Reorganizarea ANAF! 2.000 de posturi vor dispărea şi vor fi înfiinţate direcţii noi (document)


Ministerul Finanţelor Publice a publicat în transparenţă decizională un proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.


Proiectul de hotărâre are ca obiect modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) este organizată şi funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr. 520/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, şi are ca obiect de activitate colectarea veniturilor bugetului de stat, aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare în domeniul său de activitate, exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor, combaterea evaziunii fiscale, precum şi aplicarea în domeniul vamal a măsurilor specifice rezultate din Programul de guvernare şi din legislaţia în domeniul vamal.


Consolidarea structurii organizaţionale a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi optimizarea proceselor de activitate din cadrul instituţiei reprezintă cerinţe permanente în atingerea dezideratelor propuse. Astfel, pentru eficientizarea colectării veniturilor la Bugetul General Consolidat, Agenţia şi-a propus o serie de măsuri, motiv pentru care acţiunile care decurg în mod implicit din ducerea la îndeplinire a acestui obiectiv implică perfecţionarea cadrului necesar funcţionării unui sistem de indicatori de performanţă specifici, dar şi modificări la nivelul structurii organizatorice a agenţiei.


Analiza instituţională efectuată la nivelul ANAF a reliefat faptul că actuala structură organizatorică şi de personal trebuie corectată pentru a putea mobiliza de o manieră optimă resursele umane disponibile în vederea asigurării identificării şi atragerii unor venituri suplimentare la bugetul general consolidat al statului pentru asigurarea cheltuielilor publice (sociale, de investiţii etc.). Astfel, trebuie realizate o reaşezare a posturilor la nivelul agenţiei acolo unde este nevoie şi o revizuire a modelului organizaţional de o manieră care să permită o asumată performanţă a agenţiei şi o eficientizare a activităţii instituţiei cu rolul cel mai pregnant în asigurarea veniturilor statului român.


În acest sens, au fost avute în vedere recomandările Misiunii de asistenţă tehnică a Fondului Monetar Internaţional derulată în perioada 28 ianuarie - 11 februarie 2020, cu privire la necesitatea accelerării reformelor la nivelul agenţiei pentru a întări activităţile derulate de aparatul propriu (central) şi activităţile operaţionale (de teren).


Măsurile propuse prin proiectul de act normativ înaintat prin prezenta vin în aplicarea celor aprobate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, bazându-se pe aceasta, dar şi continuând restructurarea mai profundă a ANAF în scopul evitării unor posibile efecte negative directe asupra colectării veniturilor bugetare aflate în competenţa de administrare a ANAF.


Având în vedere atât prevederile Legii nr. 199/2019, precum şi recomandările misiunii FMI - FAD din perioada 28 ianuarie - 11 februarie 2020, Direcţia generală antifraudă fiscală - structură din cadrul aparatului propriu al Agenţiei va fi reorganizată prin diminuarea numărului de direcţii din cadrul aparatului propriu al aparatului central, a numărului de servicii atât de la nivel central, cât şi teritorial, ceea ce conduce la reducerea numărului de posturi cu 45% faţă de numărul actual de posturi de conducere, dar şi la fluidizarea procesului decizional. Prezentul act normativ preia reglementarea OUG nr. 24/2020 cu privire la stabilirea încadrării personalului DGAF în cadrul general aplicabil funcţionarilor publici, aspecte care presupun desfiinţarea funcţiilor publice specifice din cadrul DGAF şi înfiinţarea unor funcţii publice.


Înfiinţarea Direcţiei generale de management al riscului, în subordinea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ca urmare a preluării activităţii de analiză de risc de la structurile cu atribuţii în acest domeniu.


Analiza de risc reprezintă funcţia cheie a planificării activităţii, ANAF intenţionând să perfecţioneze utilizarea acestui mecanism pentru eliminarea redundanţei unor activităţi, a suprapunerii acţiunilor de control, a abordărilor parţiale ale unor riscuri fiscale, dar şi pentru evitarea tratamentelor neunitare şi disproporţionate ale nivelului de risc. Noua structură va contribui în mod semnificativ la stimularea conformării fiscale voluntare a contribuabililor prin programe vizând riscurile critice identificate, la susţinerea procesului decizional al conducerii ANAF cu privire la priorităţile strategice ale instituţiei, asigurând de la nivel central optimizarea procesului de alocare a resurselor Agenţiei.


Neexistând o centralizare a managementului riscului, responsabilitatea analizei de risc este distribuită atât către nivelul central, cât şi către unităţile teritoriale şi între activităţile Direcţia Generală Coordonare Inspecţie Fiscală, inspecţie fiscală persoane fizice, vamă, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală etc.


Prin înfiinţarea acestei structuri centralizate pentru managementul riscului se vor avea în vedere identificarea şi abordarea unitară a riscurilor, ţinta fiind reducerea decalajului fiscal.
Sunt urmărite desemnarea/transferarea/recrutarea unui grup de angajaţi-cheie către noua direcţie (pe sistemul unui grup de lucru), sub o conducere capabilă şi puternică, pentru a planifica, derula şi evalua campaniile iniţiate (acest lucru include şi interacţiunea cu mediul privat şi consultanţii fiscali, notificări în scopul informării şi educării contribuabililor şi iniţiative de stimulare a conformării voluntare). De asemenea, este vizată includerea inspecţiilor fiscale cu ţinte clar definite şi transmiterea cazurilor către instanţele care se ocupă de cazurile penale, precum şi colectarea arieratelor şi a sumelor stabilite suplimentar.


Înfiinţarea Direcţiei generale de strategie şi monitorizare a proceselor în directa subordonare a preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin reorganizarea Direcţiei generale de strategie şi relaţii internaţionale. Noua structură va constitui un instrument al preşedintelui Agenţiei pentru estimarea veniturilor şi pentru urmărirea realizării veniturilor bugetului general consolidat, pentru monitorizarea periodică a activităţii instituţiei, a gradului de îndeplinire a obiectivelor asumate la nivel general şi specific, îmbunătăţirea proceselor de activitate şi, la nivel instituţional, îmbunătăţirea serviciilor oferite contribuabililor.


De menţionat în mod deosebit este că în cadrul Direcţiei generale de strategie şi monitorizare a proceselor va funcţiona o structură pentru reforme, la nivel de serviciu, având în vedere că de o reformă de succes depinde de un bun management al proiectelor la nivel central.
De asemenea, ca urmare a reorganizării Direcţiei generale de strategie şi relaţii internaţionale, în subordinea conducerii ANAF va funcţiona Direcţia generala de relaţii internaţionale.


Înfiinţarea Unităţii de management a informaţiei, la nivel de direcţie, care să cuprindă oameni cu experienţă de business, dar şi personal cu experienţă în domeniul IT pentru a accelera procesul de informatizare a agenţiei, priorităţile instituţiei în acest domeniu şi planurile aferente. Această structură va funcţiona în subordinea secretarului general al ANAF ţinând cont că una din principalele responsabilităţi ale acestui înalt funcţionar public este aceea de a coordona buna funcţionare a compartimentelor şi activităţilor cu caracter funcţional din cadrul instituţiei şi asigurarea unei legături operative dintre conducătorul instituţiei şi conducătorii tuturor compartimentelor din instituţie şi unităţile subordonate, precum şi legătura cu celelalte autorităţi şi organe ale administraţiei publice.


Modificarea denumirii Direcţiei generale de planificare, monitorizare şi sinteză în Direcţia generală de monitorizare venituri şi sinteză, cu menţinerea coordonării actuale şi fără modificarea atribuţiilor, noua denumire reflectând în mod corect activitatea desfăşurată de structura în cauză. Totodată se va proceda la reanalizarea repartizării numărului de posturi pentru fiecare administraţie judeţeană, în funcţie de anumite criterii, precum:
  • ponderea veniturilor colectate de fiecare organ fiscal în total venituri realizate,
  • numărul şi dispersia în teritoriu a contribuabililor administraţi de organele fiscale din subordine,
  • costul colectării înregistrat la fiecare unitate fiscală.


O astfel de normare a posturilor în funcţie de indicatori concreţi ai activităţii desfăşurate se va dovedi a fi extrem de utilă şi oportună în contextul rezultatului unei analize care denotă, la nivel teritorial, surplus de personal/posturi la nivelul unor structuri/unităţi în detrimentul altora care înregistrează deficit. Bugetul de venituri şi cheltuieli este necesar să se repartizeze atât pe structuri fiscale regionale, cât şi judeţene. În acest mod se urmăreşte o repartizare justă a resurselor inclusiv a numărului de personal corespunzător sarcinilor atribuite, ţinând seama de indicatorii mai sus menţionaţi.
Reorganizarea propusă conduce la eficientizarea activităţii instituţiei şi la reducerea costurilor, având ca efect reducerea funcţiilor de conducere cu 150 posturi, ceea ce reprezintă aproximativ 5,5%. În acest context, proiectul de act normativ propune reducerea cu 2.000 posturi vacante a numărului actual al posturilor alocat ANAF.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

A murit Mitică Dumitru, fostul șef al ANAF Constanța

07 May 2021 3154

Ce s-a întâmplat în procesul în care mai mulți inspectori antifraudă din Constanța l-au dat în judecată pe Procurorul General

07 May 2021 673

Scandal, în trafic, lângă sediul ANAF Constanța. Nemulțumiri după primele condamnări (video)

06 May 2021 3501

Fostul primar, Decebal Făgădău, a câștigat în instanță deblocarea conturilor. Somațiile de plată emise de ANAF au rămas în sarcina primăriei Constanța

28 Apr 2021 1277

Terenuri din Dosarul Retrocedărilor, repuse sub sechestru! Decizie definitivă a Tribunalului Constanța

20 Apr 2021 1681

ANAF nu se lasă! A contestat decizia primei instanțe prin care se anulează executarea silită a Simonei Halep

17 Apr 2021 1293

Apel pentru redirecționarea unei părți a impozitului către Arhiepiscopia Tomisului conform Formular 230

17 Mar 2021 1650

ANAF supune consultării publice trei documente strategice. Ce vizează acestea

16 Mar 2021 585

SRI a cerut, la Constanța, anularea diplomei de doctor a fostului vicepreședinte ANAF Mihai Gogancea-Vătășoiu

12 Mar 2021 2035

Condamnare în dosarul scandalului din trafic, de lângă sediul ANAF Constanța, din decembrie 2020 (video)

11 Mar 2021 1847

Ministerul Finantelor Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din premii și jocuri de noroc a fost publicat pe site-ul ANAF

25 Feb 2021 352

Mohammad Murad „Cred că avem un conflict major cu Guvernul. Ministerul Economiei n-are bani, banii sunt la Guvern și la Finanțe“

15 Feb 2021 878

Tribunalul Constanța, șapte ani de închisoare pentru evaziune fiscală

12 Feb 2021 1288

Oil Terminal Constanța anunță valoarea cuantumului autorizației de antrepozit fiscal stabilită de ANAF

07 Feb 2021 2280

Fostul vameș Marius Făinarea și asociatul său din Alma Truck Parts SRL, chemați în instanță de către ANAF Constanța

21 Jan 2021 1049