Actualitate

Se caută o firmă care va prelua deşeurile industriale rezultate din activităţile CNE Cernavodă (document)

Societatea Naţională Nuclearelectrica SA caută o firmă care se va ocupa de preluarea deşeurilor industriale rezultate din activităţile CNE Cernavodă.
 
În acest sens, va fi organizată o procedură publică pentru atribuirea contractului „Servicii de preluare a deşeurilor industriale neradioactive rezultate din activităţile proprii ale CNE Cernavodă“, în valoare estimată de 3.823.742,18 lei. Ofertele pot fi depuse până pe data de 7.06.2018, ora 15.00, urmând ca acestea să fie deschise în aceeaşi zi. Garanţia de participare este de 38.000 de lei, cu valabilitate cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei, de la termenul-limită de primire a ofertelor.
 
Ofertanţii trebuie să aibă un nivel mediu al cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani de minimum 3.000.000 de lei. De asemenea, aceştia vor prezenta lista principalelor servicii similare prestate în ultimii trei ani, care va conţine obiectul contractului, valori, perioada de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi/entităţi contractante sau clienţi privaţi, din care să rezulte că în ultimii trei ani au efectuat şi dus la bun sfârşit activităţi similare cu cele care fac obiectul achiziţiei.
 
Achiziţia are ca obiect servicii de preluare (colectare) - în vederea valorificării sau eliminării - a deşeurilor industriale neradioactive rezultate din activităţile CNE Cernavodă, de către operatori economici autorizaţi, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul deşeurilor neradioactive. Prestatorul de servicii va efectua următoarele activităţi: va preleva probe de deşeuri şi va efectua analize de laborator în vederea clasificării deşeurilor.
 
Pentru fiecare tip de deşeu, codul de clasificare şi, respectiv, încadrarea ca deşeu periculos sau nepericulos se va stabili de comun acord cu achizitorul, pe baza rezultatului analizelor, a analizei originii şi a altor documente relevante; pentru deşeurile clasificate ca periculoase, va pregăti şi va înainta documentaţia pentru obţinerea aprobării pentru expediţie şi transport deşeuri periculoase de la Agenţia Locală de Protecţia Mediului; va prelua deşeurile de la sediul CNE Cernavodă şi va asigura transportul acestora până la destinaţia finală în scopul depozitării temporare, eliminării sau valorificării; va transmite achizitorului documentele de confirmare privind eliminarea, tratarea, depozitarea sau valorificarea deşeurilor, constând în formularele de expediţie/transport deşeuri periculoase sau formularele de încărcare - descărcare deşeuri nepericuloase, după cum este aplicabil, semnate şi ştampilate.
 

Responsabili de atribuirea contractului

 
Persoanele cu funcţii de decizie din cadrul entităţii contractante cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt: Cosmin Ghiţă - director general; Toni Viorel Lary - înlocuitor de drept director general, cu funcţia de director general adjunct; Dan Laurenţiu Tudor - înlocuitor de drept director general, cu funcţia de director general adjunct; Adrian Gabriel Dumitriu - director financiar; Mihai-Dan Gheorghievici - înlocuitor de drept director financiar; Laura Constantin - director Direcţia Juridică şi Afaceri Corporatiste; George Codruţ Tudor - înlocuitor director Direcţia Juridică şi Afaceri Corporatiste, şef Departament Contencios; Vlad Chiripus - înlocuitor de drept director Direcţie Juridică şi Afaceri Corporatiste, şef Departament Avizare Legalitate Documente; Cristina Bacaintan - înlocuitor principal şef Departament Avizare Legalitate Documente; Iuliana Cormos - înlocuitor subsidiar şef Departament Avizare Legalitate Documente; Cristina Nazarevscky - şef Departament Achiziţii; Dana Banea - înlocuitor de drept şef Departament Achiziţii; Marian Şerban - director CNE Cernavodă; Tatiana Holobiuc - director economic CNE Cernavodă; Razvan Dumitru Sandu - şef Birou Achiziţii Servicii şi Lucrări; Stella Ciulcov - înlocuitor şef Birou Achiziţii Servicii şi Lucrări; Mirela Stamatin - inginer specialist Birou Achiziţii Servicii şi Lucrări; Horaţiu Ionescu - şef Departament Planificare Strategică şi Achiziţii CNE Cernavodă; Neculai Florescu - şef Departament Dezvoltare şi Monitorizare Sisteme de Management CNE; Irina Florenţa Marin - şef SDMSM CNE Cernavodă; Doru Vacalau - şef Serviciu Administrare Depozite CNE Cernavodă; Cristian Zamfir - şef Birou Administrare Depozite CNE Cernavodă; Daniel Calin - inginer Birou Administrare Depozite CNE Cernavodă; Mariana Laslău - SCM-BSA Grup Evaluare Cost CNE Cernavodă.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi consulta anunţul de participare la această licitaţie.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ce contract a semnat Nuclearelectrica cu societatea Vigra Marketing & Services (document)

22 Mar 2019 402

Serviciile de comunicaţii mobile pentru CNE Cernavodă, asigurate de Orange România (document)

20 Mar 2019 789

SN Nuclearelectrica SA și NuScale semnează un Memorandum de Înțelegere pentru a explora tehnologia SMR pentru România

19 Mar 2019 474

Nuclearelectrica organizează o licitaţie pentru întreţinerea unui sistem de la Unităţile 1 şi 2 (document)

19 Mar 2019 341

Un nou contract încheiat între Nuclearelectrica şi Messytech. Despre ce este vorba (document)

09 Mar 2019 646

Societatea Nuclearelectrica SA cumpără servicii de întreţinere a instalaţiilor de semaforizare (document)

08 Mar 2019 534

CNE Cernavodă cumpără servicii de curăţenie pentru spaţiile de cazare (document)

06 Mar 2019 557

Canberra Packard SRL a bătut palma cu CNE Cernavodă. Iată ce va livra firma! (document)

01 Mar 2019 1363

Cât scoate din conturi CNE Cernavodă pentru transportul public al angajaţilor. Detalii (document)

18 Feb 2019 996

Un nou contract a fost încheiat între CNE Cernavodă şi Unify Co LTD SRL (document)

13 Feb 2019 702

Două societăți vor furniza stingătoare de incendiu cu presiune permanentă pentru Sucursala CNE Cernavodă (document)

12 Feb 2019 638

Cât costă serviciile de decontaminare a spaţiilor tehnologice din cadrul CNE Cernavodă (document)

12 Feb 2019 874

Unitatea Nucleară de la Cernavodă cumpără releu şi lampă de semnalizare (document)

11 Feb 2019 442

Nuclearelectrica vrea să ţină sub control câmpurile gamma din jurul sistemelor active. Câţi bani alocă în acest scop (document)

08 Feb 2019 672

Cosmin Ghiță, numit director general al SN Nuclearelectrica pe un mandat de patru ani

04 Feb 2019 444