Actualitate

Ralverti Star a reclamat Primăria Constanţa la CNSC. Contestaţia i-a fost admisă

Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor a adoptat în şedinţa din 17.07.2019, decizia nr. 1176/C5/1117. Decizia a avut la bază contestația nr. 435/18.06.2019 transmisă prin mijloace electronice (e-mail) și prin poștă, în original, înregistrată la Consiliu sub nr. 22559/18.06.2019, respectiv sub nr. 22760/19.06.2019, SC Ralverti Star SRL, reprezentată legal de Chirea Nicolae, în calitate de administrator, care a contestat adresa nr. 116210/13.06.2019, reprezentând o informare privind reluarea procedurii de atribuire prin reevaluarea propunerilor financiare, publicată la data de 13.06.2019, în SEAP, document emis în cadrul procedurii de atribuire „simplificată”, online, fără etapă finală de licitaţie electronică, a contractului de achiziţie publică de furnizare având ca obiect „Achiziție furnizare produse de igienă și îngrijire corporală aferentă proiectului «Măsuri integrate pentru o viață mai bună»”, inițiată de municipiul Constanţa, în calitate de autoritate contractantă.
Societatea Ralverti Star a solicitat „anularea adresei nr. 116210/13.06.2019 (...) prin care, autoritatea contractantă solicită subscrisei prelungirea valabilității ofertei depuse pentru participarea la procedură, inclusiv perioada de valabilitate a garanţiei de participare, motivând aceasta solicitare prin dispoziţia nr. 2313/12.06.2019 prin care s-a dispus anularea Procesului verbal nr. 3 de evaluare a propunerilor financiare depuse de ofertanţi înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Constanta sub nr. 64944 din data de 28.03.2019, în ceea ce priveşte evaluarea ofertelor financiare depuse de DNS BIROTICA SRL, AZET PREMIUM SRL, RALVERTI STAR SRL și EURICOM TRADE SRL, a proceselor verbale de evaluare documente îndeplinire DUAE înregistrate sub nr. 71781/05.04.2019 și nr. 81290/19.04.2019, a Raportului procedurii înregistrat sub nr. 85588/25.04.2019 și a documentelor subsecvente precum și reluarea procedurii de atribuire prin reevaluarea ofertelor financiare depuse de DNS BIROTICA SRL, AZET PREMIUM SRL, EURICOM TRADE SRL și RALVERTI STAR SRL inclusiv a răspunsurilor la solicitările de clarificări privind justificarea preţului cu respectarea principiilor aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, întocmirea unui nou raport al procedurii și aducerea la cunoștința ofertanţilor a rezultatului procedurii”.

Aceeaşi societate vrea „obligarea autorității contractante, municipiul Constanța, să remedieze încălcările legislației privind achiziţiile publice intervenite în legătură cu procedura de atribuire, anunţ de participare simplificat publicat în SICAP sub nr. SCN1022510/25.10.2018 (...), precum şi obligarea autorității contractante să își asume propriile documente emise în cadrul procedurii de achiziţie și să finalizeze procedura prin semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul desemnat câștigător conform Procesului verbal nr. 85588/25.04.2019 și conform Comunicării nr. 85590/25.04.2019, documente publicate în SICAP în data de 25.04.2019, câștigătorul declarat fiind subscrisa – Ralverti Star SRL”.

Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor admite contestația formulată de SC Ralverti Star SRL, în contradictoriu cu municipiul Constanţa, în calitate de autoritate contractantă. Anulează adresa nr. 116210/13.06.2019 și actele care au stat la baza emiterii acesteia. Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile lucrătoare, de la data primirii prezentei, să pună în executare decizia autorității contractante luată conform raportului procedurii nr. 85588/25.04.2019 și să finalizeze procedura, în sensul celor dispuse în raportul procedurii, cu respectarea celor din motivare și a dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare.

Despre SC Ralverti Star SRL 
 
Firma a fost înregistrată în Registrul Comerţului în data de 20.05.2005 şi are sediul social în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris al firmei este de 560.000 de lei, cu 56.000 de părţi sociale, valoarea uneia fiind de 10 lei. Asociaţii firmei sunt Elena Raluca Chirea, născută la 27.07.1987 în Constanţa, cu un aport la capital de 420.000 de lei şi un număr de parţi sociale de 42.000, cota de participare la beneficii şi pierderi fiind de 75%, şi Nicolae Chirea, născut la 11.06.1982, în Constanţa, cu un aport la capital de 140.000 lei şi o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 25%.

Asociaţii deţin şi calitatea de administratori cu puteri depline ai societăţii, care are ca domeniu principal de activitate, conform codificării CAEN 4690, comerţ cu ridicata nespecializat.
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Toate loturile licitaţiei organizate de CJC, contestate Încă un an fără corn şi lapte pentru elevii şi preşcolarii din învăţământul primar şi gimnazial de stat din judeţul Constanţa (document)

23 Sep 2019 434

Licitație organizată prin Bursa Română de Mărfuri - Sucursala Constanța, contestată la CNSC. Detalii

12 Sep 2019 660

Ce a hotărât CNSC după contestația Navtron SRL privind licitația organizată de Direcția Hidrografică Constanța

11 Sep 2019 394

Achiziție a Direcției Generale de Asistență Socială Constanța, contestată de SGPI Security Force SRL la CNSC. Ce a decis consiliul

31 Aug 2019 433

Rezultatul unei proceduri organizate de Primăria Băneasa pentru „Modernizarea și extinderea iluminatului public“, contestat. Ce hotărâre a luat CNSC

31 Aug 2019 464

CNSC le-a respins cererea. ABC Val cheamă în judecată Primăria Cernavodă. Litigiul - contractul de modernizare a stadionului din localitate

26 Aug 2019 767

Unitatea Militară 02022 Constanţa, reclamată la CNSC. Ce motiv a invocat societatea contestatoare

15 Aug 2019 366

Primăria Cernavodă, obligată de CNSC să atribuie contractul de modernizare a stadionului „Ideal“ societăţii SC General Concrete Cernavodă SRL

15 Aug 2019 1102

Ce a decis Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu privire la plângerea Consal Trade împotriva CN APM Constanţa

01 Aug 2019 736

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, obligat să modifice specificaţiile la o licitaţie. Despre ce este vorba

24 Jul 2019 614

Licitaţia organizată de Gruparea de Jandarmi Mobilă „Tomis“ naşte suspiciuni. Ce s-a întâmplat

10 Jul 2019 907

Dispute pe o licitaţie organizată de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral. Care sunt părţile implicate. Despre ce este vorba

10 Jul 2019 1085

Damen contestă licitația de corvete

09 Jul 2019 771

O societate a contestat rezultatul unei licitații organizate de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa

09 Jul 2019 802

Gemini Trade DDD a reclamat Spitalul Judeţean Constanţa la CNSC. Ce a decis Consiliul

01 Jul 2019 1071