Ședință AGOA la Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia. Ce se află pe ordinea de zi

  • Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia este convocată în ședință pe data de 04.10.2021.
Consiliul de Administraţie al societăţii Șantierul Naval 2 Mai - S.A Mangalia convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 04.10.2021, ora 11.30, la sediul societăţii din Mangalia, următoarea ordine de zi:
  • Declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Adninistraţie al Societăţii Șantierul Naval 2 Mai S.A privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administrație, în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie de selecţie constituită la nivelul autorităţii publice tutelare.
  • Alegerea administratorilor provizorii/prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societăţii.
  • Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii.
  • Stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a administratarilor provizorii.
  • Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în A.G.A Societăţii Santierul Naval 2 Mai - S.A Mangalia pentru semnarea contractelor de mandate/actelor adționale la contractele de mandate ce vor fi încheiate cu administratorii provizorii ai Societăţii Șantierul Naval 2 Mai - S.A. Mangalia.
  • Aprobarea datei de 20.10.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 04.10/05.10.2021
  • Împuternicirea Directorului General al Societăţii sau a înlocuitorului acestuia în vederea efectuării procedurilor şi formalităţilor prevăzute de lege, în scopul înregistrării hotărârii AG.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanța.
În cazul în care nu este atins cvorumul necesar pentru întrunirea Adunării Generale Ordinare în data de 04.10.2021, Adunarea Generală Ordinară se va ţine în data de 05.10.2021, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:
  • de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
  • de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa societăţii din Str. Rozelor, Mangalia.
Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală a acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură Adunare Generală şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului, cu precizarea clară a opţiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale, împreună cu acte care permit identificarea acţionarului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la sediul Societăţii, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu menţiunea scrisă clar „Pentru adunarea generală ordinară a acţionarilor din data de 04.10/05.10.2021".

Întrebările acţionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa societăţii din Str. Rozelor, Mangalia.

Acţionarii care nu au capacitate de exerciţiu, precum şi persoanele juridice, pot fi reprezentaţi/reprezentate prin reprezentanţii lor legali, care, la rândul lor, pot să acorde altor persoane împuternicirea pentru Adunarea Generală.

În cazul votului prin corespondentă, buletinul de vot completat şi semnat, împreună cu o copie a actului de identitate al acţionarului (În cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acţionarilor societăţii, emisă de Depozitarul Central - S.A, şi a documentului oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal), va fi transmis prin poştă sau prin e-mail, până la data de 27.09.2021, la adresa societăţii din Str. Rozelor, Mangalia cu menţiunea scrisă clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 04.10/05.10.2021''.

Data-limită până la care se pot face propuneri privind candidaţii pentru calitatea de membri provizorii ai Consiliului de Administraţie este 30.09.2021.

PRECIZĂRI:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Tinmar Energy SA, firma deținută de milionarul Augustin Oancea, a deschis punct de lucru în Mamaia, la un cunoscut bufet

30 Sep 2022 1067

Hotărârea din iulie privind prelungirea mandatelor din CA-ul Șantierului Naval 2 Mai, publicată în MO cu doar câteva zile înainte să expire noile mandate (DOCUMENTE)

29 Sep 2022 407

Firma care controlează lanțul de supermarketuri Penny a înființat mai multe puncte de lucru, inclusiv la Constanța

29 Sep 2022 1122

Neptun Olimp SA scoate la vânzare mai multe terenuri în județul Constanța. Cine sunt potențialii cumpărători

29 Sep 2022 976

Constanța Societatea Dobrogea Panificație, obiect secundar de activitate completat și noi puncte de lucru deschise

28 Sep 2022 576

Modificări în firmele deținute de Erik Jantzen, unul dintre cei mai mari proprietari de terenuri din România

27 Sep 2022 611

Primăria Lumina a scos la închiriat două terenuri. Cine sunt noii chiriași

27 Sep 2022 1843

HGM Port Logistics SRL, cu sediul în Portul Constanța, are un nou acționar majoritar

27 Sep 2022 727

Un nou administrator provizoriu la Nuclearelectrica Serv. Cine face parte acum din CA

27 Sep 2022 643

Modificări în firma Sun Source Energy SRL Constanța. A fost cooptat un asociat

24 Sep 2022 585

Asociatul unic de la One Star Security își deschide clinică de înfrumusețare în Constanța

24 Sep 2022 1304

Schimbare de sediu social pentru SRL-ul controlat de Cupșa, Mincă și Cocîrță, afaceristul care a cerut falimentul GSP Offshore SRL

24 Sep 2022 741

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanţa, convocat în ședință extraordinară. Ce se află pe ordinea de zi

23 Sep 2022 422

Omul de afaceri Dumitru Alexandru Pufleni a fost cooptat în mai multe firme din Tulcea

22 Sep 2022 1024

ANPC Ce trebuie să știe consumatorii la achiziția produselor în unitățile de alimentație publică. „Avem dreptul să știm ce și cât mâncăm“

22 Sep 2022 384