării valorii tichetului de masă de la 20 lei la 30 lei, conform Legii nr. 187/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare începând cu data de 01.09.2022, în conformitate cu prevederile art. 48, alin. 1 lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu modificările și completările ulterioare.
 
Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, în valoare de 1.401,47 mii lei, înregistrează o creștere cu 29,20%, respectiv cu suma de 316,78 mii lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în anul 2021 prin HG 1305/2021.
 
Cresterea de 316,78 mii lei reprezintă actualizarea mediei pe ultimele 12 luni a câștigului salarial brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasa, conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de INS anterior numirii, conform adresei nr.1864/18.08.20222 emisă de Direcția Județeană de Statistică Constanța, utilizată la calculul indemnizației directorului general, directorului economic și a membrilor Consiliului de Administrație, pentru perioada octombrie – decembrie 2022.
 
Rezultatul brut a fost estimat pentru anul 2022 echilibrat, conform legislației în vigoare.
 
Sursele de finanțare a investițiilor în valoare de 135.124 mii lei, propuse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, au fost estimate în creștere cu 2,79%, respectiv cu suma de 3.670 mii lei mii lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr. 411/2022.
 
Cheltuielile de investiții programate pentru anul 2022, în valoare de 135.124 mii lei, propuse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, au fost estimate în creștere cu 2,79%, respectiv cu suma de 3.670 mii lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr. 411/2022.
 
Indicatorii economico - financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 au următoarele valori:
 
- productivitatea muncii, în valoare de 35,49 mii lei/persoană, a fost estimată în scădere față de cea realizată în anul 2021;
- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2022 – legea nr.317/2021, cu modificările și completările ulterioare, în valoare de 5.668 lei/salariat, a fost estimat în scădere față de cel realizat în anul 2021;
- numărul de personal prognozat la finele anului 2022 de 290 salariați a fost estimat la fel ca cel aprobat în anul 2021, prin HG nr. 1305/2021;
- numărul mediu de salariaţi de 288 salariați a fost estimat la fel ca cel aprobat în anul 2021, prin HG nr. 1305/2021;
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale au fost estimate în scădere cu 2,45% față de cele realizate la data de 31.12.2021;
- plăţile restante – societatea şi-a propus să nu înregistreze plăţi restante la data de 31.12.2022;
- indicele de creştere al cheltuielilor de 8,06% este mai mic decȃt indicele de creştere al veniturilor de 10,70%.
- rezultatul brut a fost estimat echilibrat.
 
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societatii Nationale “Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” S.A. a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.
 
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societății Naţionale “Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” S.A. a fost avizat de către membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 37/14.09.2022 și stabilit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.14 din 20.09.2022.
 
În conformitate cu art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 a fost supus consultării Sindicatului independent al Societății Naționale “Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” S.A.
 
Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, transmisă Ministerului Finanțelor cu adresa nr. 3193/33920/02.09.2022 și înregistrată sub nr.1029951/06.09.2022.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:

Aeroportul International Mihail Kogălniceanu cumpără echipament aeroportuar! Iată de la cine (DOCUMENT)

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Primăria Mihail Kogălniceanu asfaltează mai multe drumuri comunale din localitate

29 Nov 2022 847

Omniasig Vienna Insurance Group și Allianz - Țiriac Asigurări au încheiat contracte de asigurare cu Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu (DOCUMENTE)

28 Nov 2022 703

VIDEO Accident mortal la Kogălniceanu! Un militar și un civil, trimiși în judecată! Începe procesul

24 Nov 2022 1288

Tribunalul a emis mai multe mandate de arestare Ce spun procurorii despre furtul de motorină și kerosen din Baza Aeriană de la Mihail Kogălniceanu

16 Nov 2022 1468

UPDATE Accident rutier în județul Constanța, în apropiere de localitatea Sibioara. Două victime (GALERIE FOTO + VIDEO)

05 Nov 2022 9543

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța angajează. Ce post este scos la concurs

05 Nov 2022 1169

#StrăzidinConstanța La pas prin Constanța anilor 1960 -Străzile Ștefan cel Mare și Ștefan Mihăileanu

01 Nov 2022 2804

Primăria Mihail Kogălniceanu a atribuit contractul pentru pachete de mâncare din unitățile de învățământ din localitate (DOCUMENT)

01 Nov 2022 684

UPDATE. Județul Constanța Locuință cuprinsă de flăcări în Mihai Viteazu!

24 Oct 2022 732

Firma controlată de afaceristul Șerban Romică-Cezar a bifat un contract nou cu Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu (DOCUMENT)

19 Oct 2022 1212

Mihail Kogălniceanu Lipsă de apă ca urmare a unei căderi de tensiune! Anunțul RAJA

04 Oct 2022 561

Spălătorie de utilaje agricole, la Mihail Kogălniceanu. Cine realizează investiția

29 Sep 2022 1237

Ce echipe participă la Cupa „Camarazii LMP“, de la Neptun (GALERIE FOTO)

15 Sep 2022 1003

Mediul a dat undă verde pentru viitorul magazin Penny din județul Constanța. Unde va fi situat

10 Sep 2022 1719

Un militar american de la baza Mihail Kogălniceanu, internat la SCJU Constanța. Primele informații!

06 Sep 2022 2287