Rezultatele financiare ale Societății Naţionale Nuclearelectrica în perioada 1 ianuarie 2019-30 septembrie 2019


 În perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2019, SNN a obtinut un profit net de 415.946 mii lei în creștere cu 29,6% fata de perioada similara a anului trecut.

Rezultatul din exploatare (EBIT) a înregistrat o crestere de 36,3%, iar EBITDA o creștere de 17,3% față de aceeași perioadă a anului anterior, în principal ca urmare a creșterii veniturilor din exploatare cu 15%, influențate de creșterea cu 16,6% a veniturilor din vânzarea energiei electrice.
 
“Rezultatele financiare pentru primele nouă luni ale anului 2019 înregistreaza o crestere de 29,6% față de perioada similară a anului 2019 și un profit net de 415 milioane lei, rezultat care se va reflecta în mod pozitiv și pentru acționarii și investitorii companiei. Gradul de realizare a investitiilor a crescut, pentru aceeași perioadă, de la 47% in 2018 la 70% in 2019, ceea ce înseamnă respectarea calendarului, etapelor de realizare și a bugetului aferent investitiilor curente, în securitate nucleară, și majore, retehnologizarea Unității 1 și instalația de detritiere.

Din punct de vedere al nivelului de securitate nucleară, SNN este cotata cu nivelul de excelentă la nivel internațional, fapt demonstrat de coeficientul de utilizare a puterii instalate a celor două unitati si de programele de mentenanță și investitii. Pretul acțiunii SNN a înregistrat un trend ascedent, fiind compania cu cel mai mare randament din BET de o buna perioadă de timp. SNN isi face treaba în mod responsabil.”-Cosmin Ghita, Director General.
 
Indicator
[Mii RON]
Perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2019
(neauditat)
Perioada de 9 luni incheiata la 30
septembrie 2018
(neauditat)
Variatie
Productie (GWh)* 7.524 7.640 (1,5%)
Venituri din exploatare, din care: 1.810.218 1.574.294 15,0%
Venituri din vanzarea energiei electrice** 1.771.356 1.519.372 16,6%
Cheltuieli din exploatare, mai putin depreciere si amortizare (873.954) (776.293) 12,6%
EBITDA 936.264 798.001 17,3%
Depreciere si amortizare (415.582) (416.129) (0,1%)
EBIT 520.682 381.872 36,3%
Rezultat financiar net (4.704) 17.996 n/a
Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta (100.032) (78.872) 26,8%
Profit net 415.946 320.996 29,6%

Profitul operațional (EBITDA) a crescut cu 17,3% fata de aceeasi perioada a anului precedent, in principal ca urmare a cresterii veniturilor din exploatare cu 15%, influentate de cresterea cu 16,6% a veniturilor din vanzarea energiei electrice.

Veniturile din exploatare au crescut cu 15%, determinate de cresterea cu 17% a pretului mediu ponderat al energiei electrice vanduta in 1 ianuarie – 30 septembrie 2019 fata de prețul mediu ponderat din aceeasi perioada a anului 2018, în condițiile vanzarii unei cantitati totale de energie electrica in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019 similare cu cantitatea totală vanduta in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018 (scadere cu doar 1%).


Fata de aceeasi perioada a anului anterior, cantitatea de energie electrică vândută pe piața concurentiala a contractelor bilaterale a scăzut cu 2%, beneficiind de o crestere a pretului mediu de vanzare pe aceasta piata cu 16% (pret fara Tg), in timp ce cantitatea de energie electrica vanduta pe piata spot (PZU) a scazut cu 33%, in conditiile inregistrarii unui pret mediu de vanzare pe aceasta piata mai mare cu 32% (pret fara Tg).

De asemenea, in perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2019, Societatea a vandut aproximativ 7,4% din energie pe piata reglementata (Societatea nu a vandut energie pe piata reglementata in perioada de 9 luni incheiate la 30 septembrie 2018), la pret reglementat.

Pentru anul 2019, pentru respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 114/28.12.2018, ANRE a emis Decizia nr. 326/2019, prin care stabileste o cantitate de energie electrica de vandut de catre SNN pe contracte reglementate de 1.377 GWh (din care 558,54 GWh pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019), urmand ca pentru anii urmatori obligatiile de vanzare pe baza de contracte reglementate atribuite SNN sa se stabileasca la un nivel maxim de 65% din cantitatea de energie electrica livrata.

De asemenea, ANRE a stabilit prin respectiva decizie pretul reglementat care trebuie practicat in 2019, respectiv 188,33 RON/MWh, valoare neta de tariful pentru serviciul de transport al energie electrice achitat catre Transelectrica S.A. pentru introducerea energiei electrice in reteaua de transport a energiei electrice.
 
Vanzari energie electrica (cantitati, preturi si valori) in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019
 
Productia bruta de energie electrica a celor doua unitati operationale ale CNE Cernavoda a fost de 8.214.746 MWh in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019 (din care 2.846.955 MWh in trimestrul III al anului 2019); din aceasta productie bruta, consumul propriu tehnologic al Unitatilor in timpul functionarii, precum si in timpul opririlor asigurat din productie proprie a fost de 691 mii MWh in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019 (din care 242 mii MWh in trimestrul III al anului 2019).
 
Vânzări energie electrica (cantitati, preturi si valori) in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019
 
Vanzari pe tipuri Cantitati in MWh %
din total vanzari
Pret mediu
[lei/MWh cu Tg inclus]
Venituri din vanzari
[lei]
Vânzari pe piața reglementata 558.540 7,1% 189,51 105.848.909
Vânzari pe piața concurențiala (contracte bilaterale si vanzari pe PZU), din care: 7.244.206 92,6% 229,25 1.665.804.607
- Vânzari pe contracte PCCB - LE, PCCB - NC, PCSU, PC - OTC si contracte de furnizare 6.323.345 80,8% 230,14 1.455.274.403
- Vânzari pe PZU 920.861 11,8% 228,62 210.530.204
Dezechilibre pozitive pe PE*) 21.750 0,3% 169,49 3.686.426
Total vanzari 1 ianuarie – 30 septembrie 2019 7.824.496 100% 226,90 1.775.339.942

*) Nota: 148.897 lei din valoarea prezentata reprezinta venituri redistribuite rezultate din echilibrarea sistemului, in baza aplicarii Ordinului ANRE nr.76/2017 si Ordinului ANRE nr.31/2018.
 
Pe piata reglementata, in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019, cantitatile de energie vandute in baza contractelor incheiate pe piata reglementata au fost conforme cu Decizia ANRE nr. 326/25.02.2019. ANRE a stabilit pentru SNN un pret reglementat de 188,33 lei/MWh (fara Tg).
 
Cantitatile de energie electrica vandute pe piata concurentiala a contractelor bilaterale au reprezentat in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019 o cota procentuala de 80,8% din volumul total al energiei electrice vandute. Prețul mediu de vanzare pe contractele bilaterale in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019 a fost de 230,14 lei/MWh (cu Tg inclus), inregistrand o crestere de 16,1% fata de pretul mediu inregistrat in aceeasi perioada a anului 2018, de 198,28 lei/MWh (cu Tg inclus); in conditiile in care valorile tarifului de transport de introducere a energiei electrice in retea Tg au fost urmatoarele: 1,05 lei/MWh pentru perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2018 conform Ordin ANRE nr.48/22.06.2017 si 1,18 lei/MWh pentru perioada 1 iulie 2018 – 30 septembrie 2019 conform Ordin ANRE nr.108/20.06.2018.
 
Pe piata spot (PZU), in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019 s-a vandut o cantitate de energie electrica reprezentand 11,8% din volumul total de vanzari, fata de o cota procentuala de 17,4% inregistrata in aceeasi perioada a anului 2018. Pretul mediu de vanzare a energiei pe piata spot (PZU) realizat de SNN in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019 a fost de 228,62 lei/MWh (cu Tg inclus), fata de 173,97 lei/MWh (cu Tg inclus) inregistrat in aceeasi perioada a anului 2018.
 
Diferenta dintre energia electrica vanduta de Societate si energia electrica produsa si livrata de CNE Cernavoda (301 mii MWh) este reprezentata de energia electrica achizitionata pentru acoperirea integrala a obligatiilor contractuale, cantitate de energie electrica care a fost achizitionata in proportie de 52% de pe piata spot, 36% de pe Pietele Centralizate, iar restul de pe PE.
 
Veniturile realizate pe piata de energie electrica aferente livrarilor de energie electrica din perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019 sunt de 1.775.339.942 lei (din care 148.897 lei reprezinta venituri redistribuite rezultate din echilibrarea sistemului, in baza aplicarii Ordinului ANRE nr.76/2017 si Ordinului ANRE nr.31/2018), mai mari cu 0,76% fata de veniturile bugetate pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019 si respectiv mai mari cu 16,5% fata de realizarile din aceeasi perioada a anului anterior.
 
Conform strategiei de vanzari, au fost incheiate in perioada august 2018 – aprilie 2019 un numar de 9 contracte de cumparare pe Pietele Centralizate, pentru o putere constanta de 145 MW, cu livrare in luna mai 2019, la un pret mediu de 210,93 lei/MWh ce au acoperit partial obligatiile de vanzare asumate prin contracte, al caror pret mediu ponderat in luna mai 2019 a fost de 216,03 lei/MWh.
 
Pretul mediu ponderat de vanzare, pentru cantitatile de energie electrica vandute (fara piata reglementata si PE), rezultat in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019, este de 229,95 lei/MWh (inclusiv Tg). Spre comparatie, pretul mediu ponderat al tuturor tranzactiilor incheiate pe pietele in care SNN a activat in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019 (PCCB – LE, PCCB – NC, PCSU si PZU), calculat in baza valorilor publicate de OPCOM in rapoartele de piata lunare, este de 240,29 lei/MWh. In aceeasi perioada a anului 2018, pretul mediu ponderat de vanzare, pentru cantitatile de energie vandute (fara PE), a fost de 194,07 lei/MWh (inclusiv Tg).
 
 Gradul de realizare a investitiilor la 30 septembrie 2019
 
Valoarea totala a programului de investitii al SNN pentru anul 2019 este de 256.548 mii lei (fara componenta alocata platii serviciului datoriei aferent imprumuturilor pe termen lung), program aprobat prin Hotararea nr. 6/20.05.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN, ca parte a Bugetului de Venituri si Cheltuieli (“BVC”) al SNN pentru anul 2019.
 
Ca si in anii anteriori, Nuclearelectrica S.A. si-a structurat programul de dezvoltare investitii pe obiective definite in raport cu nevoile sucursalelor de productie (CNE Cernavoda si FCN Pitesti), astfel incat sa obtina un nivel cat mai ridicat de utilizare al capacitatii de productie (EAF Energy Availability Factor) in conditiile respectarii normelor de securitate nucleara si a mentinerii pe termen lung a nivelului de excelenta in exploatarea centralei.

Totodată programul de dezvoltare urmareste să răspundă necesitătii de modernizare/retehnologizare a unor sisteme, din considerente atât de natură economică (reduceri de consumuri specifice, îmbunatatirea unor parametri caracteristici proceselor deservite, cu impact pozitiv asupra eficienei) cat si de natura juridica, fiind necesare implementarea unor imbunatatiri asociate securitatii nucleare, protectiei mediului si securitatii muncii, acestea reprezentand cerinte imperative, venite din partea autoritatilor de reglementare din domeniu.
 
Programul de investitii al SNN pentru anul 2019, anexa la BVC, a fost dimensionat valoric luand in considerare angajamentele contractuale in derulare, estimarile cu privire la obiectivele de investitii ce urmeaza a se realiza, inclusiv sume alocate unor proiecte de investitii pentru care se anticipeaza indeplinirea anumitor cerinte aflate in afara controlului SNN (de exemplu: avize prealabile ale unor autoritati de reglementare, termene legale privind finalizarea procedurilor de achizitie publica inclusiv contestatii, obtinerea aprobarilor necesare de la organele corporatiste SNN etc.), pentru a permite implementarea acestor proiecte cu incadrarea in valorile bugetare aprobate.
 
 
Situatia comparativa a realizarilor investitionale (valorice si procentuale) pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019 fata de perioada comparativa a anului 2018 este prezentata in tabelul de mai jos:
 
An Valoare
program investiții
[mii RON]
Realizat
(01.01 - 30.09)
[mii RON]
Grad de realizare
(01.01 - 30.09)
(%)
2019 256.548 178.370 69,5%
2018 244.867 116.626 47,6%


Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanța 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Licitații Constanța Nuclearelectrica SA scoate din conturi peste 1,3 milioane de lei pentru determinarea și evaluarea noxelor de la CNE Cernavodă (DOCUMENT)

12 Jun 2024 506

Județul Constanța Acord pentru retehnologizarea Unității 1 a Centralei Nucleare Cernavodă

11 Jun 2024 583

Nuclearelectrica SA, achiziție de peste 320.000 de euro pentru Testul de etanșeitate a Reactorului de la Unitatea 2 a CNE Cernavodă (DOCUMENT)

11 Jun 2024 1132

Incendiu la CNE Cernavodă! Oficial de la SN Nuclearelectrica despre eveniment

11 Jun 2024 823

Licitații Constanța Nuclearelectrica Serv SRL Cernavodă cumpără autoutilitare electrice (DOCUMENT)

10 Jun 2024 469

Ceremonie la Centrala de la Cernavodă! Au fost inaugurate lucrările la Instalația de Detritiere

10 Jun 2024 569

Licitații Constanța Societatea Națională Nuclearelectrica SA cumpără antiscalant și cărbune activ (DOCUMENTE)

07 Jun 2024 493

Nuclearelectrica SA investește peste două milioane de lei pentru implementarea unei platforme tip PMS la CNE Cernavodă (DOCUMENT)

06 Jun 2024 499

Licitații Constanța Nuclearelectrica SA cumpără cu 250.000 de euro sistem de mentenanță a licențelor pentru bazele de date de la CNE Cernavodă (DOCUMENT)

03 Jun 2024 418

Achiziții Constanța Nuclearelectrica Serv SRL vrea să cumpere echipamente de protecție. Când are loc licitația (DOCUMENT)

02 Jun 2024 438

Achiziții Constanța Nuclearelectrica Serv SRL cumpără unități de aer condiționat de la o firmă din Galați (DOCUMENT)

01 Jun 2024 516

Societatea Națională Nuclearelectrica, contract pentru actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul de Retehnologizare Unitate 1 CNE Cernavodă (DOCUMENT)

22 May 2024 981

Firme Constanța Au fost numiți administratorii provizorii ai Nuclearelectrica Serv SRL. Iată durata mandatului

22 May 2024 742

SN Nuclearelectrica verifică comportamentul construcțiilor prin măsurători la tasare. Două imobile de la Cernavodă și unul din Constanța, vizate

22 May 2024 578

Licitații Constanța Societatea Națională Nuclearelectrica SA achiziționează piese de schimb pentru unități de răcire (DOCUMENT)

21 May 2024 447