Actualitate

Schimbări în cadrul societăţii Astoria Eforie Nord. Ce asociat a fost cooptat și cum se împarte capitalul social al firmei

În Monitorul Oficial a fost publicată Hotărârea nr. 1 din data de 31.01.2018, a adunării generale a asociaţilor Societăţii Astoria Eforie Nord - S.R.L.
 
Potrivit documentului, asociaţii Societăţii Astoria Eforie Nord - S.R.L., s-au întrunit în Adunarea Generală a Asociaţilor în data de 31 ianuarie 2018, la sediul social, cu participarea în calitate de invitat şi viitor asociat a Societăţii Ana Hotels - S.A., reprezentată prin Vasile Iuga, Preşedinte al Consiliului de administraţie.
 
Adunarea Generală a fost legală şi statutară, fiind prezenţi asociaţii reprezentând 100% capitalul social al Societăţii Astoria Eforie Nord - S.R.L., care au renunţat în mod expres în unanimitate la formalităţile de convocare pentru prezenta Adunare Generală a Asociaţilor.
 
Cu unanimitate de voturi, asociaţii prezenţi hotărăsc următoarele:
 
Articolul 1
 
Având in vedere ca niciunul din asociaţi existenţi ai Societăţii, notificaţi în acest sens, nu şi-a manifestat intenţia de a achiziţiona parţial sau integral părţile sociale deţinute de asociatul Nord - S.A. în Societate, se aprobă cesiunea tuturor părţilor sociale deţinute de către asociatul Nord - S.A. la societatea Astoria Eforie Nord - S.R.L., respectiv un număr de 47 părţi sociale, având o valoare nominală de 10 lei fiecare şi valoare nominală totală de 470 lei, reprezentând 4,9796 din capitalul social al Societăţii Astorie Eforie Nord - S.R.L., integral vărsat (Părţile Sociale), către Societatea Ana Hotels - S.A.,
Ca urmare a acestei cesiuni, Cedenta Nord - S.A. nu va mai deţine calitatea de asociat la Societatea Astoria Eforie Nord - S.R.L., iar Cesionara Ana Hotels - S.A. devine asociat al acesteia.
 
Articolul 2
 
Ca urmare a cesiunii menţionate la articolul precedent, se va modifica structura capitalului social al Societăţii Astoria Eforie Nord - S.A., respectiv se va modifica "Articolul 5 - Capitalul social, patrimoniul şi părţile sociale" din Actul constitutiv al Societăţii, care va avea următorul cuprins:
"Capitalul social al societăţii Astoria Eforie Nord - S.R.L., subscris şi vărsat integral, este în valoare de 9.460 Iei, aport în numerar, divizat în 946 părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare parte socială. Participarea asociaţilor la capitalul social, la beneficii şi pierderi, este următoarea:
  • Megapearl Limited deţine 809 părţi sociale, având o valoare nominală totală de 8.090 lei, reprezentând 85,52% din capitalul social;
  • Societatea Athenee Palace - S.A. deţine 90 părţi sociale, având o valoare nominală totală de 900 lei, reprezentând 9,51% din capitalul social;
  • Societatea Ana Hotels - S.A. deţine 47 părţi sociale, având o valoare nominală totală de 470 lei, reprezentând 4,97% din capitalul social.
Asociaţii participă la profitul şi pierderea Societăţii proporţional cu cota de participare la capitalul social şi în limita unei astfel de participări.".
 
Articolul 3
 
Se desemnează Iloni Laurenţia Cazan ca reprezentant al asociaţilor, pentru a semna toate documentele necesare ducerii la îndeplinire şi pentru reprezentarea Societăţii în vederea înregistrării la organismele în drept a prezentei hotărâri.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.