Actualitate

Securitatea porturilor Constanța, Midia și Mangalia, precum și a terminalului de pasageri, evaluată de CN APM Constanța (document)

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța cumpără, prin negociere directă, servicii de evaluare anuală a porturilor Constanța, Midia și Mangalia, precum și a terminalului de pasageri. Cele două contracte de achiziție publică sunt „Evaluare anuală de securitate pentru facilitatea portuară terminalul de pasageri“ și „Evaluare anuală de securitate a porturilor Constanța, Midia și Mangalia“.
 
Valoarea contractului „Evaluare anuală de securitate pentru facilitatea portuară terminalul de pasageri“ este de 4.600 de lei. Vor fi asigurate servicii de evaluare de securitate, după cum urmează: identificarea și evaluarea activelor și infrastructurii relevante, importante de protejat; identificarea posibilelor amenințări privind activele și infrastructura și probabilitatea incidenței, acestora, pentru a stabili prioritatea măsurilor de securitate; identificarea, selectarea și stabilirea priorității contra măsurilor și schimbărilor procedurale și nivelul eficienței acestora în reducerea vulnerabilității; identificarea punctelor slabe, inclusiv factorul uman în infrastructură, politici și proceduri.
 
Evaluarea se efectuează de fiecare agent economic care operează o facilitate portuară, folosind în acest sens organizații specializate care să aibă capacitatea necesară desfășurării unei astfel de activități si care să fie agreată de direcția de specialitate din Minister. Autoritatea portuară și/sau de căi navigabile verifică si aprobă evaluarea făcută pentru fiecare facilitate portuară.
 
La terminarea evaluării securității facilității portuare Terminalul de pasageri trebuie pregătit un raport, constând într-un rezumat cu privire Ia modul de efectuare a evaluării, o descriere a fiecărui aspect vulnerabil găsit în timpul evaluării și o descriere a contramăsurilor ce ar putea fi utilizate pentru fiecare aspect vulnerabil. Evaluatorul va preda documentația elaborată, în baza unui proces-verbal de predare-primire a documentației elaborate și de recepție a lucrărilor contractate.
 
Oferta va fi transmisă până cel târziu la data de 8.01.2019. Ulterior procesului de evaluare a ofertelor, ofertantul declarat câștigător va posta oferta pe site-ul www.e-licitatie.ro, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, urmând ca achiziția directă să se finalizeze prin selectarea ofertei din cadrul catalogului electronic din SICAP.
 
Toți ofertanții vor fi informați cu privire la solicitările de clarificări și răspunsul aferent acestora, inclusiv cu privire la rezultatul achiziției directe. Oferta va fi valabilă minimum 60 de zile de la data-limită de depunere a acesteia.
 
Contractul „Evaluare anuală de securitate a porturilor Constanța, Midia și Mangalia“, în valoare de 9.000 de lei, presupune achiziția de servicii de evaluare anuală, respectiv: identificarea și evaluarea activelor importante și a infrastructurii a cărei protecție se impune; identificarea posibilelor amenințări la adresa activelor și a infrastructurii și probabilitatea concretizări acestora, pentru a stabili și a ordona măsuri de securitate în funcție de priorități; identificarea, selectarea și ordonarea după priorități a măsurilor de contracarare, a schimbărilor procedurale și a nivelului acestora de eficiență în reducerea vulnerabilității; identificarea punctelor slabe, inclusiv a factorilor umani implicați în activitatea portuară, a politicilor și a procedurilor.
 
La terminarea evaluării de securitate a porturilor, trebuie pregătit un raport, constând într-un rezumat cu privire la modul de efectuare a evaluării, o descriere a fiecărui aspect vulnerabil identificat în timpul evaluării și o descriere a contramăsurilor ce ar putea fi utilizate pentru fiecare aspect vulnerabi1. Evaluatorul va preda documentația elaborată, în baza unui proces-verbal de predare-primire a documentației elaborate și de recepție a lucrărilor contractate.
 

Durata contractului este de o lună și jumătate (30 de zile calendaristice de la data semnării contractului). CN APM SA Constanța va selecta oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin caietul de sarcini și care are prețul total, în lei, fără TVA, cel mai scăzut. Oferta va fi transmisă până cel târziu la data de 8.01.2019. Ulterior procesului de evaluare a ofertelor, ofertantul declarat câștigător va posta oferta pe site-ul www.e-licitatie.ro, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, urmând ca achiziția directă să se finalizeze prin selectarea ofertei din cadrul catalogului electronic din SICAP. Toți ofertanții vor fi informați cu privire la solicitările de clarificări și răspunsul aferent acestora, inclusiv cu privire la rezultatul achiziției directe. Oferta va fi valabil minimum 60 de zile de la data-limită de depunere a acesteia.
 
În secțiunea „Documente“ puteți consulta anunțurile de achiziție directă publicate de CN APM SA Constanța.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

CN APM Constanța cumpără sistem de supraveghere video clădiri (document)

09 Sep 2020 438

CN APM Constanța caută societate pentru efectuarea lucrărilor de întreținere a drumurilor și platformelor de circulație (document)

07 Sep 2020 379

O firmă din Iași va elabora documentația pentru lucrări de reparații capitale la pasajul superior de la Poarta 4 Constanța (document)

28 Aug 2020 1898

CN APM Constanța organizează licitație pentru amenajarea unei stații de pompare (document)

19 Aug 2020 541

CN APM Constanța organizează licitație pentru închirierea și întreținerea unor toalete mobile ecologice (document)

18 Aug 2020 551

CN APM Constanța caută societate care să execute operațiuni de dragaj în bazinele din porturi (document)

17 Aug 2020 743

Operațiunile cu mărfuri periculoase din portul Constanța sunt monitorizate și controlate de CN APM SA

13 Aug 2020 385

CN APM Constanța organizează licitație publică pentru achiziția unui sistem de supraveghere video (document)

07 Aug 2020 513

O firmă din Craiova va furniza cabluri electrice către CN APM Constanța (document)

18 Jul 2020 1682

CN APM Constanța organizează licitație pentru reparația hidroilozației unor terase (document)

16 Jul 2020 564

Ce firmă va oferi servicii de asigurare facultativă a bunurilor noi din proprietatea CN APM Constanța (document)

11 Jul 2020 1844

CN APM Constanța a achiziționat mixtură asfaltică și beton pentru întreținerea infrastructurii portuare (document)

07 Jul 2020 1979

Licitație publică CN APM Constanța achiziționează servicii de reparații la sistemul de semnalizare maritimă (document)

03 Jul 2020 411

CN APM Constanța achiziționează servicii de asigurări medicale private pentru personal (document)

02 Jul 2020 513

CN APM Constanța caută societate care să execute reparații planificate la pontoanele de largare (document)

01 Jul 2020 642