Actualitate

Se schimbă forma juridică Decizii importante la firma care deţine hotelul Granat din staţiunea Cap Aurora

George Gabriel Nicula, în calitate de administrator - preşedinte al Consiliului de Administraţie, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) firmei Granat SA, cu sediul în Cap Aurora, hotel Granat, în data de 4.03.2016, ora 12.00, respectiv ora 14. În cazul în care la data şi ora precizate se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru desfăşurarea adunărilor generale, se convoacă o nouă AGOA, pe data de 7 martie, la ora 12.00, şi o nouă AGEA, la ora 14.00.
 
Pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor au fost incluse următoarele puncte:
- schimbarea formei de administrare a societăţii prin înlocuirea Consiliului de Administraţie al societăţii cu administrator unic;
- alegerea în funcţia de administrator unic a lui George Gabriel Nicula, pentru un mandat valabil până pe data de 4.03.2020;
- revocarea contractului cu societatea de audit financiar SC Valahosen Impex SRL;
- alegerea/desemnarea unei comisii de cenzori formate din trei cenzori şi un supleant, cu un mandat valabil pe trei ani, potrivit legii. Comisia de cenzori va fi formată din: Maria Neacşu, lulian Vasile şi Selma laic şi cenzorul supleant Aura Daniela Beşliu.
- aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societăţii;
- rezilierea poliţei de asigurare a hotelului Granat semnate de ASIROM;
- împuternicirea lui George Gabriel Nicula pentru a semna actul constitutiv al firmei Granat SA, actualizat;
- împuternicirea lui George Gabriel Nicula pentru a efectua toate demersurile legale în vederea înregistrării la Registrul Comerţului a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.
 
Pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor au fost incluse următoarele puncte:
- aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societăţii cu schimbarea formei juridice a firmei, din societate pe acţiuni de tip deschis, în societate pe acţiuni de tip închis;
- aprobarea actualizării conţinutului Actului Constitutiv al societăţii, în conformitate cu forma juridică actuală, respectiv societate pe acţiuni de tip închis;
- aprobarea îndreptării erorii materiale care se regăseşte în penultimul alineat de la articolul 13 din actul constitutiv, textul urmând a fi modificat după cum urmează: „Administratorii sunt obligaţi să convoace adunarea generală a acţionarilor în termen de cel mult o lună, astfel încât aceasta să fie ţinută, la prima sau a doua convocare, în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii“;
- aprobarea actualizării actului constitutiv al societăţii, conform hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor;
- împuternicirea lui George Gabriel Nicula pentru a semna actul constitutiv al SC Granat SA, actualizat.

Despre Granat SA

Potrivit Registrului Comerţului, firma Granat SA a fost înfiinţată în anul 1992 şi are sediul social în localitatea Cap Aurora, municipiul Mangalia, hotel Granat. Capitalul social subscris, de 650.080 de lei, este deţinut de Compania de Construcţii Bucureşti SA, cu 30,76544% din capitalul social, Domus Mex STR, cu 23,836% din capitalul social, SIF Transilvania, cu 24,265% din capitalul social. Acestora li se adaugă acţionari persoane fizice: Dan Stănescu, născut în 1968, în Bucureşti, cu 17,58322% din capitalul social, şi acţionari PPM (trei acţionari), cu 3,55% din capitalul social.
 
Persoane împuternicite sunt: Dan Stănescu - administrator, membru în CA, Mihail Dumitrescu - - membru în CA, Ioana Mihaela Necula - membru în CA, Septimiu Manuel Răduca - membru în CA, George Gabriel Nicula - preşedintele CA.
 
Granat SA se ocupă de „hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare“.

Citeşte şi

Firma care deţine hotelul Granat (California) din Cap Aurora îşi schimbă conducerea

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.